Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Setup Guide Manual Czech

Inspiron Zino HD (400, Late 2009) Language

Download Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Setup Guide Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

PRŮVODCE INSTALACÍ - Page 1

PRŮVODCE INSTALACÍ A NASTAVENÍM INSPIRON ™

..

PRŮVODCE INSTALACÍ - Page 3

PRŮVODCE INSTALACÍ A NASTAVENÍM Číslo modelu: řada D02U Číslo typu: D02U001 a D02U002 INSPIRON ™

..

Poznámky, upozornění a varování - Page 4

Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. VAROVÁNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečí poškození hardwaru nebo ztráty dat a popisuje, jak se lze problému vyhnout. UPOZORNĚNÍ: VÝSTRAHA upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. __________________ Informace v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit. © 2009 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je ..

Obsah - Page 5

3 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron . . . . . . . . . . . . . . . 5 Před instalací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Připojení monitoru . . . . . . . . . . . . . . . 6 Připojení klávesnice a myši . . . . . . . . . 8 Připojte napájecí kabel . . . . . . . . . . . . 9 Připojení síťového kabelu (volitelné). . . 10 Stiskněte tlačítko napájení . . . . . . . . . 12 Nastavení operačního systému . . . . . 1 3 Připojení k Internetu (volitelné) . . . . . 1 4 Použití stolního počítače Inspiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Čel..

Obsah - Page 6

4 Obsah Přeinstalace operačního systému . . . 5 0 Získání nápovědy . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Technická podpora a zákaznický servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 DellConnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Online služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Automatizovaná služba stavu objednávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Informace o produktech . . . . . . . . . . . 55 Vrácení položek k opravě v rámci záruky nebo výměnou za vrácení finančních prostředků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Než zavolá..

Instalace a nastavení stolního počítače - Page 7

5 Tato část obsahuje informace o instalaci počítače Inspiron ™ 300/400. UPOZORNĚNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese www. dell.com/regulatory_compliance. Před instalací Počítač umístěte na rovnou plochu v dosahu elektrické zásuvky tak, aby bylo zaručeno dostatečné větrání. Omezení proudění vzduchu může způsobit přehřátí počí..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 8

6 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Připojení monitoru Inspiron 300: Připojte displej pomocí integrovaného konektoru VGA. Inspiron 400: Připojte displej pomocí integrovaného konektoru VGA nebo HDMI. Chcete-li dosáhnout lepšího výkonu, doporučujeme připojit displej pomocí konektoru HDMI. Adaptér HDMI-na-DVI a další kabel HDMI si můžete zakoupit na webových stránkách společnosti Dell na adrese www.dell.com . Používejte vhodné kabely podle konektorů, které jsou dostupné na počítači a displeji. Informujte se v následující tabulce, kde mů..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 9

7 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Typ připojení Počítač Kabel Displej VGA-na-VGA (kabel VGA) HDMI-na-HDMI (kabel HDMI) HDMI-na-DVI (adaptér HDMI-na- DVI + kabel DVI)

..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 10

8 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Připojení klávesnice a myši Připojte klávesnici a myš USB ke konektorům USB na zadním panelu počítače.

..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 11

9 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Připojte napájecí kabel

..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 12

10 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Připojení síťového kabelu (volitelné)

..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 13

11 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron K dokončení nastavení počítače se nevyžaduje síťové připojení, pokud však máte stávající síť nebo připojení k Internetu, které používá kabelové připojení (například širokopásmové zařízení nebo konektor Ethernet), můžete je nyní připojit. POZNÁMKA: K připojení počítače k síťovému konektoru použijte pouze ethernetový kabel (konektor RJ45). Nepřipojujte telefonní kabel (konektor RJ11) do konektoru síťového adaptéru. Chcete-li připojit počítač k síťovému nebo širokopásmové..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 14

12 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Stiskněte tlačítko napájení

..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 15

13 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Nastavení operačního systému Počítač Dell se dodává nakonfigurovaný s operačním systém, který jste si vybrali v okamžiku nákupu. Nastavení systému Microsoft Windows Chcete-li provést počáteční nastavení systému Microsoft ® Windows ® , postupujte podle pokynů na obrazovce. Tyto kroky jsou povinné a jejich dokončení může nějakou dobu trvat. Obrazovky instalace systému Windows vás provedou několika postupy, včetně přijetí licenčních smluv, nastavení předvoleb a nastavení připojení k Interne..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 16

14 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Připojení k Internetu (volitelné) Chcete-li se připojit k Internetu, je nutné zajistit externí modem nebo připojení k síti a poskytovatele služeb Internetu (ISP). Pokud externí modem USB ani síťový adaptér WLAN nejsou součástí vaší původní objednávky, můžete si je zakoupit na webových stránkách společnosti Dell www.dell.com . Nastavení kabelového připojení Jestliže používáte telefonické připojení • k síti, připojte před nastavením připojení k Internetu telefonní linku k externímu modem..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 17

15 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Nastavení bezdrátového připojení POZNÁMKA: Chcete-li nastavit bezdrátový směrovač, informujte se v dokumentaci, která k němu byla dodána. Než použijte bezdrátové připojení k Internetu, je nutné připojit bezdrátový směrovač. Nastavení připojení k bezdrátovému směrovači: Windows XP Uložte a zavřete všechny otevřené soubory 1. a ukončete všechny spuštěné aplikace. Klepněte na položky 2. Start → Ovládací panely . Klepněte na tlačítko 3. Síťová připojení . V nabídce 4. Síťová při..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 18

16 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron Nastavení připojení k internetu Poskytovatelé služeb Internetu a jejich nabídky se liší podle jednotlivých zemí. Nabídky připojení dostupné ve vaší zemi jsou k dispozici u poskytovatele připojení k Internetu. Pokud se k Internetu stále nemůžete připojit, ale v minulosti jste se již připojili úspěšně, mohlo dojít k výpadku připojení k Internetu ze strany poskytovatele. Obraťte se na poskytovatele ISP?a informujte se o stavu služby nebo se pokuste o připojení později. Připravte si informace od svéh..

Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron - Page 19

17 Instalace a nastavení stolního počítače Inspiron POZNÁMKA: Pokud nevíte, které připojení si máte vybrat, kontaktujte svého poskytovatele připojení k Internetu. Klepněte na příslušnou možnost v nabídce 8. Jak se chcete připojit k Internetu? a poté klepněte na tlačítko Další . Použijte informace od poskytovatele 9. připojení k internetu a dokončete nastavení. Windows Vista POZNÁMKA: Následující pokyny platí pro výchozí zobrazení systému Windows, takže nemusí platit v případě, že nastavíte počítač Dell ™ na klasické zobrazení Windows. U..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 20

18 Použití stolního počítače Inspiron Tato část obsahuje informace o funkcích počítače Inspiron ™ . Čelní pohled 3 1 2 4 5 INSPIRON

..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 21

19 Použití stolního počítače Inspiron 1 Optická jednotka (volitelně) — Přehrává nebo zaznamenává pouze na disky CD, DVD a Blu-ray a standardní velikosti (12 cm). 2 Tlačítko vysunutí optické jednotky — Po stisknutí otevírá zásuvku optické jednotky. 3 Čtečka paměťových karet 4 v 1 : — Zajišťuje rychlý a praktický způsob zobrazení a sdílení digitálních fotografií, hudby, videa a dokumentů uložených na následujících digitálních paměťových kartách: Paměťová karta Secure Digital (SD), • Paměťová karta • Mini Secure Digital Paměť..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 22

20 Použití stolního počítače Inspiron Pohled seshora 1

..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 23

21 Použití stolního počítače Inspiron 1 Tlačítko a kontrolka napájení — Stisknutím tlačítka počítač vypnete nebo zapnete. Kontrolka uprostřed tohoto tlačítka signalizuje stav napájení: Vypnuto — Počítač je vypnutý, režimu hibernace nebo není napájen. • Svítí bíle — Počítač je zapnutý. • Trvale svítí oranžově — Počítač je ve stavu spánku, nebo je problémem se • základní deskou. Problikávající oranžová — Signalizuje problém se základní deskou nebo • napájecím zdrojem. POZNÁMKA: Další informace po potížích s napáj..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 24

22 Použití stolního počítače Inspiron Pohled zezadu Inspiron 300 3 4 5 6 2 9 1 7 8 Inspiron 400 7 8 9 10 11 1 2 4 3 5 6

..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 25

23 Použití stolního počítače Inspiron 1 Konektor napájecího adaptéru — Umožňuje připojit napájecí adaptér zajišťující napájení počítače. 2 Kontrolka aktivity pevného disku — rozsvítí se, když počítač načítá nebo zapisuje. Problikávající bílá kontrolka signalizuje činnost pevného disku. VAROVÁNÍ: Chcete-li zabránit ztrátě dat, nevypínejte počítač, pokud kontrolka aktivity pevného disku bliká. 3 Tlačítko pro uvolnění horního krytu — Otevře kryt počítače. 4 Konektor VGA — Připojuje zobrazovací zařízení, například monit..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 26

24 Použití stolního počítače Inspiron 8 Konektor mikrofonu — Umožňuje připojení mikrofonu pro hlasový nebo hudební vstup do zvukového nebo telefonního programu. 9 Konektory USB 2.0 (2) — Umožňují připojit zařízení USB, jako je například myš, klávesnice, tiskárna, externí jednotka nebo přehrávač MP3. 10 Konektory eSATA (2) — Umožňují připojení k externím paměťovým zařízením SATA a eSATA. 11 Konektor HDMI — Připojuje TV pro signály audio 2.1 a video. POZNÁMKA: Když jsou připojeny oba konektory HDMI a linkového výstupu, zvuk je veden ana..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 27

25 Použití stolního počítače Inspiron Softwarové funkce POZNÁMKA: Další informace o funkcích popsaných v této části získáte v Průvodci technologiemi Dell na pevném disku nebo na webu technické podpory společnosti Dell na adrese support.dell.com/manuals . Produktivita a komunikace V počítači je možné vytvářet prezentace, brožury, přání, letáky a tabulky. Zároveň můžete zobrazovat a upravovat digitální fotografie a obrázky. Software nainstalovaný v počítači zjistíte na nákupní objednávce. Jakmile se připojíte k Internetu, budete moci navštěv..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 28

26 Použití stolního počítače Inspiron Přizpůsobení pracovní plochy Pracovní plochu můžete přizpůsobit změnou vzhledu, rozlišení, tapety, spořiče obrazovky a dalších položek. Přizpůsobení pracovní plochy: Windows ® XP Pravým tlačítkem klepněte na volnou 1. plochu, zpřístupníte tak okno vlastností zobrazení. Klepnutím na příkaz 2. Vlastnosti otevřete okno Vlastnosti zobrazení , kde získáte další informace o možnostech přizpůsobení. Windows Vista ® Klepněte pravým tlačítkem na volnou 1. pracovní plochu. Klepnutím na příkaz 2. Přizpůs..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 29

27 Použití stolního počítače Inspiron Přizpůsobení nastavení úspory energie Pomocí možností napájení v operačním systému je možné v počítači nakonfigurovat nastavení napájení. V systému Microsoft ® Windows ® nainstalovaném v počítači Dell jsou k dispozici následující možnosti: Windows Vista Doporučeno Dell • — nabízí plný výkon, když jej potřebujete a úsporu energie během intervalů nečinnosti. Úsporný režim • — Tato možnost napájení šetří energii v počítači snížením výkonu systému, čímž maximalizuje výdrž baterie..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 30

28 Použití stolního počítače Inspiron Přenos informací do nového počítače Windows XP POZNÁMKA: Následující kroky platí pro výchozí zobrazení systému Windows a nemusí se vás týkat, pokud ve svém počítači Dell™ používáte klasické zobrazení Windows. Klepněte na tlačítko 1. Start → Všechny programy → Příslušenství → Systémové nástroje → Průvodce přenesením souborů a nastavení . Postupujte podle pokynů v 2. Průvodci přenosem souborů a nastavení . Windows Vista POZNÁMKA: Následující kroky platí pro výchozí zobrazení systému ..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 31

29 Použití stolního počítače Inspiron Zálohování dat Doporučujeme pravidelně zálohovat soubory a složky v počítači. Zálohování souborů: Windows XP Klepněte na tlačítko 1. Start → Všechny programy → Příslušenství → Systémové nástroje → Zálohovat . Postupujte podle pokynů v 2. Průvodci zálohováním nebo obnovením . Windows Vista Klepněte na položky 1. Start → Ovládací panel → Systém a údržba → Centrum zálohování a obnovy → Zálohovat soubory . V okně 2. Řízení uživatelských účtů klepněte na Pokračovat . POZNÁMKA: Někt..

Použití stolního počítače Inspiron - Page 32

30 Použití stolního počítače Inspiron Dok Dell Dok Dell představuje skupinu ikon, které poskytují snadný přístup k často používaným aplikacím, souborům a složkám. Dok můžete přizpůsobit dle vlastní potřeby: Přidání nebo odebrání ikon • Seskupování související ikon do kategorií • Změna barvy a umístění Doku • Změna chování ikon • Přidání kategorie Pravým tlačítkem klepněte na Dok, dále 1. na Přidat → Kategorie . Zobrazí se okno Přidat/Upravit kategorii . Zadejte název kategorie do pole 2. Název . Vyberte ikonu kategorie z pole..

Řešení potíží - Page 33

31 Řešení potíží Tato část obsahuje informace o řešení potíží s počítačem. Pokud daný problém nelze vyřešit pomocí následujících pokynů, vyhledejte informace v části „Použití nástrojů podpory“ na straně 38 nebo „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 59 . Zvukové signály Tento počítač může během spouštění vydávat série zvukových signálů, pokud nelze chyby nebo problémy zobrazit. Tyto série zvukových signálů identifikují problém. Zapište si chybový kód a pak kontaktujte společnost Dell (viz část „Kontaktní i..

Řešení potíží - Page 34

32 Řešení potíží Potíže se sítí Bezdrátové připojení Pokud je přerušeno síťové připojení - Bezdrátový směrovač je v offline režimu nebo v počítači bylo zakázáno bezdrátové připojení. Zkontrolujte, zda je bezdrátový • směrovač zapnut a připojen ke zdroji dat (tj. kabelovému modemu nebo síťovému rozbočovači). Obnovení připojení k bezdrátovému • směrovači. Viz „Nastavení bezdrátového připojení“ na straně 1 5 . Drátové připojení Ztráta připojení k síti — Zkontrolujte kabel a přesvědčte se, zda • je řádně zapoje..

Potíže s napájením - Page 35

33 Řešení potíží Indikátor integrity spojení: Vypnuto — Počítač nedetekuje fyzické • spojení se sítí, nebo mezi sítí 10 Mb/s a počítačem existuje dobré spojení. Trvale svítí zelená — Mezi sítí 100 Mb/s • a počítačem je vytvořeno dobré připojení. Trvale svítí oranžová — Mezi sítí • 1000 Mb/s a počítačem je vytvořeno dobré připojení. POZNÁMKA: Kontrolka aktivity a integrity připojení na síťovém konektoru je určena pouze pro kabelové síťové připojení. Uvedená kontrolka aktivity a integrity spojení neposkytuje informace o..

Řešení potíží - Page 36

34 Řešení potíží Kontrolka napájení svítí bíle a není zobrazen žádný obraz — Displej nemusí být připojen, napájen, nebo nebyl zvolen odpovídající zdroj signálu. Ujistěte se, že displej je řádně připojen a byl zvolen odpovídající zdroj vstupního signálu. Vypněte displej, pak jej znovu zapněte. Pokud indikátor napájení svítí oranžově — Počítač je v režimu spánku. Stiskněte • klávesu na klávesnici, pohněte myší nebo stiskněte tlačítko napájení a pokračujte v normální práci s počítačem. Může se vyskytovat problém se zák..

Řešení potíží - Page 37

35 Řešení potíží Potíže s pamětí Pokud se zobrazí hlášení o nedostatku paměti — Uložte a zavřete všechny otevřené • soubory a ukončete všechny nepoužívané spuštěné programy. Pak ověřte, zda se uvedeným postupem potíže vyřeší. V dokumentaci k softwaru se informujte • o minimálních požadavcích na operační paměť. V případě potřeby nainstalujte další paměťové moduly (viz Servisní příručka na stránkách webové podpory společnosti Dell na adrese support.dell. com/manuals ). Zasuňte paměťové moduly znovu do • příslušných p..

Řešení potíží - Page 38

36 Řešení potíží Zablokování a problémy se softwarem Počítač se nespustí — Ověřte, zda je napájecí adaptér pevně připojen k počítači i k elektrické zásuvce. Program přestane reagovat — Ukončete program následujícím postupem: Stiskněte kombinaci kláves 1. <Ctrl><Shift><Esc>. Klepněte na kartu 2. Aplikace . Klepnutím vyberte program, který přestal 3. reagovat. Klepněte na tlačítko 4. Ukončit úlohu . Opakované zhroucení programu — Vyhledejte informace v dokumentaci k softwaru. V případě potřeby software odinstalujte a znovu..

Řešení potíží - Page 39

37 Řešení potíží Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko 2. Další . Postupujte podle pokynů na obrazovce. 3. Windows Vista ® Klepněte na položky 1. Start → Ovládací panely → Programy → Použití staršího programu s touto verzí systému Windows . Na uvítací obrazovce klepněte na 2. tlačítko Další . Postupujte podle pokynů na obrazovce. 3. Windows 7 Klepněte na tlačítko 1. Start . Do pole hledání zadejte 2. Použít starší program s touto verzí systému Windows a stiskněte klávesu <Enter>. Postupujte podle pokynů v průvodci 3. Kompatibil..

Použití nástrojů podpory - Page 40

38 Použití nástrojů podpory centrum podpory společnosti Dell Centrum podpory společnosti Dell vám pomůže najít služby, podporu a specifické systémové informace, které potřebujete. Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ikonu na hlavním panelu. Úvodní stránka Centra podpory společnosti Dell zobrazuje modelové číslo počítače spolu se servisním štítkem, expresním servisním kódem a servisními kontaktními informacemi. Úvodní stránka nabízí tyto odkazy: Nápověda (řešení potíží, zabezpečení, výkon systému, síť/Internet, zálohování/ obnoven..

Použití nástrojů podpory - Page 41

39 Použití nástrojů podpory Systémové zprávy Jestliže v počítači dojde k potížím nebo chybě, zobrazí se pravděpodobně systémová zpráva, která vám usnadní zjistit jejich příčinu a akci potřebnou k vyřešení daných potíží. POZNÁMKA: Pokud zobrazená zpráva není uvedena v následujících příkladech, vyhledejte informace v dokumentaci dodané s operačním systémem nebo programem, který v počítači pracoval při zobrazení zprávy. Výstraha! Předchozí pokusy o spuštění tohoto systému selhaly v kontrolním bodě [nnnn]. Chcete-li vyřešit tento..

Použití nástrojů podpory - Page 42

40 Použití nástrojů podpory Keyboard failure (Chyba klávesnice) — Vyměňte klávesnici nebo zkontrolujte, zda není uvolněný kabel. No boot device available (Není k dispozici žádné spouštěcí zařízení) — Na pevném disku není k dispozici žádný spouštěcí oddíl, došlo k uvolnění kabelu pevného disku nebo není k dispozici žádné spouštěcí zařízení. Pokud je spouštěcím zařízením pevný • disk, zkontrolujte, zda jsou k němu řádně připojeny kabely a zda je nastaven jako spouštěcí zařízení. Otevřete program Nastavení systému • a zko..

Použití nástrojů podpory - Page 43

41 Použití nástrojů podpory Průvodce řešením potíží s hardwarem Pokud některé zařízení není během spuštění operačního systému rozpoznáno nebo je rozpoznáno, ale není správně nakonfigurováno, můžete k odstranění nekompatibility použít Průvodce řešením potíží s hardwarem . Spuštění Průvodce řešením potíží s hardwarem: Klepněte na položky 1. Start → Nápověda a podpora . Zadejte do pole hledání 2. průvodce řešením potíží s hardwarem a stisknutím klávesy <Enter> spusťte hledání. Ve výsledcích hledání vyberte možn..

Spuštění nástroje Dell Diagnostics - Page 44

42 Použití nástrojů podpory Spuštění nástroje Dell Diagnostics z pevného disku Diagnostický nástroj Dell Diagnostics je umístěn ve skrytém oddílu diagnostického nástroje na pevném disku. POZNÁMKA: Pokud počítač nezobrazuje na displeji žádný obraz, vyhledejte informace v části „Kontaktování společnosti Dell“ na straně 59 . Zkontrolujte, zda je počítač připojen 1. k elektrické zásuvce a zda je tato zásuvka funkční. Zapněte (nebo restartujte) počítač. 2. Ihned po zobrazení loga DELL 3. ™ stiskněte klávesu <F12>. V nabídce po spuštěn..

Spuštění nástroje Dell Diagnostics - Page 45

43 Použití nástrojů podpory Pokud máte problémy s pamětí, stiskněte c. klávesu <y>, jinak klávesu <n>. Zobrazí se následující zpráva „ Booting Dell Diagnostic Utility Partition. (Zavádí se oddíl diagnostických nástrojů Dell Diagnostic Utility.) Press any key to continue (Pokračujte stisknutím libovolné klávesy).“ Stiskněte libovolnou klávesu d. a přejděte k oknu Vybrat možnost . Pokud nebyla vyvolána funkce PSA: Stisknutím libovolné klávesy spusťte program Dell Diagnostics. z oddílu diagnostických nástrojů na pevném disku a přejděte..

Použití nástrojů podpory - Page 46

44 Použití nástrojů podpory POZNÁMKA: Další kroky jednorázově změní spouštěcí sekvenci. Při příštím spuštění se systém zavede podle zařízení uvedených v programu nastavení systému. Když se zobrazí seznam zařízení 3. k zavedení, vyberte položku CD/DVD/ CD-RW a stiskněte klávesu <Enter>. V zobrazené nabídce disku CD-ROM 4. vyberte příkaz Zavést z disku CD-ROM a stiskněte klávesu <Enter>. Zadáním hodnoty 5. 1 otevřete nabídku disku CD. Potom pokračujte stisknutím klávesy <Enter>. Z očíslovaného seznamu vyberte položku 6...

operačním - Page 47

45 Operační systém můžete obnovit následujícími způsoby: Nástroj • Obnovení systému vrací počítač do předchozího funkčního stavu, aniž by přitom byly ovlivněny datové soubory. Funkci Obnovení systému použijte jako první řešení pro obnovení operačního systému a zachování datových souborů. Aplikace Dell Factory Image Restore • vrací pevný disk počítače do stavu, ve kterém se nacházel při zakoupení. Procedura uvedené aplikace trvale odstraňuje z pevného disku veškerá data a všechny programy nainstalované po obdržení počítače. Apli..

Windows XP - Page 48

46 Obnovení operačního systému Obnovení systému Operační systémy Windows nabízejí funkci Obnovení systému, která umožňuje návrat počítače do dřívějšího provozního stavu (bez ovlivnění datových souborů) v případě, že změníte hardware, software nebo další nastavení systému a dojde k tomu, že se počítač dostane do nežádoucího provozního stavu. Všechny změny, které funkce Obnovení systému v počítači provede, jsou zcela vratné. VAROVÁNÍ:Datové soubory pravidelně zálohujte. Funkce Obnovení systému nesleduje ani neobnovuje datové sou..

Vrácení posledního obnovení - Page 49

47 Obnovení operačního systému V případě, že funkce Obnovení systému nevyřeší vzniklý problém, můžete poslední akci obnovení systému vrátit zpět. Vrácení posledního obnovení systému POZNÁMKA: Před vrácením posledního obnovení systému uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné programy. Dokud nebude obnovení dokončeno, neměňte, nespouštějte ani neodstraňujte žádné soubory ani programy. Windows XP Klepněte na tlačítko 1. Start → Všechny programy → Příslušenství → Systémové nástroje → Obnovení ..

Provedení obnovení z Dell Factory - Page 50

48 Obnovení operačního systému Dell Factory Image Restore VAROVÁNÍ:Použití aplikace Dell Factory Image Restore trvale odstraní všechna data na pevném disku a odebere všechny programy nebo ovladače, které jste po obdržení počítače získali. Pokud je to možné, vytvořte si před použitím této možnosti zálohu dat. Program Dell Factory Image Restore použijte pouze v případě, že problém s operačním systémem nelze vyřešit pomocí nástroje Obnovení systému. POZNÁMKA: Aplikace Dell Factory Image Restore nemusí být v některých zemích nebo některých po..

administrator - Page 51

49 Obnovení operačního systému Vyberte rozvržení klávesnice a klepněte 4. na tlačítko Další . Chcete-li zpřístupnit možnosti obnovení, 5. přihlaste se jako místní uživatel. Chcete-li zpřístupnit příkazový řádek, zadejte do pole Uživatelské jméno administrator a pak klepněte na tlačítko OK . Klepněte na tlačítko 6. Dell Factory Image Restore . Zobrazí se úvodní obrazovka nástroje Dell Factory Image Restore . POZNÁMKA: V závislosti na konfiguraci může být nutné vybrat položku Dell Factory Tools a poté položku Dell Factory Image Restore . Klepn..

Přeinstalace operačního - Page 52

50 Obnovení operačního systému Přeinstalace operačního systému Než začnete Pokud chcete vyřešit problém novou instalací operačního systému Microsoft ® Windows ® , při které by se znovu nainstaloval ovladač, zkuste nejprve použít nástroj Vrátit změny ovladače zařízení v systému Windows. Chcete-li vrátit zpět ovladač zařízení: Windows XP Klepněte na tlačítko 1. Start . Pravým tlačítkem klepněte na ikonu 2. Tento počítač . Klepněte na položky 3. Vlastnosti → Hardware → Správce zařízení . Klepněte pravým tlačítkem myši 4. na zaříz..

® - Page 53

51 Obnovení operačního systému Pro přeinstalaci operačního systému Windows XP jsou zapotřebí následující položky: Disk společnosti Dell s • operačním systémem Disk • Drivers and Utilities společnosti Dell POZNÁMKA: Disk Drivers and Utilities společnosti Dell obsahuje ovladače nainstalované při sestavení počítače. Pomocí disku Drivers and Utilities společnosti Dell lze zavést všechny požadované ovladače. Dodání disku s operačním systémem a disku Drivers and Utilities společnosti Dell s počítačem závisí na oblasti, ve které jste si počítač..

Získání nápovědy - Page 54

52 Pokud se setkáte při práci s počítačem s potížemi, proveďte následující kroky a pokuste se problém diagnostikovat a vyřešit: Informace a postupy související s potížemi 1. v počítači získáte v části „Řešení potíží“ na straně 3 1. Informace o postupech spuštění nástroje 2. Dell Diagnostics naleznete v části „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na straně 4 1. „Vyplňte kontrolní seznam diagnostiky“ 3. na straně 58 . Jako nápovědu při instalaci a řešení 4. potíží využijte rozsáhlou sadu online služeb společnosti Dell, kt..

Získání nápovědy - Page 55

53 Získání nápovědy Technická podpora a zákaznický servis Služby technické podpory společnosti Dell jsou k dispozici, aby vám poskytly odpověď na vaše dotazy týkající se hardwaru Dell. Náš personál podpory využívá počítačové diagnostické nástroje, pomocí kterých vám může poskytnout rychlé a přesné odpovědi. Chcete-li kontaktovat službu technické podpory společnosti Dell, přejděte k části „Než zavoláte“ na straně 57 , a pak vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast nebo navštivte web support.dell.com . DellConnect Nástroj DellConn..

Získání nápovědy - Page 56

54 Získání nápovědy Online služby Informace o produktech a službách Dell můžete nalézt na následujících stránkách: www.dell.com • www.dell.com/ap • (pouze země Asie/ Pacifické oblasti) www.dell.com/jp • (pouze Japonsko) www.euro.dell.com • (pouze Evropa) www.dell.com/la • (pouze země Latinské Ameriky a Karibské oblasti) www.dell.ca • (pouze Kanada) Podpora společnosti Dell je přístupná prostřednictvím následujících webových stránek a e-mailových adres: Stránky podpory Dell support.dell.com • support.jp.dell.com • (pouze Japonsko) support.eur..

Automatizovaná služba - Page 57

55 Získání nápovědy Automatizovaná služba stavu objednávek Chcete-li zkontrolovat stav objednávky jakýchkoli produktů Dell, můžete přejít na adresu support.dell.com nebo můžete zavolat na automatizovanou službu stavu objednávek. Nahraná zpráva vás vyzve k zadání informací potřebných pro vyhledání objednávky a sdělení informací o jejím stavu. Telefonní číslo pro příslušnou oblast získáte v části „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 59 . Pokud máte nějaký problém s objednávkou, například chybějící součásti, nesprávné..

Získání nápovědy - Page 58

56 Získání nápovědy Vrácení položek k opravě v rámci záruky nebo výměnou za vrácení finančních prostředků Všechny vracené položky, určené k opravě nebo k vrácení částky, připravte následujícím způsobem: POZNÁMKA: Před vrácením výrobku společnosti Dell nezapomeňte zálohovat veškerá data na pevném disku a všech paměťových zařízeních v produktu. Odstraňte všechna důvěrná, firemní a osobní data a také vyjímatelná média, jako jsou disky CD a karty PC. Společnost Dell není odpovědná za žádná důvěrná, firemní nebo osobní da..

Vyhledání servisního štítku - Page 59

57 Získání nápovědy Než zavoláte POZNÁMKA: Připravte si kód expresní služby. Kód pomůže automatizovanému systému telefonní podpory společnosti Dell ke správnému přesměrování telefonátu. Můžete být požádáni o zadání informací ze servisního štítku. Vyhledání servisního štítku Servisní štítek počítače je umístěn na jeho spodní straně. 1 1 Servisní štítek/Kód expresní služby

..

Kontrolní seznam diagnostiky - Page 60

58 Získání nápovědy Nezapomeňte vyplnit následující kontrolní seznam diagnostiky. Pokud to je možné, zapněte počítač před zavoláním technické podpory společnosti Dell a zavolejte z takového telefonního přístroje, který je v blízkosti počítače. Můžete být požádáni o zadání některých příkazů na klávesnici, předávání podrobných informací během prováděných operací nebo vyzkoušení jiných postupů odstraňování poruch, které můžete provést pouze v daném počítači. Zkontrolujte, zda je k dispozici dokumentace k počítači. Kontrol..

Získání nápovědy - Page 61

59 Získání nápovědy Kontaktování společnosti Dell Pro zákazníky v USA je k dispozici telefonní číslo 800-WWW-DELL (800-999-3355). POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell. Společnost Dell poskytuje několik online a telefonních možností podpory a služeb. Dostupnost se liší v závislosti na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell s dotazem týkaj..

Vyhledání dalších informací a zdrojů informací - Page 62

60 Vyhledání dalších informací a zdrojů informací Požadovaná akce: Zdroj informací: opětovná instalace operačního systému disk s operačním systémem vyhledejte číslo modelu systému spodní část počítače spuštění diagnostického programu v počítači, přeinstalace systémového softwaru notebooku nebo aktualizace ovladačů pro počítač a souborů readme disk Ovladače a nástroje POZNÁMKA: Aktualizace ovladačů a dokumentace najdete na webu technické podpory společnosti Dell ™ na adrese support.dell.com . získání dalších informací o operačním sy..

Vyhledání dalších informací a zdrojů informací - Page 63

61 Vyhledání dalších informací a zdrojů informací Požadovaná akce: Zdroj informací: Získání informací o doporučených bezpečnostních postupech pro počítač přehled informací o záruce, podmínek (pouze USA), bezpečnostních pokynů, informací o předpisech, informací o ergonomii a licenční smlouvy s koncovým uživatelem Před manipulací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní informace dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese www.dell..

Základní specifikace - Page 64

62 Tato část obsahuje informace, které budete pravděpodobně potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. Více podrobných informací viz Souhrnné technické údaje na stránkách webové podpory společnosti Dell na adrese support.dell.com/manuals . POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Chcete-li získat další informace o konfiguraci počítače, klepněte na položky Start → Nápověda a podpora a výběrem příslušné možnosti zobrazte informace o počítači. Základní specifikace INSPIRON

..

Základní specifikace - Page 65

63 Základní specifikace Model počítače Inspiron 300 Inspiron 400 Procesor Intel ® Celeron ™ AMD Athlon ™ AMD Athlon X2 Čipová sada Intel 945GC RS780G Video Intel UMA AMD ® UMA ATI Mobility Radeon HD 4330 (volitelně) Zvuk Integrovaný zvukový systém 2.1 High Definition Integrovaný zvukový systém 2.1 High Definition Komunikace (volitelně) Karta Mini PCIe WLAN (802.11 b/g nebo 802.11 b/g/n)

..

Základní specifikace - Page 66

64 Základní specifikace Model počítače Inspiron 300 Inspiron 400 Paměť Konektory jedna dva Minimální 1 GB (1 x 1 GB DIMM) 1 GB (1 x 1 GB DIMM) Maximum 1 GB (1 x 1 GB DIMM) 8 GB (2 x 4 GB DIMM) Typ paměti 533 MHz DDR2 UDIMM; pouze paměť bez kontroly chyb ECC 800 MHz DDR2 SODIMM; pouze paměť bez kontroly chyb ECC Kapacita 1 GB 1 GB, 2GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, a 8 GB POZNÁMKA: Pokyny k upgradu paměti získáte v Servisní příručce na webu technické podpory společnosti Dell na adrese support.dell.com/manuals .

..

Základní specifikace - Page 67

65 Základní specifikace Model počítače Inspiron 300 Inspiron 400 Jednotky Externě přístupné (volitelně) jedna 5,25palcová přihrádka pro SATA DVD+/-RW Super Multi Drive dvě 5,25palcové přihrádky pro disky SATA DVD+/-RW Super Multi Drive nebo Blu-ray Disc ™ combo nebo pro optickou jednotku Blu-ray Disc RW Interně přístupné jedna 3,5palcová přihrádky pro pevný disk SATA jedna 3,5palcová přihrádky pro pevný disk SATA Konektory na předním panelu USB dva konektory USB 2.0 dva konektory USB 2.0 Zvuk jeden sluchátkový konektor jeden sluchátkový konektor Čtečk..

Základní specifikace - Page 68

66 Základní specifikace Model počítače Inspiron 300 Inspiron 400 Konektory zadního panelu Zvuk jeden mikrofonní konektor jeden mikrofonní konektor jeden konektor linkového výstupu jeden konektor linkového výstupu Video jeden konektor VGA jeden konektor VGA jeden konektor HDMI Síťový adaptér jeden konektor RJ45 (10/100) jeden konektor RJ45 (10/100/1000) eSATA Dva konektory USB dva konektory USB 2.0 dva konektory USB 2.0

..

Základní specifikace - Page 69

67 Základní specifikace Model počítače Inspiron 300 Inspiron 400 Rozměry Šířka 197,6 mm (7,77 palců) 197,6 mm (7,77 palců) Hloubka 197,6 mm (7,77 palců) 197,6 mm (7,77 palců) Výška 89 mm (3,50 palců) 89 mm (3,50 palců) Hmotnost (bez napájecího adaptéru) 1,6 kg (3,53 liber) 2,0 kg (4,41 liber)

..

Základní specifikace - Page 70

68 Základní specifikace Model počítače Inspiron 300 Inspiron 400 Napájecí adaptér (65 W) Vstupní napětí 100–240 V stř. 100–240 V stř. Vstupní proud 1,7 A 1,7 A Vstupní frekvence 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz Výstupní výkon 65 W 65 W Výstupní proud 3,42 A 3,42 A Jmenovité výstupní napětí 19 +/- 0,95 V stejnosm. 19 +/- 0,95 V stejnosm. Rozměry: Výška 31,5 mm (1,24 palců) 31,5 mm (1,24 palců) Šířka 45,5 mm (1,79 palců) 45,5 mm (1,79 palců) Hloubka 108 mm (4,25 palců) 108 mm (4,25 palců) Hmotnost (s kabely) 0,25 kg (0,55 liber) 0,25 kg (0,55 liber) Hmotnost..

Základní specifikace - Page 71

69 Základní specifikace Model počítače Inspiron 300 Inspiron 400 Napájecí adaptér (75 W) POZNÁMKA: Napájecí adaptér 75 W se dodává s volitelnou grafickou kartou. Vstupní napětí 100–240 V stř. Vstupní proud 1,5 A Vstupní frekvence 50 – 60 Hz Výstupní výkon 75 W Výstupní proud 3,95 A Jmenovité výstupní napětí 19 +/- 0,95 V stejnosm. Rozměry: Výška 30,3 mm (1,19 palců) Šířka 57 mm (2,24 palců) Hloubka 132,5 mm (5,21 palců) Hmotnost (s kabely) 0,45 kg (0,99 liber) Hmotnost (adaptér Auto- Air bez kabelu AC/DC) 0,46 kg (1,01 liber)

..

Základní specifikace - Page 72

70 Základní specifikace Okolí počítače Teplotní rozsah : Provozní 10 až 35 °C (50 až 95 °F) Skladovací –40 až 65 °C (–40 až 149 °F) Relativní vlhkost (maximální): 20 % až 80 % (bez kondenzace) Maximální vibrace (při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele): Provozní 5 až 350 Hz při 0,0002 G2/Hz Skladovací 5 až 500 Hz při 0,001 až 0,01 G2/Hz Maximální náraz (měřeno, když je pevný disk v poloze se zaparkovanou hlavou a při 2ms polosinusovém impulzu): Provozní 40 G +/- 5 % s délkou impulsu 2 ms +/- 10 % (odpo..

Informace pro NOM, nebo Oficiální mexickou normu - Page 73

71 Dodatek Informace pro NOM, nebo Oficiální mexickou normu (pouze pro Mexiko) K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiální mexické normy NOM následující informace: Dovozce: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. INSPIRON

..

Dodatek - Page 74

72 Dodatek Notebooky Zákonné číslo modelu Napájení Vstup Frekvence D02U 3,42 A nebo 3,94 A 19 V stejnosměrný 50/60 Hz Podrobnosti viz také bezpečnostní informace dodané k počítači. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na domovské stránce Regulatory Compliance (Soulad s předpisy) na adrese www.dell.com/regulatory_compliance .

..

Rejstřík - Page 75

73 B bezdrátové připojení k síti 32 D DellConnect 53 diagnostický nástroj Dell Diagnostics 41 disky CD, přehrání a vytvoření 25 disky DVD, přehrání a vytvoření 25 Dok Dell 30 E e-mailové adresy pro technickou podporu 54 e-mailové adresy technické podpory 54 energie úspora 27 K Kód expresní služby 52 konektory na přední straně 5 , 18 Kontrolní seznam diagnostiky 57 M možnosti počítače 25 N napájecí adaptér velikost a hmotnost 68 , 69 O Obnovení systému 45 odeslání produktů k vrácení nebo opravě 56 online kontaktování společnosti Dell 59 Rejstří..

Rejstřík - Page 76

74 Rejstřík opětovná instalace systému Windows 45 ovladače a soubory ke stažení 61 P pevný disk typ 65 poskytovatel služeb Internetu (ISP) poskytovatel služeb Internetu 14 potíže, řešení 31 potíže se softwarem 36 potíže s hardwarem diagnostika 41 potíže s napájením, řešení 33 potíže s pamětí řešení 35 přihlášení na server FTP, anonymní 54 připojení displeje 6 volitelný síťový kabel 10 připojení k Internetu 14 připojení k síti oprava 32 přizpůsobení nastavení úspory energie 27 pracovní plocha 25 produkty informace a nákup 55 Průvodce ..

Rejstřík - Page 77

75 Rejstřík Ř řešení potíží 31 S slot pro bezpečnostní kabel 23 softwarové funkce 25 stav objednávky 55 Systémové zprávy 39 T technická podpora 53 technické údaje 62 telefonické kontaktování společnosti Dell 57 teplota rozsahy pro provoz a skladování 70 tlačítko pro vysunutí 19 Ú úspora energie 27 V Výrobní číslo (Service Tag) 58 W web technické podpory společnosti Dell 61 weby technické podpory po celém světě 54 Windows opětovná instalace 51 Průvodce ověřením kompatibility programů 36 Windows, opětovná přeinstalace 45 Windows XP 36 , 46 , 4..

zákaznický servis - Page 78

76 Rejstřík Z zákaznický servis 53 zálohy vytvoření 29

..

Vytištěno v Irsku. - Page 80

Vytištěno v Irsku. www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update