Lenovo Thinkcentre A60 (slovenian) Hardware Replacement Guide Manual Slovenian

ThinkCentre A60 Language

Download Lenovo Thinkcentre A60 (slovenian) Hardware Replacement Guide Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

- Page 1

Navodila za zamenjavo strojne opreme tipi 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 tipi 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 tipi 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 tipi 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 tipi 9380, 9384, 9628, 9632

..

- Page 3

Navodila za zamenjavo strojne opreme tipi 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 tipi 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 tipi 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 tipi 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 tipi 9380, 9384, 9628, 9632

..

- Page 4

Prva izdaja (junij 2006) © Copyright Lenovo 2006. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Vse pravice pridržane.

..

Kazalo - Page 5

Kazalo Pregled . . . . . . . . . . . . . . . v Varnostne informacije za zamenjavo delov CRU . . . . v Varnostne informacije za zamenjavo delov FRU . . . . v Dodatni viri informacij . . . . . . . . . . . . v Potrebna orodja . . . . . . . . . . . . . . vi Ravnanje z elektrostatično občutljivimi napravami . . . vi Poglavje 1. Lokacije . . . . . . . . . . 1 Konektorji na sprednjem delu računalnika . . . . . . 1 Konektorji na zadnjem delu računalnika . . . . . . . 2 Lokacije komponent . . . . . . . . . . . . 3 Identifikacija delov na sistemski plošči . . . . . . . 4 Poglavje 2. Zamenjava s..

iv - Page 6

iv Navodila za zamenjavo strojne opreme

..

Pregled - Page 7

Pregled Ta navodila so namenjena strankam, ki želijo zamenjati del CRU (del, ki ga lahko zamenja stranka), in usposobljenemu servisnemu osebju, ki želi zamenjati del FRU (del za zamenjavo na terenu). V tem dokumentu dele CRU in dele FRU imenujemo deli. Opomba: Usposobljeno servisno osebje si naj za informacije o naročanju delov prebere Priročnik za vzdrževanje strojne opreme (HMM). Navodila ne vsebujejo postopkov za vse dele. Pričakujemo, da lahko usposobljeno servisno osebje brez navodil po korakih zamenja dele, kot so kabli, stikala in določeni mehanski deli. V navodilih je opisana..

ne - Page 8

v Datoteke za prenos in gonilniki v Povezave do drugih uporabnih virov informacij v Seznam telefonskih številk za podporo Za dostop do teh informacij obiščite spletno stran http://www.lenovo.com/support Potrebna orodja Za zamenjavo nekaterih delov v računalniku boste morda potrebovali izvijač z ravno glavo ali križni izvijač. Ravnanje z elektrostatično občutljivimi napravami Statična elektrika, čeprav neškodljiva za ljudi, lahko resno poškoduje komponente in dele računalnika. Pri zamenjavi dela ne odpirajte statično-zaščitne embalaže, ki vsebuje novi del, dokler niste odst..

Poglavje - Page 9

Poglavje 1. Lokacije Ilustracije v tem poglavju vam pomagajo najti razne konektorje, kontrolnike in komponente računalnika. Za odstranitev pokrova računalnika si oglejte “Odstranjevanje pokrova” na strani 7. Konektorji na sprednjem delu računalnika Naslednja ilustracija prikazuje lokacije konektorjev na sprednjem delu računalnika ±1² USB konektor ±3² Konektor za mikrofon ±2² Konektor za slušalke ±4² USB konektor © Lenovo 2006. Portions © IBM Corp. 2005. 1

..

2 - Page 10

Konektorji na zadnjem delu računalnika Naslednja ilustracija prikazuje lokacijo konektorjev na zadnjem delu računalnika. ±1² Standardni konektor za miško ±9² Konektor za grafično kartico PCI Express 1x ali PCI Express x16 (nekateri modeli) ±2² Vzporedni konektor ±10² Konektor za avdio izhod ±3² Konektor za ethernet ±11² Konektor za mikrofon ±4² Konektor za avdio vhod ±12² Konektorja USB (2) ±5² Konektor za napajalni kabel ±13² Konektorja USB (2) ±6² Stikalo za izbiro napetosti ±14² Konektor za monitor VGA ±7² Konektorji kartice PCI ±15² Zaporedni konektor ±8..

Lokacije - Page 11

Lokacije komponent Naslednja ilustracija vam bo v pomoč pri iskanju raznih komponent v računalniku. ±1² Zračni kanal ventilatorja, ventilator in hladilno telo ±7² Baterija ±2² Mikroprocesor ±8² Napajalnik ±3² Optični pogon ±9² Konektor za kartico PCI ±4² Trdi disk ±10² Konektor za grafično kartico PCI Express x16 ali PCI Express x1 (nekateri modeli) ±5² Disketni pogon ±11² Konektor za grafično kartico PCI Express x1 ali PCI Express x16 (nekateri modeli) ±6² Pomnilniški moduli (2) Poglavje 1. Lokacije 3

..

4 - Page 12

Identifikacija delov na sistemski plošči Sistemska plošča (včasih imenovana planar ali matična plošča) je glavno tiskano vezje v računalniku. Zagotavlja osnovne računalniške funkcije in podpira razne naprave. Naslednja ilustracija prikazuje lokacije delov na sistemski plošči za nekatere modele računalnikov. ±1² Konektor za ventilator mikroprocesorja ±12² Konektorja SATA IDE (2) ±2² Mikroprocesor in hladilno telo ±13² Sprednja konektorja USB (2) ±3² Konektor 1 za pomnilnik ±14² Baterija ±4² Konektor 2 za pomnilnik ±15² Konektorji kartice PCI ±5² Mostič Počis..

Poglavje - Page 13

Naslednja ilustracija prikazuje lokacije delov na sistemski plošči za nekatere modele računalnikov. ±1² Mikroprocesor in hladilno telo ±11² Mostič Počisti CMOS/obnovitev ±2² Konektor za ventilator mikroprocesorja ±12² Sprednja konektorja USB (2) ±3² Konektor 1 za pomnilnik ±13² Sprednji avdio konektor ±4² Konektor 2 za pomnilnik ±14² Konektor CD-IN ±5² Konektor za disketni pogon ±15² Konektorji za kartico PCI (2) ±6² Konektor IDE ±16² Konektor za kartico PCI Express x1 ±7² Konektor za napajanje ±17² Baterija ±8² Konektorja SATA IDE (2) ±18² Konektor za s..

6 - Page 14

Naslednja ilustracija prikazuje lokacije delov na sistemski plošči za nekatere modele računalnikov. ±1² Mikroprocesor in hladilno telo ±12² Konektor sprednje plošče ±2² Konektor za ventilator mikroprocesorja ±13² Sprednja konektorja USB (2) ±3² Konektor 1 za pomnilnik ±14² Sprednji avdio konektor ±4² Konektor 2 za pomnilnik ±15² Konektor CD-IN ±5² Konektor za disketni pogon ±16² Konektorji kartice PCI ±6² Konektor za napajanje ±17² Konektor za kartico PCI Express x1 ±7² Konektor IDE 1 ±18² Baterija ±8² Konektor IDE 2 ±19² Konektor za grafično kartico PC..

Odstranjevanje - Page 15

Poglavje 2. Zamenjava strojne opreme Pozor Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete “Pomembnih varnostnih informacij”, ki se nahajajo v Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami , ki ste ga dobili z računalnikom, ali v Priročniku za vzdrževanje strojne opreme (HMM) za računalnik. Za kopijo Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami ali priročnika HMM pojdite na http://www.lenovo.com/support. Opomba: Uporabite samo dele, ki jih je dobavil Lenovo . Odstranjevanje pokrova Pomembno Izklopite računalnik in počakajte ..

Zamenjava - Page 16

5. Pritisnite gumb za sprostitev pokrova na vrhu pokrova računalnika, pomaknite pokrov nazaj in ga odstranite. Zamenjava trdega diska Pozor Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete “Pomembnih varnostnih informacij”, ki se nahajajo v Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami , ki ste ga dobili z računalnikom, ali v Priročniku za vzdrževanje strojne opreme (HMM) za računalnik. Za kopijo Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami ali priročnika HMM pojdite na http://www.lenovo.com/support. V tem razdelku so podana n..

±1² - Page 17

2. Odstranite sprednjo ploščo, tako da sprostite tri jezičke, nato zavrtite ploščo naprej, da jo popolnoma odstranite. 3. Sklop ležišča pogona potiskajte naprej, dokler sklop ležišča pogona ni poravnan z režama ob straneh ohišja, in odstranite kable pogona s sistemske plošče. Nato povlecite navzgor za ročico ±1² na sklopu ležišča pogona, da ga popolnoma odstranite iz računalnika. 4. Odklopite signalne in napajalne kable na zadnji strani trdega diska. Poglavje 2. Zamenjava strojne opreme 9

..

±1² - Page 18

5. Z modro ročico obrnite trdi disk in nosilec navzgor, pomaknite trdi disk v levo, da se sprosti s pritrdilnih zaponk v spodnjem delu ohišja, nato ga popolnoma odstranite iz ohišja. 6. Namestite novi pogon v modri nosilec, upognite nosilec in poravnajte nožice ±1² do ±4² na nosilcu z luknjami v pogonu trdega diska. Ne dotikajte se tiskanega vezja ±5² na dnu trdega diska. 7. Namestite trdi disk in nosilec tako, da se zagozdita v pritrdilne zaponke v spodnjem delu ohišja, ko pomaknete nosilec v desno. 8. Pomaknite trdi disk in nosilec v desno, da se zaskočita. 9. Priključite sig..

Zamenjava - Page 19

11. Namestite nazaj sprednjo ploščo. 12. Pojdite na “Zaključitev zamenjave delov” na strani 22. Zamenjava disketnega pogona Pozor Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete “Pomembnih varnostnih informacij”, ki se nahajajo v Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami , ki ste ga dobili z računalnikom, ali v Priročniku za vzdrževanje strojne opreme (HMM) za računalnik. Za kopijo Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami ali priročnika HMM pojdite na http://www.lenovo.com/support. V tem razdelku so podana navod..

12 - Page 20

4. Sprostite disketni pogon, tako da pritisnete navznoter na modro varovalo na strani pogona. 5. Odstranite okvarjeni disketni pogon, tako da ga potisnete ven na sprednjem delu sklopa ležišča pogona. 6. Odstranite pritrdilni nosilec iz okvarjenega pogona in ga namestite na novi pogon. 7. Vstavljajte novi disketni pogon v ležišče pogona s sprednje strani, dokler se ne zaskoči. 8. Poravnajte sklop ležišča pogona z režama in letvama na straneh ohišja, ponovno priključite kable za pogone na sistemsko ploščo in nato potisnite sklop ležišča pogona proti zadnjemu delu ohišja, do..

Zamenjava - Page 21

Zamenjava optičnega pogona Pozor Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete “Pomembnih varnostnih informacij”, ki se nahajajo v Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami , ki ste ga dobili z računalnikom, ali v Priročniku za vzdrževanje strojne opreme (HMM) za računalnik. Za kopijo Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami ali priročnika HMM pojdite na http://www.lenovo.com/support. V tem razdelku so podana navodila za zamenjavo optičnega pogona. 1. Odstranite pokrov računalnika. Oglejte si “Odstranjevanje pok..

Pozor - Page 22

5. Optični pogon, ki ga zamenjujete, potisnite ven na sprednjem delu sklopa ležišča pogona. 6. Odstranite pritrdilni nosilec iz okvarjenega pogona in ga namestite na novi pogon. 7. Vstavljajte novi optični pogon v ležišče, dokler se ne zaskoči. 8. Poravnajte sklop ležišča pogona z režama in letvama na straneh ohišja, ponovno priključite kable za pogone na sistemsko ploščo in nato potisnite sklop ležišča pogona proti zadnjemu delu ohišja, dokler se ne zaskoči na mesto. 9. Namestite nazaj sprednjo ploščo. 10. Pojdite na “Zaključitev zamenjave delov” na strani 22. ..

±1² - Page 23

3. Odstranite zračni kanal ventilatorja iz sklopa hladilnega telesa in ventilatorja. Oglejte si “Lokacije komponent” na strani 3. 4. Obrnite ročico ±1² , da sprostite sponko hladilnega telesa, nato izvlecite sponko iz plastičnega pritrditvenega nosilca. 5. Dvignite hladilno telo in ventilatorski sklop s sistemske plošče. 6. Na vrh mikroprocesorja z brizgalko spustite pet kapelj termalne paste. Vsaka kaplja paste mora predstavljati 0,03 ml (3 oznake na brizgalki). Poglavje 2. Zamenjava strojne opreme 15

..

Pozor - Page 24

7. Namestite novo hladilno telo in ventilatorski sklop, tako da poravnate zatiče na pritrditvenem nosilcu z luknjami v sistemski plošči, nato pa potisnite zatiče skozi luknje, da pritrdite pritrditveni nosilec. 8. Priključite kabel ventilatorja mikroprocesorja na konektor za ventilator mikroprocesorja na sistemski plošči. 9. Pojdite na “Zaključitev zamenjave delov” na strani 22. Zamenjava sklopa sistemskega ventilatorja Pozor Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete “Pomembnih varnostnih informacij”, ki se nahajajo v Priročniku z varn..

±1² - Page 25

3. Sklop ležišča pogona potiskajte naprej, dokler sklop ležišča pogona ni poravnan z režama ob straneh ohišja, in odstranite kable pogona s sistemske plošče. Nato povlecite navzgor za ročico ±1² na sklopu ležišča pogona, da ga popolnoma odstranite iz računalnika. 4. Odklopite kabel sistemskega ventilatorja iz sistemske plošče. Oglejte si “Identifikacija delov na sistemski plošči” na strani 4. 5. Odstranite dva vijaka, ki pritrjujeta sklop sprednjega ventilatorja. 6. Odstranite sklop sistemskega ventilatorja, tako da povlečete nosilec navzven, nato ga dvignite s sis..

Zamenjava - Page 26

Zamenjava pomnilniškega modula Pozor Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete “Pomembnih varnostnih informacij”, ki se nahajajo v Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami , ki ste ga dobili z računalnikom, ali v Priročniku za vzdrževanje strojne opreme (HMM) za računalnik. Za kopijo Priročnika z varnostnimi in garancijskimi informacijami ali priročnika HMM pojdite na http://www.lenovo.com/support. V tem razdelku so podana navodila za zamenjavo pomnilniškega modula. Opomba: Vaš računalnik podpira dva pomnilniška modula. 1..

Zamenjava - Page 27

5. Odstranite pomnilniški modul, ki ga zamenjujete, tako da odprete varovalne zaponke, kot je prikazano. 6. Nad konektor za pomnilnik namestite nadomestni pomnilniški modul. Poskrbite, da je zareza ±1² na pomnilniškem modulu ustrezno poravnana s konektorjem ±2² na sistemski plošči. Potiskajte pomnilniški modul naravnost navzdol v konektor za pomnilnik, dokler se varovalne zaponke ne zaprejo. 7. Poravnajte sklop ležišča pogona z režama in letvama na straneh ohišja, ponovno priključite kable za pogone na sistemsko ploščo in nato potisnite sklop ležišča pogona proti zadnje..

Zamenjava - Page 28

2. Odprite zapah kartice in odstranite okvarjeno kartico. 3. Odstranite novo kartico iz protistatične embalaže. 4. Namestite novo kartico v ustrezen konektor v sistemu in zaprite zapah kartice. 5. Pojdite na “Zaključitev zamenjave delov” na strani 22. Zamenjava tipkovnice Pozor Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil, preden ne preberete “Pomembnih varnostnih informacij”, ki se nahajajo v Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami , ki ste ga dobili z računalnikom, ali v Priročniku za vzdrževanje strojne opreme (HMM) za računalnik. Za kopijo ..

Zamenjava - Page 29

3. Poiščite konektor za tipkovnico. Opomba: Tipkovnica je lahko priključena na standardni konektor za tipkovnico ±1² ali USB konektor ±2² . Glede na to, kam je tipkovnica priključena, si oglejte “Konektorji na zadnjem delu računalnika” na strani 2 ali “Konektorji na sprednjem delu računalnika” na strani 1. 4. Odklopite kabel okvarjene tipkovnice iz računalnika. 5. Priključite novo tipkovnico na ustrezni konektor v računalniku. 6. Pojdite na “Zaključitev zamenjave delov” na strani 22. Zamenjava miške Pozor Ne odpirajte računalnika ali poskušajte izvajati popravil..

Zaključitev - Page 30

5. Priključite novo miško na ustrezni konektor v računalniku. 6. Pojdite na “Zaključitev zamenjave delov”. Zaključitev zamenjave delov Po končanem delu z deli namestite nazaj pokrov računalnika ter priključite vse kable, vključno s telefonsko linijo in napajalnimi kabli. Odvisno od zamenjanega dela bo morda treba s pripomočkom za nastavitev potrditi posodobljene informacije. 1. Poskrbite, da so vse komponente ustrezno ponovno sestavljene in da v računalniku ni ostalo kakšno orodje ali nepriviti vijaki. 2. Odmaknite vse kable, ki ovirajo ponovno namestitev pokrova računalnik..

Dodatek. - Page 31

Dodatek. Obvestila Družba Lenovo izdelkov, storitev ali funkcij, predstavljenih v tem dokumentu, morda ne bo nudila v vseh državah. Za informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo na vašem območju, se obrnite na lokalnega predstavnika družbe Lenovo. Navedbe izdelkov, programov ali storitev Lenovo ne pomenijo, da je dovoljena uporaba samo teh izdelkov, programov ali storitev. Uporabite lahko katerikoli funkcionalno enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši avtorskih pravic družbe Lenovo. Uporabnik je dolžan, da ovrednoti in preveri delovanje vsakega drugeg..

24 - Page 32

Obvestilo o televizijskem delovanju Naslednje obvestilo se nanaša na modele s tovarniško nameščeno funkcijo TV-izhoda. Ta izdelek vsebuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki je zaščitena z metodnimi koncesijami določenih patentov v ZDA in z ostalimi avtorskimi pravicami, ki so v lasti podjetja Macrovision Corporation in drugih imetnikov pravic. Uporaba te avtorsko zaščitene tehnologije mora biti dovoljena s strani podjetja Macrovision Corporation, namenjena pa je domači in drugačni omejeni uporabi, razen če podjetje Macrovision Corporation ne določi drugače. Razstavljanje in ..

- Page 34

Številka dela: 41X5701 Natisnjeno na Danskem (1P) P/N: 41X5701

..

Sponsored links

Latest Update