Lenovo Thinkcentre Edge 71 (bulgarian) User Guide Manual Bulgarian

ThinkCentre Edge 71 Language

Download Lenovo Thinkcentre Edge 71 (bulgarian) User Guide Manual Bulgarian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Типове машини: - Page 1

ThinkCentre Ръководство за потребителя Типове машини: 1578, 1583 и 1652

..

Второ издание (Декември 2011) - Page 2

Забележка: Преди да използвате тази информация и продукта, за който се отнася, прочетете и разберете “Важна информация за безопасността” на страница v и Приложение A “Забележки” на страница 113. Второ издание (Декември 2011) © Copyright Lenovo 2011. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОГРАНИЧЕНИТЕ ПРАВА: Ако данните или софтуерът е доставен съобразно договор с..

Съдържание - Page 3

Съдържание Важна информация за безопасността . . . . . . . . . . . . . v Сервиз и надстройвания . . . . . . . . . . . v Предпазване от статично електричество . . . . vi Захранващи кабели и адаптери на захранване . . vi Удължителни кабели и свързани устройства. . vii Щепсели и контакти . . . . . . . . . . . . vii Външни устройства . . . . . . . . . . . . vii Топлина и вентилация..

ii - Page 4

Подмяна на батерията . . . . . . . . . 39 Подмяна на твърдия диск . . . . . . . . 40 Подмяна на оптичното устройство . . . . 42 Подмяна на модула на захранващия блок . 46 Подмяна на модула на радиатора и вентилатора . . . . . . . . . . . . . 50 Подмяна на микропроцесора . . . . . . 53 Подмяна на вентилаторния модул на системата . . . . . . . . . . . . . . 56 Подмяна на предния ау..

iii - Page 5

Lenovo Solution Center . . . . . . . . . 105 Lenovo ThinkVantage Toolbox . . . . . . . 106 PC-Doctor for DOS . . . . . . . . . . . 106 Глава 11. Получаване на информация, помощ и сервиз . . 109 Информационни ресурси . . . . . . . . . . 109 Lenovo ThinkVantage Tools . . . . . . . . 109 Lenovo Welcome . . . . . . . . . . . . 109 Помощ и поддръжка . . . . . . . . . . 109 Безопасност и гаранция . . . . . . . . 109 Уеб сайт на Lenovo (http://www.lenovo.com) . . . . . . . . . 109 Уеб сайт..

iv - Page 6

iv ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Сервиз и надстройвания - Page 7

Важна информация за безопасността ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да използвате това ръководство, задължително прочетете и разберете цялата информация, касаеща безопасността на този продукт. Вж. информацията в този раздел и информацията за безопасност в Ръководството за безопасност и гаранция на ThinkCentre , което сте получили с продук..

vi - Page 8

Предпазване от статично електричество Статичното електричество, макар и безвредно за вас, може сериозно да повреди компютърните компоненти и опции. Неправилното боравене с чувствителни към статично електричество части може да ги повреди. Когато разопаковате опция или CRU, не отваряйте антистатичната опаковка, която съдърж..

vii - Page 9

Не използвайте захранващи кабели, чиито електрически контакти на който и да е край показват следи от корозия или прегряване, или ако захранващият кабел изглежда повреден по какъвто и да било начин. Удължителни кабели и свързани устройства Убедете се, че удължителните кабели, предпазителите срещу токов удар, непрекъсваемите..

Работна среда - Page 10

• Не оставяйте компютъра ви, адаптера на захранване или аксесоарите в контакт със скута ви или с друга част на тялото за продължителни периоди от време, когато продуктите функционират или когато се зарежда батерията. Вашият компютър, адаптерът на захранване и много от аксесоарите отделят известна топлина при нормална работ..

- Page 11

Не поставяйте питиета върху или близо до компютъра или други свързани устройства. Ако върху или в компютъра или свързано устройство се разлее течност, може да възникне късо съединение или друга повреда. Избягвайте хранене или пушене над клавиатурата ви. Частиците, които падат в клавиатурата, могат да причинят повреда. Инфор..

Изявление за захранващия блок - Page 12

Изявление за захранващия блок Никога не сваляйте капака на захранващия блок или друга част, към която е прикрепен етикета по-долу. Във вътрешността на всеки компонент с този етикет има наличие на опасно напрежение, ток и високи енергийни нива. В този компонент няма части, които да изискват обслужване. Ако предполагате същест..

Компоненти - Page 13

Глава 1. Общ преглед на продукта Тази глава предоставя информация за компютърните характеристики, спецификации, софтуерни програми, предоставени от Lenovo, и за разположението на съединители, компоненти, части на системната платка и вътрешни устройства. Компоненти Този раздел предоставя информация за характеристиките на комп..

Свързваемост - Page 14

• Съединител за микрофон и съединител за слушалки на предния панел • Вътрешен високоговорител (инсталиран в някои модели) Свързваемост • 100/1000 Mbps интегриран Ethernet контролер • PCI факс модем (на някои модели) Характеристики за системно управление • Способност за съхраняване на резултати от тест на хардуер за power-on self-test (POST) • De..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 15

Input/Output (I/O) характеристики • Един Ethernet съединител • Един съединител за DVI монитор • Един избираем 9-пинов сериен порт • Един съединител за VGA монитор • Шест съединителя за универсална серийна шина (USB) (два на предния и четири на задния панел) • Три аудио съединителя на задния панел (съединител на входяща аудио линия, съедините..

Спецификации - Page 16

Операционни системи, сертифицирани или тествани за съвместимост 1 (варира според типа модел) • Linux ® • Microsoft Windows XP Professional SP 3 Спецификации Този раздел изброява физическите спецификации за вашия компютър. Размери Ширина: 97 мм (3,8 инча) Височина: 333 мм (13,1 инча) Дълбочина: 368 мм (14,5 инча) Тегло Максимална конфигурация при доставка: 6 ..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 17

Общ преглед на софтуера Компютърът се доставя с предварително инсталирана операционна система и няколко софтуерни програми, предоставени от Lenovo. Софтуер, осигурен от Lenovo Следните софтуерни програми се предоставят от Lenovo, за да ви помогнат да подобрите продуктивността и да намалят разходите, свързани с поддръжката на вашия ..

➙ - Page 18

диагностиката. За допълнителна информация относно програмата Lenovo ThinkVantage Toolbox вж. “Lenovo ThinkVantage Toolbox” на страница 106. Програмата Lenovo Solution Center ви позволява да отстранявате неизправности и да решавате проблеми с компютъра. Тя комбинира диагностични тестове, събиране на информация за системата, състояние на защитата и информация..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 19

Забележка: Ако иконата Enhanced Backup and Restore в програмата Lenovo ThinkVantage Tools е замъглена, това показва, че е необходимо да инсталирате програмата ThinkVantage Rescue and Recovery ръчно, преди да разрешите нейните функции. За да инсталирате програмата ThinkVantage Rescue and Recovery, направете следното: 1. Щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools , сле..

8 - Page 20

Намиране на съединители, органи за управление и индикатори отпред на вашия компютър Фигура 1 “Разположения на преден съединител, орган за управление и индикатор” на страница 8 показва местоположенията на съединителите, органите за управление и индикаторите отпред на вашия компютър. Фигура 1. Разположения на преден съедини..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 21

Намиране на съединители на гърба на вашия компютър Фигура 2 “Разположения на задни съединители” на страница 9 показва разположенията на съединителите на гърба на вашия компютър. Някои съединители на гърба на вашия компютър са кодирани с цвят, за да ви помогнат да определите къде да свържете кабелите на вашия компютър. 3 4 5 6 Ф..

Намиране на компонентите - Page 22

Съединител Описание Ethernet съединител Използва се за свързване на Ethernet кабел за локална мрежа (LAN). Забележка: За да може компютърът ви да работи в рамките на ограниченията на FCC Class B, използвайте Ethernet кабел от 5 категория. Съединител за микрофон Използван за свързване на микрофон към вашия компютър, когато искате да записвате зв..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 23

Намиране на части на системната платка Фигура 4 “Разположения на части на системната платка” на страница 11 показва разположенията на частите на системната платка. Фигура 4. Разположения на части на системната платка 1 4-пинов съединител на захранване 12 Джъмпер за изчистване на CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)/възстановяване 2 Микро..

12 - Page 24

Намиране на вътрешни устройства Вътрешните устройства са устройства, които компютърът ви използва за четене и съхранение на данни. Можете да добавяте устройства към вашия компютър за увеличаване на капацитета за съхранение и за да позволите на вашия компютър да чете други типове носители. Вътрешните устройства се инсталир..

Глава 1. Общ преглед на продукта - Page 25

Етикет за типа и модела на машината Етикетът за типа и модела на машината идентифицира компютъра. Когато се свържете с Lenovo за помощ, информацията за типа и модела на машината помага на техниците да идентифицират компютъра и да предоставят по-бързо обслужване. По-долу можете да видите примерен етикет за типа и модела на машина..

14 - Page 26

14 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Често задавани въпроси - Page 27

Глава 2. Използване на компютъра Тази глава предоставя информация относно използването на компонентите на компютъра. Често задавани въпроси По-долу са предоставени съвети за оптимизиране на работата с компютъра. Мога ли да получа ръководството за потребителя на друг език? Ръководството за потребителя се предоставя на разл..

➙ - Page 28

клавиша се отваря менюто Старт в Windows. Стилът на емблемата на Windows е различен за отделните типове клавиатури. • Клавишът за контекстно меню се намира до клавиша Ctrl отдясно на клавиша “Интервал”. При натискане на клавиша за контекстно меню се отваря контекстното меню на активната програма, икона или обект. Забележка: Можете д..

- Page 29

За аудиото на компютъра Ако в компютъра има фабрично инсталиран аудио адаптер с висока производителност, аудио съединителите на дънната платка в задната част на компютъра обикновено са деактивирани. Използвайте съединителите на аудио адаптера. Всяко аудио решение предоставя най-малко три аудио съединителя: за входяща ауд..

18 - Page 30

също така DVD-R, DVD-RW, тип II DVD-RAM, CD-RW стандартни и високоскоростни дискове, както и CD-R дискове. Следвайте тези указания, когато използвате DVD устройството: • Не поставяйте компютъра на място, където устройството е изложено на следното: – Висока температура – Висока влажност – Прекомерно запрашаване – Прекомерни вибрации или вн..

➙ - Page 31

2. Затворете поставката, като натиснете бутона “Изваждане/Зареждане” или като внимателно бутнете поставката напред. Забележка: Ако при натискане на бутона “Изваждане/Зареждане” поставката не се плъзне навън от устройството, поставете изправен кламер в отвора за спешно отваряне, който се намира в предната част на DVD устрой..

20 - Page 32

20 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Достъпност и комфорт - Page 33

Глава 3. Вие и вашият компютър Тази глава предоставя информация за достъпност, удобство и преместване на компютъра в други държави или региони. Достъпност и комфорт Добрата ергономична практика е важна за пълноценното използване на компютъра и предотвратяването на дискомфорт. Подредете работното си пространство и оборудва..

Отблясъци и отражения - Page 34

Настройте монитора така, че горният ръб на екрана да бъде на или малко под нивото на очите ви. Поставете монитора на удобно разстояние, обикновено 51 до 61 см (20 до 24 инча), и го разположете така, че да можете да го виждате, без да се налага да извъртате тялото си. Също така разположете останалото често използвано оборудване, наприм..

Глава 3. Вие и вашият компютър - Page 35

• Разположете захранващите и другите кабели така, че да не се намират на места, където е възможно минаващите случайно да ги ритнат. За допълнителна информация относно захранващите кабели, вижте “Захранващи кабели и адаптери на захранване” на страница vi. Регистриране на компютъра в Lenovo За да регистрирате компютъра, отидете ..

Резервни електрически кабели - Page 36

• Ако етикетът за оразмеряване на напрежение показва двоен обхват от “100–127 V” и “200–240 V,” това означава, че компютърът е подходящ за работа в цял свят и че автоматично ще се настрои според напрежението на електрическия контакт независимо от страната или региона, в които се включва. Резервни електрически кабели Ако премест..

Защитни характеристики - Page 37

Глава 4. Защита Тази глава осигурява информация за начина на предпазване на компютъра от кражба и неоторизирано използване. Защитни характеристики На вашия компютър са налични следните защитни характеристики: • Софтуерът Computrace Agent, вграден във фърмуера Софтуерът Computrace Agent е решение за управление на ИТ активи и за възстановя..

26 - Page 38

Заключване на капака на компютъра Заключването на капака на компютъра помага за предпазване от неоторизиран достъп на хора до вътрешността на компютъра. Вашият компютър се предоставя с халка за катинар, така че капакът на компютъра да не може да се свали, когато е поставен катинар. Фигура 7. Инсталиране на катинар 26 ThinkCentre Рък..

Глава 4. Защита - Page 39

Прикрепване на интегрирана кабелна ключалка Интегрираната кабелна ключалка, споменавана понякога като Kensington ключалка, може да се използва за прикрепяне на вашия компютър към бюро, маса или друг непостоянен солиден обект. Кабелната ключалка се свързва към гнездо за интегрирана кабелна ключалка в задната част на вашия компю..

Пароли в Windows - Page 40

• Hard Disk Password: Задаването на Hard Disk Password (парола за твърдия диск) не позволява неоторизиран достъп до данните на твърдия диск. Когато е зададена Hard Disk Password, ви се напомня да въведете валидна парола всеки път, когато опитате да осъществите достъп до устройството с твърд диск. За повече информация вижте “Hard Disk Password” на страница 72. ..

Защита на данните от вируси - Page 41

Предварително инсталираната на компютъра операционна система Windows предоставя защитна стена на Windows. За подробности относно използването на защитната стена на Windows вж. “Помощ и поддръжка” на страница 109. Защита на данните от вируси Във вашия компютър има предварително инсталирана антивирусна програма, която ви предпазва от,..

30 - Page 42

30 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Забележки: - Page 43

Глава 5. Инсталиране или подмяна на хардуер Тази глава осигурява инструкции как да инсталирате или подменяте хардуер на вашия компютър. Боравене с чувствителни към статичен заряд устройства Не отваряйте антистатичната опаковка, съдържаща новата част, докато не свалите дефектната част от компютъра, и сте готови да инсталира..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: - Page 44

направите свързването и за да инсталирате необходимите за опцията софтуер или драйвери на устройства. Премахване на капака на компютъра Внимание: Не отваряйте компютъра си и не опитвайте да го поправяте, преди да сте прочели и осмислили “Важна информация за безопасността” на страница v. Този раздел осигурява инструкции ка..

Внимание: - Page 45

Премахване и поставяне обратно на предния панел Внимание: Не отваряйте компютъра си и не опитвайте да го поправяте, преди да сте прочели и осмислили “Важна информация за безопасността” на страница v. Този раздел осигурява инструкции как да свалите и да поставите обратно предния панел. За да свалите и поставите обратно предн..

Какво да направите после: - Page 46

Фигура 11. Повторно инсталиране на предния панел Какво да направите после: • За да работите с друг хардуерен компонент, идете на съответния раздел. • За да завършите инсталирането или подмяната, идете на “Завършване на подмяната на части” на страница 60. Осъществяване на достъп до компоненти на системната платка и устройства..

Внимание: - Page 47

Фигура 12. Завъртане на модула на гнездото за устройството нагоре 5. За да снижите модула на гнездото за устройството, натиснете навътре скобата на модула на гнездото за устройството 1 , след което завъртете модула на гнездото за устройството надолу, както е показано. Фигура 13. Снижаване на модула на гнездото за устройства Инст..

Фигура 14. Премахване на PCI карта - Page 48

1. Изключете компютъра и извадете всички захранващи кабели от мрежовите контакти. 2. Свалете капака на компютъра. Вижте “Премахване на капака на компютъра” на страница 32. 3. В зависимост от това дали инсталирате или подменяте PCI карта, направете едно от следните неща: • Ако инсталирате PCI карта, премахнете винта, който фиксира ..

Забележка: - Page 49

4. Извадете новата PCI карта от защитната антистатична опаковка. 5. Инсталирайте новата PCI карта в подходящото гнездо на системната платка. Вижте “Намиране на части на системната платка” на страница 11. Забележка: Ако инсталирате PCI Express x16 графична карта, проверете дали придържащите скоби на гнездото за памет са затворени, преди..

38 - Page 50

• Ако подменяте стар модул памет, отворете придържащите скоби и леко издърпайте подменяния модул памет навън от гнездото за памет. Фигура 15. Подмяна на модул памет • Ако инсталирате модул памет, отворете придържащите скоби на гнездото за памет, в което искате да инсталирате новия модул памет. Фигура 16. Отваряне на придържащи..

Какво да направите после: - Page 51

9. Разположете новия модул памет над гнездото за памет. Убедете се, че жлебът 1 на модула памет се подравнява правилно със зъбеца на гнездото 2 на системната платка. Натиснете модула памет право надолу в гнездото, докато придържащите скоби се затворят. Фигура 17. Инсталиране на модул памет 10. Инсталирайте обратно PCI Express x16 графич..

Подмяна на твърдия диск - Page 52

4. Премахнете старата батерия. Фигура 18. Премахване на старата батерия 5. Инсталирайте нова батерия. Фигура 19. Инсталиране на нова батерия 6. Поставете обратно капака на компютъра и свържете кабелите. Вижте “Завършване на подмяната на части” на страница 60. Забележка: Възможно е да бъде изведено съобщение за грешка, когато комп..

41 - Page 53

Фигура 20. Завъртане на модула на гнездото за устройства 5. Задръжте устройството с твърд диск и отстранете четирите винта, които фиксират устройството с твърд диск. След това премахнете твърдия диск от модула на гнездото за устройства. Фигура 21. Премахване на твърдия диск 6. Изключете кабела за данни и захранващия кабел от уст..

Какво да направите после: - Page 54

Фигура 22. Свързване на SATA устройство с твърд диск 8. Поставете новото устройство с твърд диск в гнездото за устройство с твърд диск, след което подравнете дупките на скобата със съответстващите дупки в устройството. После поставете четирите винта, за да фиксирате новото устройство с твърд диск на мястото му. Фигура 23. Инсталир..

43 - Page 55

За да подмените оптично устройство, направете следното: 1. Изключете компютъра и извадете всички захранващи кабели от мрежовите контакти. 2. Свалете капака на компютъра. Вижте “Премахване на капака на компютъра” на страница 32. 3. Свалете предния панел. Вижте “Премахване и поставяне обратно на предния панел” на страница 33. 4. З..

44 - Page 56

7. Натиснете навътре скобата на модула на гнездото за устройството 1 , след което завъртете модула на гнездото за устройството надолу, както е показано. Фигура 25. Снижаване на модула на гнездото за устройства 8. Плъзнете оптичното устройство навън през предната част на компютъра. Фигура 26. Премахване на оптичното устройство 44 Th..

45 - Page 57

9. Плъзнете новото оптично устройство в гнездото за оптично устройство от предната част на компютъра. Фигура 27. Инсталиране на ново оптично устройство 10. Задръжте новото оптично устройство и завъртете модула на гнездото за устройство нагоре. Подравнете дупките за винтовете на новото оптично устройство със съответстващите д..

Внимание: - Page 58

11. Свържете единия край на кабела за данни към задната страна на новото оптично устройство, а другия край към достъпен SATA съединител на системната платка. Вижте “Намиране на части на системната платка” на страница 11. След това намерете свободен петжилен съединител на захранване и го свържете към задната страна на новото опт..

- Page 59

Във вътрешността на всеки компонент с този етикет има наличие на опасно напрежение, ток и високи енергийни нива. В този компонент няма части, които да изискват обслужване. Ако предполагате съществуването на проблем с някоя от тези части, се свържете със сервизен техник. За да подмените модула на захранващия блок, направете сл..

48 - Page 60

6. Свалете от гърба на компютъра трите винта, които прикрепят модула на захранващия блок. Натиснете скобата на захранващия блок 1 надолу, за да освободите модула на захранващия блок, след което плъзнете модула на захранващия блок към предната част на компютъра. Повдигнете модула на захранващия блок навън от компютъра. Фигура 3..

Забележка: - Page 61

8. Инсталирайте новия модул на захранващ блок в шасито по такъв начин, че дупките за винтове в новия модул на захранващ блок да са подравнени с тези в задната част на шасито. След това инсталирайте трите винта, за да фиксирате новия модул на захранващ блок на мястото му. Забележка: Използвайте само осигурени от Lenovo винтове. Фигу..

Внимание: - Page 62

10. Поставете извода на радиатора и вентилатора върху модула, докато щракне на място. Фигура 33. Инсталиране на извода на радиатора и вентилатора 11. Прикрепете кабелите на модула на захранващия блок с кабелните скоби и обувки в шасито. Какво да направите после: • За да работите с друг хардуерен компонент, идете на съответния раз..

51 - Page 63

4. Завъртете модула на гнездото за устройството нагоре. След това извийте двете пластмасови придържащи скоби навън, за да отстраните извода на радиатора и вентилатора от неизправния модул на радиатор и вентилатор. Фигура 34. Отстраняване на извода на радиатора и вентилатора 5. Изключете кабела на модула на радиатора и вентила..

- Page 64

6. Следвайте тази последователност, за да свалите четирите винта, които прикрепят радиатора и модула на вентилатора към системната платка: a. Отстранете частично винт 1 , след което напълно премахнете винт 2 , а накрая премахнете напълно винт 1 . b. Отстранете частично винт 3 , след което напълно премахнете винт 4 , а накрая премахне..

Подмяна на микропроцесора - Page 65

b. Стегнете частично винт 3 , след което напълно стегнете винт 4 , а накрая стегнете напълно винт 3 . 10. Свържете кабела на новия модул на радиатора и вентилатора към съединителя за вентилатор на микропроцесора на системната платка. Вижте “Намиране на части на системната платка” на страница 11. 11. Поставете извода на радиатора и в..

Забележка: - Page 66

3. Премахнете модула на радиатор и вентилатор. Вижте “Подмяна на модула на радиатора и вентилатора” на страница 50. Забележка: Поставете модула на радиатор и вентилатор на една страна, така че топлопроводната смазка да не влиза в контакт с каквото и да било. 4. Открийте дънната платка и изключете всички кабели, свързани към нея...

55 - Page 67

b. Отбележете си ориентацията на микропроцесора в цокъла. Можете да потърсите малкия триъгълник 1 в един от ъглите на микропроцесора или да си отбележите ориентацията на прорезите 2 на микропроцесора. Това е важно при инсталирането на новия микропроцесор на системната платка. c. Допирайте само ръбовете на микропроцесора. Не д..

Какво да направите после: - Page 68

13. Свържете отново всички кабели, откачени преди това от системната платка. Какво да направите после: • За да работите с друг хардуерен компонент, идете на съответния раздел. • За да завършите подмяната, идете на “Завършване на подмяната на части” на страница 60. Подмяна на вентилаторния модул на системата Внимание: Не отваря..

57 - Page 69

Фигура 40. Премахване на вентилаторния модул на системата Глава 5. Инсталиране или подмяна на хардуер 57

..

Какво да направите после: - Page 70

9. Инсталирайте новия вентилаторен модул на системата, като подравните новите гумени опори, доставени с новия вентилаторен модул на системата, със съответстващите им отвори в шасито, след което натиснете гумените опори през отворите. След това внимателно издърпайте връхчетата на гумените опори от долната страна, докато нов..

Забележка: - Page 71

1. Изключете компютъра и извадете всички захранващи кабели от мрежовите контакти. 2. Свалете капака на компютъра. Вижте “Премахване на капака на компютъра” на страница 32. 3. Свалете предния панел. Вижте “Премахване и поставяне обратно на предния панел” на страница 33. 4. Завъртете модула на гнездото за устройството нагоре. Виж..

Какво да направите после: - Page 72

• За да завършите инсталирането или подмяната, идете на “Завършване на подмяната на части” на страница 60. Подмяна на клавиатурата или мишката Внимание: Не отваряйте компютъра си и не опитвайте да го поправяте, преди да сте прочели и осмислили “Важна информация за безопасността” на страница v. Този раздел осигурява инструк..

Забележка: - Page 73

5. Поставете капака на компютъра на шасито, така че релсовите водачи на капака да влязат в релсите на шасито. После плъзнете капака на компютъра към предната част на компютъра, докато щракне на мястото си и е затворен. След това инсталирайте двата винта, за да фиксирате капака на компютъра. Фигура 44. Обратно инсталиране на капа..

62 - Page 74

62 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Глава 6. - Page 75

Глава 6. Информация за възстановяване Тази глава осигурява информация за решенията за възстановяване, предоставени от Lenovo. Тази глава съдържа следните теми: • Създаване и използване на носители за възстановяване • Изпълняване на операции по архивиране и възстановяване • Използване на работното пространство на Rescue and Recovery ..

➙ - Page 76

Създаване на носител за възстановяване Този раздел осигурява инструкции как да създадете носител за възстановяване на различни операционни системи. Забележка: На операционна система Windows 7 можете да създадете носители за възстановяване, като използвате дискове или външни USB устройства за съхранение. На операционната систе..

- Page 77

• На записваеми дискове (за тази опция се изисква записващо оптично устройство) След като сте архивирали съдържанието на твърдия диск, можете да възстановите изцяло съдържанието му, да възстановите само избрани файлове или да възстановите само операционната система Windows и приложенията, запазвайки останалите данни на твърд..

- Page 78

• Възстановяване на твърдия диск от архив на Rescue and Recovery: Ако сте архивирали вашия твърд диск посредством програмата Rescue and Recovery, можете да възстановите твърдия диск от архив на Rescue and Recovery дори ако не можете да стартирате операционната система Windows. • Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране на твърдия диск: Ра..

➙ - Page 79

Създаване на спасителен носител Този раздел осигурява инструкции как да създадете спасителен носител на различни операционни системи. За да създадете спасителен носител на операционната система Windows 7, направете следното: 1. От работната площ на Windows щракнете на Start ➙ All Programs ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore . Отваря се прогр..

C:\SWTOOLS - Page 80

За да инсталирате повторно избраните приложения, предварително инсталирани на компютъра от Lenovo, направете следното: 1. Включете компютъра. 2. Отидете до директорията C:\SWTOOLS . 3. Отворете папката с приложения. В папката с приложения има няколко подпапки, които са именувани според различните приложения, инсталирани в компютъра. 4...

Забележка: - Page 81

За да инсталирате повторно програмата, направете едно от следните неща: Забележка: Методът на повторно инсталиране на дадена програма се различава за отделните програми. Вж. документацията, предоставена с програмата, за да разберете дали програмата има специални инструкции за инсталиране. • За повторно инсталиране на по-ра..

70 - Page 82

Важно е да създадете спасителен носител и набор от носители за възстановяване колкото се може по-рано и да ги съхранявате на безопасно място за бъдеща употреба. 70 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Глава 7. - Page 83

Глава 7. Използване на програмата Setup Utility Програмата Setup Utility се използва за преглеждане и промяна на конфигурационните настройки на вашия компютър независимо от използваната от вас операционна система. Настройките на операционната система обаче могат да заместват подобни настройки в програмата Setup Utility. Стартиране на прогр..

Забележки: - Page 84

Съображения за парола Паролата може да бъде всяка комбинация от максимум 64 азбучни и цифрови символа. От съображения за сигурност се препоръчва да се използва сложна парола, която да не може да бъде лесно компрометирана. За да зададете сложна парола, използвайте следните насоки: • Да имат поне дължина осем символа • Да съдър..

USB Setup - Page 85

3. В зависимост от типа парола изберете Set Power-On Password , Set Administrator Password или Hard Disk Password . 4. Следвайте инструкциите в дясната част на екрана, за да зададете, промените или изтриете парола. Забележка: Паролата може да бъде всяка комбинация от максимум 64 азбучни и цифрови символа. За повече информация вижте “Съображения за парола” на ..

➙ - Page 86

• Изберете USB Setup за активиране или деактивиране на USB устройство. • Изберете ATA Drives Setup ➙ SATA Controller , за да активирате или деактивирате дадено SATA устройство. 4. Изберете желаните настройки и натиснете Enter. 5. Натиснете F10 за съхраняване и излизане от програмата Setup Utility. Вижте “Излизане от Помощната програма за настройка” на стран..

➙ - Page 87

5. Изберете Wake on Lan и натиснете Enter. 6. Изберете Disabled и натиснете Enter. 7. Натиснете клавиша F10, за да запазите промените и да излезете от програмата Setup Utility. Натиснете Enter, когато ви бъде напомнено, за да потвърдите излизането. Забележка: Когато режимът за съответствие с ErP е активиран, можете да събудите компютъра, като извършите няк..

76 - Page 88

76 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Забележка: - Page 89

Глава 8. Обновяване на системни програми Тази глава осигурява информация относно обновяването на POST и BIOS и как да възстановите след грешка при обновяване на POST и BIOS. Използване на системни програми Системните програми са основният слой софтуер, вграден във вашия компютър. Системните програми включват POST, кода на BIOS и програм..

- Page 90

машината, натиснете клавиша Y, след което въведете типа и модела на машината и натиснете клавиша Enter. 6. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите обновлението. След като обновяването завърши, извадете диска от оптичното устройство. Обновяване (flashing) на BIOS от вашата операционна система Забележка: Тъй като Lenovo постоянно ..

79 - Page 91

9. След като сесията по възстановяване завърши, няма да има видео сигнал и компютърът автоматично ще се изключи. 10. Повторете стъпка 1 до стъпка 4. 11. Преместете Clear CMOS/Recovery джъмпера обратно в стандартното му положение (щифт 1 и щифт 2). 12. Свържете всички изключени преди кабели и инсталирайте обратно PCI картата, ако е свалена. 13. Инс..

80 - Page 92

80 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Глава 9. - Page 93

Глава 9. Предотвратяване на проблеми Тази глава предоставя информация, която може да ви помогне да избегнете често срещани проблеми и да поддържате безпроблемната работа на компютъра. Поддържане на компютъра актуализиран В някои ситуации може да се наложи да разполагате с най-актуалните софтуерни програми, драйвери на устр..

Използване на System Update - Page 94

1. Отидете на сайта http://windowsupdate.microsoft.com/. 2. Следвайте инструкциите на екрана. Използване на System Update Програмата System Update помага за поддържане на софтуера на компютъра актуален. Пакетите за обновяване се съхраняват в сървърите на Lenovo и могат да се изтеглят от уеб сайта за поддръжка на Lenovo. Пакетите за обновяване може да съдържат пр..

Почистване на компютъра - Page 95

• Не поставяйте предмети върху монитора и не покривайте отворите на монитора или компютъра. Тези отвори предоставят необходимото проветряване за предпазване на компютъра от прегряване. • Не поставяйте храни и напитки в близост до компонентите на компютъра. Хранителните остатъци и разливането на напитки може да направят к..

Процедури за добра поддръжка - Page 96

6. Включете отново вашия компютър. Екран на дисплея Праховите отлагания допълват проблемите с отблясъка. Не забравяйте редовно да почиствате екрана на монитора. Вижте “Почистване на повърхността на монитор с плосък екран” на страница 84 или “Почистване на стъклената повърхност на екрана” на страница 84. Почистване на повър..

Преместване на компютъра - Page 97

• Създайте дискове за възстановяване на продуктите. Вж. “Създаване и използване на носители за възстановяване” на страница 63 за повече информация относно използването на дискове за възстановяване на продукти за възстановяване на фабричните настройки на твърдия диск. • Създайте носители за възстановяване. Вж. “Създаване..

86 - Page 98

86 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Забележка: - Page 99

Глава 10. Отстраняване на проблеми и диагностика Тази глава описва някои основни програми за отстраняване на проблеми и диагностика. Ако вашият компютърен проблем не е описан тук, вижте Глава 11 “Получаване на информация, помощ и сервиз” на страница 109 за допълнителни ресурси за отстраняване на проблеми. Основи на отстранява..

Симптом - Page 100

Симптом Действие Операционната система не се стартира. Проверете дали: • Стартовата последователност включва устройството, на което е разположена операционната система. Обикновено операционната система е на устройството с твърд диск. За повече информация вижте “Избиране на стартово устройство” на страница 74. Компютърът..

Не се чува звук в Windows - Page 101

Ако симптомът на компютъра е възникнал непосредствено след инсталирането на нов допълнителен хардуер или софтуер, направете следното, преди да прегледате информацията за отстраняване на проблеми: 1. Премахнете новия хардуер или софтуер. Ако се налага да премахнете капака на компютъра, за да отстраните даден хардуер, задълж..

Забележка: - Page 102

• Някои модели разполагат с преден аудио панел, който можете да използвате за настройване на силата на звука. Ако разполагате с преден аудио панел, проверете дали силата на звука не е зададена на твърди ниско ниво. • Уверете се, че външните високоговорители (и слушалки, ако се използват) са свързани към правилния аудио съедин..

Проблеми със CD - Page 103

• Ако тези действия не отстранят проблема, изпълнете диагностичните програми (вж. “Диагностични програми” на страница 105 за инструкции). Ако ви е необходима техническа помощ, вж. Глава 11 “Получаване на информация, помощ и сервиз” на страница 109. Проблеми със CD Изберете съответния симптом от следния списък: • “Аудио диск или..

Проблеми с DVD - Page 104

Ако тези действия не отстранят проблема, изпълнете диагностичните програми (вж. “Диагностични програми” на страница 105 за инструкции). Ако ви е необходима техническа помощ, вж. Глава 11 “Получаване на информация, помощ и сервиз” на страница 109. Проблеми с DVD Изберете съответния симптом от следния списък: • “Черен екран вмест..

Временни проблеми - Page 105

Ако тези действия не отстранят проблема, изпълнете диагностичните програми (вж. “Диагностични програми” на страница 105 за инструкции). Ако ви е необходима техническа помощ, вж. Глава 11 “Получаване на информация, помощ и сервиз” на страница 109. Възпроизвеждането е много бавно или накъсано Симптом: Възпроизвеждането е много б..

➙ - Page 106

• “Показалецът на екрана не се движи плавно с мишката” на страница 94 • “Четецът на пръстови отпечатъци не работи” на страница 95 • “Безжичната клавиатура не работи” на страница 95 Всички или някои клавиши на клавиатурата не работят Симптом: Всички или някои клавиши на клавиатурата не работят. Действия: • Проверете дали ка..

Проблеми с монитора - Page 107

Четецът на пръстови отпечатъци не работи Симптом: Четецът на пръстови отпечатъци не работи. Действие: Следните действия биха могли да доведат до неправилна работа на четеца на пръстови отпечатъци: • Неправилно регистриране на пръстовия отпечатък. • Надраскване на повърхността на четеца с твърд заострен предмет. • Остъргв..

Внимание: - Page 108

Мониторът работи след включване на компютъра, но изгасва след известен период на неактивност на компютъра Симптом: Мониторът работи след включване на компютъра, но изгасва след известен период на неактивност на компютъра. Действие: Вероятно компютърът е настроен за пестене на енергия чрез функцията за управление на захран..

Изображението е безцветно - Page 109

В операционната система Windows 7 щракнете върху Старт ➙ Контролен панел ➙ Хардуер и звук ➙ Настройка на разделителната способност на екрана ➙ Разширени настройки . След това щракнете върху раздела Монитор и изберете нова честота на опресняване. • Прегледайте документацията на операционната система или помощта за допълните..

➙ - Page 110

• Кабелът е инсталиран правилно. Мрежовият кабел трябва да е правилно свързан към Ethernet съединителя на компютъра и RJ45 съединителя на концентратора. Максималното допустимо разстояние от компютъра до концентратора е 100 метра. Ако кабелът е свързан и разстоянието е в допустимите граници, но проблемът продължава, опитайте с дру..

Проблем с безжичната LAN - Page 111

Ако компютърът работи с Gigabit Ethernet, той не може да се свърже с мрежата при скорост от 1000 Mbps. Вместо това той се свързва при скорост 100 Mbps Симптом: Ако компютърът работи с Gigabit Ethernet, той не може да се свърже с мрежата при скорост от 1000 Mbps. Вместо това той се свързва при скорост от 100 Mbps. Действия: • Опитайте с друг кабел. • Уверете се, ч..

➙ - Page 112

3. Щракнете върху Хардуер и звук ➙ Звук . 4. Изберете раздела Възпроизвеждане . 5. Ако използвате профил за слушалки, изберете Аудио от Bluetooth свободни ръце и щракнете върху бутона Задай по подразбиране . Ако използвате AV профил за слушалки, изберете Стерео аудио и щракнете върху бутона Задай по подразбиране . 6. Щракнете върху OK , з..

➙ - Page 113

• Ако допълнителното устройство се предоставя със свои тестови инструкции, използвайте тези инструкции, за да тествате устройството. • Ако неизправното устройство е SCSI устройство, проверете дали: – Кабелите на всички външни SCSI допълнителни устройства са свързани правилно. – Последното устройство във всяка SCSI верига или к..

➙ - Page 114

3. Щракнете върху Включване и изключване на компоненти на Windows . 4. Показва се списък с допълнителни компоненти на Windows. Следвайте инструкциите на екрана. – 1. Щракнете върху Старт ➙ Компютър . 2. Щракнете с десния бутон върху записа на диск C, след което щракнете върху Свойства . 3. Щракнете върху Почистване на диск . 4. Щракнете върх..

Проблеми с принтера - Page 115

Проблеми с принтера Симптом: Принтерът не работи. Действия: Проверете дали: 1. Принтерът е включен и е онлайн. 2. Хартията е поставена правилно. 3. Кабелът за данни на принтера е правилно свързан към съответния паралелен, сериен или USB съединител на компютъра. Забележка: Неодобрените от стандарта IEEE кабели за данни за принтера мо..

Проблеми с USB - Page 116

При използване на функция за сортиране датите не се сортират в правилния ред Симптом: При използване на функция за сортиране датите не се сортират в правилния ред. Действие: Някои типове софтуер, създаден преди 2000 г., използват само последните две цифри на дадена година за сортиране на датите, като винаги се приемало, че първи..

Диагностични програми - Page 117

• Уверете се, че USB кабелът е правилно свързан към USB съединителя и USB устройството. Ако USB устройството разполага със захранващ кабел, се уверете, че той е свързан към правилно заземен електрически контакт. • Ако USB устройството разполага с превключвател за включване и изключване, се уверете, че той е в позиция за включване. • ..

Създаване на диагностичен диск - Page 118

• Ако използвате операционната система Windows Vista или Windows XP, посетете http://www.lenovo.com/diagnose за най-новата информация относно диагностиката за вашия компютър. За да стартирате програмата Lenovo Solution Center в операционната система Windows 7, щракнете на Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Диагностика и състояние на системата . Следвайт..

Забележка: - Page 119

За да стартирате диагностичната програма от създадения от вас диагностичен диск, направете следното: 1. Уверете се, че оптичното устройство, което искате да използвате, е зададено като първо устройство в последователността за първоначално зареждане. Вижте “Избиране или промяна на стартова последователност на устройства” ..

108 - Page 120

108 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Глава 11. - Page 121

Глава 11. Получаване на информация, помощ и сервиз Тази глава съдържа информация за помощ, сервиз и техническо съдействие за произведени от Lenovo продукти. Информационни ресурси Можете да използвате информацията в този раздел за достъп до полезни ресурси, свързани с вашите нужди при работа с компютър. Lenovo ThinkVantage Tools Програмата L..

Определяне на проблем - Page 122

• Да получите достъп до Ограничената гаранция на Lenovo. • Да получите достъп до информация за отстраняване на проблеми и поддръжка за вашия модел компютър и други поддържани продукти. • Да намерите телефонните номера на сервиз и поддръжка за вашата страна или регион. • Да намерите разположен близо до вас Сервизен доставчик. ..

Използване на други сервизи - Page 123

• Управление на инженерни изменения – Възможно е да има промени, които са наложени след продажбата на продукта. Lenovo или вашият търговец ще направят достъпни определените като приложими за вашия хардуер инженерни изменения (EC). Следните не се покриват от гаранцията: • Подмяна или използване на части, които не са произведени ..

112 - Page 124

Закупуване на допълнителни услуги По време на и след гаранционния период можете да закупувате допълнителни услуги, като например поддръжка за хардуер, операционни системи и приложни програми; услуги за мрежова настройка и конфигурация; услуги за поправка на надстроен или разширен хардуер; услуги за инсталиране по избор. До..

Приложение A. - Page 125

Приложение A. Забележки Възможно е Lenovo да не предлага продуктите, услугите или компонентите, разисквани в този документ, във всички страни. Консултирайте се с местния представител на Lenovo за информация относно продуктите и услугите, достъпни понастоящем във вашата област. Всяко споменаване на Lenovo продукт, програма или услуга ..

Търговски марки - Page 126

показатели може да са изведени чрез екстраполиране. Възможно е действителните резултати да варират. Потребителите на този документ трябва да проверят приложимите данни за тяхната конкретна среда. Търговски марки Следните термини са търговски марки на Lenovo в Съединените щати, в други страни или и двете: Lenovo Логото на Lenovo Rescue a..

Приложение B. - Page 127

Приложение B. Информация за разпоредби Забележка за класификация за износ Този продукт е предмет на Административните разпоредби за износ на САЩ (EAR) и има контролен номер за класификация за износ (ECCN) of 4A994.b. Продуктът може да бъде реекспортиран, освен в някоя от страните под ембарго в EAR E1 списъка на страни. Забележка за изход ..

- Page 128

устройство трябва да приема всяко получено въздействие, включително такова, което може да причини нежелано действие. Отговорна страна: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Телефонен номер: 919-294-5900 Изявление за съответствие с изискванията за излъчване Клас B на Industry Canada Цифровите апарати клас В са съобразени с изи..

- Page 129

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EM..

118 - Page 130

118 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Приложение C. - Page 131

Приложение C. WEEE и информация за рециклиране Важна информация относно Европейската директива 2002/96/EC EU Only Маркировката за Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE) се прилага само за страни в Европейския съюз (ЕС) и Норвегия. Устройствата са обозначени в съответствие с Европейската директива 2002/96/EC, касаеща отпадъчн..

Declarações de Reciclagem no Brasil - Page 132

Прибиране и рециклиране на изведен от употреба Lenovo компютър или монитор Ако сте служител на компания и се налага да изхвърлите Lenovo компютър или монитор, който е собственост на компанията, трябва да го направите в съответствие със Закона за поощряване на ефективната употреба на ресурси. Компютрите и мониторите се категоризи..

Забележка: - Page 133

Информация относно повторното използване на батериите за Тайван Информация относно повторното използване на батериите за Европейския съюз Забележка: Тази маркировка се прилага само в страните от Европейския съюз (ЕС). Батериите и опаковките за батерии са етикирани в съответствие с Европейската директива 2006/66/EC относно бат..

122 - Page 134

122 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Индекс - Page 135

Индекс А антивирусен софтуер 7 аудио подсистема 1 Б батерия, подмяна 39 безопасност v В важна информация за безопасност v вентилаторен модул на системата, подмяна 56 видео подсистема 1 временно стартово устройство 74 възстановяване операции, архивиране и 64 проблеми, разрешаване 69 след отказ на обновление на POST/BIOS 78 софтуер 63 boot-бл..

124 - Page 136

носители, създаване и използване за възстановяване 63 О обновяване (flashing) BIOS 77 системни програми 77 обновяване (flashing) на BIOS 78 операции по архивиране и възстановяване 64 операции, архивиране и възстановяване 64 Описание 9 оптична мишка почистване 83 оптично устройство, подмяна 42 основи на отстраняване на проблеми 87 отказ, възстанов..

125 - Page 137

Ф физически спецификации 4 Ц център за клиентска поддръжка 110 Ч чувствителни към статичен заряд устройства, боравене 31 A Administrator, парола 72 B BIOS, обновяване (flashing) 77–78 boot-блок възстановяване 78 C CMOS, изчистване 73 CRU завършване на инсталацията 60 E Ethernet 2 Ethernet съединител 10 F flashing BIOS 77 I Input/Output (I/O) характеристики 3 L Lenovo Solution Center 105 Lenovo ThinkVanta..

126 - Page 138

126 ThinkCentre Ръководство за потребителя

..

Партиден номер: 0B01215 - Page 140

Партиден номер: 0B01215 Printed in USA (1P) P/N: 0B01215 *0B01215*

..

Sponsored links

Latest Update