Lenovo Thinkcentre A60 (danish) Hardware Replacement Guide Manual Danish

ThinkCentre A60 Language

Download Lenovo Thinkcentre A60 (danish) Hardware Replacement Guide Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

- Page 1

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8700, 8701, 8705, 8717, 8973 Type 8975, 8979, 8983, 8985, 8991 Type 8995, 9265, 9269, 9277, 9279 Type 9283, 9287, 9379, 9383, 9387 Type 9389, 9631, 9635, 9637

..

- Page 3

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8700, 8701, 8705, 8717, 8973 Type 8975, 8979, 8983, 8985, 8991 Type 8995, 9265, 9269, 9277, 9279 Type 9283, 9287, 9379, 9383, 9387 Type 9389, 9631, 9635, 9637

..

- Page 4

Første udgave (juni 2006) Delvis © Copyright International Business Machines Corporation 2006. © Copyright Lenovo 2005, 2006. All rights reserved.

..

Indholdsfortegnelse - Page 5

Indholdsfortegnelse Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . v Sikkerhedsforskrifter i forbindelse med udskiftning af CRU’er . . . . . . . . . . . . . . . . v Sikkerhedsforskrifter i forbindelse med udskiftning af FRU’er . . . . . . . . . . . . . . . . v Andre kilder til informationer . . . . . . . . vi Nødvendigt værktøj . . . . . . . . . . . vi Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet . . . . . . . . . . . . vi Kapitel 1. Komponenternes placering . . 1 Placering af komponenter . . . . . . . . . . 1 Stik på computerens forside . . . . . . . . . 2 Stik p..

iv - Page 6

iv Vejledning i udskiftning af hardware

..

Oversigt - Page 7

Oversigt Denne bog er beregnet på kunder, som udskifter CRU’er (Customer Replaceable Unit), samt teknisk uddannet personale, som udskifter FRU’er (Field Replaceable Unit). I denne bog kaldes CRU’er og FRU’er ofte blot for dele. Bemærk: Teknisk uddannet personale skal læse Hardware Maintenance Manual (HMM) for at få oplysninger om bestilling af reservedele. Bogen indeholder ikke fremgangsmåde for alle dele. Det forventes, at kabler, kon- takter og visse mekaniske dele kan udskiftes af teknisk uddannet personale, uden at det er nødvendigt med trinvise fremgangsmåder. Bemærk: B..

ikke - Page 8

Andre kilder til informationer Hvis du har adgang til internettet, kan du hente de sidste nye oplysninger til din computer på nettet. Du kan få følgende oplysninger: v Oplysning om CRU-afmontering og -installation v Publikationer v Oplysninger om fejlfinding v Oplysninger om dele v Overførsler og styreprogrammer v Link til andre nyttige informationskilder v Supporttelefonliste Du finder disse oplysninger på webadressen http://www.lenovo.com/support. Nødvendigt værktøj Du skal bruge en skruetrækker eller en stjerneskruetrækker til udskifte visse dele i computeren. Nogle dele kan kr..

Placering - Page 9

Kapitel 1. Komponenternes placering Du kan bruge dette kapitel til at finde computerens forskellige stik, kontrolenheder og komponenter. Afsnittet “Afmontering af computerens dæksel” på side 7 inde- holder oplysninger om, hvordan du afmonterer computerens dæksel. Placering af komponenter Følgende illustration viser placeringen af computerens forskellige komponenter. ±1² Køleplade og blæser til mikro- processor ±4² PCI-adapterstik ±2² Hukommelsesmoduler (2) ±5² Systemblæser ±3² PCI-adapterkort ±6² Strømforsyning © Copyright Lenovo 2005, 2006 1

..

2 - Page 10

Stik på computerens forside Følgende illustration viser placeringen af stikkene på computerens forside. ±1² USB-stik ±3² Stik til hovedtelefon ±2² Stik til mikrofon ±4² USB-stik 2 Vejledning i udskiftning af hardware

..

3 - Page 11

Stik på computerens bagside Følgende illustration viser placeringen af stikkene på computerens bagside. ±1² Fejlfindingslamper til strømforsyningsenheden ±9² USB-stik (2) ±2² Spændingsvælgerkontakt ±10² Ethernet-stik ±3² Stik til strømforsyning ±11² USB-stik (2) ±4² Standardmusestik ±12² Stik til mikrofon ±5² Standardtastaturstik ±13² Stik til lydudgang ±6² Serielt stik ±14² Stik til lydindgang ±7² Parallelt stik ±15² PCI-adapterstik (2) ±8² VGA-skærmstik ±16² PCI Express-adapterstik (x1) Kapitel 1. Komponenternes placering 3

..

planar - Page 12

Identifikation af delene på systemkortet Systemkortet, også kaldt planar eller motherboard , er computerens hovedkredsløbs- kort. Det har grundlæggende computerfunktioner og understøtter mange forskel- lige enheder. Følgende illustration viser placeringen af delene på systemkortet (visse modeller). ±1² Stik til mikroprocessorblæser ±12² SATA IDE-stik (2) ±2² Mikroprocessor og køleplade ±13² USB-stik, foran (2) ±3² Hukommelsesstik 1 ±14² Batteri ±4² Hukommelsesstik 2 ±15² PCI-adapterstik (2) ±5² Nulstil CMOS/Recovery-jumper ±16² Stik til lyd på forsiden ±6² St..

5 - Page 13

Følgende illustration viser placeringen af delene på systemkortet (visse modeller). ±1² Mikroprocessor og køleplade ±11² Nulstil CMOS/Recovery-jumper ±2² Stik til mikroprocessorblæser ±12² USB-stik (2), foran ±3² Hukommelsesstik 1 ±13² Stik til lyd på forsiden ±4² Hukommelsesstik 2 ±14² CD-IN-stik ±5² Stik til diskettedrev ±15² PCI-adapterstik (2) ±6² IDE-stik ±16² PCI Express-adapterstik (x1) ±7² Stik til strømforsyning ±17² Batteri ±8² SATA IDE-stik (2) ±18² Stik til systemblæser ±9² Stik til strømforsyningsblæser ±19² Stik til 12 V-strømforsy..

6 - Page 14

Følgende illustration viser placeringen af delene på systemkortet (visse modeller). ±1² Mikroprocessor og køleplade ±12² Stik til frontpanel ±2² Stik til mikroprocessorblæser ±13² USB-stik, foran (2) ±3² Hukommelsesstik 1 ±14² Stik til lyd på forsiden ±4² Hukommelsesstik 2 ±15² CD-IN-stik ±5² Stik til diskettedrev ±16² PCI-adapterstik ±6² Stik til strømforsyning ±17² PCI Express-adapterstik (x1) ±7² IDE-stik 1 ±18² Batteri ±8² IDE-stik 2 ±19² Stik til PCI Express-grafikadapter (x16) ±9² Stik til strømforsyningsblæser ±20² Stik til systemblæser ±..

Vigtigt! - Page 15

Kapitel 2. Udskiftning af hardware Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manual . Du kan få en kopi af Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger eller Hardware Maintenance Manual på supportwebstedet på adressen http://www.lenovo.com/ support. Bemærk: Brug kun dele, der leveres af Lenovo. Afmontering af computerens dæksel Vigtigt! Sluk for compute..

5. - Page 16

5. Tryk på dækseludløserknappen på siden af dækslet, og skub dækslet tilbage for at fjerne det. 8 Vejledning i udskiftning af hardware

..

9 - Page 17

Afmontering og udskiftning af frontdækslet Gør følgende for at fjerne og udskifte frontdækslet: 1. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering af computerens dæksel” på side 7. 2. Fjern frontdækslet ved at løsne de tre tapper inde i rammen, og tag herefter frontdækslet af som vist. 3. Du monterer dækslet ved at justere plastiktapperne nederst på dækslet med de tilsvarende huller i rammen og herefter trykke det på plads i bunden og toppen af rammen. 4. Læs afsnittet “Sådan afsluttes udskiftningen” på side 22. Kapitel 2. Udskiftning af hardware 9

..

Udskiftning - Page 18

Udskiftning af strømforsyningsenheden Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manual . Du kan få en kopi af Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger eller Hardware Maintenance Manual på supportwebstedet på adressen http://www.lenovo.com/ support. Gør følgende for at udskifte strømforsyningsenheden: 1. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnitte..

Udskiftning - Page 19

Udskiftning af kølepladen Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manual . Du kan få en kopi af Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger eller Hardware Maintenance Manual på supportwebstedet på adressen http://www.lenovo.com/ support. Gør følgende for at udskifte kølepladen: 1. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering af comp..

±1² - Page 20

5. Drej håndtaget ±1² for at frigøre bøjlen til kølepladen, og frigør herefter bøjlen fra monteringsrammen. 6. Løft den defekte køleplade og blæser op fra systemkortet. 7. Brug sprøjten med kølepasta til at placere fem dråber kølepasta på mikropro- cessoren. Hver dråbe skal være på 0,03 ml (3 mærker på sprøjten). 8. Montér kølepladen og blæseren på monteringsrammen til kølepladen. 9. Slut kablerne til systemkortet igen. 10. Læs afsnittet “Sådan afsluttes udskiftningen” på side 22. 12 Vejledning i udskiftning af hardware

..

Vigtigt! - Page 21

Udskiftning af et hukommelsesmodul Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manual . Du kan få en kopi af Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger eller Hardware Maintenance Manual på supportwebstedet på adressen http://www.lenovo.com/ support. Gør følgende for at udskifte et hukommelsesmodul: 1. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afm..

Vigtigt! - Page 22

Udskiftning af en adapter Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manual . Du kan få en kopi af Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger eller Hardware Maintenance Manual på supportwebstedet på adressen http://www.lenovo.com/ support. Gør følgende for at udskifte en adapter: 1. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering af comput..

Udskiftning - Page 23

3. Installér den nye adapter i det samme adapterstik. 4. Kontrollér, at adapteren sidder korrekt i adapterstikket. 5. Drej adapterlåsen på bagsiden af computeren til den lukkede position for at fastgøre adapteren. 6. Læs afsnittet “Sådan afsluttes udskiftningen” på side 22. Udskiftning af harddisken Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manu..

Vigtigt! - Page 24

Vigtigt! Når du får en ny harddisk, får du et sæt produktretablerings-CD’er . Med pro- duktretablerings-CD’erne kan du retablere indholdet af harddisken til den til- stand, den var i, da computeren oprindeligt blev leveret. Der er flere oplys- ninger om retablering af forudinstallerede programmer i afsnittet ″ Retablering af programmer ″ i Brugervejledningen . Gør følgende for at udskifte harddisken: 1. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering af computerens dæksel” på side 7. Bemærk: Det er nemmere, hvis du lægger computeren på siden. 2. Afmontér s..

Vigtigt! - Page 25

Udskiftning af et optisk drev Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manual . Du kan få en kopi af Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger eller Hardware Maintenance Manual på supportwebstedet på adressen http://www.lenovo.com/ support. Gør følgende for at udskifte et optisk drev: 1. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering a..

Udskiftning - Page 26

Udskiftning af diskettedrevet Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manual . Du kan få en kopi af Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger eller Hardware Maintenance Manual på supportwebstedet på adressen http://www.lenovo.com/ support. Gør følgende for at udskifte diskettedrevet: 1. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering a..

Udskiftning - Page 27

6. Skub det nye diskettedrev ind i drevbåsen, så det glider på plads med et klik. 7. Læs afsnittet “Sådan afsluttes udskiftningen” på side 22. Udskiftning af systemblæseren Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manual . Du kan få en kopi af Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger eller Hardware Maintenance Manual på supportwebstedet på..

20 - Page 28

4. Træk systemblæseren ud af kabinettet. 5. Installér den nye systemblæser ved at justere gummibøsningerne på blæseren med hullerne i kabinettet, og skub gummibøsningerne gennem hullerne. 6. Træk i spidsen af bøsningerne indtil systemblæseren sidder på plads. 20 Vejledning i udskiftning af hardware

..

Bemærk: - Page 29

7. Slut systemblæserkablet til systemblæserstikket på systemkortet. 8. Læs afsnittet “Sådan afsluttes udskiftningen” på side 22. Udskiftning af tastaturet Vigtigt! Du må ikke afmontere computerens dæksel eller foretage nogen reparationer, før du har læst afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” i bogen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, eller i computerens Hardware Maintenance Manual . Du kan få en kopi af Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger eller Hardware Maintenance Manual på supportwebstedet på adressen http://ww..

Bemærk: - Page 30

3. Find stikket til musen. Læs afsnittene “Stik på computerens forside” på side 2 og “Stik på computerens bagside” på side 3. Bemærk: Musen kan være tilsluttet standardmusestikket ±1² bag på compute- ren eller USB-stikket ±2² på computerens forside eller bagside. 4. Tag kablet fra den defekte mus ud af computeren. 5. Slut det nyt musekabel til stikket. 6. Læs afsnittet “Sådan afsluttes udskiftningen”. Sådan afsluttes udskiftningen Når du har udskiftet delene, skal du lukke computerdækslet og tilslutte kablerne igen, herunder telefon- og netledninger. Du skal m..

Bemærk: - Page 31

3. Placér computerens dæksel på rammen, så glideskinnerne i bunden af compu- teren passer med skinnerne. Skub herefter computerdækslet på plads, indtil det sidder fast. 4. Lås dækslet, hvis der er installeret en dæksellås. 5. Slut de eksterne kabler og netledningerne til computeren igen. Læs afsnittene “Stik på computerens forside” på side 2 og “Stik på computerens bagside” på side 3. 6. Læs afsnittet ″ Start af programmet Setup Utility ″ i Brugervejledningen eller i Hardware Maintenance Manual for at opdatere konfigurationen. Bemærk: I de fleste dele af verden ..

Vigtigt! - Page 32

Opdatering af BIOS fra en diskette eller CD (FLASH) Vigtigt! Start programmet Setup Utility for at få vist systemoplysningerne. Læs afsnit- tet “Start af programmet Setup Utility” i Brugervejledningen eller i Hardware Maintenance Manual . Hvis det serienummer og den maskintype/model, der vises på hovedmenuen, ikke svarer til det, der står på computerens etiket, skal du opdatere BIOS (udføre en FLASH) for at ændre serienummeret og maskintypen/modellen. Sådan opdaterer du BIOS (udfører en FLASH) fra en diskette eller CD: 1. Sæt en FLASH-diskette eller -CD til opdatering af syste..

Tillæg. - Page 33

Tillæg. Bemærkninger Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument, i alle lande. Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes. Det er brugerens ansvar at vurdere og kon- troll..

26 - Page 34

være foretaget via ekstrapolation. De faktiske resultater kan variere. Brugere af dette dokument skal kontrollere de tilgængelige data til deres specifikke miljø. Bemærkning om tv-output Følgende bemærkning gælder modeller, der leveres med facilitet til tv-modtagelse. Dette produkt inkorporerer teknologi, der er beskyttet af ophavsrettigheder, og som er beskyttet af metoderettigheder af visse amerikanske patenter og andre immaterialrettigheder, der ejes af Macrovision Corporation og andre retmæssige ejere. Brug af denne copyright-beskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision Co..

Partnummer: - Page 36

Partnummer: 41X5711 (1P) P/N: 41X5711

..

Sponsored links

Latest Update