Lenovo Thinkcentre Edge 71 (croatian) User Guide Manual Croatian

ThinkCentre Edge 71 Language

Download Lenovo Thinkcentre Edge 71 (croatian) User Guide Manual Croatian

Sponsored links


Download Request Is In Process

1578, 1583 i 1652 - Page 1

ThinkCentre Vodič za korisnike Vrste uređaja: 1578, 1583 i 1652

..

Drugo izdanje (Prosinac 2011.) - Page 2

Napomena: Prije no što u praksi počnete primjenjivati ove informacije i koristiti proizvode na koje se odnose, s razumijevanjem pročitajte odjeljke “Važne sigurnosne informacije” na str. v i Dodatak A “Napomene” na str. 103. Drugo izdanje (Prosinac 2011.) © Copyright Lenovo 2011. OBAVIJEST O OGRANIČENIM PRAVIMA: ako se podaci ili softver isporučuju u skladu s ugovorom o Upravljanju općim uslugama (“GSA”), korištenje, reprodukcija ili otkrivanje podliježu ograničenjima navedenima u Ugovoru br. GS-35F-05925.

..

Sadržaj - Page 3

Sadržaj Važne sigurnosne informacije . . . . . v Servis i nadogradnje . . . . . . . . . . . . . v Zaštita od statičkog elektriciteta . . . . . . . . . vi Naponske žice i naponski adaptori . . . . . . . . vi Produžni kablovi i slični uređaji . . . . . . . . . vi Utikači i utičnice . . . . . . . . . . . . . . vii Vanjski uređaji . . . . . . . . . . . . . . . vii Toplina i ventilacija proizvoda . . . . . . . . . vii Radno okruženje . . . . . . . . . . . . . . viii Sigurnosne informacije za modem . . . . . . . viii Izjava o laserskoj sukladnosti . . . . . . . . . . ix Izjava o dovod..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 4

Stvaranje i korištenje medija za oporavak . . . . 57 Kreiranje medija za oporavak . . . . . . . 57 Korištenje medija za oporavak . . . . . . . 58 Izvođenje operacija sigurnosnog kopiranja i obnavljanja . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Sigurnosno kopiranje . . . . . . . . . . 58 Oporavljanje podataka . . . . . . . . . . 59 Korištenje radnog prostora Rescue and Recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kreiranje i korištenje medija za spašavanje. . . . 60 Stvaranje medija za spašavanje . . . . . . 60 Korištenje medija za spašavanje . . . . . . 60 Ponovna instalacija predinstali..

iii - Page 5

Dodatak B. Napomene o propisima . . . . . . . . . . . . . . 105 Napomena o klasifikaciji izvoza . . . . . . . . 105 Napomena za televizijski izlaz. . . . . . . . . 105 Napomene o elektroničkom isijavanju. . . . . . 105 Federal Communications Commission (FCC) Izjava o usklađenosti . . . . . . . . . . 105 Dodatne informacije o propisima . . . . . . . 107 Dodatak C. WEEE i informacije o recikliranju . . . . . . . . . . . . . 109 Važne informacije vezane uz Direktivu Europske unije 2002/96/EC. . . . . . . . . . . . . . 109 Informacije o recikliranju . . . . . . . . . . . 109 Informacije o re..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 6

iv ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Važne sigurnosne informacije - Page 7

Važne sigurnosne informacije OPREZ: Prije upotrebe ovog priručnika morate pažljivo pročitati sve sigurnosne informacije koje se odnose na proizvod. Pogledajte informacije u ovom odjeljku i informacije o sigurnosti u Vodič za sigurnost i jamstvo za računala ThinkCentre koji ste primili s ovim proizvodom. Čitanje i razumijevanje tih informacija o sigurnosti smanjuje opasnost od ozljeda i oštećenja proizvoda. Ako više nemate primjerak Vodiča za sigurnost i jamstvo za računala ThinkCentre , možete ga nabaviti u PDF (Portable Document Format) verziji na web-mjestu za podršku tvrtke..

Zaštita od statičkog elektriciteta - Page 8

Zaštita od statičkog elektriciteta Statički elektricitet, iako bezopasan za vas, može ozbiljno oštetiti komponente i opcije računala. Nepravilno rukovanje sa statički-osjetljivim dijelovima može dovesti do oštećenja dijela. Kad otpakiravate opciju ili CRU, ne otvarajte statičko-zaštitno pakiranje koje sadrži dio, dok ne dobijete upute da ih instalirate. Kada rukujete opcijama ili CRU-ovima ili izvodite bilo koji posao unutar računala, poduzmite sljedeće mjere predostrožnosti da izbjegnete oštećenje uzrokovano statičkim elektricitetom: • Ograničite vaše kretanje. Kretn..

Utikači i utičnice - Page 9

Ako se koriste letve s utičnicama, opterećenje ne smije premašiti ulaznu mjeru letve. Posavjetujte se s električarom radi više informacija, ako imate pitanja o naponskim opterećenjima, zahtjevima i mjerama ulaza. Utikači i utičnice Ako utičnica koju namjeravate koristiti s vašim računalom izgleda oštećena ili korodirana, nemojte ju koristiti dok ju ne zamijeni kvalificirani električar. Ne savijajte i ne mijenjajte utikač. Ako je utikač oštećen, kontaktirajte proizvođača radi zamjene. Ne dijelite električnu utičnicu s drugim kućnim ili komercijalnim aparatima koji tro..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 10

i ventilatore. Uvijek isključite i iskopčajte računalo prije otvaranja poklopca. Ako je moguće izbjegavajte rad s računalom u blizini jako prometnih područja. Ako morate raditi s računalom u ili blizu jako prometnog područja, trebate, ako je potrebno, češće čistiti vaše računalo. Radi vaše sigurnosti i održavanja najboljih performansi računala uvijek slijedite ove osnovne mjere predostrožnosti za vaše stolno računalo: • Poklopac treba biti zatvoren uvijek kad je računalo ukopčano. • Redovito pregledavajte da li ima nakupina prašine izvana. • Uklonite prašinu iz..

Izjava o laserskoj sukladnosti - Page 11

• Izbjegavajte korištenje telefona (koji nisu bežični) za vrijeme grmljavinske oluje. Postoji mogućnost strujnog udara od munje. • Ne koristite telefon da prijavite curenje plina u blizini tog curenja plina. Izjava o laserskoj sukladnosti OPREZ: Ako su instalirani proizvodi s laserom (poput CD-ROM ili DVD pogona, optičkih uređaja ili predajnika), obratite pažnju na sljedeće: • Ne skidajte poklopce. Skidanje poklopca s proizvoda s laserom može rezultirati izlaganjem opasnom laserskom zračenju. U uređaju nema dijelova koji se mogu servisirati. • Upravljanje ili podešavanja..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 12

x ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Poglavlje 1. - Page 13

Poglavlje 1. Pregled proizvoda Ovo poglavlje sadrži informacije o komponentama računala, specifikacijama, softverskim programima tvrtke Lenovo, smještaju dijelova, komponenti i priključnica na glavnoj ploči, te o internim pogonima. Značajke Ovaj odjeljak sadrži informacije o značajkama računala. Sljedeće se informacije odnose na razne modele. Da biste vidjeli informacije o određenom modelu, učinite nešto od ovog: • Otvorite program Lenovo BIOS Setup Utility slijedeći upute u odjeljku Poglavlje 7 “Upotreba programa Setup Utility” na str. 65. Zatim odaberite Main ➙ Syste..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 14

• 100/1000 Mbps integrirani Ethernet kontroler • PCI faks modem (neki modeli) Funkcije upravljanja sistemom • Mogućnost pohrane rezultata samoprovjere hardvera pri uključivanju (POST) • Desktop Management Interface (DMI) DMI (Desktop Management Interface) sučelje korisnicima pruža uobičajeni način pristupa podacima o svim dijelovima računala, uključujući vrstu procesora, datum instalacije, priključene pisače i vanjske uređaje, napajanje te povijest održavanja. • Načina rada za usklađenost s direktivom o proizvodima koji koriste energiju Način rada za usklađenost s..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 15

ulazno-izlazne (I/O) značajke • Jedan Ethernet priključak • Jedan konektor za DVI monitor • Jedan opcijski 9-pinski serijski port • Jedan konektor za VGA monitor • Šest USB konektora (dva na prednjoj ploči i četiri na stražnjoj) • Tri audiokonektora na stražnjoj ploči (audio line-in, audio line-out i konektor za mikrofon) • Dva audiokonektora na prednjoj ploči (za mikrofon i za slušalice) Za više informacija, pogledajte “Lociranje konektora, kontrola i indikatora na prednjoj strani računala” na str. 7 i “Lociranje konektora na stražnjoj strani računala” n..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 16

Operacijski sustavi čija se kompatibilnost provjerava i certificira 1 (ovisi o tipu modela) • Linux ® • Microsoft Windows XP Professional SP 3 Specifikacije U ovom se odjeljku navode fizičke specifikacije računala. Dimenzije Širina: 97 mm (3,8 inča) Visina: 333 mm (13,1 inča) Dubina: 368 mm (14,5 inča) Masa Maksimalna konfiguracija kod otpreme: 6 kg (13,2 lb) (bez pakiranja) Maksimalna konfiguracija kod otpreme: 8,5 kg (18,7 lb) (s pakiranjem) Radna okolina • Temperatura zraka: Tijekom rada: 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F) Kad ne radi: -40°C do 60°C (-40°F do 140°F) Ka..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 17

Pregled softvera Računalo se isporučuje s predinstaliranim operacijskim sustavom i nekoliko softverskih programa tvrtke Lenovo. Softver koji isporučuje Lenovo Lenovo isporučuje sljedeće softverske programe namijenjene poboljšanju produktivnosti i smanjenju troškova održavanja računala. Softverski programi koji se isporučuju s računalom ovise o vrsti modela i predinstaliranom operacijskom sustavu. Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage ® Tools omogućuje vam jednostavan pristup informacijama i različitim alatima koji vam pomažu u ostvarivanju sigurnijeg i lakšeg..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 18

napomenama i savjetima za maksimalne performanse sustava. Pogledajte “Lenovo Solution Center” na str. 96 radi detaljnih informacija. Lenovo ThinkVantage Toolbox Napomena: Na računalo je predinstaliran dijagnostički program Lenovo Solution Center ili Lenovo ThinkVantage Toolbox, ovisno o datumu proizvodnje računala. Dodatne informacije o programu Lenovo Solution Center potražite u odjeljku “Lenovo Solution Center” na str. 96. Program Lenovo ThinkVantage Toolbox poboljšava održavanje i zaštitu računala, olakšava dijagnozu problema i upoznavanje s inovativnim tehnologijama tvr..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 19

Adobe Reader Adobe Reader alat je za pregledavanje, ispis i pretraživanje PDF dokumenata. Antivirusni softver Računalo se isporučuje s antivirusnim softverom koji možete koristiti za otkrivanje i eliminiranje virusa. Lenovo isporučuje punu verziju antivirusnog softvera na tvrdom disku za besplatno 30-dnevno korištenje. Nakon 30 dana morate obnoviti licencu da biste nastavili primati ažuriranja antivirusnog programa. Smještaj Ovaj odjeljak sadrži podatke o položaju priključnica na prednjoj i stražnjoj strani računala, dijelova na matičnoj ploči, komponenata i internih pogona u..

Lociranje konektora na stražnjoj strani računala - Page 20

Lociranje konektora na stražnjoj strani računala Na slici Slika 2 “Lokacije stražnjih konektora” na str. 8 prikazan je smještaj priključaka na stražnjoj strani računala. Neki su konektori na stražnjoj strani računala obojani da biste jednostavnije priključili kabele na računalo. 3 4 5 6 Slika 2. Lokacije stražnjih konektora 1 Priključak za kabel za napajanje 8 Priključnica za PCI Express x16 grafičku karticu 2 DVI konektor za monitor 9 Priključnice PCI Express x1 kartice (2) 3 VGA konektor za monitor 10 Ethernet konektor 4 USB priključnice (USB utori 3 - 6) 11 Priključ..

Poglavlje 1. Pregled proizvoda - Page 21

Konektor Opis Ethernet konektor Koristi se za spajanje Ethernet kabela za lokalnu mrežu (LAN). Napomena: Da bi računalo radilo u okviru FCC ograničenja za Klasu B, morate koristiti Ethernet kabel kategorije 5. Konektor za mikrofon Pomoću tog konektora priključite mikrofon na računalo kad želite snimati zvuk ili ako koristite softver koji prepoznaje govor. Serijski priključak Koristi se za priključivanje eksternog modema, serijskog pisača ili drugih uređaja koji koriste 9-pinski serijski port. USB konektor Služi za priključivanje uređaja koji koriste USB vezu, kao što su USB t..

Slika 4. Lokacije dijelova na sistemskoj ploči - Page 22

Lociranje dijelova na sistemskoj ploči Na slici Slika 4 “Lokacije dijelova na sistemskoj ploči” na str. 10 prikazan je smještaj dijelova na matičnoj ploči. Slika 4. Lokacije dijelova na sistemskoj ploči 1 4-pinski naponski konektor 12 Kratkospojnik za čišćenje CMOS-a (Complementary Metal Oxide Semiconductor)/obnavljanje 2 Mikroprocesor 13 Prednja USB priključnica 2 (za priključivanje dodatnih USB uređaja) 3 Konektor ventilatora mikroprocesora 14 Prednja USB priključnica 3 (za priključivanje dodatnih USB uređaja) 4 Memorijski utor 1 (DIMM1) 15 Baterija 5 Memorijski utor 2 ..

Slika 5. Mjesta ležišta pogona - Page 23

Pronalaženje internih pogona Interni su pogoni uređaji koje računalo koristi za čitanje i spremanje podataka. Možete dodavati pogone u računalo da biste povećali kapacitet pohrane te omogućili da računalo čita i druge vrste medija. Interni pogoni ugrađuju se u ležišta. U ovom se priručniku ležišta nazivaju ležište 1, ležište 2 i tako dalje. Prilikom ugradnje ili zamjene internog pogona važno je uzeti u obzir koju vrstu i veličinu pogona možete ugraditi u pojedino ležište te ispravno priključiti kabele na ugrađeni pogon. Pogledajte odgovarajući odlomak u “Ugradn..

Slika 6. Naljepnica s vrstom računala i modelom - Page 24

Naljepnica s vrstom računala i modelom Naljepnica s vrstom računala i modelom označava računalo. Kada se obratite tvrtki Lenovo za pomoć, podaci o vrsti računala i modelu tehničaru podrške pomažu prepoznati računalo i pružiti bržu uslugu. Prikazana je naljepnica s vrstom računala i modelom. Machine Type: XXXX Model Number: XXX Slika 6. Naljepnica s vrstom računala i modelom 12 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Često postavljana pitanja - Page 25

Poglavlje 2. Korištenje računala Ovo poglavlje sadrži informacije o korištenju nekih komponenti računala. Često postavljana pitanja Slijedi nekoliko savjeta koji će vam pomoći optimizirati korištenje računala. Mogu li dobiti priručnik na nekom drugom jeziku? Priručnik je dostupan na raznim jezicima na web-mjestu za podršku tvrtke Lenovo na adresi: http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides Gdje su moji diskovi za oporavak? Lenovo pruža program koji omogućuje izradu diskova za oporavak. Pojedinosti o izradi diskova za oporavak pogledajte u “Kreiranje medija za oporavak” n..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 26

Korištenje čitača otiska prsta Neka računala mogu imati tipkovnicu koja sadrži čitač otiska prsta. Više informacija o čitaču otiska prsta pogledajte u “Fingerprint Software” na str. 5. Da biste otvorili program ThinkVantage Fingerprint Software i koristili čitač otiska prsta, kliknite Start ➙ Svi programi ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fingerprint Reader . Slijedite upute na zaslonu. Dodatne informacije potražite u pomoći programa ThinkVantage Fingerprint Software. Korištenje miša s kotačićem Miš s kotačićem ima sljedeće funkcije: 1 Kotačić Kotačić koristi..

Poglavlje 2. Korištenje računala - Page 27

Namještanje glasnoće na radnoj površini Namještanje glasnoće na radnoj površini dostupno je putem ikone glasnoće u programskoj traci koja se nalazi u donjem desnom kutu radne površine sustava Windows. Kliknite na ikonu glasnoće i za namještanje glasnoće vucite klizač gore ili dolje ili, ako želite isključiti zvuk, kliknite na ikonu Isključi zvuk . Ako se ikona glasnoće ne nalazi u programskoj traci, pogledajte “Dodavanje ikone glasnoće na programsku traku” na str. 15. Dodavanje ikone glasnoće na programsku traku Želite li dodati ikonu glasnoće na programsku traku ope..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 28

• Za odstranjivanje prašine ili otisaka prstiju disk obrišite čistom, mekom krpom od centra prema van. Brisanje diska kružnim pokretima može oštetiti podatke. • Ne pišite po disku i ne lijepite na njega naljepnice. • Ne grebite i ne označavajte disk. • Ne smještajte i ne pohranjujte disk na izravnoj sunčevoj svjetlosti. • Za čišćenje diska ne koristite benzen, razrjeđivač ili druga sredstva za čišćenje. • Ne savijajte disk i pazite da vam ne ispadne. • U pogon ne umećite oštećene diskove. Savijeni, ogrebeni ili prljavi disk može oštetiti pogon. Reproduci..

Pristupačnost i udobnost - Page 29

Poglavlje 3. Vi i računalo Ovo poglavlje sadrži informacije o pristupačnosti, udobnosti i premještanju računala u druge države ili regije. Pristupačnost i udobnost Dobra ergonomija važna je želite li u potpunosti koristiti računalo i pritom izbjeći neudobnost. Prilagodite radnu okolinu i opremu koju koristite vlastitim potrebama i vrsti posla koji obavljate. Također, koristite zdrave radne navike kako biste povećali kvalitetu rada i udobnost tijekom korištenja računala. U sljedećim ćete člancima pronaći informacije o prilagodbi radnog prostora, postavljanju računalne opr..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 30

Podesite monitor tako da vrh ekrana bude u ili malo ispod razine očiju. Postavite monitor na udaljenost koja omogućava ugodan rad, obično 51 do 61 cm (20 do 24 inča) i postavite ga tako da ga možete gledati bez zaokretanja tijela. Drugu opremu koju redovito koristite, kao što su telefon ili miš, također smjestite tako da je lako dohvatljiva. Odsjaji i osvjetljenje Namjestite monitor tako da odsjaje svjetla s prozora i od drugih izvora svjetla smanjite na minimum. Odsjaji svjetla s nekih sjajnih površina mogu uzrokovati neugodno bliještanje na ekranu vašeg monitora. Smjestite moni..

Premještanje računala u drugu državu ili regiju - Page 31

Premještanje računala u drugu državu ili regiju Kada premještate računalo u drugu državu ili regiju, morate paziti na mjesne električne standarde. Ovaj odjeljak sadrži informacije o sljedećem: • “Prekidač za izbor napona” na str. 19 • “Zamjena naponskih kabela” na str. 19 Prekidač za izbor napona Neka računala su opremljena prekidačem za izbor napona koji se nalazi pokraj točke spajanja naponske žice na računalu, a neka računala nemaju prekidač za izbor napona. Prije instaliranja vašeg računala ili premještanja vašeg računala u drugu zemlju ili regiju, mor..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 32

20 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Sigurnosne značajke - Page 33

Poglavlje 4. Sigurnost Ovo poglavlje sadrži informacije o načinu zaštite računala od krađe i neovlaštenog korištenja. Sigurnosne značajke U računalu su dostupne sljedeće sigurnosne značajke: • Softver Computrace Agent ugrađen u programsku opremu Softver Computrace Agent rješenje je za upravljanje IT imovinom i za oporavak od krađe računala. Softver otkriva jesu li u računalu učinjene izmjene, hardverske, softverske ili pozivnog mjesta računala. Napomena: Za aktivaciju softvera Computrace Agent morate kupiti pretplatu. • Omogućavanje i onemogućavanja uređaja i USB ut..

Zaključavanje poklopca računala - Page 34

Zaključavanje poklopca računala Zaključavanje poklopca računala pomaže u sprječavanju neovlaštenih osoba u pristupu unutrašnjosti računala. Računalo ima kvačicu za lokot tako da se poklopac računala ne može ukloniti kad je lokot postavljen. Slika 7. Ugradnja lokota 22 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Slika 8. Integrirana kabelska brava - Page 35

Spajanje integrirane kabelske brave Integriranom kabelskom bravom, koja se naziva i Kensington bravom, možete pričvrstiti računalo za stol ili drugi čvrsti predmet. Kabelska brava priključuje se u sigurnosnu priključnicu na stražnjoj strani računala i otvara ključem. Kabelska brava zaključava i gumbe koji se koriste za otvaranje poklopca računala. To je isti tip brave kakav se koristi na mnogim prijenosnim računalima. Integriranu kabelsku bravu možete naručiti izravno od tvrtke Lenovo tako da potražite pojam Kensington na adresi http://support.lenovo.com Slika 8. Integrirana ..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 36

• Hard Disk Password: postavljanje lozinke za tvrdi disk sprječava neovlašteni pristup podacima na tvrdom disku. Kada je postavljena lozinka Hard Disk Password, traži se unos važeće lozinke prilikom svakog pokušaja pristupanja pogonu tvrdog diska. Za još informacija, pogledajte “Hard Disk Password” na str. 66. • Administrator Password: postavljanje administratorske lozinke sprječava neovlaštene korisnike u mijenjaju konfiguracijskih postavki. Ako ste odgovorni za održavanje postavki konfiguracije na nekoliko računala, bilo bi dobro da postavite lozinku Administrator Passw..

Poglavlje 4. Sigurnost - Page 37

Napomena: Datoteke s definicijama virusa moraju biti ažurne kako biste bili zaštićeni od novih virusa. Informacije o korištenju protuvirusnog softvera potražite u sustavu pomoći protuvirusnog softvera. Poglavlje 4. Sigurnost 25

..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 38

26 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Poglavlje 5. - Page 39

Poglavlje 5. Ugradnja ili zamjena hardvera Ovaj odjeljak sadrži upute za ugradnju ili zamjenu hardvera računala. Rukovanje statički osjetljivim uređajima Ne otvarajte zaštitno pakiranje u kojem je novi dio dok ne uklonite neispravni dio iz računala i ne budete spremni za ugradnju novog dijela. Statički elektricitet, iako bezopasan za vas, može teško oštetiti neke komponente i dijelove računala. Prilikom rukovanja dijelovima i komponentama računala poduzmite sljedeće mjere opreza da biste izbjegli štetu od statičkog elektriciteta: • Ograničite vaše kretanje. Kretnje mogu u..

Slika 9. Uklanjanje poklopca računala - Page 40

Ovaj odjeljak sadrži upute za uklanjanje poklopca računala. OPREZ: Isključite računalo i pričekajte tri do pet minuta da se ohladi prije uklanjanja poklopca. Da biste uklonili poklopac računala, učinite sljedeće: 1. Uklonite sve medije iz pogona i isključite sve priključene uređaje i računalo. 2. Isključite sve naponske kabele iz električnih utičnica. 3. Odspojite naponske kabele, ulazno-izlazne kabele i sve druge kabele priključene na računalo. Pogledajte “Lociranje konektora, kontrola i indikatora na prednjoj strani računala” na str. 7 i “Lociranje konektora na str..

Pristup komponentama i pogonima sistemske ploče - Page 41

3. Skinite prednji okvir tako da otpustite tri plastična jezičca na vrhu okvira i zakrenete ga prema van da biste ga uklonili s računala. Pažljivo položite prednji okvir sa strane ne isključujući prekidač napajanja i kabel sklopa svjetlosne diode (LED). Slika 10. Uklanjanje prednjeg okvira 4. Da biste ponovno postavili prednji okvir, poravnajte ostala tri plastična jezičca na dnu okvira s odgovarajućim rupama u kućištu, a potom zakrećite prednji okvir prema unutra dok ne sjedne na mjesto. Slika 11. Ponovna ugradnja prednjeg okvira Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim h..

Slika 12. Zakretanje sklopa ležišta pogona prema gore - Page 42

Ovaj odjeljak sadrži upute za pristup komponentama i pogonima sistemske ploče. Da biste pristupili komponentama i pogonima sistemske ploče, učinite sljedeće: 1. Isključite računalo i sve naponske kabele iz električnih utičnica. 2. Uklonite poklopac računala. Pogledajte “Uklanjanje poklopca računala” na str. 27. 3. Uklonite prednji okvir. Pogledajte “Uklanjanje i zamjena prednjeg okvira” na str. 28. 4. Zakrenite sklop ležišta pogona prema gore da biste pristupili svim internim pogonima, kabelima i drugim komponentama. Slika 12. Zakretanje sklopa ležišta pogona prema go..

Poglavlje 5. Ugradnja ili zamjena hardvera - Page 43

Instaliranje ili zamjena PCI kartice Pažnja: Nemojte otvarati računalo niti pokušavati bilo što popravljati prije no što pročitate “Važne sigurnosne informacije” na str. v. Ovaj odlomak sadrži upute za instaliranje ili zamjenu PCI kartice. Vaše računalo ima dva utora za PCI Express x1 kartice i jedan utor za grafičku karticu PCI Express x16. Da biste instalirali ili zamijenili PCI karticu, učinite sljedeće: 1. Isključite računalo i sve naponske kabele iz električnih utičnica. 2. Uklonite poklopac računala. Pogledajte “Uklanjanje poklopca računala” na str. 27. 3. O..

Slika 14. Uklanjanje PCI kartice - Page 44

• Ako stavljate PCI karticu, uklonite vijak koji pričvršćuje odgovarajući metalni poklopac. Potom uklonite metalni poklopac utora. • Ako zamjenjujete staru PCI karticu, uklonite vijak koji je učvršćuje, prihvatite je pa je oprezno izvucite iz utora. Slika 14. Uklanjanje PCI kartice Napomene: a. Kartica je čvrsto smještena u svoju priključnicu. Ako je potrebno, pomalo pomičite svaku stranu kartice zasebno dok je ne uspijete ukloniti iz priključnice. b. Ako je kartica pričvršćena držačem, pritisnite zasun držača kartice 1 kako je pokazano da biste ga otpustili. Uhvatite..

Postavljanje ili zamjena memorijskog modula - Page 45

Napomena: Ako instalirate PCI Express x16 grafičku karticu, pazite da su kvačice za zatvaranje memorijske priključnice zatvorene prije nego što instalirate grafičku karticu. 6. Pomoću vijka učvrstite novu PCI karticu. Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. • Za završetak instalacije ili zamjene otiđite na “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 55. Postavljanje ili zamjena memorijskog modula Pažnja: Nemojte otvarati računalo niti pokušavati bilo što popravljati prije no što pročitate “Važne sigurnosne informa..

Slika 15. Uklanjanje memorijskog modula - Page 46

• Ako zamjenjujete stari memorijski modul, otvorite kvačice držača i pažljivo izvucite memorijski modul iz utora. Slika 15. Uklanjanje memorijskog modula • Ako instalirate memorijski modul, otvorite kvačice držača memorijskog utora u koji želite instalirati memorijski modul. Slika 16. Otvaranje kvačica držača 34 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

ThinkCentre – Vodič za sigurnost i jamstvo - Page 47

9. Postavite memorijski modul preko memorijskog utora. Pripazite da urez 1 na memorijskom modulu bude dobro poravnat s ključem utora 2 na sistemskoj ploči. Gurnite memorijski modul ravno dolje u priključnicu dok se kvačice za pridržavanje ne zatvore. Slika 17. Instalacija memorijskog modula 10. Ponovno umetnite grafičku karticu PCI Express x16 ako ste je uklonili. Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. • Za završetak instalacije ili zamjene otiđite na “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 55. Zamjena baterije Pažnja..

Slika 18. Uklanjanje stare baterije - Page 48

4. Uklonite staru bateriju. Slika 18. Uklanjanje stare baterije 5. Ugradite novu bateriju. Slika 19. Ugradnja nove baterije 6. Ponovno postavite poklopac računala i priključite kabele. Pogledajte “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 55. Napomena: Kada se računalo prvi put uključi nakon zamjene baterije, može se prikazati poruka o pogrešci. To je normalno nakon zamjene baterije. 7. Uključite računalo i sve priključene uređaje. 8. Putem programa Setup Utility postavite datum, vrijeme i eventualne lozinke. Pogledajte Poglavlje 7 “Upotreba programa Setup Utility” na str. 65. ..

Slika 20. Usmjeravanje sklopa ležišta pogona - Page 49

Slika 20. Usmjeravanje sklopa ležišta pogona 5. Pridržite disk i odvrnite četiri vijka koji ga učvršćuju. Uklonite tvrdi disk iz sklopa ležišta pogona. Slika 21. Uklanjanje pogona tvrdog diska 6. Isključite signalni i naponski kabel iz pogona tvrdog diska da biste potpuno uklonili tvrdi disk iz kućišta. 7. Povežite jedan kraj signalnog kabela sa stražnjom stranom novog tvrdog diska, a drugi kraj s raspoloživim SATA konektorom na sistemskoj ploči. Pogledajte “Lociranje dijelova na sistemskoj ploči” na str. 10. Potom pronađite dostupni petožilni naponski konektor i pove..

Slika 22. Povezivanje SATA pogona tvrdog diska - Page 50

Slika 22. Povezivanje SATA pogona tvrdog diska 8. Namjestite novi tvrdi disk u ležište pogona tvrdog diska i poravnajte rupe za vijke na njemu s odgovarajućim rupama u ležištu pogona. Potom pomoću četiriju vijaka učvrstite novi tvrdi disk. Slika 23. Instaliranje pogona tvrdog diska Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. • Da biste dovršili ugradnju ili zamjenu, pogledajte odjeljak “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 55. Zamjena optičkog pogona Pažnja: Nemojte otvarati računalo niti pokušavati bilo što popravl..

Poglavlje 5. Ugradnja ili zamjena hardvera - Page 51

1. Isključite računalo i sve naponske kabele iz električnih utičnica. 2. Uklonite poklopac računala. Pogledajte “Uklanjanje poklopca računala” na str. 27. 3. Uklonite prednji okvir. Pogledajte “Uklanjanje i zamjena prednjeg okvira” na str. 28. 4. Zakrenite sklop ležišta pogona prema gore. Pogledajte “Pristup komponentama i pogonima sistemske ploče” na str. 29 5. Isključite signalni i naponski kabel iz optičkog pogona. 6. Pridržite optički pogon i odvrnite dva vijka koji ga učvršćuju. Slika 24. Uklanjanje optičkog pogona Poglavlje 5. Ugradnja ili zamjena hardvera..

Slika 25. Spuštanje sklopa ležišta pogona - Page 52

7. Pritisnite kvačicu sklopa ležišta pogona 1 prema unutra i zakrenite sklop ležišta pogona prema dolje, kao što je prikazano. Slika 25. Spuštanje sklopa ležišta pogona 8. Izvucite optički pogon s prednje strane računala. Slika 26. Uklanjanje optičkog pogona 40 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Slika 27. Instaliranje novog optičkog pogona - Page 53

9. Gurnite novi optički pogon u ležište optičkog pogona s prednje strane računala. Slika 27. Instaliranje novog optičkog pogona 10. Pridržite novi optički pogon i zakrenite sklop ležišta pogona prema gore. Poravnajte rupe za vijke u novom optičkom pogonu s odgovarajućim rupama u ležištu pogona. Potom pomoću dvaju vijaka učvrstite novi optički pogon. Slika 28. Instaliranje optičkog pogona Poglavlje 5. Ugradnja ili zamjena hardvera 41

..

Slika 29. Povezivanje optičkog pogona - Page 54

11. Povežite jedan kraj signalnog kabela sa stražnjom stranom novog optičkog pogona, a drugi kraj s raspoloživim SATA konektorom na sistemskoj ploči. Pogledajte “Lociranje dijelova na sistemskoj ploči” na str. 10. Potom pronađite dostupni petožilni naponski konektor i povežite ga sa stražnjom stranom novog optičkog pogona. Slika 29. Povezivanje optičkog pogona 12. Spustite sklop ležišta pogona. Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. • Za završetak instalacije ili zamjene otiđite na “Dovršetak zamjene dijel..

Slika 30. Vađenje odvoda ventilatora hladnjaka - Page 55

Unutar svake komponente na kojoj se nalazi ovakva naljepnica su prisutne rizične razine napona, električnog toka i energije. Unutar tih komponenti nema dijelova koji se mogu servisirati. Ako sumnjate da postoji problem s nekim od tih dijelova, obratite se tehničaru u servisu. Da biste zamijenili sklop napajanja, učinite sljedeće: 1. Isključite računalo i sve naponske kabele iz električnih utičnica. 2. Uklonite poklopac računala. Pogledajte “Uklanjanje poklopca računala” na str. 27. 3. Uklonite prednji okvir. Pogledajte “Uklanjanje i zamjena prednjeg okvira” na str. 28. 4...

Slika 31. Uklanjanje sklopa napajanja - Page 56

6. Odvrnite tri vijka na stražnjoj strani kućišta koji učvršćuju sklop napajanja. Pritisnite kvačicu napajanja 1 prema dolje da biste oslobodili sklop napajanja, a potom ga gurnite prema prednjoj strani računala. Podignite sklop napajanja iz računala. Slika 31. Uklanjanje sklopa napajanja 7. Pazite da novi sklop napajanja bude odgovarajuća zamjena. 44 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Poglavlje 5. Ugradnja ili zamjena hardvera - Page 57

8. Instalirajte novi sklop napajanja u kućište tako da se rupe za vijke na novom napajanju poravnaju s odgovarajućim rupama na stražnjoj strani kućišta. Potom pomoću triju vijaka učvrstite novi sklop napajanja. Napomena: Koristite samo vijke koje isporučuje Lenovo. Slika 32. Instalacija sklopa napajanja 9. Povežite kabele novog sklopa napajanja sa svim pogonima i sistemskom pločom. Pogledajte “Lociranje dijelova na sistemskoj ploči” na str. 10. Poglavlje 5. Ugradnja ili zamjena hardvera 45

..

Slika 33. Instaliranje odvoda ventilatora hladnjaka - Page 58

10. Spustite i namjestite odvod ventilatora hladnjaka na sklop hladnjaka i ventilatora dok ne sjedne na svoje mjesto. Slika 33. Instaliranje odvoda ventilatora hladnjaka 11. Učvrstite naponske kabele pomoću kvačica i držača u kućištu. Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. • Za završetak instalacije ili zamjene otiđite na “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 55. Zamjena sklopa hladnjaka i ventilatora Pažnja: Nemojte otvarati računalo niti pokušavati bilo što popravljati prije no što pročitate “Važne sigurn..

Slika 34. Vađenje odvoda ventilatora hladnjaka - Page 59

4. Zakrenite sklop ležišta pogona prema gore. Zatim zakrenite dvije plastične kvačice držača prema van da biste uklonili odvod ventilatora hladnjaka iz neispravnog sklopa hladnjaka i ventilatora. Slika 34. Vađenje odvoda ventilatora hladnjaka 5. Odspojite kabel sklopa hladnjaka i ventilatora od priključka ventilatora mikroprocesora na sistemskoj ploči. Pogledajte “Lociranje dijelova na sistemskoj ploči” na str. 10. Poglavlje 5. Ugradnja ili zamjena hardvera 47

..

Slika 35. Uklanjanje sklopa hladnjaka i ventilatora - Page 60

6. Slijedite ovaj redoslijed da biste odvrnuli četiri vijka koji pričvršćuju sklop hladnjaka i ventilatora za sistemsku ploču: a. Djelomično odvrnite vijak 1 , zatim u potpunosti odvrnite vijak 2 , a potom u potpunosti odvrnite vijak 1 . b. Djelomično odvrnite vijak 3 , zatim u potpunosti odvrnite vijak 4 , a potom u potpunosti odvrnite vijak 3 . Napomena: Pažljivo uklonite četiri vijka sa sistemske ploče da biste izbjegli njezino oštećivanje. Četiri se vijka ne mogu ukloniti sa sklopa hladnjaka i ventilatora. Slika 35. Uklanjanje sklopa hladnjaka i ventilatora 7. Podignite skl..

Slika 36. Instaliranje odvoda ventilatora hladnjaka - Page 61

11. Spustite i namjestite odvod ventilatora hladnjaka na sklop hladnjaka i ventilatora dok ne sjedne na svoje mjesto. Slika 36. Instaliranje odvoda ventilatora hladnjaka Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. • Za završetak instalacije ili zamjene otiđite na “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 55. Zamjena mikroprocesora Pažnja: Nemojte otvarati računalo niti pokušavati bilo što popravljati prije no što pročitate “Važne sigurnosne informacije” na str. v. Ovaj odjeljak sadrži upute za zamjenu mikroprocesora. OP..

Slika 37. Pristup mikroprocesoru - Page 62

5. Podignite malu ručku 1 i otvorite spremnik 2 radi pristupa mikroprocesoru 3 . Slika 37. Pristup mikroprocesoru 6. Podignite procesor ravno gore i izvadite ga iz utora za procesor. Slika 38. Uklanjanje mikroprocesora Napomene: a. Vaš mikroprocesor i utičnica možda izgledaju drukčije od ovih na slici. 50 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Poglavlje 5. Ugradnja ili zamjena hardvera - Page 63

b. Zapamtite usmjerenje mikroprocesora u utičnici. Možete potražiti mali trokut 1 na jednom kutu mikroprocesora ili obratiti pažnju na usmjerenje ureza 2 na mikroprocesoru. To je važno prilikom ugradnje novog mikroprocesora na sistemsku ploču. c. Dodirujte samo rubove mikroprocesora. Nemojte dirati zlatne kontakte na dnu. d. Nemojte ispustiti ništa na priključnicu mikroprocesora dok je otvorena. Kontakti priključnice moraju biti potpuno čisti. 7. Pazite da mala ručka bude u podignutom položaju i držač mikroprocesora potpuno otvoren. 8. Uklonite zaštitni poklopac koji štiti z..

Slika 40. Uklanjanje sklopa ventilatora sustava - Page 64

Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. • Za završetak zamjene otiđite na “Dovršetak zamjene dijelova” na str. 55. Zamjena sklopa ventilatora sustava Pažnja: Nemojte otvarati računalo niti pokušavati bilo što popravljati prije no što pročitate “Važne sigurnosne informacije” na str. v. Ovaj odlomak sadrži upute za zamjenu sklopa ventilatora sustava. Za zamjenu sklopa ventilatora sustava učinite sljedeće: 1. Isključite računalo i sve naponske kabele iz električnih utičnica. 2. Uklonite poklopac računala. P..

Slika 41. Ugradnja sklopa ventilatora sustava - Page 65

9. Ugradite novi sklop ventilatora sustava tako da poravnate gumene držače novog sklopa ventilatora s odgovarajućim rupama na kućištu, a potom ih gurnete kroz rupe. Zatim pažljivo povlačite krajeve gumenih držača s donje strane dok novi sklop ventilatora sustava ne sjedne na mjesto. Slika 41. Ugradnja sklopa ventilatora sustava 10. Spojite kabel novog sklopa ventilatora sustava s priključnicom ventilatora sustava na matičnoj ploči. Pogledajte “Lociranje dijelova na sistemskoj ploči” na str. 10. 11. Ponovno instalirajte odvod ventilatora hladnjaka. Pogledajte “Zamjena sklo..

Slika 42. Uklanjanje prednjeg sklopa za zvuk i USB - Page 66

4. Zakrenite sklop ležišta pogona prema gore. Pogledajte “Pristup komponentama i pogonima sistemske ploče” na str. 29. 5. Odspojite kabele prednjeg sklopa za zvuk i USB od sistemske ploče. Pogledajte “Lociranje dijelova na sistemskoj ploči” na str. 10. Napomena: Prilikom odspajanja kabela sa sistemske ploče obavezno zabilježite ili zapamtite njihov smještaj. 6. Uklonite vijak koji pričvršćuje držač prednjeg sklopa za zvuk i USB na kućište pa uklonite držač iz kućišta. Slika 42. Uklanjanje prednjeg sklopa za zvuk i USB 7. Ugradite držač prednjeg sklopa za zvuk i ..

Slika 43. Priključivanje USB tipkovnice ili miša - Page 67

Da biste zamijenili tipkovnicu ili miš, učinite sljedeće: 1. Odspojite kabel stare tipkovnice ili miša s računala. 2. Priključite kabel nove tipkovnice ili miša u jedan od USB priključaka na računalu. Zavisno o tome gdje želite spojiti novu tipkovnicu ili miša pogledajte “Lociranje konektora, kontrola i indikatora na prednjoj strani računala” na str. 7 ili “Lociranje konektora na stražnjoj strani računala” na str. 8. Slika 43. Priključivanje USB tipkovnice ili miša Daljnji koraci: • Da biste radili s drugim hardverskim dijelom, pogledajte odgovarajući odlomak. •..

Slika 44. Ponovno postavljanje poklopca računala - Page 68

5. Namjestite poklopac računala na kućište tako da vodilice na dnu poklopca uđu u odgovarajuće tračnice na kućištu. Zatim gurajte poklopac računala na prednju stranu računala dok ne sjedne na mjesto i ne zatvori se. Potom zavrnite dva vijka za učvršćivanje poklopca. Slika 44. Ponovno postavljanje poklopca računala 6. Ako postoji brava za poklopac, zaključajte ga. Pogledajte “Zaključavanje poklopca računala” na str. 22. 7. Ako postoji integrirana kabelska brava, zaključajte računalo. Pogledajte “Spajanje integrirane kabelske brave” na str. 23. 8. Ponovno priključi..

Stvaranje i korištenje medija za oporavak - Page 69

Poglavlje 6. Informacije o oporavku Ovo poglavlje sadrži informacije o rješenjima za oporavak koje omogućuje Lenovo. Poglavlje sadrži informacije o sljedećim temama: • Stvaranje i korištenje medija za oporavak • Izvođenje operacija sigurnosnog kopiranja i obnavljanja • Korištenje radnog prostora Rescue and Recovery • Kreiranje i korištenje medija za spašavanje • Instaliranje ili ponovno instaliranje upravljačkih programa uređaja • Rješavanje problema obnavljanja Napomene: 1. Podaci o oporavku u ovom odjeljku odnose se samo na računala koja imaju instalirane program..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 70

Da biste stvorili medije za oporavak u operacijskom sustavu Windows 7, kliknite Start ➙ All Programs ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery Disks (Start – Svi programi – Lenovo ThinkVantage Tools – Tvornički diskovi za oporavak). Zatim slijedite upute na zaslonu. Korištenje medija za oporavak Ovaj odjeljak sadrži upute za korištenje medija za oporavak na različitim operacijskim sustavima. U operacijskom sustavu Windows 7 medije za oporavak možete koristiti za vraćanje sadržaja tvrdog diska na tvornički zadano stanje. Također, ako niti jedan drugi način za opor..

Poglavlje 6. Informacije o oporavku - Page 71

3. Kliknite Back up your hard drive (Kopiranje tvrdog diska) pa odaberite mogućnosti sigurnosnog kopiranja. Potom slijedite upute na zaslonu da biste dovršili stvaranje sigurnosne kopije. Oporavljanje podataka Ovaj odlomak sadrži upute za oporavljanje pomoću programa Rescue and Recovery u različitim operacijskim sustavima. Da biste oporavili podatke pomoću programa Rescue and Recovery u operacijskom sustavu Windows 7, učinite sljedeće: 1. Na radnoj površini sustava Windows kliknite Start ➙ All Programs (Svi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (..

Kreiranje i korištenje medija za spašavanje - Page 72

3. Ako ste postavili Rescue and Recovery lozinku, upišite lozinku kad dobijete prompt. Rescue and Recovery radno područje se otvara nakon kratkog vremena. Napomena: Ako se radni prostor za Rescue and Recovery ne otvori pogledajte “Rješavanje problema obnavljanja” na str. 62. 4. Učinite nešto od sljedećeg: • Da biste spasili datoteke s tvrdog diska, kliknite Spašavanje datoteka , a zatim slijedite upute na zaslonu. • Da biste tvrdi disk vratili iz sigurnosne kopije stvorene u programu Rescue and Recovery ili da biste ga vratili na tvornički zadane postave, kliknite Potpuno vr..

Poglavlje 6. Informacije o oporavku - Page 73

3. U prozoru Please select boot device odaberite optički pogon koji želite kao prvi uređaj za pokretanje. Potom umetnite disk za oporavak u optički pogon i pritisnite Enter. Medij za spašavanje se pokreće. • Ako ste stvorili medij za spašavanje pomoću USB tvrdog diska, koristite taj medij za spašavanje pomoću sljedećih uputa: 1. Umetnite USB tvrdi disk u jedan od USB konektora na računalu. 2. Nekoliko puta pritisnite i otpustite F12 tipku dok uključujete računalo. Kada se prikaže prozor Please select boot device, otpustite tipku F12. 3. U prozoru Please select boot device o..

Ponovna instalacija softverskih programa - Page 74

sadrži informacije o instaliranju upravljačkog programa uređaja. Slijedite upute za dovršetak instalacije. • Ako podmapa uređaja sadrži datoteku s ekstenzijom .inf, a vi želite instalirati upravljački program uređaja pomoću INF datoteke, detaljne informacije o načinu instaliranja upravljačkih programa uređaja potražite u sustavu informacija pomoći i podrške sustava Windows. Napomena: Ako trebate ažurirane upravljačke programe, više informacija potražite na “Nabavljanje najnovijih upravljačkih programa za računalo” na str. 73. Ponovna instalacija softverskih progr..

Poglavlje 6. Informacije o oporavku - Page 75

• Upotrijebite medij za spašavanje da biste pokrenuli radno područje Rescue and Recovery. Pogledajte odjeljak “Kreiranje i korištenje medija za spašavanje” na str. 60. • Upotrijebite medij za obnavljanje ako su svi drugi načini obnavljanja neuspješni, a vi trebate vratiti disk na njegov originalni, tvornički sadržaj. Pogledajte odjeljak “Stvaranje i korištenje medija za oporavak” na str. 57. Napomena: Ako ne možete pristupiti radnom području Rescue and Recovery ili okruženju sustava Windows s medija za spašavanje ili medija za oporavak, možda uređaj za spašavanje..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 76

64 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Pokretanje programa Setup Utility - Page 77

Poglavlje 7. Upotreba programa Setup Utility Program Setup Utility koristi se za pregled i promjenu konfiguracijskih postavki računala bez obzira na operacijski sustav. No postavke operacijskog sustava mogu nadjačati srodne postavke u programu Setup Utility. Pokretanje programa Setup Utility Da biste pokrenuli program Setup Utility, učinite sljedeće: 1. Obavezno isključite računalo. 2. Nekoliko puta pritisnite i otpustite F1 tipku dok uključujete računalo. Kada čujete više signalnih tonova ili vidite zaslon s logotipom, otpustite tipku F1. Napomena: Ako je postavljena lozinka za u..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 78

Važne napomene o lozinkama Lozinka može biti bilo koja kombinacija do 64 abecednih i numeričkih znakova. Iz sigurnosnih se razloga preporučuje koristiti kompliciranu lozinku koja se ne može lako otkriti. Da biste postavili jaku lozinku, pridržavajte se sljedećih smjernica: • duljina neka bude najmanje osam znakova • neka sadrži najmanje jedan abecedni znak i jedan numerički znak • lozinke za program Setup Utility i pogon tvrdog diska ne razlikuju veličinu slova • neka lozinka ne bude vaše ime ni vaše korisničko ime • ne smije biti obična riječ ili uobičajeno ime ..

Poglavlje 7. Upotreba programa Setup Utility - Page 79

Napomena: Lozinka može biti bilo koja kombinacija do 64 abecednih i numeričkih znakova. Za još informacija, pogledajte “Važne napomene o lozinkama” na str. 66. Brisanje izgubljenih ili zaboravljenih lozinki (čišćenje CMOS-a) Ovaj odjeljak sadrži upute za brisanje izgubljenih ili zaboravljenih lozinki, primjerice korisničke lozinke. Da biste izbrisali izgubljenu ili zaboravljenu lozinku, učinite sljedeće: 1. Uklonite sve medije iz pogona i isključite sve priključene uređaje i računalo. Zatim izvucite sve naponske kabele iz električnih utičnica i isključite sve kabele pr..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 80

Odabir privremenog uređaja za pokretanje Koristite ovaj postupak za odabir privremenog uređaja za pokretanje sustava. Napomena: Pokretanje sustava ne može se izvesti sa svakog diska ili pogona tvrdog diska. 1. Isključite računalo. 2. Nekoliko puta pritisnite i otpustite F12 tipku dok uključujete računalo. Kada se prikaže prozor Please select boot device, otpustite tipku F12. 3. Izaberite željeni uređaj za podizanje sustava i pritisnite Enter. Računalo će se pokrenuti s uređaja koji ste odabrali. Napomena: Odabir uređaja za pokretanje iz prozora Please select boot device ne mij..

Poglavlje 7. Upotreba programa Setup Utility - Page 81

1. Pokrenite program Setup Utility. Pogledajte odjeljak “Pokretanje programa Setup Utility” na str. 65. 2. Na glavnom izborniku programa Setup Utility odaberite Power ➙ Automatic Power On , a zatim pritisnite Enter. 3. Odaberite Wake Up on Alarm , a zatim pritisnite Enter. Zatim slijedite upute na zaslonu. 4. Pritisnite F10 da biste spremili promjene i zatvorili program Setup Utility. Pritisnite Enter kad dobijete prompt za potvrdu izlaza. • Omogućivanje značajke vraćanja iz stanja mirovanja nakon nestanka električne energije Značajka vraćanja iz stanja mirovanja nakon nestank..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 82

70 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Upotreba sistemskih programa - Page 83

Poglavlje 8. Ažuriranje sistemskih programa Ovo poglavlje sadrži informacije o ažuriranju POST-a i BIOS-a te informacije o oporavku od pogreške pri ažuriranju POST-a i BIOS-a. Upotreba sistemskih programa Sistemski su programi temeljni sloj softvera ugrađen u računalo. Sistemski programi obuhvaćaju POST, BIOS i program Setup Utility. POST je skup testova i postupaka koji se izvode svaki put kad uključite računalo. BIOS je sloj softvera koji prevodi instrukcije iz drugih slojeva softvera u električne signale koje hardver računala može izvoditi. Pomoću programa Setup Utility mo..

Oporavak od pogreške POST/BIOS ažuriranja - Page 84

Da biste ažurirali (flash) BIOS iz operacijskog sustava, učinite sljedeće: 1. Idite na web-mjesto http://support.lenovo.com. 2. Da biste pronašli datoteke za preuzimanje za vašu vrstu računala, učinite sljedeće: a. U polje Enter a product number (Upišite broj proizvoda) upišite tip vašeg stroja i kliknite Go (Idi). b. Kliknite Downloads and drivers (Preuzimanja i upravljački programi). c. Odaberite BIOS u padajućem okviru popisa Refine results (Fino prilagodi rezultate) da biste jednostavnije pronašli sve veze vezane uz BIOS. d. Kliknite vezu za ažuriranje BIOS-a. 3. Kliknite..

Održavanje računala ažurnim - Page 85

Poglavlje 9. Sprječavanje problema Ovo poglavlje sadrži informacije koje mogu pomoći u izbjegavanju uobičajenih problema i održavanju računala u radnom stanju. Održavanje računala ažurnim U nekim će okolnostima biti neophodno imati najnovije softverske programe, upravljačke programe ili operacijski sustav. Ovaj odjeljak objašnjava kako dobaviti najnovija ažuriranja za računalo. Odaberite bilo koju od sljedećih tema: • “Nabavljanje najnovijih upravljačkih programa za računalo” na str. 73 • “Ažuriranje operacijskog sustava” na str. 73 • “Korištenje programa ..

Korištenje programa System Update - Page 86

Korištenje programa System Update Program System Update pomaže u održavanju softvera u računalu ažurnim. Paketi ažuriranja pohranjeni su na poslužiteljima tvrtke Lenovo i mogu se preuzeti s web-mjesta za podršku tvrtke Lenovo. Paketi ažuriranja mogu sadržavati programe, upravljačke programe, ažuriranja za BIOS ili ažuriranja softvera. Kada se program poveže s web-mjestom za podršku tvrtke Lenovo, automatski prepoznaje vrstu i model računala, instalirani operacijski sustav te jezik operacijskog sustava pa određuje koja su ažuriranja dostupna za vaše računalo. Potom, progr..

Poglavlje 9. Sprječavanje problema - Page 87

Čišćenje računala Dobra je navika redovito čistiti računalo kako bi se zaštitile površine i osigurao nesmetani rad. OPREZ: Prije čišćenja računala i zaslona monitora uvijek provjerite jeste li tim uređajima isključili napajanje. Računalo Za čišćenje obojanih površina računala koristite samo nježna sredstva za čišćenje i vlažnu krpu. Tipkovnica Za čišćenje tipkovnice računala učinite sljedeće: 1. Stavite malo izopropilnog alkohola za čišćenje na meku, čistu krpu. 2. Obrišite svaku površinu krpom. Obrišite tipke jednu po jednu. Ako brišete nekoliko tipki..

Čišćenje zaslona sa staklenom površinom - Page 88

Čišćenje zaslona sa staklenom površinom Zaslon sa staklenom površinom očistite tako da ga nježno obrišete mekom, suhom krpom ili pušite na zaslon kako biste uklonili prašinu i druge čestice. Zatim koristite nježnu krpu navlaženu neabrazivnom tekućinom za čišćenje stakla. Pravila za dobro održavanje Slijedeći nekoliko pravila za dobro održavanje računalo će biti u dobrom stanju, zaštitit ćete svoje podatke i biti pripremljeni za slučaj otkaza računala. • Redovito čistite koš za smeće. • Povremeno pokrenite program Windows Disk Defragmenter kako biste spriječ..

Poglavlje 9. Sprječavanje problema - Page 89

7. Ako ste spremili originalnu ambalažu i pakete, iskoristite ih za pakiranje uređaja. Ako koristite druge pakete, obložite ih mekanim materijalom kako biste spriječili oštećenja. Poglavlje 9. Sprječavanje problema 77

..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 90

78 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

vodiču za sigurnost i jamstvo za ThinkCentre - Page 91

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika Ovaj odjeljak opisuje neke temeljne programe za otklanjanje poteškoća i za dijagnostiku. Ako vaš problem nije ovdje opisan, pogledajte Poglavlje 11 “Pribavljanje informacija, pomoći i servisa” na str. 99 radi dodatnih izvora za rješavanje problema. Osnovno rješavanje problema Sljedeća tablica sadrži informacije za pomoć pri rješavanju problema s računalom. Napomena: Ako ne možete riješiti problem, računalo odnesite u servis. Popis telefonskih brojeva servisa i podrške potražite u vodiču za sigurnost i jamstvo za Think..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 92

Postupak rješavanja problema Sljedeći postupak koristite kao početnu točku za dijagnosticiranje problema koji se pojavljuju u računalu: 1. Provjerite jesu li kabeli svih priključenih uređaja čvrsto i ispravno spojeni. 2. Provjerite jesu li svi priključeni uređaji koji trebaju izmjeničnu struju priključeni na ispravno uzemljenu električnu utičnicu u kojoj ima struje. 3. Provjerite jesu li svi priključeni uređaji omogućeni u BIOS postavkama u računalu. Više informacija o pristupu i mijenjanju BIOS postavki pogledajte u Poglavlje 7 “Upotreba programa Setup Utility” na st..

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika - Page 93

• “Problemi s monitorom” na str. 86 • “Problemi s mrežom” na str. 88 • “Problemi s dodacima” na str. 91 • “Problemi s performansama i blokiranjem sustava” na str. 92 • “Problemi s pisačem” na str. 93 • “Problemi sa serijskom priključnicom” na str. 93 • “Problemi sa softverom” na str. 94 • “Problemi s USB uređajem” na str. 95 Problemi sa zvukom Na sljedećem popisu odaberite simptom: • “Nema zvuka u sustavu Windows” na str. 81 • “Glazbeni disk ili disk s mogućnošću samopokretanja ne pokreću se automatski kada se umetnu u pogon..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 94

Glazbeni disk ili disk s mogućnošću samopokretanja ne pokreću se automatski kada se umetnu u pogon Simptom: glazbeni disk ili disk s mogućnošću samopokretanja ne pokreću se automatski kada se umetnu u pogon Radnja: pogledajte “Problemi s CD diskom” na str. 82. Zvuk se čuje samo iz jednog vanjskog zvučnika Simptom: zvuk se čuje samo iz jednog vanjskog zvučnika. Radnje: • Provjerite je li kabel zvučnika u potpunosti umetnut u priključnicu na računalu. • Provjerite je li kabel koji spaja lijevi i desni zvučnik čvrsto spojen. • Dvaput kliknite na ikonu zvučnika u pod..

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika - Page 95

CD ili DVD ne radi Simptom: CD ili DVD ne radi. Radnje: • Provjerite je li disk ispravno umetnut, s naljepnicom na gornjoj strani. • Provjerite je li površina diska koji koristite čista. Za odstranjivanje prašine ili otisaka prstiju disk obrišite čistom, mekom krpom od centra prema van. Brisanje diska kružnim pokretima može oštetiti podatke. • Provjerite je li površina diska koji koristite ogrebena ili oštećena. Pokušajte umetnuti disk za koji znate da je dobar. Ako ne možete čitati s diska za koji znate da je dobar, možda postoji problem s CD ili DVD pogonom ili kabeli..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 96

Radnje: • Provjerite je li površina diska čista i neogrebena. • Provjerite regionalni kôd diska ili paketa. Možda morate kupiti disk s kodiranjem za regiju u kojoj koristite računalo. Ako ove radnje ne riješe problem, pokrenite dijagnostičke programe (upute potražite u “Dijagnostički programi” na str. 95). Ako trebate tehničku pomoć, pogledajte Poglavlje 11 “Pribavljanje informacija, pomoći i servisa” na str. 99. Tijekom reprodukcije DVD filma nema zvuka ili je isprekidan Simptom: tijekom reprodukcije DVD filma nema zvuka ili je isprekidan. Radnje: • Provjerite pos..

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika - Page 97

Radnje: • Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni na računalo i priključene uređaje. • Provjerite je li računalo uključeno, nije li otvor ventilatora blokiran (struji li zrak kroz otvor) te radi li ventilatori. Ako je protok zraka blokiran ili ventilatori ne rade, računalo se možda pregrijava. • Ako je ugrađen SCSI uređaj, provjerite je li zadnji vanjski uređaj u svakom SCSI lancu ispravno terminiran. (Pogledajte dokumentaciju SCSI uređaja.) Ako ove radnje ne riješe problem, pokrenite dijagnostičke programe (upute potražite u “Dijagnostički programi” na str. 9..

Pokazivač miša na zaslonu ne pomiče se glatko - Page 98

• Provjerite jesu li upravljački programi za miš ili pokazivački uređaj ispravno instalirani. • Ako koristite USB tipkovnicu ili miš, provjerite jesu li u BIOS-u omogućene USB priključnice. Pogledajte “Omogućivanje i onemogućivanje uređaja” na str. 67. Ako ove radnje ne riješe problem, pokrenite dijagnostičke programe (upute potražite u “Dijagnostički programi” na str. 95). Ako trebate tehničku pomoć, pogledajte Poglavlje 11 “Pribavljanje informacija, pomoći i servisa” na str. 99. Pokazivač miša na zaslonu ne pomiče se glatko Simptom: pokazivač miša na ..

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika - Page 99

Na zaslonu se pojavljuju pogrešni znakovi Simptom: na zaslonu se pojavljuju pogrešni znakovi. Radnja: odnesite računalo na popravak. Pojedinosti pogledajte u Poglavlje 11 “Pribavljanje informacija, pomoći i servisa” na str. 99. Monitor radi kada uključite računalo, ali postane prazan nakon nekog vremena neaktivnosti računala Simptom: monitor radi kada uključite računalo, ali postane prazan nakon nekog vremena neaktivnosti računala. Radnja: računalo je vjerojatno postavljeno na štednju energije sa značajkama upravljanja napajanjem. Ako je značajka upravljanja napajanjem omo..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 100

U operacijskom sustavu Windows 7 kliknite na Start ➙ Upravljačka ploča ➙ Hardver i zvuk ➙ Prilagođavanje razlučivosti zaslona ➙ Napredne postavke . Kliknite na karticu Monitor i odaberite novu brzinu osvježavanja. • Dodatne informacije o postavkama monitora potražite u dokumentaciji operacijskog sustava. Ako ove radnje ne riješe problem, monitor možda treba popravak. Pogledajte Poglavlje 11 “Pribavljanje informacija, pomoći i servisa” na str. 99 radi detalja. Slika je bez boje Simptom: slika je bez boje. Radnja: na monitor možda utječu smetnje obližnje opreme. Magn..

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika - Page 101

Mrežni kabel mora biti čvrsto priključen u Ethernet priključnicu na računalu i u RJ45 priključnicu na koncentratoru. Najveća dopuštena udaljenost između računala i koncentratora iznosi 100 metara. Ako je kabel priključen i udaljenost je unutar prihvatljivih granica, a problem se i dalje javlja, pokušajte koristiti drugi kabel. • Kabel je ispravno priključen. • Koristite ispravan upravljački program. U operacijskom sustavu Windows 7 učinite sljedeće: 1. Kliknite na Start ➙ Upravljačka ploča . 2. Kliknite na Hardver i zvuk . 3. Kliknite na Upravitelj uređajima . Ako s..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 102

Radnje: • Pokušajte koristiti drugi kabel. • Provjerite je li partner u vezi postavljen na automatsko pregovaranje. • Provjerite je li preklopnik usklađen sa standardom 802.3ab (gigabit kroz bakar). Problem s bežičnom mrežom Simptom: ne možete se povezati pomoću ugrađene bežične mrežne kartice. Radnje: • Provjerite imate li najnoviji upravljački program za bežičnu mrežu. Pogledajte na web-mjestu i provjerite je li verzija upravljačkog programa koju podržava Access Connections najnovija navedena u datoteci readme. • Provjerite je li računalo u dometu bežične pri..

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika - Page 103

PIM stavke poslane iz operacijskog sustava Windows 7 ne primaju se ispravno Simptom: PIM stavke poslane iz operacijskog sustava Windows 7 ne primaju se ispravno u adresar drugog Bluetooth uređaja. Postupak: operacijski sustav Windows 7 šalje PIM stavke u obliku XML, a većina Bluetooth uređaja PIM stavke obrađuje u obliku vCard. Ako Bluetooth uređaj može Bluetooth vezom primiti datoteku, PIM stavka poslana iz operacijskog sustava Windows 7 možda je spremljena kao datoteka s nastavkom .contact. Problemi s dodacima Ove informacije koristite za dijagnosticiranje problema s hardverskim d..

Problemi s performansama i blokiranjem sustava - Page 104

Problemi s performansama i blokiranjem sustava Loše performanse i blokiranje sustava mogu biti uzrokovane sljedećim: • “Nedovoljno slobodnog prostora na tvrdom disku” na str. 92 • “Prekomjeran broj fragmentiranih datoteka” na str. 93 • “Nedovoljno memorije” na str. 93 Odaberite nešto na gornjem popisu i saznajte više o postupcima koje možete poduzeti. Nedovoljno slobodnog prostora na tvrdom disku Simptom: nedovoljno slobodnog prostora na tvrdom disku Ako se tvrdi disk popuni, operacijski sustav Windows počet će sporije raditi i možda prikazivati pogreške. Da biste..

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika - Page 105

Prekomjeran broj fragmentiranih datoteka Simptom: prekomjeran broj fragmentiranih datoteka Radnja: pokrenite program Windows Disk Defragmenter. Napomena: Ovisno o veličini tvrdog diska i količini podataka pohranjenih na disku, defragmentacija diska može potrajati i nekoliko sati. U operacijskom sustavu Windows 7 učinite sljedeće: 1. Zatvorite sve trenutačno otvorene programe i zatvorite sve prozore. 2. Kliknite na Start ➙ Računalo . 3. Desnom tipkom miša kliknite na disk C, a zatim kliknite na Svojstva . 4. Kliknite na karticu Alati . 5. Kliknite na Defragmentiraj sada , a zatim k..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 106

Simptom: ne može se pristupiti serijskoj priključnici. Radnje: • Provjerite je li serijski kabel čvrsto priključen u serijsku priključnicu na računalu i na serijskom uređaju. Ako serijski uređaj ima svoj vlastiti naponski kabel, provjerite je li priključen u ispravno uzemljenu električnu utičnicu. • Ako serijski uređaj ima svoj vlastiti prekidač za uključivanje/isključivanje, provjerite je li postavljen na položaj uključeno. • Ako serijski uređaj ima svoj vlastiti prekidač za vezu, provjerite je li postavljen na položaj uključeno. • Ako je serijski uređaj pisa..

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika - Page 107

• Ako tijekom korištenja softvera dobijete poruku pogreške, u tiskanoj dokumentaciji koja se isporučuje sa softverom ili u pomoći za taj softver pogledajte opis poruka i rješenja za problem. • Provjerite kod proizvođača softvera postoje li ažuriranja. Mnogi proizvođači softvera daju ažuriranja putem Interneta. • Ako je softverski program funkcionirao pravilo, ali sada više ne funkcionira pravilno, kliknite Start ➙ Upravljačka ploča ➙ Sustav i sigurnost ➙ Sustav ➙ Zaštita sustava ➙ Vraćanje sustava . • Ako problem ne možete riješiti drugim načinima, deins..

Kreiranje dijagnostičkog diska - Page 108

Lenovo Solution Center Program Lenovo Solution Center omogućuje otkrivanje i rješavanje problema na računalu. Kombinira dijagnostičke testove, prikupljanje podataka o sustavu, sigurnosno stanje i informacije o podršci zajedno s napomenama i savjetima za maksimalne performanse sustava. Napomene: • Program Lenovo Solution Center dostupan je samo na modelima s predinstaliranim operacijskim sustavom Windows 7. Ako na vašem modelu sa sustavom Windows 7 program nije predinstaliran, možete ga preuzeti na adresi http://www.lenovo.com/diagnose. • Ako koristite operacijski sustav Windows V..

Poglavlje 10. Otklanjanje poteškoća i dijagnostika - Page 109

Izvođenje dijagnostičkog programa s dijagnostičkog diska Ovaj odjeljak sadrži upute za izvođenje dijagnostičkog programa s dijagnostičkog diska koji ste stvorili. Da biste pokrenuli dijagnostički program s dijagnostičkog diska koji ste stvorili, učinite sljedeće: 1. Provjerite da je optički pogon koji želite koristiti postavljen kao prvi uređaj u redoslijedu uređaja za pokretanje. Pogledajte “Odabir ili promjena redoslijeda uređaja za pokretanje” na str. 68. 2. Provjerite je li računalo uključeno, a zatim umetnite disk u optički pogon. Otvorit će se dijagnostički pr..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 110

98 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

ThinkCentre – Vodič za sigurnost i jamstvo - Page 111

Poglavlje 11. Pribavljanje informacija, pomoći i servisa Ovaj odjeljak sadrži informacije o pomoći, servisiranju i tehničkoj podršci za proizvode tvrtke Lenovo. Informacijski resursi Informacije iz ovog odjeljka možete koristiti za pristup korisnim resursima koji se odnose na vaše računalne potrebe. Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage Tools vodi vas kroz mnoštvo izvora informacija te omogućuje jednostavan pristup različitim alatima koji olakšavaju rad i čine ga sigurnijim. Da biste pristupili programu Lenovo ThinkVantage Tools, kliknite Start ➙ All Programs ..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 112

• Pristupiti informacijama o podršci i rješavanju problema za vaš model računala i ostale podržane proizvode. • Pronaći telefonske brojeve servisa i podrške za vašu zemlju ili regiju. • Pronaći najbližeg dobavljača servisa. Web-mjesto za podršku tvrtke Lenovo Informacije o tehničkoj podršci dostupne su na web-mjestu podrške tvrtke Lenovo na adresi: http://www.lenovo.com/support Web-mjesto se ažurira najnovijim informacijama o podršci, kao što su: • upravljački programi i softver • dijagnostička rješenja • jamstvo za proizvod i usluge • detalji o proizvodu ..

Poglavlje 11. Pribavljanje informacija, pomoći i servisa - Page 113

Sljedeće stavke nisu obuhvaćene jamstvom: • zamjena ili upotreba dijelova koje nije proizveo Lenovo ili dijelova tvrtke Lenovo koji nisu pod jamstvom • identifikacija izvora softverskih problema • konfiguracija BIOS-a u sklopu neke instalacije ili nadogradnje • Promjene, izmjene ili nadogradnje upravljačkih programa uređaja • Instalacija i održavanje mrežnih operacijskih sustava (NOS) • instalacija i održavanje aplikacijskih programa Informacije o vrsti jamstva i njegovu trajanju pogledajte u ThinkCentre Vodiču za sigurnost i jamstvo koji ste primili s računalom. Sačuv..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 114

102 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Dodatak A. Napomene - Page 115

Dodatak A. Napomene Lenovo možda ne nudi proizvode, usluge i funkcije opisane u ovom dokumentu u svim zemljama. Posavjetujte se s lokalnim Lenovo predstavnikom u vezi informacija o proizvodima i uslugama koje se mogu nabaviti u vašem području. Bilo koje upućivanje na Lenovo proizvod, program ili uslugu nema namjeru tvrditi da se samo taj Lenovo proizvod, program ili usluga mogu koristiti. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga koji ne narušava nijedno Lenovo pravo na intelektualno vlasništvo može se koristiti kao zamjena. Korisnik je, međutim, sam dužan pr..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 116

Zaštitni znaci Sljedeći su pojmovi zaštitni znaci tvrtke Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim državama ili oboje: Lenovo logotip Lenovo Rescue and Recovery ThinkCentre ThinkVantage Microsoft i Windows zaštitni su znaci grupe Microsoft. Intel i Intel Core zaštitni su znaci tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje. Linux je zaštitni znak u vlasništvu Linusa Torvaldsa u SAD-u, drugim zemljama ili oboje. Ostala imena poduzeća, proizvoda i usluga mogu biti zaštitni znaci ili oznake usluga drugih. 104 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Dodatak B. Napomene o propisima - Page 117

Dodatak B. Napomene o propisima Napomena o klasifikaciji izvoza Ovaj je proizvod podložan izvoznim administrativnim odredbama Sjedinjenih Američkih Država (EAR) i ima kontrolni broj klasifikacije izvoza (ECCN) 4A994.b. On se može ponovno izvesti, osim u države pod embargom na popisu država EAR E1. Napomena za televizijski izlaz Sljedeća napomena se odnosi na modele koji imaju tvornički-instaliran dodatak za televizijski izlaz. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena primjenom načina patentiranja za određene U.S. patente i druga prava intel..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 118

Izjava o usklađenosti s propisima Ministarstva gospodarstva Kanade o zračenju za uređaje klase B Ovaj digitalni aparat klase B u skladu je s kanadskom normom ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Europska Unija – Usklađenost s direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti Ovaj je proizvod u skladu s normama o zaštiti direktive Vijeća Europske unije 2004/108/EC u aproksimaciji zakona Država članica vezano uz elektromagnetsku kompatibilnost. Lenovo ne može preuzeti odgovornost za propuste u ispunjavanju zahtjeva za zaštitom k..

ThinkCentre Napomenama o propisima - Page 119

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Izjava o usklađenosti s korejskim standardom klase B Izjava VCCI o sukladnosti za Japan za uređaje klase B Izjava o sukladnosti za Japan, za proizvode koji se priključuju u sustav napajanja s nazivnim naponom nižim od ili jednakim 20 A po fazi Servisne informacije Lenovo proizvoda za Tajvan Izjava o usklađenosti tipkovnice i miša za Tajvan Dodatne informacije o propisima Dodatne informacije o propisima pogledajte u ThinkCentre Napomenama o propisima is..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 120

108 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Dodatak C. WEEE i informacije o recikliranju - Page 121

Dodatak C. WEEE i informacije o recikliranju Važne informacije vezane uz Direktivu Europske unije 2002/96/EC EU Only Oznaka o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE) odnosi se samo na zemlje unutar Europske unije (EU) i Norvešku. Uređaji su označeni u skladu s europskom direktivom 2002/96/EC, koja se odnosi na odlaganje električne i elektroničke opreme u otpad (WEEE). Direktiva određuje okosnicu za povrat i recikliranje iskorištenih aparata, koja je primjenjiva za cijelu Europsku Uniju. Ta oznaka se primjenjuje na različite proizvode radi označavanja da se proizvod n..

Declarações de Reciclagem no Brasil - Page 122

Ako ste zaposleni u poduzeću i trebate odbaciti Lenovo računalo ili monitor koje je vlasništvo poduzeća, morate to napraviti u skladu sa Zakonom o promicanju učinkovitog zbrinjavanja resursa. Računala i monitori su kategorizirani kao industrijski otpad i trebaju se ispravno odbacivati preko ugovornog poduzeća za zbrinjavanje otpada koje je odobrila lokalna uprava. U skladu sa Zakonom o promicanju učinkovitog iskorištavanja resursa, Lenovo Japan osigurava, preko svojih servisa za skupljanje i recikliranje PC-ova, skupljanje, ponovnu upotrebu i recikliranje iskorištenih računala i ..

Informacije o recikliranju baterija za Europsku uniju - Page 123

Informacije o recikliranju baterija za Europsku uniju Obavijest: ta se oznaka odnosi samo na države unutar Europske unije (EU). Baterije ili njihovi omoti označavaju se u skladu s europskom direktivom 2006/66/EC vezanom uz baterije i akumulatore te istrošene baterije i akumulatore. Direktiva određuje okosnicu za povrat i recikliranje iskorištenih baterija i akumulatora, koja vrijedi u cijeloj Europskoj uniji. Ta se oznaka primjenjuje na različite baterije te označava da se baterija ne smije baciti, već zbrinuti u skladu s ovom Direktivom na kraju vijeka upotrebe. Baterije i akumulat..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 124

112 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Indeks - Page 125

Indeks A administrator, lozinka 66 antivirusni softver 7 audio line-in konektor 8 audio line-out konektor 8 audio podsistem 1 ažuriranje (flashing) BIOS 71 sistemski programi 71 ažuriranje (flashing) BIOS-a 71 B baterija, zamjena 35 BIOS, ažuriranje (flashing) 71 brisanje lozinke 66 C centar za podršku korisnicima 100 CMOS, čišćenje 67 CRU završetak ugradnje 55 Č čišćenje optičkog miša 75 D dijagnostički programi, upotreba 100 dijagnostika, otklanjanje poteškoća 79 dokumentacija, upotreba 100 E Ethernet 1 Ethernet konektor 9 F fizičke specifikacije 4 flashing BIOS-a 71 I i..

114 - Page 126

O odabir privremeni uređaj za pokretanje 68 uređaj za pokretanje 67 okruženje, rad 4 Opis 8 oporavak nemogućnost pokretanja 72 od pogreške POST/BIOS ažuriranja 72 postupci, sigurnosno kopiranje i 58 problemi, rješavanje 62 softver 57 oporavak od nemogućnosti pokretanja 72 optički miš čišćenje 75 optički pogon, zamjena 38 osnovno rješavanje problema 79 otklanjanje poteškoća, dijagnostika 79 P PCI kartica 31 instaliranje, zamjena 31 utori 31 pogon tvrdog diska, zamjena 36 pogoni ležišta 11 specifikacije 11 pogreška, oporavak za POST/BIOS 72 poklopac računala uklanjanje 27..

V - Page 127

upotreba dijagnostički programi 100 dokumentacija 100 drugi servisi 101 lozinke 65 medij za spašavanje, kreiranje i 60 Setup Utility 65 upravljački programi uređaja 56 upravljački programi, uređaj 56 uređaj za pokretanje 67 privremeni, odabir 68 redoslijed, promjena 68 uređaji, rukovanje statički osjetljivim 27 USB konektor 9 usluge kupnja dodatnih 101 ostalo 101 V vanjski dodaci, ugradnja 27 važne napomene, lozinke 66 važne sigurnosne informacije v video podsistem 1 Z zamjena baterija 35 mikroprocesor 49 pogon tvrdog diska 36 sklop hladnjaka i ventilatora 46 zamjena dijelova, do..

ThinkCentre Vodič za korisnike - Page 128

116 ThinkCentre Vodič za korisnike

..

Broj dijela: 0B01216 - Page 130

Broj dijela: 0B01216 Printed in USA (1P) P/N: 0B01216 *0B01216*

..

Sponsored links

Latest Update