Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Setup Guide Manual Polish

Inspiron Zino HD (400, Late 2009) Language

Download Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Setup Guide Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

INSTRUKCJA INSTALACJI - Page 1

INSTRUKCJA INSTALACJI INSPIRON ™

..

INSTRUKCJA INSTALACJI - Page 3

INSTRUKCJA INSTALACJI Model: seria D02U Typ: D02U001 i D02U002 INSPIRON ™

..

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia - Page 4

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer. PRZESTROGA: PRZESTROGA oznacza możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, a także przedstawia sposób uniknięcia problemu. OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci. __________________ Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej ..

Spis treści - Page 5

3 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron . . . . . . . . . . . . . 5 Przed konfiguracją komputera . . . . . . . . . 5 Podłączanie wyświetlacza . . . . . . . . . . . . 6 Podłączanie klawiatury i myszy . . . . . . . . . 8 Podłącz kabel zasilania. . . . . . . . . . . . . . . 9 Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Naciśnij przycisk zasilania. . . . . . . . . . . . 12 Konfiguracja systemu operacyjnego . . . . 13 Nawiązywanie połączenia z Internetem (opcjonalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Korzystani..

Spis treści - Page 6

4 Spis treści Przywracanie systemu operacyjnego 49 Przywracanie systemu . . . . . . . . . . . . . . 50 Program Dell Factory Image Restore . . . 52 Ponowna instalacja systemu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Uzyskiwanie pomocy . . . . . . . . . . . . . . 57 Pomoc techniczna i obsługa klienta . . . . 58 Usługa DellConnect . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Usługi elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Automatyczna obsługa stanu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Informacje o produkcie . . . . . . . . . . . . . . 61 Zwroty pro..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego - Page 7

5 Ta część zawiera informacje na temat konfigurowania komputera Inspiron ™ 300/400. OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tej sekcji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa znajduje się na stronie dotyczącej przestrzegania przepisów pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance. Przed konfiguracją komputera Podczas ustawiania komputera należy zapewnić łatwy dostęp do źródła zasilania i odpowiednią wentylację, oraz ustawić k..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 8

6 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Podłączanie wyświetlacza Inspiron 300: Podłącz wyświetlacz za pomocą zintegrowanego złącza VGA. Inspiron 400: Podłącz wyświetlacz za pomocą zintegrowanego złącza VGA lub złącza HDMI. Aby podnieść wydajność komputera, zaleca się podłączenie wyświetlacza za pomocą złącza HDMI. Adapter HDMI-DVI i dodatkowe kable HDMI można zakupić w witrynie firmy Dell pod adresem www.dell.com . Należy użyć właściwego kabla pasującego do złącza dostępnego w komputerze i wyświetlaczu. Aby zidentyfikować złącza w komput..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 9

7 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Typ połączenia Komputer Kabel Wyświetlacz VGA-VGA (kabel VGA) HDMI-HDMI (kabel HDMI) HDMI-DVI (adapter HDMI- DVI + kabel DVI)

..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 10

8 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Podłączanie klawiatury i myszy Podłącz klawiaturę i mysz USB do złączy USB na panelu z tyłu komputera.

..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 11

9 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Podłącz kabel zasilania.

..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 12

10 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalne)

..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 13

11 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Połączenie sieciowe nie jest wymagane do instalacji komputera, ale jeśli jest dostępne kablowe połączenie sieciowe lub internetowe (na przykład urządzenie szerokopasmowe czy gniazdo Ethernet), można je podłączyć na tym etapie. UWAGA: Do gniazda sieciowego należy podłączać wyłącznie kabel Ethernet (ze złączem RJ45). Należy uważać, aby nie podłączyć kabla telefonicznego (ze złączem RJ11) do gniazda sieciowego. Aby podłączyć komputer do sieci lub urządzenia dostępu szerokopasmowego, podłącz jeden koniec kabl..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 14

12 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Naciśnij przycisk zasilania.

..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 15

13 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Konfiguracja systemu operacyjnego Ten komputer firmy Dell został skonfigurowany fabrycznie do pracy z systemem wybranym przez klienta przy zakupie. Konfiguracja systemu operacyjnego Microsoft Windows Aby skonfigurować system Microsoft ® Windows ® po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Te kroki są konieczne i mogą być czasochłonne. Na kolejnych ekranach konfiguracji systemu Windows zostanie wykonanych kilka procedur, w tym akceptacja umów licencyjnych, ustawianie preferencji i konfigurowanie po..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 16

14 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Nawiązywanie połączenia z Internetem (opcjonalne) Do nawiązania połączenia z Internetem niezbędny jest modem lub połączenie sieciowe oraz dostępność odpowiedniej usługi u dostawcy usług internetowych ( ISP). Jeśli zewnętrzny modem USB lub karta WLAN nie zostaną zakupione przy pierwszym zamówieniu, można je kupić w witrynie firmy Dell pod adresem www.dell.com . Konfigurowanie połączenia przewodowego Jeśli używane jest połączenie • telefoniczne, przed przystąpieniem do konfigurowania połączenia z Internetem nal..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 17

15 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego UWAGA: Aby skonfigurować router bezprzewodowy, należy zapoznać się z dostarczoną do niego dokumentacją. Aby było możliwe korzystanie z bezprzewodowego połączenia z Internetem, należy nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym. Aby skonfigurować połączenie z routerem bezprzewodowym: System Windows XP Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki 1. oraz zamknij wszystkie otwarte programy. Kliknij kolejno 2. Start → Panel sterowania . Kliknij pozycję 3. Połączenia sieciowe. W o..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 18

16 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Konfigurowanie połączenia z Internetem Usługodawcy internetowi (ISP) oraz ich oferty mogą się różnić w zależności od kraju. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji. Jeśli nie możesz teraz nawiązać połączenia z Internetem, a w przeszłości było to możliwe, być może problem występuje po stronie usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby sprawdzić stan usługi, albo spróbuj ponownie połączyć się później. Przygotuj informacje o usłu..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 19

17 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron Jeśli masz już informacje o konfiguracji – otrzymane od usługodawcy internetowego, ale nie masz dysku CD z programem do konfiguracji, kliknij opcję Konfiguruj moje połączenie ręcznie. Jeżeli masz dysk CD, kliknij opcję – Użyj dysku CD od usługodawcy internetowego (ISP). Kliknij przycisk 7. Dalej . Jeżeli została wybrana opcja Konfiguruj moje połączenie ręcznie, należy przejść do punktu 8. W przeciwnym razie, aby dokończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. UWAGA: Jeśli nie w..

Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron - Page 20

18 Konfigurowanie komputera stacjonarnego Inspiron UWAGA: Jeśli nie wiesz, jaki typ połączenia wybrać, kliknij opcję Pomóż mi wybrać lub skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym. Aby ukończyć konfigurację, postępuj 4. zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie oraz użyj informacji konfiguracyjnych dostarczonych przez usługodawcę internetowego. Windows 7 Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki 1. oraz zamknij wszystkie otwarte programy. Kliknij kolejno 2. Start → Panel sterowania . Kliknij kolejno opcje 3. Centrum sieci i udostępniania → Skonfiguruj now..

Korzystanie z komputera stacjonarnego - Page 21

19 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron Ta część zawiera informacje na temat funkcji, w jakie jest wyposażony komputer stacjonarny Inspiron ™ . Elementy widoczne z przodu 3 1 2 4 5 INSPIRON

..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 22

20 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron 1 Stacja dysków optycznych (opcjonalna) — odtwarza i nagrywa tylko dyski CD o standardowym rozmiarze (12 cm) oraz dyski DVD i Blu-ray. 2 Przycisk wysuwania napędu optycznego — służy do wysuwania tacy napędu optycznego. 3 Czytnik kart pamięci 4 w 1 — umożliwia szybkie i wygodne przeglądanie i udostępnianie zdjęć cyfrowych, utworów muzycznych, filmów i dokumentów zapisanych na kartach pamięci następujących rodzajów: Karta pamięci Secure Digital (SD) • Karta pamięci • Mini Secure Digital Karta pamięci • Micro SD..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 23

21 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron Elementy widoczne z góry 1

..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 24

22 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron 1 Przycisk i lampka zasilania — po naciśnięciu powoduje włączenie lub wyłączenie komputera. Lampka na środku tego przycisku wskazuje stan zasilania: Nie świeci się — komputer jest wyłączony, w trybie hibernacji lub nie jest zasilany. • Świeci światłem białym — komputer jest włączony. • Świeci światłem bursztynowym — komputer jest w trybie uśpienia lub wystąpił • problem z płytą systemową. Miga w kolorze bursztynowym — wystąpił problem z płytą systemową lub • zasilaczem. UWAGA: Aby uzyskać inf..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 25

23 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron Elementy widoczne z tyłu Inspiron 300 3 4 5 6 2 9 1 7 8 Inspiron 400 7 8 9 10 11 1 2 4 3 5 6

..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 26

24 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron 1 Gniazdo zasilacza — umożliwia podłączenie zasilacza prądu zmiennego do komputera. 2 Lampka aktywności dysku twardego — świeci, gdy komputer odczytuje lub zapisuje dane. Migające białe światło sygnalizuje pracę dysku twardego. PRZESTROGA: Aby uniknąć utraty danych, nigdy nie należy wyłączać komputera, gdy lampka aktywności dysku twardego miga. 3 Przycisk zwalniający pokrywę górną — otwiera pokrywę komputera. 4 Złącze VGA — służy do podłączania urządzeń wideo, np. monitora lub projektora. 5 Złącze sie..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 27

25 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron 8 Złącze mikrofonu — umożliwia podłączenie mikrofonu przekazującego sygnał audio do wykorzystania przez program dźwiękowy lub telefoniczny. 9 Gniazda USB 2.0 (2) — umożliwiają podłączenie urządzeń USB, na przykład myszy, klawiatury, drukarki, napędu zewnętrznego lub odtwarzacza MP3. 10 Złącza eSATA (2) — umożliwiają podłączenie zewnętrznych urządzeń pamięci masowej SATA i eSATA. 11 Złącze HDMI — umożliwia przekazywanie do telewizora zarówno sygnału wideo, jak i audio w konfiguracji 2.1. UWAGA: Podłą..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 28

26 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron Funkcje oprogramowania UWAGA: Więcej informacji na temat funkcji opisanych w tej sekcji można znaleźć w dostępnym na dysku twardym Przewodniku po technologiach firmy Dell lub w serwisie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.dell.com/manuals . Aplikacje biurowe i komunikacja Na komputerze można tworzyć prezentacje, broszury, kartki z życzeniami, ulotki i arkusze kalkulacyjne. Można też przeglądać i edytować cyfrowe fotografie i obrazy. Informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze podano na zamówieniu. Po ..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 29

27 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron Dostosowywanie pulpitu Można dostosować pulpit do indywidualnych preferencji, zmieniając wygląd, rozdzielczość, tapetę, wygaszacz ekranu lub inne elementy. Aby dostosować pulpit: Windows ® XP Kliknij prawym przyciskiem myszy na 1. wolny obszar na pulpicie, aby otworzyć okno właściwości ekranu. Kliknij opcję 2. Właściwości , aby otworzyć okno Właściwości ekranu i uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji konfiguracyjnych. Windows Vista ® Kliknij prawym przyciskiem myszy na 1. wolny obszar na pulpicie. Klikni..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 30

28 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron Dostosowywanie ustawień zarządzania energią Dostępne w systemie operacyjnym opcje zarządzania energią umożliwiają skonfigurowanie ustawień zasilania komputera. W systemie operacyjnym Microsoft ® Windows ® zainstalowanym w komputerze Dell dostępne są następujące opcje: Windows Vista Dell Recommended • (Zalecany przez firmę Dell) — pełna wydajność systemu, gdy jest ona potrzebna, a oszczędzanie energii w okresach braku aktywności. Oszczędzanie energii • — zmniejszenie ogólnego poboru mocy komputera poprzez ograni..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 31

29 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron Przenoszenie informacji do nowego komputera System Windows XP UWAGA: Poniższe kroki dotyczą widoku domyślnego w systemie operacyjnym Windows, dlatego mogą nie mieć odniesienia po zmianie ustawień w komputerze Dell™ na klasyczny widok systemu Windows. Kliknij kolejno 1. Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Narzędzia systemowe → Kreator transferu plików i ustawień . Postępuj zgodnie z instrukcjami 2. wyświetlanymi w Kreatorze transferu plików i ustawień . Windows Vista UWAGA: Poniższe kroki dotyczą widoku domyślne..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 32

30 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron Tworzenie kopii zapasowych danych Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowych plików i folderów zapisanych na komputerze. Aby wykonać kopię zapasową danych: System Windows XP Kliknij kolejno 1. Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Narzędzia systemowe → Kopia zapasowa . Postępuj zgodnie z instrukcjami 2. wyświetlanymi w kreatorze kopii zapasowych lub odzyskiwania . Windows Vista Kliknij kolejno 1. Start → Panel sterowania → System i konserwacja → Centrum kopii zapasowych i przywracania → Kopia zapasowa plików..

Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron - Page 33

31 Korzystanie z komputera stacjonarnego Inspiron Dok firmy Dell Dok firmy Dell to zestaw ikon, które umożliwiają łatwy dostęp do często używanych aplikacji, plików i folderów. Dok można dostosować poprzez: Dodanie lub usunięcie ikon • Pogrupowanie powiązanych ikon w kategorie • Zmianę koloru i lokalizacji doku • Zmianę sposobu reagowania ikon • Dodawanie kategorii Kliknij prawym przyciskiem myszy dok, 1. a następnie kliknij polecenie Add (Dodaj) → Category (Kategoria) . Zostanie wyświetlone okno Add/Edit Category (Dodaj/Edytuj kategorię) . W polu 2. Title (Tytu..

Rozwiązywanie problemów - Page 34

32 Rozwiązywanie problemów W tej sekcji podano informacje na temat rozwiązywania problemów z komputerem. Jeśli problemu nie można rozwiązać postępując zgodnie z następującymi wskazówkami, zapoznaj się z sekcją „Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej” na stronie 40 lub „Kontakt z firmą Dell” na stronie 65 . Kody dźwiękowe Podczas uruchamiania komputera może zostać wyemitowana seria sygnałów dźwiękowych, jeśli wystąpią błędy lub problemy. Taka seria sygnałów dźwiękowych, nazywana kodem dźwiękowym, umożliwia zidentyfikowanie problemu. Zapisz brzm..

Brak połączenia sieciowego - Page 35

33 Rozwiązywanie problemów Problemy z siecią Połączenia bezprzewodowe Brak połączenia sieciowego — router bezprzewodowy nie ma połączenia z siecią lub na komputerze wyłączono łączność bezprzewodową. Sprawdź router bezprzewodowy i upewnij • się, że jest on włączony i podłączony do używanego źródła danych (modemu kablowego lub koncentratora sieciowego). Ponownie nawiąż połączenie • z routerem bezprzewodowym. Patrz sekcja „Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego” na stronie 15 . Połączenia przewodowe Brak połączenia sieciowego : Sprawdź kabel ..

Lampka zasilania jest wyłączona - Page 36

34 Rozwiązywanie problemów Lampka sprawności łącza: Wyłączona — komputer nie wykrył • fizycznego połączenia z siecią lub istnieje dobre połączenie między siecią o przepustowości 10 Mb/s a komputerem. Świeci na zielono — istnieje dobre • połączenie między komputerem a siecią o przepustowości 100 Mb/s. Świeci na pomarańczowo — istnieje • dobre połączenie między komputerem a siecią o przepustowości 1000 Mb/s. UWAGA: Lampka aktywności sieci i sprawności łącza na złączu sieciowym dotyczy wyłącznie połączenia przewodowego. Lampka aktywności siec..

Rozwiązywanie problemów - Page 37

35 Rozwiązywanie problemów Lampka zasilania świeci się na biało, ale na wyświetlaczu nie ma obrazu — być może wyświetlacz jest niepodłączony, wyłączony lub nie wybrano właściwego źródła sygnału wejściowego. Upewnij się, że wyświetlacz jest prawidłowo podłączony i że wybrano właściwe źródło sygnału wejściowego. Wyłącz,a następnie włącz ponownie wyświetlacz. Jeśli lampka zasilania świeci na bursztynowo : Komputer znajduje się w trybie uśpienia. • Aby przywrócić normalne działanie, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, porusz myszą lub na..

Rozwiązywanie problemów - Page 38

36 Rozwiązywanie problemów Problemy z pamięcią Jeśli został wyświetlony komunikat o niewystarczającej ilości pamięci : Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki • i zakończ działanie wszystkich otwartych programów, których nie używasz, aby sprawdzić, czy spowoduje to rozwiązanie problemu. Informacje na temat minimalnych • wymagań dotyczących pamięci można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem. Jeśli będzie to konieczne, zainstaluj dodatkową pamięć (patrz Instrukcja serwisowa w witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.dell.com/..

Kliknij nazwę programu, który nie odpowiada. - Page 39

37 Rozwiązywanie problemów Blokowanie się komputera i problemy z oprogramowaniem Komputer nie włącza się — należy upewnić się, że kabel zasilający jest dokładnie podłączony do komputera i do gniazdka elektrycznego. Jeśli program przestaje odpowiadać , należy zakończyć pracę programu: Naciśnij jednocześnie klawisze 1. <Ctrl><Shift><Esc>. Kliknij zakładkę 2. Aplikacje . Kliknij nazwę programu, który nie odpowiada. 3. Kliknij przycisk 4. Zakończ zadanie . Jeśli program często ulega awarii , należy zapoznać się z dokumentacją oprogramowania. ..

ze starszego programu z tą - Page 40

38 Rozwiązywanie problemów Windows XP Kliknij kolejno 1. Start → Wszystkie programy → Akcesoria → Kreator zgodności programów. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk 2. Dalej . Postępuj zgodnie z instrukcjami 3. wyświetlanymi na ekranie. Windows Vista ® Kliknij kolejno 1. Start → Panel sterowania → Programy → Korzystaj ze starszego programu z tą wersją systemu Windows . Na ekranie powitalnym kliknij przycisk 2. Dalej . Postępuj zgodnie z instrukcjami 3. wyświetlanymi na ekranie. Windows 7 Kliknij przycisk 1. Start . W polu wyszukiwania wpisz 2. Korzystaj ze starszego ..

Rozwiązywanie problemów - Page 41

39 Rozwiązywanie problemów Sprawdź dokumentację dostarczoną • z oprogramowaniem lub skontaktuj się z producentem oprogramowania w celu uzyskania informacji na temat rozwiązywania problemów: Sprawdź, czy program jest – zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze. Sprawdź, czy komputer spełnia – minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu. Zapoznaj się z dokumentacją programu. Sprawdź, czy program został – poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Sprawdź, czy sterowniki urządzeń – nie powodują konfliktów z niektórymi programa..

Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej - Page 42

40 Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej Program Dell Support Center Program narzędziowy Dell Support Center (Centrum pomocy technicznej firmy Dell) pomaga znaleźć informacje serwisowe oraz uzyskać dostęp do pomocy technicznej i niezbędnych informacji specyficznych dla zakupionego modelu komputera. Aby uruchomić aplikację, kliknij ikonę na pasku zadań. Na stronie głównej programu Dell Support Center (Centrum pomocy technicznej firmy Dell) zostanie wyświetlony numer modelu komputera, numer seryjny i kod usług ekspresowych oraz informacje kontaktowe w przypadku koniecznośc..

Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej - Page 43

41 Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej Assistance from Dell (Wsparcie firmy Dell): pomoc techniczna za pośrednictwem usługi DellConnect ™ , obsługa klienta, szkolenia i podręczniki, pomoc praktyczna w ramach programu Dell on Call ™ , skanowanie komputera w trybie online za pomocą programu PC CheckUp. About Your System (Informacje o systemie): dokumentacja systemu, informacje o gwarancji, informacje o systemie, uaktualnienia i akcesoria. Aby uzyskać więcej informacji o programie Dell Support Center (Centrum pomocy technicznej firmy Dell) i dostępnych narzędziach pomocy te..

Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej - Page 44

42 Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej CMOS checksum error (Błąd sumy kontrolnej CMOS) — możliwa awaria płyty głównej lub wyczerpanie akumulatora zegara czasu rzeczywistego. Akumulator wymaga wymiany. Zapoznaj się z Instrukcją serwisową w witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.dell.com/manuals lub skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell (patrz część „Kontakt z firmą Dell” na stronie 65 ). CPU fan failure (Awaria wentylatora procesora) — doszło do awarii wentylatora procesora. Wentylator procesora wymaga wymiany. Zapoznaj się z Instr..

Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej - Page 45

43 Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej Uruchom program konfiguracji systemu • i upewnij się, że informacje dotyczące sekwencji rozruchowej są prawidłowe. Zapoznaj się z Instrukcją serwisową w witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.dell.com/ manuals . No timer tick interrupt (Brak przerwania taktu zegara) — układ na płycie systemowej może działać nieprawidłowo lub wystąpiła awaria płyty głównej. Zapoznaj się z Instrukcją serwisową w witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support. dell.com/manuals lub skontaktuj się z pomocą t..

Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej - Page 46

44 Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem Jeśli urządzenie nie zostało wykryte podczas instalacji systemu operacyjnego albo zostało wykryte, ale nieprawidłowo skonfigurowane, do wyeliminowania niezgodności można użyć narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem . Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem: Kliknij kolejno 1. Start → Pomoc i obsługa techniczna . W polu wyszukiwania wpisz wyrażenie 2. narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i naciśnij klawisz <Enter>, aby..

Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej - Page 47

45 Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej Zapoznaj się z sekcją Konfiguracja systemu w Instrukcji serwisowej , w której zamieszczono informacje na temat konfiguracji komputera, aby upewnić się, że urządzenie, które chcesz przetestować, jest wyświetlane w programie konfiguracji systemu i jest aktywne. Uruchom program Dell Diagnostics (Narzędzie diagnostyczne firmy Dell) z dysku twardego lub z dysku Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe). Uruchamianie programu Dell Diagnostics (Narzędzie diagnostyczne firmy Dell) z dysku twardego Program Dell Diagnostics (N..

Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej - Page 48

46 Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej W przypadku uruchomienia serii testów PSA (Pre-boot System Assessment): Rozpocznie się sesja testów PSA. a. Jeżeli test PSA zakończy się b. powodzeniem, pojawi się następujący komunikat: “No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended).” (Dotychczas nie wykryto problemów w systemie. Czy chcesz przeprowadzić pozostałe testy pamięci? Zajmie to około 30 minut lub więcej. Czy chcesz kontynuować? (Zal..

Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej - Page 49

47 Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej Wybierz test, który chcesz uruchomić. 4. Jeśli w trakcie testu wystąpił problem, 5. wyświetlany jest komunikat zawierający kod błędu i opis problemu. Zapisz kod błędu i opis problemu, a następnie skontaktuj się z firmą Dell, korzystając z informacji zawartych w części „Kontakt z firmą Dell” na stronie 65 ). UWAGA: W górnej części każdego z ekranów testowych umieszczony jest numer seryjny. Numer seryjny pozwala zidentyfikować komputer podczas kontaktowania się z firmą Dell. Po zakończeniu testów zamknij ekran 6. te..

Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej - Page 50

48 Korzystanie z narzędzi pomocy technicznej Po wyświetleniu listy urządzeń 3. startowych zaznacz opcję CD/DVD/ CD-RW i naciśnij klawisz <Enter>. Z kolejnego menu wybierz opcję 4. Boot from CD-ROM (Rozruch z dysku CD) i naciśnij klawisz <Enter>. Wpisz 5. 1 , aby włączyć menu dysku CD, i naciśnij klawisz <Enter>, aby kontynuować. Wybierz z listy numerowanej opcję 6. Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Uruchom 32-bitową wersję programu Dell Diagnostics). Jeśli pojawi się wiele wersji, wybierz wersję odpowiadającą danemu komputerowi. Wybierz test, który chc..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 51

49 Dostępne są następujące metody przywracania systemu operacyjnego: Funkcja Przywracanie • systemu umożliwia przywrócenie wcześniejszego stanu komputera bez wpływu na pliki danych. Aby przywrócić system operacyjny i zachować pliki danych, należy użyć tego narzędzia w pierwszej kolejności. Program Dell Factory Image Restore • (Narzędzie do przywracania obrazu fabrycznego firmy Dell) umożliwia przywrócenie twardego dysku do stanu, w którym się on znajdował w momencie zakupu komputera. Jego uruchomienie powoduje trwałe usunięcie z dysku twardego wszystkich danych i..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 52

50 Przywracanie systemu operacyjnego Przywracanie systemu System operacyjny Windows posiada funkcję Przywracanie systemu umożliwiającą przywrócenie systemu do wcześniejszego stanu działania (bez wpływu na dane), w przypadku, gdy zmiany sprzętowe, związane z oprogramowaniem lub konfiguracją systemu spowodowały niepożądaną, niestabilną pracę komputera. Wszystkie zmiany wykonane przez funkcję Przywracanie systemu można wycofać. PRZESTROGA: Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe plików danych. Narzędzie Przywracanie systemu nie monitoruje plików danych ani ich nie p..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 53

51 Przywracanie systemu operacyjnego Kliknij przycisk 3. Dalej i postępuj zgodnie z pozostałymi monitami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli nie udało się rozwiązać problemu przy użyciu funkcji Przywracanie systemu, efekty działania tej funkcji można wycofać. Wycofywanie ostatniego przywracania systemu UWAGA: Przed cofnięciem ostatniego przywrócenia należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki oraz zamknąć wszystkie otwarte programy. Dopóki przywracanie systemu nie zostanie zakończone, nie należy modyfikować, otwierać ani usuwać plików ani programów. Windows XP K..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 54

52 Przywracanie systemu operacyjnego Program Dell Factory Image Restore PRZESTROGA:Użycie programu Dell Factory Image Restore (Narzędzie do przywracania obrazu fabrycznego firmy Dell) powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych z dysku twardego oraz wszystkich aplikacji i sterowników zainstalowanych po otrzymaniu komputera. O ile to możliwe, przed użyciem tych narzędzi należy wykonać kopie zapasowe danych. Programu Dell Factory Image Restore (Narzędzie do przywracania obrazu fabrycznego firmy Dell) należy użyć tylko wtedy, gdy po użyciu funkcji Przywracanie systemu nadal wyst..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 55

53 Przywracanie systemu operacyjnego Uruchomienie programu Dell Factory Image Restore Performing (Narzędzie do przywracania obrazu fabrycznego firmy Dell) Włącz komputer. Kiedy zostanie 1. wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij kilkakrotnie klawisz <F8>, aby otworzyć okno Zaawansowane opcje rozruchu . UWAGA: W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego należy zaczekać na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft ® Windows ® , a następnie wyłączyć komputer i spróbować ponownie. Wybierz opcję 2. Napraw komputer . Zostanie wyśw..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 56

54 Przywracanie systemu operacyjnego Kliknij przycisk 7. Dalej . Zostanie wyświetlony ekran Confirm Data Deletion (Potwierdzanie usunięcia danych). UWAGA: Jeśli nie chcesz kontynuować działania programu Factory Image Restore (Narzędzie do przywracania obrazu fabrycznego firmy Dell), kliknij przycisk Anuluj . Zaznacz kliknięciem pole wyboru, aby 8. zatwierdzić czynność formatowania dysku twardego i przywrócenia ustawień fabrycznych systemu, a następnie kliknij przycisk Dalej . Proces przywracania rozpocznie się i może potrwać 5 lub więcej minut. Po przywróceniu systemu oper..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 57

55 Przywracanie systemu operacyjnego Kliknij zakładkę 5. Sterowniki → Przywróć sterownik . Windows Vista lub Windows 7 Kliknij przycisk 1. Start . Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę 2. Komputer . Kliknij kolejno 3. Właściwości → Menedżer urządzeń . Kliknij prawym przyciskiem myszy 4. urządzenie, dla którego został zainstalowany nowy sterownik, a następnie kliknij opcję Właściwości . Kliknij zakładkę 5. Sterowniki → Przywróć sterownik . Jeśli funkcja przywracania sterownika nie rozwiąże problemu, użyj funkcji Przywracanie systemu, aby przywrócić system ..

Przywracanie systemu operacyjnego - Page 58

56 Przywracanie systemu operacyjnego sterowników. Dyski Dell Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) i Operating System (System operacyjny) mogą nie być dołączone do zestawu komputera, w zależności od regionu i zamówionej konfiguracji. Ponowna instalacja systemu Microsoft ® Windows ® Proces ponownej instalacji może potrwać od 1 do 2 godzin. Po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego należy ponownie zainstalować sterowniki urządzeń, oprogramowanie antywirusowe i inne oprogramowanie. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki 1. oraz zamknij wszystkie otw..

W razie wystąpienia problemu z komputerem - Page 59

57 W razie wystąpienia problemu z komputerem można wykonać poniższe czynności w celu ustalenia przyczyny problemu i rozwiązania go: Informacje i procedury dotyczące 1. problemów z komputerem zawiera sekcja „Rozwiązywanie problemów” na stronie 32 . Procedury uruchamiania programu Dell 2. Diagnostics (Narzędzie diagnostyczne firmy Dell) opisano w części „Program Dell Diagnostics” na stronie 44 . Wypełnij „Diagnostyczną listę kontrolną” na 3. stronie 64 . Skorzystaj z obszernego zestawu usług 4. dostępnych w witrynie pomocy technicznej firmy Dell ( support.dell.c..

Uzyskiwanie pomocy - Page 60

58 Uzyskiwanie pomocy Po usłyszeniu monitu z automatycznego systemu telefonicznego firmy Dell należy wprowadzić swój kod usług ekspresowych, aby połączenie zostało skierowane bezpośrednio do właściwego działu pomocy technicznej. Jeśli nie posiadasz kodu usług ekspresowych (Expess Service Code), otwórz folder Dell Accessories (Akcesoria Dell), kliknij dwukrotnie ikonę Express Service Code (Kod usług ekspresowych) i postępuj zgodnie ze wskazówkami. UWAGA: Niektóre z niżej wymienionych usług są dostępne tylko na kontynentalnym obszarze USA. Informacje o ich dostępnośc..

Witryny Pomocy technicznej firmy - Page 61

59 Uzyskiwanie pomocy Usługa DellConnect Usługa DellConnect ™ jest prostym narzędziem internetowym, które umożliwia pracownikowi działu obsługi i pomocy technicznej firmy Dell uzyskanie dostępu do komputera przez połączenie szerokopasmowe, przeprowadzenie diagnostyki problemu i wykonanie naprawy pod nadzorem użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny support.dell.com / dellconnect . Usługi elektroniczne Z informacjami o produktach i usługach firmy Dell można zapoznać się w następujących witrynach: www.dell.com • www.dell.com/ap • (tylko w kraja..

Automatyczna obsługa - Page 62

60 Uzyskiwanie pomocy Adresy e-mail Pomocy technicznej firmy Dell: mobile_support@us.dell.com • support@us.dell.com • la-techsupport@dell.com • (tylko w krajach Ameryki Południowej i Karaibów) apsupport@dell.com • (tylko w krajach Azji i Pacyfiku ) Adresy e-mail działów marketingu i sprzedaży firmy Dell apmarketing@dell.com • (tylko w krajach Azji i Pacyfiku) sales_canada@dell.com • (tylko w Kanadzie) Anonimowy serwer FTP (file transfer protocol) ftp.dell.com • Zaloguj się jako użytkownik: anonymous , a jako hasło podaj swój adres e-mail. Automatyczna obsługa stanu z..

Informacje o produkcie - Page 63

61 Uzyskiwanie pomocy Informacje o produkcie Aby znaleźć informacje dotyczące dodatkowych produktów firmy Dell lub złożyć zamówienie, należy przejść do witryny www.dell.com . Aby uzyskać numer telefonu dla swojego regionu lub porozmawiać z pracownikiem działu sprzedaży, zapoznaj się z sekcją „Kontakt z firmą Dell” na stronie 65 . Zwroty produktów w celu dokonania naprawy gwarancyjnej lub uzyskania zwrotu pieniędzy Wszystkie elementy, które mają być oddane zarówno do naprawy, jak i do zwrotu, należy przygotować zgodnie z poniższymi wskazówkami: UWAGA: Przed od..

Uzyskiwanie pomocy - Page 64

62 Uzyskiwanie pomocy Zadzwoń do firmy Dell, aby uzyskać 1. numer autoryzacji zwrotu materiału (RMA — Return Material Authorization), a następnie napisz go wyraźnie w widocznym miejscu na zewnętrznej stronie pudełka. Aby określić właściwy numer telefonu dla swojego regionu, zapoznaj się z sekcją „Kontakt z firmą Dell” na stronie 65 . Dołącz kopię faktury oraz list z opisem 2. przyczyny zwrotu. Dołącz diagnostyczną listę kontrolną 3. (patrz „Diagnostyczna lista kontrolna” na stronie 64 ) z wyszczególnieniem wykonanych testów oraz opisem wszelkich komunikató..

Lokalizowanie kodu Service Tag (znacznik serwisowy). - Page 65

63 Uzyskiwanie pomocy Zanim zadzwonisz UWAGA: Przed wybraniem numeru należy przygotować swój kod ESC (Express Service Code). Dzięki niemu automatyczny system telefoniczny firmy Dell może sprawniej obsługiwać odbierane połączenia. Może być konieczne podanie kodu Service Tag (znacznik serwisowy). Lokalizowanie kodu Service Tag (znacznik serwisowy). Kod Service Tag (znacznik serwisowy) twojego komputera jest umieszczony na spodzie komputera. 1 1 Kod Service Tag (znacznik serwisowy)/Express Service Code (kod usług ekspresowych)

..

Diagnostyczna lista kontrolna - Page 66

64 Uzyskiwanie pomocy Pamiętaj o wypełnieniu poniższej diagnostycznej listy kontrolnej. O ile to możliwe, przed wykonaniem połączenia z firmą Dell w celu uzyskania pomocy należy włączyć komputer i dzwonić z aparatu telefonicznego znajdującego się przy komputerze lub w jego pobliżu. Personel obsługi może poprosić użytkownika o wpisanie pewnych poleceń na klawiaturze, przekazanie szczegółowych informacji podczas wykonywania operacji lub wykonanie innych czynności związanych z rozwiązywaniem problemów, które można wykonać tylko na komputerze. Należy też mieć pod..

Kontakt z firmą Dell - Page 67

65 Uzyskiwanie pomocy Korzystając z instrukcji zamieszczonych w dokumentacji systemu operacyjnego, można ustalić zawartość plików startowych komputera. Jeśli do komputera jest podłączona drukarka, wydrukuj poszczególne pliki. Jeśli drukarka nie jest dostępna, przed skontaktowaniem się z firmą Dell przepisz zawartość poszczególnych plików. Komunikat o błędzie, kod dźwiękowy lub • kod diagnostyczny: Opis problemu oraz procedur • wykonanych przez użytkownika w celu rozwiązania problemu: Kontakt z firmą Dell Klienci w Stanach Zjednoczonych mogą dzwonić pod numer t..

Choose A Country/Region - Page 68

66 Uzyskiwanie pomocy Wybierz swój kraj lub region 2. z umieszczonej na dole strony listy Choose A Country/Region (Wybierz kraj/region). Kliknij umieszczone w lewej części 3. strony polecenie Contact Us (Skontaktuj się z nami). Wybierz odpowiednie łącze do działu 4. obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb. Wybierz odpowiadającą Ci metodę 5. kontaktu z firmą Dell.

..

Przewodnik po technologiach firmy Dell - Page 69

67 Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów Jeśli chcesz: Patrz: Ponownie zainstalować system operacyjny. Dysk Operating System (System operacyjny) Odnaleźć numer modelu systemu. Spód komputera Uruchomić program diagnostyczny komputera, ponownie zainstalować oprogramowanie systemowe komputera osobistego lub dokonać aktualizacji sterowników komputera i plików Readme. Dysk Drivers and Utilities (Sterowniki i programy narzędziowe) UWAGA: Sterowniki i aktualizacje dokumentacji można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy Dell ™ pod adresem support.dell.com . Uzys..

Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów - Page 70

68 Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów Jeśli chcesz: Patrz: Zmodernizować komputer poprzez wymianę lub rozbudowę pamięci lub zamontowanie nowego dysku twardego. Ponownie zainstalować lub wymienić zużytą lub wadliwą część. Instrukcja serwisowa w witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.dell.com/manuals. UWAGA: W niektórych krajach samodzielne otwieranie obudowy komputera i wymiana części może spowodować unieważnienie gwarancji. Przed przystąpieniem do prac wewnątrz komputera zapoznaj się z warunkami gwarancji i zwrotów. Znaleźć infor..

Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów - Page 71

69 Gdzie szukać dodatkowych informacji i materiałów Jeśli chcesz: Patrz: Odnaleźć kod Service Tag (znacznik serwisowy) lub Express Service Code (kod usług ekspresowych) — kod Service Tag (znacznik serwisowy) jest niezbędny w celu zidentyfikowania komputera w witrynie support.dell.com i podczas kontaktów z pomocą techniczną. spód komputera Odnaleźć sterowniki i pliki do pobrania. Uzyskać dostęp do pomocy technicznej i pomocy dotyczącej produktów. Sprawdzić status zamówienia nowo zakupionych produktów. Odnaleźć rozwiązania i odpowiedzi na typowe pytania. Uzyskać naj..

Podstawowe dane techniczne - Page 72

70 W tej sekcji podano informacje, które mogą być potrzebne podczas konfigurowania i modernizacji komputera bądź aktualizowania sterowników. Bardziej szczegółowe dane techniczne znajdują się w dokumencie Comprehensive Specifications na stronie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.dell.com/ manuals . UWAGA: Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno Start → Pomoc i obsługa techniczna i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze. Podstawowe dane techniczne INSPIRON

..

Podstawowe dane techniczne - Page 73

71 Podstawowe dane techniczne Model komputera Inspiron 300 Inspiron 400 Procesor Intel ® Atom ™ AMD Athlon ™ AMD Athlon X2 Chipset Intel 945GC RS780G Grafika Intel UMA AMD ® UMA ATI Mobility Radeon HD 4330 (opcjonalnie) Dźwięk zintegrowana 2.1-kanałowa karta dźwiękowa High Definition Audio zintegrowana 2.1-kanałowa karta dźwiękowa High Definition Audio Komunikacja (opcjonalnie) Karta Mini PCIe WLAN (802.11 b/g lub 802.11 b/g/n)

..

Podstawowe dane techniczne - Page 74

72 Podstawowe dane techniczne Model komputera Inspiron 300 Inspiron 400 Pamięć Złącza jedno dwa Minimum 1 GB (1 moduł DIMM 1 GB) 1 GB (1 moduł DIMM 1 GB) Maksimum 1 GB (1 moduł DIMM 1 GB) 8 GB (2 moduły DIMM 4 GB) Typ pamięci 533 MHz DDR2 UDIMM; tylko pamięć bez funkcji ECC 800 MHz DDR2 SODIMM; tylko pamięć bez funkcji ECC. Pojemności 1 GB 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB oraz 8 GB UWAGA: Instrukcje rozbudowy pamięci można znaleźć w Instrukcji serwisowej w witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.dell.com/manuals.

..

Podstawowe dane techniczne - Page 75

73 Podstawowe dane techniczne Model komputera Inspiron 300 Inspiron 400 Napędy Dostępne z zewnątrz (opcjonalnie) jedna wnęka na napęd 5,25 cala SATA DVD+/-RW super multi drive jedna wnęka na napęd optyczny 5,25 cala SATA DVD+/-RW Super Multi Drive, Blu-ray Disc ™ combo lub Blu-ray Disc RW Dostępne od wewnątrz: jedna wnęka 3,5 cala na dyski twarde SATA jedna wnęka 3,5 cala na dyski twarde SATA Złącza panelu przedniego USB dwa złącza zgodne ze standardem USB 2.0 dwa złącza zgodne ze standardem USB 2.0 Dźwięk jedno złącze słuchawek jedno złącze słuchawek Czytnik kart..

Podstawowe dane techniczne - Page 76

74 Podstawowe dane techniczne Model komputera Inspiron 300 Inspiron 400 Złącza na panelu tylnym Dźwięk jedno złącze mikrofonu jedno złącze mikrofonu jedno złącze wyjścia liniowego jedno złącze wyjścia liniowego Grafika jedno złącze VGA jedno złącze VGA jedno złącze HDMI Karta sieciowa jedno złącze RJ45 (10/100) jedno złącze RJ45 (10/100/1000) eSATA dwa złącza USB dwa złącza zgodne ze standardem USB 2.0 dwa złącza zgodne ze standardem USB 2.0

..

Podstawowe dane techniczne - Page 77

75 Podstawowe dane techniczne Model komputera Inspiron 300 Inspiron 400 Cechy fizyczne Szerokość 197,6 mm 197,6 mm Głębokość 197,6 mm 197,6 mm Wysokość 89 mm 89 mm Waga (bez zasilacza prądu zmiennego) 1,6 kg 2,0 kg

..

Podstawowe dane techniczne - Page 78

76 Podstawowe dane techniczne Model komputera Inspiron 300 Inspiron 400 Zasilacz prądu zmiennego (65 W) Napięcie wejściowe 100–240 V prądu zmiennego 100–240 V prądu zmiennego Prąd wejściowy 1,7 A 1,7 A Częstotliwość prądu wejściowego 50–60 Hz 50–60 Hz Moc wyjściowa 65 W 65 W Prąd wyjściowy 3,42 A 3,42 A Nominalne napięcie wyjściowe 19 +/– 0,95 V prądu stałego 19 +/– 0,95 V prądu stałego Wymiary: Wysokość 31,5 mm 31,5 mm Szerokość 45,5 mm 45,5 mm Głębokość 108 mm 108 mm Masa (z kablami) 0,25 kg 0,25 kg Waga (zasilacz Auto-Air bez kabli zasilania) 0,26..

Podstawowe dane techniczne - Page 79

77 Podstawowe dane techniczne Model komputera Inspiron 300 Inspiron 400 Zasilacz prądu zmiennego (75 W) UWAGA: Zasilacz prądu zmiennego 75 W jest dostarczany wraz z opcjonalną kartą graficzną. Napięcie wejściowe 100–240 V prądu zmiennego Prąd wejściowy 1,5 A Częstotliwość prądu wejściowego 50–60 Hz Moc wyjściowa 75 W Prąd wyjściowy 3,95 A Nominalne napięcie wyjściowe 19 +/– 0,95 V prądu stałego Wymiary: Wysokość 30,3 mm Szerokość 57 mm Głębokość 132,5 mm Masa (z kablami) 0,45 kg Waga (zasilacz Auto-Air bez kabli zasilania) 0,46 kg

..

Podstawowe dane techniczne - Page 80

78 Podstawowe dane techniczne Warunki otoczenia Zakresy temperatur : Podczas pracy od 10°C do 35°C Przechowywanie od – 40°C do 65°C Wilgotność względna (maksymalna): od 20% do 80% (bez kondensacji) Maksymalne drgania (z wykorzystaniem spektrum losowych drgań, które symulują środowisko użytkownika): Podczas pracy Od 5 do 350 Hz przy 0,0002 G2/Hz Przechowywanie Od 5 do 500 Hz przy 0,001 do 0,01 G2/Hz Maksymalny wstrząs (mierzony dla dysku twardego z zaparkowanymi głowicami i impulsu pół-sinusoidalnego o długości 2 ms): Podczas pracy 40 G +/- 5% z czasem trwania impulsu 2 m..

Informacje dotyczące spełniania norm NOM lub - Page 81

79 Dodatek Informacje dotyczące spełniania norm NOM lub Official Mexican Standard (Oficjalnego Standardu Meksykańskiego) (dotyczy tylko Meksyku) Informacje przedstawione poniżej dotyczą urządzenia opisanego w niniejszym dokumencie i są zgodne z wymogami standardowych norm obowiązujących w Meksyku (NOM): Importer: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. INSPIRON

..

Dodatek - Page 82

80 Dodatek Laptopy Numer modelu Prąd wyjściowy Napięcie wyjściowe Częstotliwość D02U 3,42 A lub 3,94 A 19 V prądu stałego 50/60 Hz Szczegółowe informacje zamieszczono w dokumentach dotyczących bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem. Więcej informacji na temat postępowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa znajduje się na stronie dotyczącej przestrzegania przepisów pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance .

..

INSPIRON - Page 83

81 A adresy e-mail pomoc techniczna 60 adresy e-mail pomocy technicznej 60 B bezprzewodowe połączenie sieciowe 33 D dane techniczne 70 DellConnect, usługa 59 Dell Diagnostics, program 44 Diagnostyczna lista kontrolna 63 Dok firmy Dell 31 dostosowywanie pulpit 26 ustawienia zarządzania energią 28 dyski CD, odtwarzanie i tworzenie 26 dyski DVD, odtwarzanie i tworzenie 26 dysk twardy typ 73 E energia oszczędzanie 28 F funkcje oprogramowania 26 G gniazdo kabla zabezpieczającego 24 I ISP dostawca usług internetowych 14 Indeks INSPIRON

..

kopie zapasowe - Page 84

82 Indeks K kod usług ekspresowych (ESC) 57 komunikaty systemowe 41 kontakt z firmą Dell 63 Kontakt z firmą Dell online 65 kopie zapasowe tworzenie 30 L logowanie FTP, anonimowe 60 M możliwości komputera 26 N Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem 44 O obsługa klienta 58 oszczędzanie energii 28 P podłączanie opcjonalny kabel sieciowy 10 wyświetlacze 6 połączenie sieciowe naprawianie 33 połączenie z Internetem 14 pomoc techniczna 58 ponowna instalacja systemu Windows 49 problemy, rozwiązywanie 32 problemy ze sprzętem diagnozowanie 44 problemy z oprogramowaniem 3..

Indeks - Page 85

83 Indeks problemy z zasilaniem, rozwiązywanie 34 produkty informacje i kupowanie 61 przycisk wysuwania 20 przywracanie systemu 49 R rozwiązywanie problemów 32 S Service Tag (kod Service Tag) 64 stan zamówienia 60 sterowniki i pliki do pobrania 69 System Windows XP 38 , 50 , 51 , 54 szybkość sieci testowanie 33 T temperatura zakresy eksploatacji i przechowywania 78 W Windows Kreator zgodności programów 37 ponowna instalacja 56 Windows, ponowna instalacja 49 Witryna pomocy technicznej firmy Dell 69 witryny pomocy technicznej na całym świecie 59 wysyłanie produktów do zwrotu lub n..

Wydrukowano w Irlandii. - Page 88

Wydrukowano w Irlandii. www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update