Lenovo Thinkcentre A60 (dutch) Hardware Replacement Guide Manual Dutch

ThinkCentre A60 Language

Download Lenovo Thinkcentre A60 (dutch) Hardware Replacement Guide Manual Dutch

Sponsored links


Download Request Is In Process

- Page 1

Gids voor het vervangen van hardware Typen 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Typen 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Typen 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Typen 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Typen 9380, 9384, 9628, 9632

..

- Page 3

Gids voor het vervangen van hardware Typen 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Typen 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Typen 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Typen 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Typen 9380, 9384, 9628, 9632

..

- Page 4

Eerste uitgave (juni 2006) © Copyright Lenovo 2006. Portions © Copyright IBM Corp. 2005.

..

Inhoudsopgave - Page 5

Inhoudsopgave Overzicht . . . . . . . . . . . . . . v Veiligheidsrichtlijnen bij het vervangen van CRU’s . v Veiligheidsrichtlijnen bij het vervangen van FRU’s . . v Resources met aanvullende informatie . . . . . . v Benodigd gereedschap . . . . . . . . . . . vi Omgaan met apparaten die gevoelig zijn voor stati- sche elektriciteit . . . . . . . . . . . . . vi Hoofdstuk 1. De plaats van de onderde- len . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Aansluitingen aan de voorkant . . . . . . . . 1 Aansluitingen aan de achterkant . . . . . . . . 2 Componenten . . . . . . . . . . . . . . 3 Onderdelen o..

iv - Page 6

iv Gids voor het vervangen van hardware

..

Overzicht - Page 7

Overzicht Deze gids is bedoeld zowel voor klanten die zelf CRU’s (Customer Replaceable Units, door de klant te vervangen eenheden) vervangen, als voor onderhouds- technici die zich bezighouden met de vervanging van FRU’s (Field Replaceable Units, op locatie te vervangen eenheden). In dit document worden CRU’s en FRU’s ″ onderdelen ″ genoemd. Opmerking: Medewerkers van de technische dienst kunnen in de publicatie Hard- ware Maintenance Manual informatie vinden over het bestellen van onderdelen. Deze gids bevat niet voor alle onderdelen een procedure. Er wordt van uitgegaan dat ka..

niet - Page 8

v Instructievideo’s voor het verwijderen en installeren van CRU’s v Publicaties v Informatie over probleemoplossing v Informatie over onderdelen v Downloads en stuurprogramma’s v Links naar andere nuttige informatiebronnen op internet v Telefoonlijst voor ondersteuning Ga voor al deze informatie naar http://www.lenovo.com/support Benodigd gereedschap Voor het vervangen van sommige onderdelen in de computer hebt u een schroevendraaier nodig. Omgaan met apparaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit Statische elektriciteit is ongevaarlijk voor uzelf, maar kan leiden tot ernsti..

1 - Page 9

Hoofdstuk 1. De plaats van de onderdelen In dit hoofdstuk vindt u een aantal afbeeldingen die u helpen vast te stellen waar de diverse onderdelen van de computer zich bevinden. Hoe u de kap van de com- puter verwijdert, leest u in “De kap verwijderen” op pagina 7. Aansluitingen aan de voorkant In onderstaande afbeelding ziet u waar de aansluitingen aan de voorkant van de computer zich bevinden. ±1² USB-poort ±3² Microfoonaansluiting ±2² Hoofdtelefoonaansluiting ±4² USB-poort © Lenovo 2006. Portions © IBM Corp. 2005. 1

..

2 - Page 10

Aansluitingen aan de achterkant In onderstaande afbeelding ziet u waar de aansluitingen zich aan de achterkant van de computer bevinden. ±1² Muisaansluiting (standaard) ±9² Aansluiting voor een PCI Express 1x-adapter of PCI Express x16 grafische kaart (bepaalde modellen) ±2² Parallelle poort ±10² Audiolijnuitgang ±3² Ethernet-aansluiting ±11² Microfoonaansluiting ±4² Ingang voor audiosignalen ±12² USB-poorten (2) ±5² Aansluiting voor netvoeding ±13² USB-poorten (2) ±6² Voltageschakelaar ±14² VGA-beeldschermaansluiting ±7² Aansluitingen voor PCI-kaarten ±15² Seri..

Componenten - Page 11

Componenten In onderstaande afbeelding kunt u zien waar de verschillende onderdelen zich bevinden. ±1² Ventilatoreenheid, ventilator en koelelement ±7² Batterij ±2² Microprocessor ±8² Voedingseenheid ±3² Optische-schijfstation ±9² Aansluiting PCI-adapter ±4² Vaste schijf ±10² Aansluiting voor een PCI Express x16 grafische kaart of een PCI Express x1-adapter (bepaalde modellen) ±5² Diskettestation ±11² Aansluiting voor een PCI Express x1-adapter of een PCI Express x16 grafische kaart (bepaalde modellen) ±6² Geheugenmodules (2) Hoofdstuk 1. De plaats van de onderdelen 3<..

4 - Page 12

Onderdelen op de systeemplaat De systeemplaat, ook wel het moederbord genoemd, is de hoofdprintplaat in de computer. De systeemplaat zorgt voor de uitvoering van alle basisfuncties en ondersteunt daarnaast een verscheidenheid aan apparaten. In de onderstaande afbeelding ziet u de plaats van de onderdelen op de systeem- plaat van bepaalde computermodellen. ±1² Ventilatoraansluiting voor micro- processor ±12² SATA IDE-aansluiting (2) ±2² Microprocessor en koelelement ±13² USB-aansluitingen voorzijde (2) ±3² Geheugenaansluiting 1 ±14² Batterij ±4² Geheugenaansluiting 2 ±15² Aan..

5 - Page 13

In de onderstaande afbeelding ziet u de plaats van de onderdelen op de systeem- plaat van bepaalde computermodellen. ±1² Microprocessor en koelelement ±11² CMOS wis/herstel-jumper ±2² Ventilatoraansluiting voor microprocessor ±12² USB-aansluitingen voorzijde (2) ±3² Geheugenaansluiting 1 ±13² Audioaansluiting voorpaneel ±4² Geheugenaansluiting 2 ±14² Aansluiting voor CD-IN ±5² Diskettestationaansluiting ±15² Aansluitingen voor PCI-adapters (2) ±6² IDE-aansluiting ±16² Aansluiting voor een PCI Express x1-kaart ±7² Voedingsaansluiting ±17² Batterij ±8² SATA IDE-a..

6 - Page 14

In de onderstaande afbeelding ziet u de plaats van de onderdelen op de systeem- plaat van bepaalde computermodellen. ±1² Microprocessor en koelelement ±12² Aansluiting voorpaneel ±2² Ventilatoraansluiting voor microp- rocessor ±13² USB-aansluitingen voorzijde (2) ±3² Geheugenaansluiting 1 ±14² Audioaansluiting voorpaneel ±4² Geheugenaansluiting 2 ±15² Aansluiting voor CD-IN ±5² Diskettestationaansluiting ±16² Aansluitingen voor PCI-kaarten ±6² Voedingsaansluiting ±17² Aansluiting voor een PCI Express x1-kaart ±7² IDE-aansluiting 1 ±18² Batterij ±8² IDE-aansluit..

Attentie - Page 15

Hoofdstuk 2. Hardware vervangen Attentie Open de computer niet en probeer geen reparaties uit te voeren voordat u de “Belangrijke veiligheidsvoorschriften” hebt gelezen. Deze vindt u in het document Veiligheid en garantie dat bij de computer is geleverd en in de Hardware Maintenance Manual (HMM) voor de computer. U kunt de publicatie Veiligheid en garantie of de HMM downloaden vanaf inter- net op http://www.lenovo.com/support. Opmerking: Gebruik alleen de onderdelen die door Lenovo zijn geleverd . De kap verwijderen Belangrijk Zet de computer uit en laat de computer 3 tot 5 minuten afko..

Belangrijk - Page 16

5. Druk op de ontgrendelknop voor de kap die zich bovenop de kap bevindt, schuif de kap naar achteren en neem hem weg. Het vaste-schijfstation vervangen Attentie Open de computer niet en probeer geen reparaties uit te voeren voordat u de “Belangrijke veiligheidsvoorschriften” hebt gelezen. Deze vindt u in het document Veiligheid en garantie dat bij de computer is geleverd en in de Hardware Maintenance Manual (HMM) voor de computer. U kunt de publicatie Veiligheid en garantie of de HMM downloaden vanaf inter- net op http://www.lenovo.com/support. In dit gedeelte vindt u instructies voor ..

±1² - Page 17

2. Verwijder de frontplaat door de drie lipjes los te maken en de frontplaat volle- dig naar voren te draaien. 3. Schuif de stationsvakmodule naar voren tot deze op één lijn staat met de twee sleuven aan de zijkant van het chassis en verwijder de stationskabels van de systeemplaat. Trek hendel ±1² van de stationsvakmodule omhoog, en haal de module volledig uit de computer. 4. Ontkoppel de voedings- en signaalkabels van de achterkant van het vaste- schijfstation. Hoofdstuk 2. Hardware vervangen 9

..

±1² - Page 18

5. Met de blauwe hendel kantelt u het vaste-schijfstation en de beugel omhoog en schuift u het vaste-schijfstation naar links totdat deze volledig loskomt van de bevestigingsklemmetjes onderin het chassis en u het station uit de compu- ter kunt halen. 6. Plaats het nieuwe vaste-schijfstation in de blauwe beugel. Buig de beugel iets en breng daarbij de pennen ±1² tot en met ±4² op één lijn met de gaten in het vaste-schijfstation. Raak de printplaat ±5² aan de onderkant van het vaste- schijfstation niet aan. 7. Houd het vaste-schijfstation en de beugel zodanig vast dat het station in ..

Attentie - Page 19

9. Sluit de signaalkabel en de voedingskabel aan op de achterkant van het vaste- schijfstation. 10. Plaats de stationsvakmodule op één lijn met de twee sleuven en de rails aan de zijkant van het chassis, sluit de stationskabels aan op de systeemplaat en schuif de stationsvakmodule naar achteren tot u deze op de juiste positie kunt vastklikken. 11. Breng de frontplaat weer aan. 12. Ga naar “Het vervangen van de onderdelen voltooien” op pagina 23. Het diskettestation vervangen Attentie Open de computer niet en probeer geen reparaties uit te voeren voordat u de “Belangrijke veiligheids..

12 - Page 20

12 Gids voor het vervangen van hardware

..

13 - Page 21

4. Ontgrendel het diskettestation door op de blauwe borgklem aan de zijkant van het station te drukken. 5. Verwijder het defecte diskettestation door deze uit de voorzijde van het stationsvak te schuiven. 6. Verwijder de montagebeugel van het defecte station en bevestig hem aan het nieuwe station. 7. Schuif het nieuwe diskettestation in het stationsvak totdat het op zijn plaats vastklikt. 8. Plaats de stationsvakmodule op één lijn met de twee sleuven en de rails aan de zijkant van het chassis, sluit de stationskabels aan op de systeemplaat en schuif de stationsvakmodule naar achteren tot ..

Attentie - Page 22

Een optische-schijfstation vervangen Attentie Open de computer niet en probeer geen reparaties uit te voeren voordat u de “Belangrijke veiligheidsvoorschriften” hebt gelezen. Deze vindt u in het document Veiligheid en garantie dat bij de computer is geleverd en in de Hardware Maintenance Manual (HMM) voor de computer. U kunt de publicatie Veiligheid en garantie of de HMM downloaden vanaf inter- net op http://www.lenovo.com/support. In dit gedeelte vindt u instructies voor het vervangen van het optische station. 1. Verwijder de kap van de computer. Zie “De kap verwijderen” op pagina ..

Attentie - Page 23

5. Schuif het optische station dat u wilt vervangen aan de voorzijde van het stationsvak naar buiten. 6. Verwijder de montagebeugel van het defecte station en bevestig hem aan het nieuwe station. 7. Schuif het nieuwe optische-schijfstation in het vak totdat het op zijn plaats vastklikt. 8. Plaats de stationsvakmodule op één lijn met de twee sleuven en de rails aan de zijkant van het chassis, sluit de stationskabels aan op de systeemplaat en schuif de stationsvakmodule naar achteren tot u deze op de juiste positie kunt vastklikken. 9. Breng de frontplaat weer aan. 10. Ga naar “Het vervan..

±1² - Page 24

3. Verwijder de ventilatorplaat van het koelelement en de ventilatoreenheid. Zie “Componenten” op pagina 3. 4. Kantel hendel ±1² om de klem voor het koelelement los te maken en neem deze klem uit de kunststof bevestigingsbeugel. 5. Til de assemblage van het koelelement en de ventilator los van de systeem- plaat. 6. Gebruik de spuit met thermisch vet om 5 druppels vet aan te brengen op de bovenkant van de microprocessor. Elke druppel vet hoort 0,03 ml groot te zijn (3 maatstreepjes op de spuit). 16 Gids voor het vervangen van hardware

..

Attentie - Page 25

7. Installeer het geheel van het nieuwe koelelement en de ventilator door de pen- netjes op de bevestigingsbeugel boven de gaatjes in de systeemplaat te houden en vervolgens de pennetjes in de gaatjes te duwen totdat de bevestigingsbeugel veilig vastzit. 8. Sluit de kabel van de microprocessorventilator aan op de aansluiting voor de microprocessorventilator op de systeemplaat. 9. Ga naar “Het vervangen van de onderdelen voltooien” op pagina 23. De systeemventilator vervangen Attentie Open de computer niet en probeer geen reparaties uit te voeren voordat u de “Belangrijke veiligheidsvo..

±1² - Page 26

3. Schuif de stationsvakmodule naar voren tot deze op één lijn staat met de twee sleuven aan de zijkant van het chassis en verwijder de stationskabels van de systeemplaat. Trek hendel ±1² van de stationsvakmodule omhoog, en haal de module volledig uit de computer. 4. Ontkoppel de kabel van de systeemventilator van de systeemplaat.Zie “Onderdelen op de systeemplaat” op pagina 4. 5. Verwijder de twee schroeven waarmee de ventilator aan de voorkant is beves- tigd. 6. Verwijder de systeemventilator door de beugel naar buiten en te trekken en los te tillen van de systeemplaat. 7. Install..

Opmerking: - Page 27

Een geheugenmodule vervangen Attentie Open de computer niet en probeer geen reparaties uit te voeren voordat u de “Belangrijke veiligheidsvoorschriften” hebt gelezen. Deze vindt u in het document Veiligheid en garantie dat bij de computer is geleverd en in de Hardware Maintenance Manual (HMM) voor de computer. U kunt de publicatie Veiligheid en garantie of de HMM downloaden vanaf inter- net op http://www.lenovo.com/support. In dit gedeelte vindt u instructies voor het vervangen van een geheugenmodule. Opmerking: De computer ondersteunt twee geheugenmodules. 1. Verwijder de kap van de co..

Attentie - Page 28

5. Verwijder de geheugenmodule die u wilt vervangen door de klemmetjes naar buiten te bewegen (zie afbeelding). 6. Plaats de vervangende geheugenmodule boven op de geheugenaansluiting. Zorg dat de inkeping ±1² in de geheugenmodule zich recht boven het nokje ±2² in de aansluiting op de systeemplaat bevindt. Duw de geheugenmodule voor- zichtig recht naar beneden in de aansluiting, tot de klemmetjes vastklikken. 7. Plaats de stationsvakmodule op één lijn met de twee sleuven en de rails aan de zijkant van het chassis, sluit de stationskabels aan op de systeemplaat en schuif de stationsvak..

Attentie - Page 29

2. Open de kaartklem en verwijder de defecte kaart. 3. Haal de nieuwe kaart uit de antistatische verpakking. 4. Installeer de nieuwe kaart in de juiste sleuf op de systeemplaat en sluit de kaartklem. 5. Ga naar “Het vervangen van de onderdelen voltooien” op pagina 23. Het toetsenbord vervangen Attentie Open de computer niet en probeer geen reparaties uit te voeren voordat u de “Belangrijke veiligheidsvoorschriften” hebt gelezen. Deze vindt u in het document Veiligheid en garantie dat bij de computer is geleverd en in de Hardware Maintenance Manual (HMM) voor de computer. U kunt de p..

Opmerking: - Page 30

3. Kijk waar de toetsenbordaansluiting zich bevindt. Opmerking: De kabel van het toetsenbord kan een standaard toetsenbord- stekker ±1² hebben of een USB-stekker (Universal Serial Bus) ±2² . Zie “Aansluitingen aan de achterkant” op pagina 2 of “Aansluitin- gen aan de voorkant” op pagina 1, afhankelijk van waar uw toet- senbord is aangesloten. 4. Haal de stekker van het defecte toetsenbord uit de aansluiting op de computer. 5. Sluit het nieuwe toetsenbord aan op de juiste aansluiting op de computer. 6. Ga naar “Het vervangen van de onderdelen voltooien” op pagina 23. De muis ..

Belangrijk - Page 31

4. Haal de stekker van de defecte muis uit de aansluiting op de computer. 5. Sluit de nieuwe muis aan op de juiste aansluiting op de computer. 6. Ga naar “Het vervangen van de onderdelen voltooien”. Het vervangen van de onderdelen voltooien Nadat u met onderdelen hebt gewerkt, plaatst u de kap terug en sluit u alle losge- koppelde kabels weer aan, inclusief netsnoeren en telefoonlijnen. Afhankelijk van het onderdeel dat u hebt vervangen, kan het bovendien nodig zijn om te controle- ren of de bijgewerkte informatie in het programma Setup Utility correct is. 1. Controleer of alle componen..

24 - Page 32

24 Gids voor het vervangen van hardware

..

Bijlage. - Page 33

Bijlage. Kennisgevingen Mogelijk brengt Lenovo de in dit document genoemde producten, diensten of voorzieningen niet uit in alle landen. Neem contact op met uw plaatselijke Lenovo- vertegenwoordiger voor informatie over de producten en diensten die in uw regio beschikbaar zijn. Verwijzing in deze publicatie naar producten of diensten van Lenovo houdt niet in dat uitsluitend Lenovo-producten of -diensten gebruikt kun- nen worden. Functioneel gelijkwaardige producten of diensten kunnen in plaats daarvan worden gebruikt, mits dergelijke producten of diensten geen inbreuk maken op intellectuele..

Kennisgeving - Page 34

die websites. Het materiaal op dergelijke websites maakt geen deel uit van het materiaal voor dit Lenovo-product. Gebruik van dergelijke websites is geheel voor eigen risico. Alle hierin opgenomen prestatiegegevens zijn verkregen in een gecontroleerde omgeving. De resultaten die in andere gebruiksomgevingen worden verkregen, kunnen hiervan daarom aanzienlijk afwijken. Bepaalde metingen zijn mogelijk ver- richt aan systemen die nog in de ontwikkelingsfase verkeerden, en er is geen garantie dat de resultaten hiervan gelijk zijn aan die van algemeen verkrijgbare systemen. Bovendien zijn sommig..

(1P) - Page 36

Onderdeelnummer: 41X5687 Gedrukt in Nederland (1P) P/N: 41X5687

..

Sponsored links

Latest Update