Lenovo Thinkcentre A60 (finnish) Hardware Replacement Guide Manual Finnish

ThinkCentre A60 Language

Download Lenovo Thinkcentre A60 (finnish) Hardware Replacement Guide Manual Finnish

Sponsored links


Download Request Is In Process

- Page 1

Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Tyypit 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Tyypit 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Tyypit 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Tyypit 9380, 9384, 9628, 9632

..

- Page 3

Laitteiston osien vaihto-opas Tyypit 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Tyypit 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Tyypit 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Tyypit 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Tyypit 9380, 9384, 9628, 9632

..

- Page 4

Ensimmäinen painos (kesäkuu 2006) © Copyright Lenovo 2006. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Kaikki oikeudet pidätetään.

..

Sisältö - Page 5

Sisältö Esittely . . . . . . . . . . . . . . . v Asiakkaan vaihdettavissa olevia osia koskevat turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . v Asiakkaan tiloissa vaihdettavissa olevia osia koskevat turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . v Muita tietolähteitä . . . . . . . . . . . . v Tarvittavat työkalut . . . . . . . . . . . . vi Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely . . vi Luku 1. Osien sijainti . . . . . . . . . 1 Tietokoneen etulevyssä olevien vastakkeiden sijainti 1 Tietokoneen takaosassa olevien vastakkeiden sijainti 2 Sisäisten osien sijainti . . . . . . . . . ..

Laitteiston - Page 6

iv Laitteiston osien vaihto-opas

..

Esittely - Page 7

Esittely Tämä julkaisu on tarkoitettu käyttäjille, jotka vaihtavat asiakkaan vaihdettavissa olevia osia (CRU, Customer Replaceable Unit), ja koulutetuille huoltohenkilöille, jotka vaihtavat asiakkaan tiloissa vaihdettavissa olevia osia (FRU, Field Replaceable Unit). Julkaisussa puhutaan sekä asiakkaan vaihdettavissa olevista osista että asiakkaan tiloissa vaihdettavissa olevista osista pelkästään osina. Huomautus: Koulutetun huoltohenkilöstön tulee tarkistaa osien tilaustiedot Hardware Maintenance Manual -julkaisusta. Tämä julkaisu ei sisällä kaikkien osien vaihto-ohjeita. K..

Laitteiston - Page 8

v videot asiakkaan vaihdettavissa olevien osien irrotuksesta ja asennuksesta v julkaisut v vianmääritystiedot v osia koskevat tiedot v noudettavat tiedostot ja ajurit v linkkejä muihin hyödyllisiin tietolähteisiin v tukipalvelupuhelinnumeroiden luettelo. Nämä tiedot ovat WWW-osoitteessa http://www.lenovo.com/support. Tarvittavat työkalut Joidenkin osien asennukseen tarvitaan suorakärkinen tai ristipäinen ruuvitaltta. Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely Staattisesta sähköstä ei ole vaaraa ihmiselle, mutta se saattaa vioittaa tietokoneen osia. Kun vaihdat osaa,..

1 - Page 9

Luku 1. Osien sijainti Tämä luku sisältää kuvia, joista käy ilmi tietokoneen erilaisten vastakkeiden, säätimien ja muiden osien sijainti. Keskusyksikön kannen irrotusohjeet ovat kohdassa ”Kannen irrotus” sivulla 7. Tietokoneen etulevyssä olevien vastakkeiden sijainti Seuraavassa kuvassa näkyy tietokoneen etuosassa olevien vastakkeiden ja porttien sijainti. ±1² USB-portti ±3² Mikrofonivastake ±2² Kuulokevastake ±4² USB-portti © Lenovo 2006. Portions © IBM Corp. 2005. 1

..

Laitteiston - Page 10

Tietokoneen takaosassa olevien vastakkeiden sijainti Seuraavassa kuvassa näkyy tietokoneen takaosassa olevien vastakkeiden ja porttien sijainti. ±1² Hiirivastake ±9² PCI Express 1x -sovitin tai PCI Express x16 -näyttösovittimen vastake (joissakin malleissa) ±2² Rinnakkaisportti ±10² Ääni ulos -vastake ±3² Ethernet-vastake ±11² Mikrofonivastake ±4² Ääni sisään -vastake ±12² USB-portit (2) ±5² Verkkojohdon vastake ±13² USB-portit (2) ±6² Jännitekytkin ±14² VGA-näyttimen vastake ±7² PCI-sovittimen vastakkeet ±15² Sarjaportti ±8² PCI Express 1x -sovitin ..

Sisäisten - Page 11

Sisäisten osien sijainti Seuraava kuva auttaa paikantamaan tietokoneen osat. ±1² Tuuletintila, tuuletin ja jäähdytyslevy ±7² Paristo ±2² Suoritin ±8² Virtalähde ±3² Optinen asema ±9² PCI-sovittimen vastake ±4² Kiintolevyasema ±10² PCI Express x16 -näyttösovitin tai PCI Express x1 -sovittimen vastake (joissakin malleissa) ±5² Levykeasema ±11² PCI Express x1 -sovitin tai PCI Express x16 -näyttösovittimen vastake (joissakin malleissa) ±6² Muistimoduulit (2) Luku 1. Osien sijainti 3

..

Laitteiston - Page 12

Emolevyn osien sijainti Emolevy on tietokoneen pääpiirikortti. Se toteuttaa tietokoneen perustoiminnot ja tukee useita laitteita. Seuraavassa kuvassa näkyy joidenkin tietokonemallien emolevyn osien sijainti. ±1² Suorittimen tuulettimen vastake ±12² SATA IDE -vastakkeet (2) ±2² Suoritin ja jäähdytyslevy ±13² Etulevyn USB-porttien vastakkeet (2) ±3² Muistivastake 1 ±14² Paristo ±4² Muistivastake 2 ±15² PCI-sovittimen vastakkeet ±5² CMOS-muistin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohdin ±16² Etulevyn äänivastake ±6² Verkkojohdon vastake ±17² CD sisään -vastake ±..

5 - Page 13

Seuraavassa kuvassa näkyy joidenkin tietokonemallien emolevyn osien sijainti. ±1² Suoritin ja jäähdytyslevy ±11² CMOS-muistin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohdin ±2² Suorittimen tuulettimen vastake ±12² Etulevyn USB-porttien vastakkeet (2) ±3² Muistivastake 1 ±13² Etulevyn äänivastake ±4² Muistivastake 2 ±14² CD sisään -vastake ±5² Levykeaseman vastake ±15² PCI-sovitinvastakkeet (2) ±6² IDE-vastake ±16² PCI Express x1 -sovittimen vastake ±7² Verkkojohdon vastake ±17² Paristo ±8² SATA IDE -vastakkeet (2) ±18² Järjestelmän tuulettimen vastake ±9²..

Laitteiston - Page 14

Seuraavassa kuvassa näkyy joidenkin tietokonemallien emolevyn osien sijainti. ±1² Suoritin ja jäähdytyslevy ±12² Etulevyn vastake ±2² Suorittimen tuulettimen vastake ±13² Etulevyn USB-porttien vastakkeet (2) ±3² Muistivastake 1 ±14² Etulevyn äänivastake ±4² Muistivastake 2 ±15² CD sisään -vastake ±5² Levykeaseman vastake ±16² PCI-sovittimen vastakkeet ±6² Verkkojohdon vastake ±17² PCI Express x1 -sovittimen vastake ±7² IDE-vastake 1 ±18² Paristo ±8² IDE-vastake 2 ±19² PCI Express x16 -näyttösovittimen vastake ±9² Virtalähdetuulettimen vastake ±20..

Huomautus - Page 15

Luku 2. Laitteiston osien vaihto Huomautus Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut tietokoneen mukana toimitetun Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot) -julkaisun tai tietokoneen Hardware Maintenance Manual (HMM) -julkaisun “tärkeät turvaohjeet”. Safety and Warranty Guide -julkaisun tai HMM -julkaisun kopioita voi noutaa WWW-osoitteesta http://www.lenovo.com/support. Huomautus: Käytä vain Lenovon toimittamia osia . Kannen irrotus Tärkeää Katkaise tietokoneesta virta ja anna tietokoneen jäähtyä 3 - 5 minuuttia, ennen kuin irrota..

Kiintolevyaseman - Page 16

5. Paina tietokoneen kannen yläosassa olevaa vapautuspainiketta, vedä kantta taaksepäin ja irrota se. Kiintolevyaseman vaihto Huomautus Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut tietokoneen mukana toimitetun Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot) -julkaisun tai tietokoneen Hardware Maintenance Manual (HMM) -julkaisun “tärkeät turvaohjeet”. Safety and Warranty Guide -julkaisun tai HMM -julkaisun kopioita voi noutaa WWW-osoitteesta http://www.lenovo.com/support. Tämä jakso sisältää kiintolevyaseman vaihto-ohjeet. Tärkeää Uuden k..

±1² - Page 17

2. Irrota etuosan peitelevy vapauttamalla kolme pidikettä ja kääntämällä peitelevyä eteenpäin. 3. Työnnä asemapaikkakehikkoa eteenpäin, kunnes se on rungon sivuilla olevien kahden aukon tasalla ja irrota asemakaapelit emolevystä. Vedä sitten asemapaikkakehikon kahvaa ±1² ylöspäin, jotta voit poistaa kehikon kokonaan tietokoneesta. 4. Irrota liitäntä- ja virtakaapelit kiintolevyaseman takaosasta. Luku 2. Laitteiston osien vaihto 9

..

Laitteiston - Page 18

5. Käännä kiintolevyasemaa ja sen pidikettä ylöspäin sinisen kahvan avulla, irrota kiintolevy rungon pohjassa olevista kiinnikkeistä vetämällä sitä vasemmalle ja irrota sitten kiintolevy kokonaan rungosta. 6. Aseta uusi asema siniseen pidikkeeseen taivuttamalla pidikettä ja kohdistamalla pidikkeen nastat ±1² - ±4² kiintolevyaseman reikiin. Älä kosketa kiintolevyaseman pohjassa olevaa piirilevyä ±5² . 7. Aseta kiintolevyasema ja sen pidike niin, että ne kiinnittyvät rungon pohjassa oleviin kiinnikkeisiin pidikettä oikealle vedettäessä. 8. Vedä kiintolevyasemaa ja s..

Levykeaseman - Page 19

10. Kohdista asemapaikkakehikko rungon sivussa oleviin kahteen aukkoon ja kiskoon, kytke asemakaapelit emolevyyn ja työnnä sitten kehikkoa kohti rungon takalevyä, kunnes se napsahtaa paikalleen. 11. Aseta etuosan peitelevy takaisin paikalleen. 12. Siirry kohtaan ”Osien asennuksen päättäminen” sivulla 22. Levykeaseman vaihto Huomautus Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut tietokoneen mukana toimitetun Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot) -julkaisun tai tietokoneen Hardware Maintenance Manual (HMM) -julkaisun “tärkeät turvaoh..

Laitteiston - Page 20

4. Vapauta levykeasema painamalla aseman sivussa olevaa sinistä pidikettä. 5. Irrota viallinen levykeasema vetämällä se irti asemapaikkakehikon etuosasta. 6. Irrota kiinnityspidike viallisesta asemasta ja asenna se uuteen asemaan. 7. Asenna uusi levykeasema asemapaikkaan etupuolelta niin, että se napsahtaa paikalleen. 8. Kohdista asemapaikkakehikko rungon sivussa oleviin kahteen aukkoon ja kiskoon, kytke asemakaapelit emolevyyn ja työnnä sitten kehikkoa kohti rungon takalevyä, kunnes se napsahtaa paikalleen. 9. Aseta etuosan peitelevy takaisin paikalleen. 10. Siirry kohtaan ”Osie..

Huomautus - Page 21

Optisen aseman vaihto Huomautus Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut tietokoneen mukana toimitetun Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot) -julkaisun tai tietokoneen Hardware Maintenance Manual (HMM) -julkaisun “tärkeät turvaohjeet”. Safety and Warranty Guide -julkaisun tai HMM -julkaisun kopioita voi noutaa WWW-osoitteesta http://www.lenovo.com/support. Tämä jakso sisältää optisen aseman vaihto-ohjeet. 1. Irrota tietokoneen keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdassa ”Kannen irrotus” sivulla 7. 2. Irrota etuosan peitelev..

Laitteiston - Page 22

5. Irrota vaihdettava optinen asema vetämällä se irti asemapaikkakehikon etuosasta. 6. Irrota kiinnityspidike viallisesta asemasta ja asenna se uuteen asemaan. 7. Asenna uusi optinen asema asemapaikkaan niin, että se napsahtaa paikalleen. 8. Kohdista asemapaikkakehikko rungon sivussa oleviin kahteen aukkoon ja kiskoon, kytke asemakaapelit emolevyyn ja työnnä sitten kehikkoa kohti rungon takalevyä, kunnes se napsahtaa paikalleen. 9. Aseta etuosan peitelevy takaisin paikalleen. 10. Siirry kohtaan ”Osien asennuksen päättäminen” sivulla 22. Jäähdytyslevyn ja tuuletinmoduulin vai..

±1² - Page 23

3. Irrota tuuletinosa jäähdytyslevystä ja tuuletinmoduulista. Lisätietoja on kohdassa ”Sisäisten osien sijainti” sivulla 3. 4. Vapauta jäähdytyslevyn pidike kääntämällä kahvaa ±1² ja irrota sitten pidike muovisesta kiinnikkeestä. 5. Nosta jäähdytyslevy ja tuuletinmoduuli irti emolevystä. 6. Aseta lämpörasvaruiskun avulla viisi rasvapisaraa suorittimen pinnalle. Kunkin rasvapisaran on oltava 0,03 ml:n suuruinen (3 ruiskun jakoviivaväliä). Luku 2. Laitteiston osien vaihto 15

..

Järjestelmän - Page 24

7. Asenna uusi jäähdytyslevy ja tuuletinmoduuli tasaamalla kiinnityspidikkeen liitäntänastat emolevyn reikiin ja painamalla nastat reikien läpi niin, että kiinnityspidike on tukevasti paikallaan. 8. Kytke suorittimen tuulettimen kaapeli emolevyssä olevaan suorittimen tuulettimen vastakkeeseen. 9. Siirry kohtaan ”Osien asennuksen päättäminen” sivulla 22. Järjestelmän tuuletinmoduulin vaihto Huomautus Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut tietokoneen mukana toimitetun Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot) -julkaisun tai tiet..

±1² - Page 25

3. Työnnä asemapaikkakehikkoa eteenpäin, kunnes se on rungon sivuilla olevien kahden aukon tasalla ja irrota asemakaapelit emolevystä. Vedä sitten asemapaikkakehikon kahvaa ±1² ylöspäin, jotta voit poistaa kehikon kokonaan tietokoneesta. 4. Irrota järjestelmän tuulettimen kaapeli emolevystä. Lisätietoja on kohdassa ”Emolevyn osien sijainti” sivulla 4. 5. Irrota tuuletinmoduulin etuosan kaksi kiinnitysruuvia. 6. Irrota järjestelmän tuuletin vetämällä tuulettimen pidikettä ulospäin ja nostamalla tuuletin irti emolevystä. 7. Asenna uusi tuuletinmoduuli ruuvaamalla modu..

Muistimoduulin - Page 26

Muistimoduulin vaihto Huomautus Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut tietokoneen mukana toimitetun Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot) -julkaisun tai tietokoneen Hardware Maintenance Manual (HMM) -julkaisun “tärkeät turvaohjeet”. Safety and Warranty Guide -julkaisun tai HMM -julkaisun kopioita voi noutaa WWW-osoitteesta http://www.lenovo.com/support. Tämä jakso sisältää muistimoduulin vaihto-ohjeet. Huomautus: Tietokoneeseen voi asentaa kaksi muistimoduulia. 1. Irrota tietokoneen keskusyksikön kansi. Lisätietoja on kohdass..

PCI-sovittimen - Page 27

5. Irrota vaihdettava muistimoduuli avaamalla jousipidikkeet kuvassa esitetyllä tavalla. 6. Aseta korvaava muistimoduuli muistivastakkeen yläpuolelle. Varmista, että muistimoduulin kohdistusura ±1² on kohdakkain emolevyn vastakkeessa olevan ohjausulokkeen ±2² kanssa. Paina muistimoduulia suoraan alaspäin vastakkeeseen, kunnes pidikkeet sulkeutuvat. 7. Kohdista asemapaikkakehikko rungon sivussa oleviin kahteen aukkoon ja kiskoon, kytke asemakaapelit emolevyyn ja työnnä sitten kehikkoa kohti rungon takalevyä, kunnes se napsahtaa paikalleen. 8. Aseta etuosan peitelevy takaisin paika..

Näppäimistön - Page 28

2. Avaa sovittimen lukitussalpa ja poista viallinen sovitin. 3. Poista uusi sovitinkortti staattiselta sähköltä suojaavasta pakkauksesta. 4. Asenna uusi sovitin sille varattuun vastakkeeseen järjestelmässä ja sulje sovittimen lukitussalpa. 5. Siirry kohtaan ”Osien asennuksen päättäminen” sivulla 22. Näppäimistön vaihto Huomautus Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut tietokoneen mukana toimitetun Safety and Warranty Guide (turvaohjeet ja takuutiedot) -julkaisun tai tietokoneen Hardware Maintenance Manual (HMM) -julkaisun “tärkeät turvao..

Huomautus: - Page 29

3. Paikanna näppäimistön vastake. Huomautus: Näppäimistö voi olla liitettynä standardinäppäimistövastakkeeseen ±1² tai USB-porttiin ±2² . Katso liitännän mukaan lisätietoja kohdasta ”Tietokoneen takaosassa olevien vastakkeiden sijainti” sivulla 2 tai ”Tietokoneen etulevyssä olevien vastakkeiden sijainti” sivulla 1. 4. Irrota viallisen näppäimistön kaapeli tietokoneesta. 5. Kytke uusi näppäimistö tietokoneessa olevaan soveltuvaan vastakkeeseen. 6. Siirry kohtaan ”Osien asennuksen päättäminen” sivulla 22. Hiiren vaihto Huomautus Älä avaa tietokonetta t..

Käyttöoppaan - Page 30

4. Irrota viallisen hiiren kaapeli tietokoneesta. 5. Kytke uusi hiiri tietokoneessa olevaan soveltuvaan vastakkeeseen. 6. Siirry kohtaan ”Osien asennuksen päättäminen”. Osien asennuksen päättäminen Osien asennuksen tai poiston jälkeen tietokoneen kansi on kiinnitettävä paikalleen ja irrotetut kaapelit ja johdot (myös puhelinkaapeli ja verkkojohto) on kytkettävä takaisin paikoilleen. Joidenkin osien asennuksen jälkeen BIOS-asetusohjelman päivittyneet tiedot on vahvistettava. 1. Varmista, että kaikki asennusta varten irrotetut osat on asennettu oikein takaisin ja ettei tiet..

Huomautus: - Page 31

Huomautus: Useimmissa maissa Lenovo edellyttää viallisten asiakkaan vaihdettavissa olevien osien palauttamista. Lisätietoja tästä tulee osan mukana tai muutaman päivän kuluttua osan saapumisesta. Luku 2. Laitteiston osien vaihto 23

..

Laitteiston - Page 32

24 Laitteiston osien vaihto-opas

..

Liite. - Page 33

Liite. Huomioon otettavaa Lenovo ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja koneita, palveluja ja ominaisuuksia kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista koneista, ohjelmista ja palveluista Lenovon paikalliselta edustajalta. Viittaukset Lenovon koneisiin, ohjelmiin ja palveluihin eivät tarkoita sitä, että vain näitä tuotteita voidaan käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa konetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa Lenovon tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. Haluttaessa käyttää yhde..

Laitteiston - Page 34

sisällöstä tai käytöstä. Viittaukset on tarkoitettu vain helpottamaan lukijan tutustumista muihin WWW-sivustoihin. Kyseisten WWW-sivustojen sisältämä aineisto ei sisälly tähän Lenovo-tuotteeseen tai sitä koskevaan aineistoon. Sivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Kaikki julkaisun sisältämät suorituskykytiedot on määritetty testiympäristössä. Suorituskyky muissa toimintaympäristöissä saattaa poiketa merkittävästi ilmoitetuista arvoista. Osa mittauksista on saatettu tehdä kehitteillä olevissa järjestelmissä, eikä mikään takaa, että tulokset ov..

Osanumero: - Page 36

Osanumero: 41X5688 (1P) P/N: 41X5688

..

Sponsored links

Latest Update