Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Setup Guide Manual Slovenian

Inspiron Zino HD (400, Late 2009) Language

Download Dell Inspiron Zino Hd (400, Late 2009) Setup Guide Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

NAMESTITVENI PRIROČNIK - Page 1

NAMESTITVENI PRIROČNIK INSPIRON ™

..

Model skladnosti s predpisi: - Page 3

NAMESTITVENI PRIROČNIK Model skladnosti s predpisi: Serija D02U Vrsta skladnosti s predpisi: D02U001 in D02U002 INSPIRON ™

..

Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila - Page 4

Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije za bolj učinkovito uporabo računalnika. POZOR: POZOR označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgubo podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi. OPOZORILO: OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti. __________________ Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. © 2009 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano. Blagovne znamke, upor..

Odpravljanje težav s strojno opremo - Page 5

3 Namestitev namiznega računalnika Inspiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pred namestitvijo računalnika . . . . . . . 5 Priključite zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Priklop tipkovnice in miške . . . . . . . . . 8 Priključite napajalni kabel . . . . . . . . . . 9 Priključite omrežni kabel (po izbiri) . . 10 Pritisnite gumb za vklop . . . . . . . . . . 12 Namestite operacijski sistem . . . . . . . 13 Povezava z internetom (po izbiri) . . . . 14 Uporaba namiznega računalnika Inspiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Elementi na sprednji strani . . . ..

Vsebina - Page 6

4 Vsebina Obnovitev operacijskega sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 System restore (Obnovitev sistema) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Dell Factory Image Restore (Obnovitev Dellovih tovarniških nastavitev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Ponovna namestitev operacijskega sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Pomoč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Tehnična podpora in storitve za stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 DellConnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Spletne storitve . . . ...

Ta razdelek vsebuje informacije o namestitvi - Page 7

5 Ta razdelek vsebuje informacije o namestitvi računalnika Inspiron ™ 300/400. OPOZORILO: Preden začnete s postopki v tem razdelku, preberite varnostna navodila, ki so priložena vašemu računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/ regulatory_compliance. Pred namestitvijo računalnika Računalnik postavite tako, da bo omogočen enostaven dostop do vira napajanja, da bo imel ustrezno prezračevanje in da bo stal na ravni površini. Oviranje pretoka zraka okoli računalnika lahko povzroči pregrevanje. Pregrev..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 8

6 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Priključite zaslon Inspiron 300: Zaslon priključite z vgrajenim priključkom VGA. Inspiron 400: Zaslon priključite z vgrajenim priključkom VGA ali priključkom HDMI. Za boljše delovanje priporočamo, da zaslon priključite s priključkom HDMI. Adapter HDMI-DVI in dodatne kable HDMI lahko kupite na Dellovem spletnem mestu www.dell.com . Uporabite kabel, ki ustreza priključkom vašega računalnika in zaslona. Za prepoznavanje priključkov vašega računalnika in zaslona si pomagajte s spodnjo tabelo. OPOMBA: Če boste priključili samo en zas..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 9

7 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Vrsta priključka Računalnik kabel Zaslon VGA-VGA (kabel VGA) HDMI-HDMI (kabel HDMI) HDMI-DVI (adapter HDMI- DVI in kabel DVI)

..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 10

8 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Priklop tipkovnice in miške Priključite tipkovnico USB in miško v priključke USB na hrbtni plošči računalnika.

..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 11

9 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Priključite napajalni kabel

..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 12

10 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Priključite omrežni kabel (po izbiri)

..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 13

11 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Namestitev računalnika lahko dokončate tudi brez omrežne povezave. Če pa imate omrežno ali internetno povezavo, ki uporablja povezavo s kablom (npr. širokopasovno napravo ali Ethernet), lahko kabel priključite zdaj. OPOMBA: V omrežni priključek lahko priključite le kabel za Ethernet (priključek RJ45). V omrežni priključek ne vstavljajte telefonskega kabla (priključek RJ11). Računalnik priključite v omrežje ali v širokopasovno napravo tako, da priključite en del omrežnega kabla v omrežna vrata ali širokopasovno napravo. Drug..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 14

12 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Pritisnite gumb za vklop

..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 15

13 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Namestite operacijski sistem V računalniku Dell je že nameščen operacijski sistem, ki ste ga izbrali ob nakupu. Namestite operacijski sistem Microsoft Windows Pri prvi namestitvi operacijskega sistema Microsoft ® Windows ® sledite navodilom na zaslonu. Ti koraki so obvezni in lahko trajajo nekaj časa. Po navodilih za nameščanje na zaslonu operacijskega sistema Windows boste izvedli več postopkov: sprejeli licenčne pogodbe, nastavili lastnosti in vzpostavili internetno povezavo. PREVIDNOSTNI UKREP: Postopka namestitve operacijskega sis..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 16

14 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Povezava z internetom (po izbiri) Za povezavo z internetom potrebujete zunanji modem ali omrežno povezavo in ponudnika internetnih storitev (ISP). Če zunanjega modema USB ali vmesnika WLAN prvotno niste kupili, ju lahko kupite na Dellovem spletnem mestu www.dell.com . Vzpostavitev žične povezave Če uporabljate klicno povezavo, pred • vzpostavitvijo internetne povezave priključite telefonski kabel v zunanji modem USB po izbiri in v telefonski priključek na steni. Če uporabljate povezavo DSL ali • povezavo prek kabelskega/satelitskega ..

Preden lahko uporabite brezžično internetno - Page 17

15 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Vzpostavitev brezžične povezave OPOMBA: Za navodila o nameščanju brezžičnega usmerjevalnika glejte dokumentacijo, ki je priložena usmerjevalniku. Preden lahko uporabite brezžično internetno povezavo, se morate povezati z brezžičnim usmerjevalnikom. Vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom: Windows XP Shranite in zaprite vse odprte datoteke 1. in programe. Kliknite 2. Start → Control Panel (Nadzorna plošča) . Kliknite 3. Network Connections (Omrežne povezave). V možnosti 4. Network Connections (Omrežne povezave) klik..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 18

16 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Vzpostavitev internetne povezave Ponudniki in ponudba internetnih storitev se razlikujejo od države do države. Za informacije o ponudbi v vaši državi se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Če se ne morete povezati z internetom, vendar ste se uspešno povezali v preteklosti, je lahko napaka na strani ponudnika internetnih storitev. Pokličite svojega ponudnika internetnih storitev, da preverite stanje povezave, ali poskusite vzpostaviti povezavo pozneje. Pripravite informacije, ki ste jih dobili od svojega ponudnika internetni..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 19

17 Namestitev namiznega računalnika Inspiron V naslednjem oknu izberite ustrezno 6. možnost: Če nimate ponudnika internetnih – storitev in želite enega izbrati, kliknite Choose from a list of Internet service providers (ISPs) (Izberi s seznama ponudnikov internetnih storitev) . Če vam je vaš ponudnik internetnih – storitev že posredoval namestitvene informacije, vendar niste prejeli namestitvenega CD-ja, kliknite Set up my connection manually (Povezavo želim vzpostaviti ročno) . Če imate CD, kliknite – Use the CD I got from an ISP (Uporabi CD, ki sem ga dobil od ponudnika in..

Namestitev namiznega računalnika Inspiron - Page 20

18 Namestitev namiznega računalnika Inspiron Kliknite 3. Network and Internet (Omrežje in internet) → Network and Sharing Center (Center za omrežja in skupno rabo) → Set up a connection or network (Namesti povezavo) → Connect to the Internet (Vzpostavi povezavo z internetom) . Prikaže se okno Connect to the Internet (Vzpostavi povezavo z internetom) . OPOMBA: Če ne veste, katero vrsto povezave morate izbrati, kliknite Help me choose (Pomagaj mi izbrati) ali se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Za dokončanje namestitve sledite 4. navodilom na zaslonu in uporabite..

Uporaba namiznega računalnika - Page 21

19 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Ta razdelek vsebuje informacije o funkcijah namiznega računalnika Inspiron ™ . Elementi na sprednji strani 3 1 2 4 5 INSPIRON

..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 22

20 Uporaba namiznega računalnika Inspiron 1 Optični pogon (po izbiri) — le za predvajanje ali snemanje CD-jev, DVD-jev in diskov Blu-ray standardne velikosti (12 cm). 2 Gumb za izmet optičnega pogona — s pritiskom na ta gumb se odpre pladenj za diske na optični pogon. 3 Bralnik pomnilniških kartic 4-v-1 — omogoča hiter in pripraven način za ogled in skupno rabo digitalnih fotografij, glasbe, video posnetkov in dokumentov, ki so shranjeni na spodnjih digitalnih pomnilniških karticah: pomnilniška kartica Secure Digital (SD), • pomnilniška kartica Mini Secure Digital , • po..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 23

21 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Funkcije na zgornji strani 1

..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 24

22 Uporaba namiznega računalnika Inspiron 1 Gumb za napajanje in lučka — s pritiskom na gumb vklopite ali izklopite napajanje. Lučka na sredini tega gumba označuje stanje napajanja: Ne sveti — računalnik je bodisi izklopljen, v stanju mirovanja ali ne prejema • električne energije. Sveti belo — računalnik je vklopljen. • Sveti oranžno — računalnik je v stanju mirovanja ali pa gre za težavo s sistemsko • ploščo. Utripa oranžno — opozarja na težavo s sistemsko ploščo ali napajanjem. • OPOMBA: Za informacije o težavah z napajanjem glejte »Težave z napajanje..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 25

23 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Funkcije na hrbtni strani Inspiron 300 3 4 5 6 2 9 1 7 8 Inspiron 400 7 8 9 10 11 1 2 4 3 5 6

..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 26

24 Uporaba namiznega računalnika Inspiron 1 Priključek za napajalnik — tukaj priključite napajalnik za napajanje računalnika. 2 Lučka aktivnosti trdega diska — sveti, ko računalnik bere ali zapisuje podatke. Utripajoča bela lučka prikazuje aktivnost trdega diska. POZOR: Nikoli ne izklopite računalnika, dokler utripa lučka za aktivnost trdega diska, sicer boste izgubili podatke. 3 Gumb za sprostitev na zgornji strani — odpre pokrov računalnika. 4 Priključek VGA — za priključitev video naprav, kot sta monitor ali projektor. 5 Omrežni priključek in lučka — tukaj prikl..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 27

25 Uporaba namiznega računalnika Inspiron 8 Priključek za mikrofon — tukaj priključite mikrofon za glasovni ali zvočni vnos v zvočni program ali program telefonije. 9 Priključki USB 2.0 (2) — tukaj priključite naprave USB, kot so miška, tipkovnica, tiskalnik, zunanji pogon ali predvajalnik MP3. 10 Priključki eSATA (2) — tukaj priključite zunanje naprave za shranjevanje SATA in eSATA. 11 Priključek HDMI — tukaj priključite televizijski sprejemnik, namenjen pa je zvočnemu in televizijskemu signalu 2.1. OPOMBA: Kadar sta priključena tako priključek HDMI kot izhodni prikl..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 28

26 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Funkcije programske opreme OPOMBA: Več informacij o funkcijah, opisanih v tem razdelku, najdete v Dellovih tehnoloških navodilih, ki so na vašem trdem disku ali spletnem mestu Dellove podpore support.dell.com/manuals . Produktivnost in komunikacija Računalnik lahko uporabite za oblikovanje predstavitev, brošur, razglednic, letakov in preglednic. Z njim lahko urejate in gledate digitalne fotografije in slike. Na naročilnici preverite, katera programska oprema je nameščena v računalniku. Ko vzpostavite povezavo z internetom, lahko dostopate ..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 29

27 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Prilagajanje namizja Svoje namizje lahko prilagodite, tako da spremenite njegov videz, ločljivost, ozadje, ohranjevalnik zaslona ali ostale lastnosti. Prilagoditev namizja: Windows ® XP Z desno miškino tipko kliknite na prazno 1. področje namizja, da odprete okno z lastnostmi zaslona. Kliknite 2. Properties (Lastnosti) , da odprete okno Display Properties (Lastnosti zaslona) in poglejte, kakšne so možnosti prilagajanja. Windows Vista ® Z desno miškino tipko kliknite na prazno 1. področje namizja. Kliknite 2. Personalize (Prilagodi) , da od..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 30

28 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Prilagajanje nastavitev napajanja Če želite konfigurirati nastavitve porabe energije v računalniku, lahko uporabite možnosti porabe v operacijskem sistemu. Microsoft ® Windows ® operacijski sistem, ki je nameščen v računalniku Dell, ponuja te možnosti: Windows Vista Dell Recommended (Priporoča Dell) • — ta možnost ponuja polno zmogljivost računalnika, kadar jo potrebujete, med neaktivnostjo pa varčuje z energijo. Power saver (Varčevanje z energijo) • — ta možnost varčuje z energijo tako, da zmanjšuje zmogljivost sistema in..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 31

29 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Prenos podatkov v nov računalnik Windows XP OPOMBA: Spodnji koraki veljajo za privzeti pogled v sistemu Windows, zato v primeru, da v računalniku Dell ™ nastavite pogled Windows Classic, morda ne bodo veljali. Kliknite 1. Start → All Programs (Vsi programi) → Accessories (Pripomočki) → System Tools (Sistemska orodja) → Files and Settings Transfer Wizard (Čarovnik za prenos datotek in nastavitev) . Sledite navodilom 2. Files and Settings Transfer Wizard (Čarovnika za prenos datotek in nastavitev) . Windows Vista OPOMBA: Spodnji koraki..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 32

30 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Windows 7 Kliknite 1. Start → Control Panel (Nadzorna plošča) . V iskalno polje vnesite 2. Transfer (Prenesi) in nato kliknite Transfer files from another computer (Prenos datotek in drugega računalnika) . Sledite navodilom 3. Windows Easy Transfer wizard (Čarovnik za lažji prenos v sistemu Windows). Varnostno kopiranje podatkov Priporočamo, da redno varnostno kopirate datoteke in mape v svojem računalniku. Varnostno kopiranje datotek: Windows XP Kliknite 1. Start → All Programs (Vsi programi) → Accessories (Pripomočki) → System Too..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 33

31 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Windows Vista Kliknite 1. Start → Control Panel (Nadzorna plošča) → System and Maintenance (Sistem in vzdrževanje) → Back Up and Restore Center (Center za varnostno kopijo in obnovitev) → Back up files (Ustvari varnostno kopijo datotek) . Če se prikaže okno 2. User Account Control (Nadzor uporabniškega računa), kliknite Continue (Nadaljuj) . OPOMBA: Nekatere izdaje sistema Windows Vista omogočajo varnostno kopiranje računalnika. Sledite navodilom 3. Backup or Restore wizard (Čarovnik za varnostno kopijo ali obnovitev). Windows 7 K..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 34

32 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Dellova opravilna vrstica Dellova opravilna vrstica je skupina ikon, ki omogoča enostaven dostop do pogosto uporabljenih aplikacij, datotek in map. Če želite opravilno vrstico prilagoditi svojim željam, lahko: dodate ali odstranite ikone, • povezane ikone razvrstite v kategorije, • spremenite barvo in lokacijo opravilne • vrstice, spremenite odziv ikon. •

..

Uporaba namiznega računalnika Inspiron - Page 35

33 Uporaba namiznega računalnika Inspiron Dodajanje kategorije Z desno miškino tipko kliknite opravilno 1. vrstico, nato kliknite Add (Dodaj) → Category (Kategorija) . Prikaže se okno Add/Edit Category (Dodaj/uredi kategorijo) . V polje 2. Title (Ime) vnesite ime za kategorijo. V polju 3. Select an image: (Izberi sliko:) izberite ikono za kategorijo. Kliknite 4. Save (Shrani) . Dodajanje ikone Povlecite in spustite ikono v opravilno vrstico ali kategorijo. Odstranjevanje kategorije ali ikone Z desno miškino tipko kliknite kategorijo 1. ali ikono v opravilni vrstici in kliknite Delete ..

Okvara video kartice ali vezja. - Page 36

34 Odpravljanje težav Ta razdelek vsebuje informacije o odpravljanju težav z vašim računalnikom. Če vam spodnja navodila ne pomagajo odpraviti težav, glejte razdelek »Uporaba orodij za podporo« na strani 42 ali »Kontaktiranje družbe Dell« na strani 67 . Kode piskov Vaš računalnik lahko med zagonom odda več piskov, če pride do napak ali težav. Ta niz piskov, imenovan koda piska, opredeli težavo. Zapišite si kodo piska in kontaktirajte družbo Dell (glejte razdelek »Kontaktiranje družbe Dell« na strani 67 ). Koda piska Možna težava Enkrat Možna okvara matične plošče..

Če je omrežna povezava prekinjena - Page 37

35 Odpravljanje težav Težave z omrežjem Brezžične povezave Če je omrežna povezava prekinjena — brezžični usmerjevalnik ni vklopljen ali pa je brezžična povezava v računalniku onemogočena. Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik • vklopljen in povezan z virom podatkov (kabelski modem ali omrežno zvezdišče). Znova vzpostavite povezavo z • brezžičnim usmerjevalnikom. Glejte razdelek »Vzpostavitev brezžične povezave« na strani 15 . Žične povezave Če je omrežna povezava prekinjena — preverite, ali je kabel vključen in • nepoškodovan. Preverite stanje lu..

Lučka za napajanje ne sveti - Page 38

36 Odpravljanje težav Lučka stanja povezave: Ne sveti — računalnik ne zaznava • fizične povezave z omrežjem ali pa obstaja dobra povezava med omrežjem s hitrostjo 10 Mb/s in računalnikom. Sveti zeleno — med omrežjem s hitrostjo • 100 Mb/s in računalnikom obstaja dobra povezava. Sveti oranžno — med omrežjem s • hitrostjo 1000 Mb/s in računalnikom obstaja dobra povezava. OPOMBA: Lučki aktivnosti omrežja in stanja povezave na omrežnem priključku označujeta le stanje za žično kabelsko povezavo. Ne označujeta pa stanja za brezžične povezave. Težave z napajanjem..

Odpravljanje težav - Page 39

37 Odpravljanje težav Lučka za napajanje sveti belo in zaslon se ne odziva — zaslon morda ni priključen v računalnik ali vklopljen ali pa ni bi izbran ustrezni vir vhodnega signala. Poskrbite, da je zaslon pravilno priključen in da je bil izbran ustrezni vir vhodnega signala. Zaslon izklopite in ga nato spet vklopite. Če lučka za napajanje sveti oranžno — računalnik je v načinu mirovanja. Za • nadaljevanje normalnega delovanja pritisnite katero koli tipko na tipkovnici, premaknite miško ali pritisnite gumb za napajanje. Težava je morda povezana s sistemsko • ploščo ali..

Težave s pomnilnikom - Page 40

38 Odpravljanje težav Težave s pomnilnikom Če se prikaže obvestilo o nezadostni količini pomnilnika — težavo poskusite odpraviti tako, da • shranite in zaprete vse odprte datoteke in programe, ki jih ne uporabljate. Glejte dokumentacijo programske • opreme o minimalnih zahtevah za pomnilnik. Po potrebi namestite dodaten pomnilnik (glejte Priročnik za servisiranje na Dellovem spletnem mestu za podporo na naslovu support.dell.com/manuals ). Ponovno namestite pomnilniške module • (glejte Priročnik za servisiranje na Dellovem spletnem mestu za podporo na naslovu support.dell.co..

Če se računalnik ne odziva oz. se prikaže - Page 41

39 Odpravljanje težav Zamrznitve in težave s programsko opremo Če se računalnik ne zažene — preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen v računalnik in električno vtičnico. Če se program ne odziva — končajte program: hkrati pritisnite <Ctrl><Shift><Esc>. 1. Kliknite 2. Applications (Aplikacije) . Kliknite program, ki se ne odziva. 3. Kliknite 4. End Task (Končaj opravilo) . Če se program večkrat preneha odzivati — preverite dokumentacijo programske opreme. Po potrebi odstranite in ponovno namestite program. OPOMBA: Programski opremi so v dokum..

V uvodnem zaslonu kliknite - Page 42

40 Odpravljanje težav Windows XP Kliknite 1. Start → All Programs (Vsi programi) → Accessories (Pripomočki) → Program Compatibility Wizard (Čarovnik za združljivost programske opreme). V uvodnem zaslonu kliknite 2. Next (Naprej) . Sledite navodilom na zaslonu. 3. Windows Vista ® Kliknite 1. Start → Control Panel (Nadzorna plošča) → Programs (Programi) → Use an older program with this version of Windows (Uporabi starejši program s to različico operacijskega sistema Windows) . V uvodnem zaslonu kliknite 2. Next (Naprej) . Sledite navodilom na zaslonu. 3. Windows 7 Kliknit..

Odpravljanje težav - Page 43

41 Odpravljanje težav Za informacije o odpravljanju težav • preglejte dokumentacijo programske opreme ali se obrnite na proizvajalca programske opreme: Preverite ali je program združljiv – z operacijskim sistemom, ki je nameščen na vaš računalnik. Preverite, ali je vaš računalnik – v skladu z minimalnimi strojnimi zahtevami za zagon programske opreme. Več informacij najdete v dokumentaciji programske opreme. Poskrbite, da je program pravilno – nameščen in nastavljen. Preverite združljivost gonilnikov – naprave s programom. Če je treba, odstranite in ponovno – names..

Uporaba orodij za podporo - Page 44

42 Uporaba orodij za podporo Dellov center za podporo Dellov center za podporo vam pomaga najti potrebne informacije o storitvah, podpori in sistemu. Če želite odpreti aplikacijo, kliknite ikono v opravilni vrstici. Na domači strani Dellovega centra za podporo so prikazani podatki: številka modela vašega računalnika, servisna številka, številka za hitri servis in kontaktni podatki za servis. Poleg tega lahko prek povezave na domači strani dostopate tudi do spodnjih možnosti: Samopomoč (odpravljanje napak, varnost, zmogljivost sistema, omrežje/internet, varnostna kopija/obnovitev..

Priročnik za servisiranje - Page 45

43 Uporaba orodij za podporo Sistemska sporočila Če je v računalniku prišlo do težave ali napake, se bo na zaslonu morda prikazalo sistemsko sporočilo, ki vam bo pomagalo prepoznati razlog za težave in potrebne ukrepe za njihovo odpravljanje. OPOMBA: Če prikazano sporočilo ni navedeno v spodnjih primerih, glejte dokumentacijo operacijskega sistema ali programa, ki je bil zagnan med prikazom sporočila. Alert! (Pozor!) Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn] (Prejšnji poskusi zagona sistema so bili neuspešni na točki preverjanja [nnnn]). For help..

Hard-disk drive failure (Napaka pogona - Page 46

44 Uporaba orodij za podporo Hard-disk drive failure (Napaka pogona trdega diska) — možna okvara pogona trdega diska med samodejnim preizkusom zagona trdega diska. Za pomoč kontaktirajte družbo Dell (glejte razdelek »Kontaktiranje družbe Dell« na strani 67 ). Hard-disk drive failure (Napaka pogona trdega diska) — možna okvara pogona trdega diska med preizkusom zagona trdega diska. Za pomoč kontaktirajte družbo Dell (glejte razdelek »Kontaktiranje družbe Dell« na strani 67 ). Keyboard failure (Okvara tipkovnice) — zamenjajte tipkovnico oz. preverite, ali je kabel pravilno p..

Uporaba orodij za podporo - Page 47

45 Uporaba orodij za podporo NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range (OBVESTILO - SISTEM ZA SAMODEJNI NADZOR trdega diska je sporočil, da je parameter presegel območje normalnega delovanja). Dell priporoča, da redno shranjujete varnostne kopije vaših podatkov. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (Parameter, ki je prekoračil območje normalnega delovanja, lahko pomeni morebitne težave s trdim diskom). — napaka S.M.A.R.T, možna okvara trdega diska. Za pomoč kontaktira..

Priporočamo, da pred začetkom te postopke - Page 48

46 Uporaba orodij za podporo Program za diagnostiko Dell Diagnostics Če imate težave z računalnikom, izvedite postopke preverjanja, opisane v razdelku »Zamrznitve in težave s programsko opremo« na strani 39 , in zaženite program Dell Diagnostics, preden za tehnično pomoč kontaktirate družbo Dell. Priporočamo, da pred začetkom te postopke natisnete. OPOMBA: Program Dell Diagnostics deluje samo v Dellovih računalnikih. OPOMBA: Disk Drivers and Utilities (Gonilniki in pripomočki) dobite po izbiri in morda ni bil priložen vašemu računalniku. V razdelku za namestitev sistema v P..

Uporaba orodij za podporo - Page 49

47 Uporaba orodij za podporo Ko se pojavi logotip DELL 3. ™ nemudoma pritisnite <F12>. Iz zagonskega menija izberite Diagnostics (Diagnostika) in pritisnite <Enter>. OPOMBA: Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte, da se naloži namizje operacijskega sistema Microsoft ® Windows ® , nato pa izklopite računalnik in poskusite znova. OPOMBA: Če vidite sporočilo, da ni bilo mogoče najti nobene diagnostične particije, zaženite program Dell Diagnostics z diska Drivers and Utilities (Gonilniki in pripomočki) . Če se zažene Pre-boot Syst..

Uporaba orodij za podporo - Page 50

48 Uporaba orodij za podporo Če imate težave s pomnilnikom, c. pritisnite <y>, če ne, pritisnite <n>. Prikaže se sporočilo: »Booting Dell Diagnostic Utility Partition. (Zaganjam diagnostično particijo Dell). Press any key to continue (Za nadaljevanje pritisnite katero koli tipko).« Pritisnite katero koli tipko, če želite d. odpreti okno Choose An Option (Izberi možnost) . Če se PSA ne zažene: Pritisnite katerokoli tipko, da zaženete program Dell Diagnostics z diagnostične particije trdega diska in odprite okno Choose An Option (Izberi možnost) . Izberite preizkus..

Zagon programa Dell Diagnostics - Page 51

49 Uporaba orodij za podporo Zagon programa Dell Diagnostics z diska Drivers and Utilities (Gonilniki in pripomočki) Vstavite disk 1. Drivers and Utilities (Gonilniki in pripomočki) . Izklopite in ponovno zaženite računalnik. 2. Ko se pojavi logotip DELL, nemudoma pritisnite tipko <F12>. OPOMBA: Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte, da se naloži namizje operacijskega sistema Microsoft ® Windows ® , nato pa izklopite računalnik in poskusite znova. OPOMBA: Spodnji koraki spremenijo zaporedje zagona le za enkrat. Pri naslednjem zagonu se r..

Uporaba orodij za podporo - Page 52

50 Uporaba orodij za podporo OPOMBA: Servisna številka računalnika je na vrhu vsakega zaslona preizkusa. Servisno številko uporabite za identifikacijo svojega računalnika, ko kontaktirate družbo Dell. Po končanih preizkusih zaprite zaslon za 9. preizkuse, da se vrnete v okno Choose An Option (Izberi možnost) . Za izhod iz programa Dell Diagnostics in 10. ponovni zagon računalnika kliknite Exit (Izhod) . Odstranite disk 11. Drivers and Utilities (Gonilniki in pripomočki) .

..

Operating System (Operacijski sistem), - Page 53

51 Operacijski sistem lahko obnovite na spodnje načine: Možnost System • Restore (Obnovitev sistema) vrne računalnik v prejšnje stanje delovanja brez vpliva na podatkovne datoteke. Uporabite program System Restore kot prvo rešitev za obnovitev operacijskega sistema in ohranitev podatkovnih datotek. Možnost Dell Factory Image Restore • (Obnovitev Dellovih tovarniških nastavitev) vrne trdi disk v stanje delovanja pred nakupom računalnika. Ta postopek s trdega diska trajno izbriše vse podatke in odstrani vse programe, ki so bili nameščeni po prejemu računalnika. Uporabite progr..

Obnovitev operacijskega sistema - Page 54

52 Obnovitev operacijskega sistema System restore (Obnovitev sistema) Operacijski sistem Windows vsebuje možnost System Restore (Obnovitev sistema), ki obnovi računalnik v prejšnje stanje delovanja (brez vpliva na podatkovne datoteke), če so spremembe v strojni ali programski opremi ali drugih sistemskih nastavitvah povzročile neželeno stanje računalnika. Vse spremembe, ki jih izvrši možnost System Restore, lahko povsem razveljavite. POZOR: Redno varnostno kopirajte svoje podatkovne datoteke. Možnost System Restore ne nadzoruje in ne obnavlja podatkovnih datotek. OPOMBA: Postopki,..

Obnovitev operacijskega sistema - Page 55

53 Obnovitev operacijskega sistema Kliknite 3. Next (Naprej) in sledite preostalim pozivom na zaslonu. V primeru, da program System Restore ni odpravil težave, lahko zadnjo obnovitev sistema razveljavite. Razveljavitev zadnje obnovitve sistema OPOMBA: Preden razveljavite zadnjo obnovitev sistema, shranite in zaprite vse odprte datoteke in programe. Ne spreminjajte, odpirajte ali brišite datotek ali programov, dokler obnovitev sistema ni končana. Windows XP Kliknite 1. Start → All Programs (Vsi programi) → Accessories (Pripomočki) → System Tools (Sistemska orodja) → System Restor..

Obnovitev operacijskega sistema - Page 56

54 Obnovitev operacijskega sistema Dell Factory Image Restore (Obnovitev Dellovih tovarniških nastavitev) POZOR: Uporaba možnosti Dell Factory Image Restore trajno izbriše vse podatke s trdega diska in odstrani vse programe ali gonilnike, ki ste jih namestili po prejetju računalnika. Če je mogoče, pred uporabo te možnosti ustvarite varnostno kopijo podatkov. Uporabite možnost Dell Factory Image Restore le, če možnost System Restore ni odpravila težav z operacijskim sistemom. OPOMBA: Možnost Dell Factory Image Restore morda v nekaterih državah ali na nekaterih računalnikih ni n..

Obnovitev operacijskega sistema - Page 57

55 Obnovitev operacijskega sistema Obnovitev Dellovih tovarniških nastavitev Vklopite računalnik. Ko se prikaže 1. logotip Dell, večkrat pritisnite <F8>, da se odpre okno Advanced Boot Options (Napredne možnosti za zagon) . OPOMBA: Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte, da se naloži namizje operacijskega sistema Microsoft ® Windows ® , nato pa izklopite računalnik in poskusite znova. Izberite 2. Repair Your Computer (Popravi računalnik) . Prikaže se okno 3. System Recovery Options (Možnosti za obnovitev sistema) . Izberite razporedit..

Obnovitev operacijskega sistema - Page 58

56 Obnovitev operacijskega sistema Če želite nadaljevati s formatiranjem 8. trdega diska in obnovitvijo programske opreme na tovarniške nastavitve, kliknite v potrditveno polje in nato kliknite Next (Naprej) . Zažene se proces obnovitve, ki lahko traja pet minut ali več. Ko sta operacijski sistem in tovarniško nameščene aplikacije obnovljena na tovarniške nastavitve, se prikaže sporočilo. Kliknite 9. Finish (Dokončaj) za ponovni zagon računalnika. Ponovna namestitev operacijskega sistema Preden začnete Če želite ponovno namestiti operacijski sistem Microsoft ® Windows ® , ..

Obnovitev operacijskega sistema - Page 59

57 Obnovitev operacijskega sistema Kliknite jeziček 5. Drivers (Gonilniki) → Roll Back Drive r (Povrnitev gonilnika na prejšnje stanje) . Windows Vista ali Windows 7 Kliknite 1. Start . Z desno miškino tipko kliknite 2. Computer (Računalnik) . Kliknite 3. Properties (Lastnosti) → Device Manager (Upravitelj naprave) . Z desno miškino tipko kliknite napravo, 4. za katero je bil nameščen novi gonilnik, in nato kliknite Properties (Lastnosti) . Kliknite jeziček 5. Drivers (Gonilniki) → Roll Back Drive r (Povrnitev gonilnika na prejšnje stanje) . Če razveljavitev gonilnika ne odp..

Ponovna namestitev operacijskega - Page 60

58 Obnovitev operacijskega sistema (Operacijski sistem) morda nista priložena vašemu računalniku, odvisno od regije, v kateri ste naročili računalnik, in od tega, ali ste ju zahtevali. Ponovna namestitev operacijskega sistema Microsoft ® Windows ® Postopek ponovne namestitve lahko traja eno do dve uri. Ko ponovno namestite operacijski sistem, morate prav tako ponovno namestiti gonilnike naprav, programe za zaščito pred virusi in drugo programsko opremo. Shranite in zaprite vse odprte datoteke 1. in programe. Vstavite disk 2. Operating System . Kliknite 3. Exit (Izhod), če se pojav..

INSPIRON - Page 61

59 Če imate težave z računalnikom, jih lahko prepoznate in odpravite s spodnjimi koraki: Za informacije in postopke, ki se 1. nanašajo na težave z računalnikom, glejte »Odpravljanje težav« na strani 34 . Za postopke zagona programa Dell 2. Diagnostics glejte »Diagnostika Dell« na strani 46 . Izpolnite »Kontrolni seznam za 3. diagnostiko« na strani 66 . Pri postopkih nameščanja in 4. odpravljanja težav uporabite Dellovo obširno zbirko spletnih storitev, ki je na voljo na Dellovem spletnem mestu za podporo ( support.dell.com ). Obširnejši seznam Dellovih spletnih storitev z..

Service Code (Številka za hitri servis) - Page 62

60 Pomoč Service Code (Številka za hitri servis) in sledite navodilom. OPOMBA: Nekatere od spodnjih storitev niso vedno na voljo na vseh lokacijah zunaj ZDA. Informacije o razpoložljivosti dobite pri lokalnem zastopniku za izdelke Dell. Tehnična podpora in storitve za stranke Dellova storitev za podporo ponuja odgovore na vprašanja v zvezi s strojno opremo Dell. Naše osebje za podporo uporablja računalniško diagnostiko, ki omogoča hitre in natančne odgovore. Če se želite obrniti na Dellovo službo za podporo uporabnikom, glejte razdelek »Preden pokličete« na strani 64 , nato ..

Dellove spletne strani za podpore - Page 63

61 Pomoč DellConnect DellConnect ™ je preprosto spletno orodje, ki Dellovemu serviserju omogoča dostop do vašega računalnika prek širokopasovne povezave, prepoznavanje težave in popravilo pod vašim nadzorom. Za več informacij obiščite spletno stran support.dell.com / dellconnect . Spletne storitve Več o Dellovih izdelkih in storitvah si lahko preberete na spodnjih spletnih straneh: www.dell.com • www.dell.com/ap • (le azijske/pacifiške države) www.dell.com/jp • (le Japonska) www.euro.dell.com • (le Evropa) www.dell.com/la • (države Latinske Amerike in Karibske drž..

Storitev samodejnega - Page 64

62 Pomoč Dellovi e-poštni naslovi za podporo mobile_support@us.dell.com • support@us.dell.com • la-techsupport@dell.com • (le države Latinske Amerike in Karibske države) apsupport@dell.com • (le azijske/ pacifiške države) Dellovi e-poštni naslovi za trženje in prodajo apmarketing@dell.com • (le azijske/ pacifiške države) sales_canada@dell.com • (le Kanada) Protokol za anonimni prenos datotek (FTP) ftp.dell.com • Prijavite se kot uporabnik: anonymous , in za geslo uporabite svoj e-poštni naslov. Storitev samodejnega obveščanja o stanju naročila Če želite preveri..

OPOMBA: - Page 65

63 Pomoč Informacije o izdelkih Če potrebujete informacije o dodatnih Dellovih izdelkih ali če želite naročiti katerega od izdelkov, obiščite Dellovo spletno mesto www.dell.com . Telefonsko številko za svojo regijo oz. za prodajalca najdete v razdelku »Kontaktiranje družbe Dell« na strani 67 . Vračilo izdelkov za popravilo v času garancije ali za vračilo denarja Vse izdelke, ki jih želite vrniti bodisi za popravilo ali vračilo denarja, pripravite: OPOMBA: Preden vrnete izdelek družbi Dell, ne pozabite varnostno kopirati podatkov na trdem disku in drugih napravah za shranjev..

OPOMBA: - Page 66

64 Pomoč Pokličite družbo Dell, kjer vam bodo 1. posredovali številko dovoljenja za vrnitev izdelka, ki jo morate jasno in vidno zapisati na zunanji del škatle. Telefonsko številko za svojo regijo najdete v razdelku »Kontaktiranje družbe Dell« na strani 67 . Dodajte kopijo računa in pismo, v 2. katerem pojasnjujete, kaj je razlog za vrnitev. Dodajte kopijo kontrolnega seznama za 3. diagnostiko (glejte razdelek »Kontrolni seznam za diagnostiko« na strani 66 ), na katerem so navedeni preizkusi, ki ste jih zagnali, in sporočila o napakah, o katerih je poročal program Dell Diagnos..

Servisna številka - Page 67

65 Pomoč Preden pokličete OPOMBA: Pred klicem pripravite številko za hitri servis. Ta številka omogoča, da Dellov telefonski sistem za samodejno podporo učinkoviteje preusmeri vaš klic. Morda boste morali povedati tudi servisno številko. Servisna številka Servisna številka vašega računalnika je napisana na dnu računalnika. 1 1 Servisna številka/številka za hitri servis

..

Kontrolni seznam za diagnostiko - Page 68

66 Pomoč Ne pozabite izpolniti spodnjega kontrolnega seznama za diagnostiko. Če je mogoče, preden za pomoč pokličete družbo Dell, vklopite računalnik in pokličite s telefona v bližini računalnika. Morda boste morali vtipkati nekaj ukazov s tipkovnico, posredovati natančne informacije med postopkom odpravljanja težav ali izvršiti druge korake za odpravljanje težav, ki so možni le na samem računalniku. Pri roki imejte računalniško dokumentacijo. Kontrolni seznam za diagnostiko Ime: • Datum: • Naslov: • Telefonska številka: • • Servisna številka in številka za hi..

Kontaktiranje družbe Dell - Page 69

67 Pomoč Kontaktiranje družbe Dell Stranke v Združenih državah kličejo 800-WWW-DELL (800-999-3355). OPOMBA: Če nimate povezave z internetom, lahko kontaktne podatke najdete na računu, embalaži, blagajniškem izpisku ali v katalogu Dellovih izdelkov. Dell zagotavlja številne možnosti za podporo in storitve na spletu in po telefonu. Dostopnost storitev je odvisna od države in izdelka, pri čemer nekatere storitve morda niso na voljo v vašem območju. Za kontaktiranje družbe Dell v primeru vprašanj glede prodaje, tehnične podpore ali storitev za stranke: Obiščite spletno stran..

Dellova tehnološka navodila, ki so na trdem - Page 70

68 Več informacij in virov Če želite: Glejte: ponovno namestiti operacijski sistem disk Operating System (Operacijski sistem) poiskati številko modela računalnika dno računalnika zagnati diagnostični program za računalnik, ponovno namestiti sistemsko programsko opremo ali posodobiti gonilnike in datoteke za branje disk Drivers and Utilities (Gonilniki in pripomočki) OPOMBA: Posodobitve za gonilnike in dokumentacijo lahko najdete na spletnem mestu podpore Dell ™ na naslovu support.dell.com . izvedeti več o operacijskem sistemu, vzdrževanju zunanjih naprav, tehnologiji RAID, inte..

Priročnik za servisiranje - Page 71

69 Več informacij in virov Če želite: Glejte: nadgraditi računalnik z novim ali dodatnim pomnilnikom ali novim trdim diskom znova namestiti ali zamenjati obrabljene ali poškodovane dele Priročnik za servisiranje na Dellovem spletnem mestu za podporo na naslovu support.dell.com/manuals. OPOMBA: V nekaterih državah lahko odpiranje in zamenjava delov računalnika razveljavi garancijo. Pred posegom v notranjost računalnika preverite pogoje garancije in pravila vračanja. poiskati informacije o varnem delu z računalnikom pregledati informacije o garanciji, pogoje in določila (le Združ..

Več informacij in virov - Page 72

70 Več informacij in virov Če želite: Glejte: poiskati svojo servisno številko/številko za hitri servis — servisno številko morate uporabiti za identifikacijo računalnika na spletnem mestu support.dell.com ali ko kontaktirate tehnično podporo dno računalnika poiskati gonilnike in prenose zagotoviti dostop do tehnične podpore in pomoči za izdelke preveriti stanje naročila za nove nakupe poiskati rešitve in odgovore na pogosta vprašanja poiskati informacije o najnovejših tehničnih spremembah na računalniku ali napreden tehnično-referenčni material za tehnike ali izkušene..

Splošne tehnične podatke - Page 73

71 Ta razdelek vsebuje informacije, ki jih boste morda potrebovali pri nameščanju računalnika, posodabljanju gonilnikov in nadgradnji računalnika. Za podrobnejše tehnične podatke glejte Splošne tehnične podatke na Dellovem spletnem mestu za podporo na naslovu support.dell.com/manuals . OPOMBA: Ponudbe se lahko razlikujejo glede na regijo. Za več informacij o konfiguraciji računalnika kliknite Start → Help and Support (Pomoč in podpora) in izberite možnost za ogled informacij o računalniku. Osnovni tehnični podatki INSPIRON

..

Osnovni tehnični podatki - Page 74

72 Osnovni tehnični podatki Model računalnika Inspiron 300 Inspiron 400 Procesor Intel ® Atom ™ AMD Athlon ™ AMD Athlon X2 Nabor vezij Intel 945GC RS780G Video Intel UMA AMD ® UMA ATI Mobility Radeon HD 4330 (po izbiri) Zvok Vgrajen 2,1-kanalni zvok z visoko ločljivostjo Vgrajen 2,1-kanalni zvok z visoko ločljivostjo Komunikacija (po izbiri) Mini PCIe WLAN kartica (802.11 b/g ali 802.11 b/g/n)

..

Priročniku za servisiranje - Page 75

73 Osnovni tehnični podatki Model računalnika Inspiron 300 Inspiron 400 Pomnilnik Priključki en dva Najmanj 1 GB (1 x 1 GB DIMM) 1 GB (1 x 1 GB DIMM) Največ 1 GB (1 x 1 GB DIMM) 8 GB (2 x 4 GB DIMM) Vrsta pomnilnika 533-MHz DDR2 UDIMM; le pomnilnik, ki ni ECC 800-MHz DDR2 SODIMM; le pomnilnik, ki ni ECC Kapacitete 1 GB 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, in 8 GB OPOMBA: Navodila o nadgradnji pomnilnika poiščite v Priročniku za servisiranje na Dellovem spletnem mestu za podporo na naslovu support.dell.com/manuals.

..

Osnovni tehnični podatki - Page 76

74 Osnovni tehnični podatki Model računalnika Inspiron 300 Inspiron 400 Pogoni Zunanji (po izbiri) eno 5,25-palčno ležišče za pogon SATA DVD+/-RW Super Multi Drive eno 5,25-palčno ležišče za pogon SATA DVD+/-RW Super Multi Drive, kombinirani pogon za disk Blu-ray ™ ali optični pogon za disk Blu-ray RW Notranji eno 3,5-palčno ležišče za trdi disk SATA eno 3,5-palčno ležišče za trdi disk SATA Priključki na sprednji plošči USB dva priključka USB 2.0 dva priključka USB 2.0 Zvok en priključek za slušalke en priključek za slušalke Bralnik pomnilniških kartic en bral..

Osnovni tehnični podatki - Page 77

75 Osnovni tehnični podatki Model računalnika Inspiron 300 Inspiron 400 Priključki na hrbtni plošči Zvok en priključek za mikrofon en priključek za mikrofon en izhodni priključek en izhodni priključek Video en priključek VGA en priključek VGA en priključek HDMI Omrežni vmesnik en priključek RJ45 (10/100) en priključek RJ45 (10/100/1000) eSATA dva priključka USB dva priključka USB 2.0 dva priključka USB 2.0

..

Osnovni tehnični podatki - Page 78

76 Osnovni tehnični podatki Model računalnika Inspiron 300 Inspiron 400 Mere Širina 197,6 mm 197,6 mm (7,77 palca) Globina 197,6 mm (7,77 palca) 197,6 mm (7,77 palca) Višina 89 mm (3,5 palca) 89 mm (3,5 palca) Teža (brez napajalnika) 1,6 kg (3,53 lbs) 2,0 kg (4,41 lbs)

..

19 +/- 0,95 V za enosmerni tok - Page 79

77 Osnovni tehnični podatki Model računalnika Inspiron 300 Inspiron 400 Napajalnik (65 W) Vhodna napetost od 100 do 240 V pri izmeničnem toku od 100 do 240 V pri izmeničnem toku vhodni tok 1,7 A 1,7 A Vhodna frekvenca od 50 do 60 Hz od 50 do 60 Hz Izhodna moč 65 W 65 W Izhodni tok 3,42 A 3,42 A Nazivna izhodna napetost 19 +/- 0,95 V za enosmerni tok 19 +/- 0,95 V za enosmerni tok Mere: Višina 31,5 mm 31,5 mm (1,24 palca) Širina 45,5 mm (1,79 palca) 45,5 mm (1,79 palca) Globina 108 mm (4,25 palca) 108 mm (4,25 palca) Teža (s kabli) 0,25 kg (0,55 lbs) 0,25 kg (0,55 lbs) Teža (napajal..

19 +/- 0,95 V za enosmerni tok - Page 80

78 Osnovni tehnični podatki Model računalnika Inspiron 300 Inspiron 400 Napajalnik (75 W) OPOMBA: Napajalnik 75 W je priložen grafični kartici (po izbiri). Vhodna napetost od 100 do 240 V pri izmeničnem toku vhodni tok 1,5 A Vhodna frekvenca od 50 do 60 Hz Izhodna moč 75 W Izhodni tok 3,95A Nazivna izhodna napetost 19 +/- 0,95 V za enosmerni tok Mere: Višina 30,3 mm (1,19 palca) Širina 57 mm (2,24 palca) Globina 132,5 mm (5,21 palca) Teža (s kabli) 0,45 kg (0,99 lbs) Teža (napajalnik Auto- Air brez toka AC/DC) 0,46 kg (1,01 lbs)

..

Osnovni tehnični podatki - Page 81

79 Osnovni tehnični podatki Okolje računalnika Temperaturna območja : Med delovanjem od 10 do 35 °C (od 50 do 95 °F) Shranjevanje od –40 do 65 °C (od –40 do 149 °F) Relativna vlažnost (najvišja): od 20 % do 80 % RH (brez kondenzacije) Najvišja raven tresljajev (z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje): Med delovanjem od 5 do 350 Hz pri 0,0002 G2/Hz Shranjevanje od 5 do 500 Hz pri 0,001 do 0,01 G2/Hz Največja sila udarca (izmerjeno pri izklopljenem trdem disku in 2 ms polsinusnim impulzom): Med delovanjem 40 G +/- 5 % s trajanjem impulza 2 ms ..

Osnovni tehnični podatki - Page 82

80 Osnovni tehnični podatki Okolje računalnika Višina (največja): Med delovanjem od –15,2 do 3048 m (od –50 do 10.000 čevljev) Med shranjevanjem od –15,2 do 10.668 m (od –50 do 35.000 čevljev) Raven onesnaževalcev, ki se prenašajo po zraku G2 ali manj, kot določa ISA-S71.04-1985

..

Informacije za NOM ali uradni mehiški standard - Page 83

81 Dodatek Informacije za NOM ali uradni mehiški standard (le za Mehiko) Spodnje informacije so v napravi ali napravah, opisanih v tem dokumentu, in so v skladu z zahtevami uradnega mehiškega standarda (NOM): Uvoznik: Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F. INSPIRON

..

Dodatek - Page 84

82 Dodatek Prenosni računalniki Številka modela Zaloga Vnos Frekvenca D02U 3,42 A ali 3,94 A 19 V DC 50/60 Hz Za podrobnosti preberite varnostne informacije, priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance .

..

INSPIRON - Page 85

83 B brezžična omrežna povezava 35 C CD-ji, predvajanje in ustvarjanje 26 D DellConnect 61 Dellova opravilna vrstica 32 Dellovo spletno mesto za podporo 70 Diagnostika Dell 46 DVD-ji, predvajanje in ustvarjanje 26 E energija varčevanje 28 e-poštni naslovi za tehnično podporo 62 e-poštni naslovi za podporo 62 F FTP, anonimna prijava 62 funkcije programske opreme 26 G gonilniki in prenosi 70 gumb za izmet 20 H hitrost omrežja preverjanje 35 Kazalo INSPIRON

..

Kazalo - Page 86

84 Kazalo I internetna povezava 14 ISP (ponudnik internetnih storitev) ponudnik internetnih storitev 14 izdelki informacije in nakup 63 K kontaktiranje družbe Dell po telefonu 65 kontaktiranje družbe Dell prek spleta 67 kontrolni seznam za diagnostiko 65 N napajalnik velikost in teža 77 , 78 O Obnovitev sistema 51 odpravljanje težav 34 Odpravljanje težav s strojno opremo 45 omrežna povezava popravljanje 35 P ponovna namestitev operacijskega sistema Windows 51 pošiljanje izdelkov za vračilo ali popravilo 64 povezovanje dodatni omrežni kabel 10 zasloni 6 priključki na sprednji stran..

trdi disk - Page 87

85 Kazalo S Servisna številka 66 Sistemska sporočila 43 spletna mesta za podporo po svetu 61 stanje naročila 62 storitve za stranke 60 Š Številka za hitre storitve 59 T tehnična podpora 60 tehnični podatki 71 temperatura območja med delovanjem in v skladišču 79 težave, odpravljanje 34 težave s pomnilnikom odpravljanje 38 težave s programsko opremo 39 težave s strojno opremo diagnosticiranje 45 težave z napajanjem, odpravljanje 36 trdi disk vrsta 74 V varčevanje z energijo 28 varnostne kopije ustvarjanje 30 vračila v času garancije 63

..

Windows - Page 88

86 Kazalo W Windows ponovna namestitev 58 Program Compatibility Wizard (Čarovnik za združljivost programske opreme) 39 Windows, ponovna namestitev 51 Windows XP 40 , 52 , 53 , 56 Z zmogljivost računalnika 26

..

Natisnjeno na Irskem - Page 90

Natisnjeno na Irskem www.dell.com | support.dell.com

..

Sponsored links

Latest Update