Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Setup Guide Manual Danish

Inspiron Zino HD (400, Late 2009) Language

Download Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Setup Guide Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

HURTIG STARTGUIDE - Page 1

HURTIG STARTGUIDE

..

HURTIG STARTGUIDE - Page 3

HURTIG STARTGUIDE

..

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. - Page 4

Bemærkninger og forsigtighed OBS! OBS angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem. __________________ Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. © 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Anvendte varemærker i denne tekst: Dell , DELL logoet og YOURS IS HERE er handelsmærker, der tilhører Dell Inc., Ubuntu og Ub..

Om din Ubuntu Netbook Desktop . . . . . . . . .4 - Page 5

3 Om din Ubuntu Netbook Desktop . . . . . . . . .4 Hovedmenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sådan kommer du i gang med Ubuntu . . . . .8 Forbindelse til internettet . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Browsing på internettet . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Instant Messaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Oprettelse af filer og mapper . . . . . . . . . . . . 12 Overførsel af data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Indstilling af systempræferencer . . . . . . . . 16 Skift til klassisk skrivebordsmodus . . . . . . . 18 Grundlæggende Ubun..

Om din Ubuntu Netbook Desktop - Page 6

4 Om din Ubuntu Netbook Desktop Ubuntu Netbook Desktop starter når du tænder for din computer. 7 8 1 3 4 2 9 6 5 Om din Ubuntu Netbook Desktop

..

Om din Ubuntu Netbook Desktop - Page 7

5 Om din Ubuntu Netbook Desktop 1 Hovedmenu — Giver adgang til programmer og indstillinger på din computer. Klik på den ønskede kategori for at se tilgængelige programmer og indstillinger. For mere information, se “Hovedmenu” på side 6. 2 Home (Hjem) ikonet — Klik for at minimere vinduer og vise hovedmenuen. 3 Ikonet Running application (Kørende programmer) — Hvert kørende program er repræsenteret ved et ikon i panelet. Klik på et kørende program for at bringe det frem i forgrunden. 4 Panel — Giver hurtig adgang til kørende programmer og hjælpeprogrammer på din comp..

Om din Ubuntu Netbook Desktop - Page 8

6 Om din Ubuntu Netbook Desktop Hovedmenu Hovedmenuen indeholder kategorierne for de forskellige programmer og indstillinger på din computer. 11 1 3 4 5 6 7 8 9 10 2

..

Om din Ubuntu Netbook Desktop - Page 9

7 Om din Ubuntu Netbook Desktop 1 Favoritter — Viser dine yndlingsprogrammer. For at føje et program til Favoritter -kategorien, skal du højreklikke på programmet og derefter klikke på Føj til favoritter . For mere information om Ubuntu, se Ubuntu Help Center (Ubuntu hjælpecenter). For at gå ind i hjælpecenteret, klik Favoritter → Hjælp . 2 Widgets — Viser dig de programmer, der tillader dig at netværke med venner, se populære videoer og få opdateringer om vejret. 3 Files & Folders (Filer og mapper) — Giver dig mulighed for at se, oprette, organisere og søge efter f..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 10

8 Sådan kommer du i gang med Ubuntu Sådan kommer du i gang med Ubuntu Forbindelse til internettet Konfiguration af en trådløs internetforbindelse Klik på ikonet for netværksstatus 1. panelet. Vælg 2. Wireless Networks (Trådløse netværk). Følg instruktionerne på skærmen for at 3. færdiggøre konfigurationen. Konfiguration af en kabelbaseret internetforbindelse Forbind netværkskablet til netværksstikket på din computer. Visse netværksforbindelser kræver at du konfigurerer en IP-adresse manuelt. Sådan konfigurerer du din IP-adresse manuelt: Klik 1. System på hovedmenuen. K..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 11

9 Sådan kommer du i gang med Ubuntu Browsing på internettet Webbrowseren lader dig browse på internettet. For at åbne browseren, skal du klikke på Internet i hovedmenuen og derefter klikke på webbrowserikonet. Browsing med faner Du kan åbne flere hjemmesider indenfor det samme browservindue. Sådan åbner du en ny fane: Åbn webbrowseren. 1. Klik på 2. File (Fil) → New Tab (Ny fane) eller tryk på <Ctrl><T>. For at lukke en fane, skal du klikke på X -knappen eller på fanen eller trykke på <Ctrl><W>.

..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 12

10 Sådan kommer du i gang med Ubuntu

..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 13

11 Sådan kommer du i gang med Ubuntu Bogmærker Du kan oprette, organisere og redigere bogmærker i webbrowseren. Sådan opretter du et bogmærke: Åbn webbrowseren. 1. Sådan bogmærker du en side eller en gruppe 2. faner: Klik på – Bookmarks (Bogmærker) → Bookmark This Page (Bogmærk denne side) eller tryk på <Ctrl><D>. Klik på – Bookmarks (Bogmærker) → Bookmark All Tabs (Bogmærk alle faner). Indtast bogmærkets navn. 3. For at gemme bogmærket, skal du vælge 4. mappe fra dropdown-menuen eller oprette en ny mappe. Klik på 5. Done (Færdig). For at organisere e..

Oprettelse af New Folder (Ny mappe) - Page 14

12 Sådan kommer du i gang med Ubuntu Instant Messaging Pidgin meddelelsesklient lader dig bruge mange forskellige instant messaging-konti på én gang. Klik på Internet i hovedmenuen og klik derefter på Pidgin-ikonet . Vinduet Buddy List (Venneliste) bliver vist . Hvis du åbner Pidgin for første gang, vil en dialogboks Accounts (Konti) bede dig om at tilføje konti. Klik på 1. Add (Tilføj) i dialogboksen Accounts (Konti). I vinduet 2. Add Account (Tilføj konto) skal du indtaste den krævede information og derefter klikke på Add (Tilføj). Klik på 3. Close (Luk) i dialogboksen Acco..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 15

13 Sådan kommer du i gang med Ubuntu

..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 16

14 Sådan kommer du i gang med Ubuntu Indstilling af præferencer for skærmskåner Sådan indstiller du dine præferencer for skærmskånere: Klik 1. System på hovedmenuen. Klik på 2. Screen Saver (Skærmskåner) i underkategorien Preferences (Præferencer). Vinduet Screensaver Preferences (Skærmskåner præferencer) bliver vist. Vælg den skærmskåner, du vil anvende fra 3. listen Screensaver theme (Skærmskåner temaer) list. Juster skyderen til at indstille det 4. tidsrum computeren skal stå stille før skærmskåneren vises. Vælg afkrydsningsboksen 5. Activate screensaver when co..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 17

15 Sådan kommer du i gang med Ubuntu

..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 18

16 Sådan kommer du i gang med Ubuntu Overførsel af data Ubuntu understøtter nem overførsel af data fra USB-enheder. USB-lagringsenheder Forbind lagringsenheder såsom en USB 1. harddisk eller nøgle til et ledigt USB-stik på computeren. Driverne installeres automatisk og vinduet File Browser (Fil-browser) bliver vist. Vælg de filer, der skal overføres og den 2. placering hvortil de skal overføres. Klik på 3. Copy (Kopiér). Filerne overføres til den valgte placering. Digitale kameraer Forbind dit digitale kamera til et ledigt USB- 1. stik på computeren. Tænd for kameraet og sæt..

Installation og fjernelse af programmer - Page 19

17 Sådan kommer du i gang med Ubuntu Installation og fjernelse af programmer For at installere eller fjerne programmer fra din computer: Klik 1. System på hovedmenuen. Klik på 2. Synaptic Package Manager i underkategorien Administration . Indtast dit password og klik på 3. OK . For at installere et program, vælges – afkrydsningsboksen ved siden af det ønskede program. For at fjerne et program ryddes – afkrydsningsboksen ved siden af programmet. Nogle programmer kræver evt. ekstra, understøttende programmer eller er en del af en pakke. Hvis du ønsker at fortsætte med installati..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 20

18 Sådan kommer du i gang med Ubuntu Skift til klassisk skrivebordsmodus Sådan skifter du til klassisk skrivebordsmodus: Klik 1. System på hovedmenuen. Klik på 2. Switch Desktop Mode (Skift skrivebordsmodus) i underkategorien Preferences (Præferencer). Vælg 3. Classic Desktop (Klassisk skrivebord) og klik på Apply (Anvend). Sådan skifter du tilbage til Ubuntu Netbook Desktop: Klik 1. System på panelet. Klik på 2. Preferences (Præferencer) → Switch Desktop Mode (Skift skrivebordsmodus). Vælg 3. Ubuntu Netbook Desktop og klik på Apply (Anvend). Start af et program i klassisk sk..

Sådan kommer du i gang med Ubuntu - Page 21

19 Sådan kommer du i gang med Ubuntu Grundlæggende Ubuntu- genveje Genvej Handling Klik på ikonet for at se Ubuntu Netbook Desktop <Alt><Tab> Tryk på denne tastekombination for at skifte imellem programmer <Ctrl><Alt><D> Tryk denne tastekombination for at minimere det aktive vindue <Alt><F4> Tryk denne tastekombination for at lukke et vindue <Shift><Ctrl><N> Tryk denne tastekombination for at oprette en ny mappe i Files & Folders (Filer & mapper) For mere information om genvejstaster i Ubuntu: Klik 1. System på hovedme..

Geninstallation af dit operativsystem - Page 22

20 Geninstallation af dit operativsystem FORSIGTIG: Brug af Ubuntu-dvd sletter alle data på harddisken. OBS! Din computer kan have eller ikke have et optisk drev. Benyt et eksternt optisk drev eller en anden lagringsenhed for de procedurer, der involverer media. Brug den Ubuntu dvd, der blev leveret sammen med din computer til at geninstallere dit operativsystem. Sådan geninstalleres operativsystemet: Sluk computeren. 1. Forbind et eksternt, USB optisk drev til et 2. ledigt USB-stik på din computer. FORSIGTIG: Brug af Ubuntu-dvd sletter alle data på harddisken. Læg 3. Ubuntu dvd'en i d..

Trykt i Irland. - Page 24

Trykt i Irland. www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update