Lenovo Thinkcentre Edge 71 (danish) User Guide Manual Danish

ThinkCentre Edge 71 Language

Download Lenovo Thinkcentre Edge 71 (danish) User Guide Manual Danish

Sponsored links


Download Request Is In Process

1577, 1579 og 1607 - Page 1

ThinkCentre Brugervejledning Maskintyper: 1577, 1579 og 1607

..

Anden udgave (December 2011) - Page 2

Bemærk: Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v og Tillæg A “Bemærkninger” på side 99. Anden udgave (December 2011) © Copyright Lenovo 2011. MEDDELELSE OM BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER: Hvis data eller software leveres i henhold til en GSA-aftale (General Services Administration), sker brug, reproduktion og videregivelse i henhold til de begrænsninger, der er angivet i aftale nr. GS-35F-05925.

..

Indholdsfortegnelse - Page 3

Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter . . . . . . v Service og opgraderinger . . . . . . . . . . . v Undgå statisk elektricitet. . . . . . . . . . . . v Netledninger og omformere . . . . . . . . . . vi Forlængerledninger og lignende udstyr . . . . . . vi Stik og stikkontakter . . . . . . . . . . . . vii Eksterne enheder . . . . . . . . . . . . . vii Varme og ventilation . . . . . . . . . . . . vii Driftsbetingelser . . . . . . . . . . . . . . viii Sikkerhedsforskrifter for modem. . . . . . . . viii Sikkerhedsforskrifter for laser . . . . . . . . . . ix Sikkerhedsforskrifter fo..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 4

Brug af retableringsmedier . . . . . . . . 54 Sikkerhedskopierings- og retableringsfunktioner . 54 Udførelse af sikkerhedskopiering. . . . . . 54 Udførelse af en retablering . . . . . . . . 55 Brug af Rescue and Recovery-arbejdsområdet . . 55 Oprettelse og brug af et retableringsmedie. . . . 56 Oprettelse af et retableringsmedium . . . . 56 Brug af et retableringsmedie . . . . . . . 56 Installér forudinstallerede programmer og styreprogrammer igen . . . . . . . . . . . . 57 Installér programmer igen . . . . . . . . . . 58 Installér styreprogrammer igen . . . . . . . . 58 Løsning af r..

iii - Page 5

Tillæg C. Oplysninger vedr. affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt genbrug . . . . . . . . 105 Vigtige oplysninger i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Oplysninger vedrørende genbrug . . . . . . . 105 Oplysninger vedrørende genbrug for Brasilien . . 106 Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for den Europæiske Union . . . . . . . . . . . 107 Stikordsregister . . . . . . . . . . . 109 © Copyright Lenovo 2011 iii

..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 6

iv ThinkCentre Brugervejledning

..

Vigtige sikkerhedsforskrifter - Page 7

Vigtige sikkerhedsforskrifter Pas på: Før du bruger denne bog, er det vigtigt, at du har læst alle de sikkerhedsforskrifter, der gælder for dette produkt. Se oplysningerne i dette afsnit og sikkerhedsoplysningerne i ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der blev leveret sammen med dette produkt. Ved at læse og forstå disse sikkerhedsforskrifter reducerer du risikoen for personskade eller beskadigelse af produktet. Hvis du ikke længere har en kopi af ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , kan du hente en PDF-version fra Lenovo ® s supportwebsted..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 8

Når ud pakker ekstraudstyr eller CRU'er ud, må du først åbne den antistatiske pose, når du bliver bedt om det i vejledningen. Følg disse forholdsregler for at undgå statisk elektricitet, når du håndterer ekstraudstyr eller CRU'er, eller når computeren er åben: • Begræns dine bevægelser. Når du bevæger dig, skabes der statisk elektricitet omkring dig. • Håndtér altid komponenterne forsigtigt. Tag fat i kanten af adaptere, hukommelsesmoduler og andre kredsløbskort. Rør aldrig ved kredsløbene. • Lad ikke andre røre ved komponenterne. • Når du installerer en del, d..

Stik og stikkontakter - Page 9

Stik og stikkontakter Hvis den stikkontakt, som du vil bruge sammen med computerudstyret, er ødelagt eller tæret, må du ikke bruge den, før den er udskiftet af en uddannet elektriker. Du må ikke bøje eller ændre stikket. Hvis stikket er ødelagt, skal du få et nyt hos forhandleren. Brug ikke samme stikkontakt, som du bruger til andre apparater, der trækker store mængder strøm. Du risikerer, at ustabil spænding ødelægger computeren, data eller tilsluttede enheder. Nogle produkter leveres med et tre-bensstik. Disse stik må kun anvendes sammen med en stikkontakt med jordforbinde..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 10

computeren i områder, der ligger nærmere end 60 centimeter fra områder med meget trafik. Hvis du ikke kan undgå det, skal du undersøge computeren og rengøre den oftere. Følg disse grundlæggende forholdsregler. Det øger din egen sikkerhed og forøger computerens ydeevne. • Sørg for, at dækslet er lukket, når computeren er sat til. • Undersøg regelmæssigt computerens yderside for at se, om der har samlet sig støv. • Fjern støv fra luftgitre og huller i dækslet. Det kan være nødvendigt at rengøre computeren oftere, hvis den er placeret på et sted, hvor der er meget s..

Sikkerhedsforskrifter for laser - Page 11

Sikkerhedsforskrifter for laser Pas på: Bemærk følgende, når laserprodukter (f.eks. CD-ROM'er, DVD-drev, fiberoptiske enheder eller sendere) er installeret: • Fjern ikke dækslerne. Fjern ikke laserproduktets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Enheden indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. • Brug af justeringsknapper eller udførelse af justeringer eller andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan resultere i alvorlig strålingsfare. Fare! Visse laserprodukter indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Bemærk følgen..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 12

x ThinkCentre Brugervejledning

..

Faciliteter - Page 13

Kapitel 1. Produktoversigt Dette kapitel indeholder oplysninger om computerens faciliteter, specifikationer, programmer fra Lenovo, placeringen af stik, komponenter, dele på systemkortet og interne drev. Faciliteter Dette afsnit indeholder oplysninger om computerens faciliteter. Følgende oplysninger dækker flere modeller. Gør et af følgende for at se oplysninger om din specifikke model: • Gå ind i programmet Lenovo BIOS Setup Utility ved at følge instruktionerne i Kapitel 7 “Brug af programmet Setup Utility” på side 61. Vælg derefter Main ➙ System Summary for at se oplysnin..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 14

• PCI-faxmodem (visse modeller) Systemstyringsfunktioner • Mulighed for at lagre resultater af POST-test af hardware. • DMI (Desktop Management Interface) DMI (Desktop Management Interface) giver brugere en fælles sti, hvor de kan få adgang til oplysninger om alle aspekter af en computer, herunder processortype, installationsdato, tilsluttede printere og andre ydre enheder og strømkilder samt en vedligeholdelsesoversigt. • ErP-compliancetilstand ErP-compliancetilstand (Energy-related Products Directive) reducerer forbruget af elektricitet, når computeren er i standbytilstand ell..

Kapitel 1 - Page 15

I/O-funktioner (Input/Output) • Et Ethernet-stik • Et DVI-skærmstik • En 9-bens seriel port (ekstraudstyr) • Et VGA-skærmstik • Seks USB-stik (Universal Serial Bus) (to på forsiden og fire på bagsiden) • Tre lydstik (stik til lydindgang, lydudgang og mikrofon) på bagsiden • To lydstik (mikrofon og hovedtelefon) på forsiden Der er flere oplysninger i “Stik, kontroller og indikatorer på computerens forside” på side 8 og “Stik på computerens bagside” på side 9. Udvidelsesmuligheder • Én bås til optisk drev • Én smal bås til kortlæser • Et stik til PCI..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 16

Styresystemer, der er certificeret eller testet for kompatibilitet 1 (afhænger af modellen) • Linux ® • Microsoft Windows XP Professional SP 3 Specifikationer Dette afsnit beskriver computerens fysiske specifikationer. Dimensioner Bredde: 160 mm Højde: 35,5 cm Dybde: 35,5 cm Vægt Maksimumkonfiguration ved levering: 7,5 kg (uden emballage) Maksimumkonfiguration ved levering: 10,5 kg (med emballage) Driftsbetingelser • Lufttemperatur: I drift: 10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F) Ikke i drift: -40 °C til 60 °C (-40 °F til 140 °F) Ikke i drift: -10 °C til 60 °C (14 °F til 140..

Oversigt over programmer - Page 17

Oversigt over programmer Computeren leveres med et forudinstalleret styresystem og flere forudinstallerede programmer fra Lenovo. Programmer fra Lenovo Følgende programmer leveres af Lenovo, så du kan forbedre produktiviteten og reducere de omkostninger, der er forbundet med vedligeholdelse af computeren. De programmer, der leveres sammen med computeren, kan variere afhængigt af computermodellen og det forudinstallerede styresystem. Lenovo ThinkVantage Tools Programmet Lenovo ThinkVantage ® Tools fører dig til en række oplysninger og giver nem adgang til forskellige værktøjer, som k..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 18

Programmet Lenovo Solution Center giver dig mulighed for at fejlfinde og løse computerproblemer. Det omfatter fejlfindingstest, indsamling af systemoplysninger, sikkerhedsstatus og supportoplysninger samt råd og tip til at opnå maksimal systemydeevne. Der er flere oplysninger i “Lenovo Solution Center” på side 92. Lenovo ThinkVantage Toolbox Bemærk: Afhængigt af den dato, hvor din computer blev fremstillet, er din computer enten forudinstalleret med programmet Lenovo Solution Center eller programmet Lenovo ThinkVantage Toolbox til fejlfindingsformål. Der er flere oplysninger om p..

ThinkVantage System Update - Page 19

ThinkVantage System Update Programmet ThinkVantage System Update hjælper med at holde programmerne på computeren opdateret ved at downloade og installere softwarepakker (ThinkVantage-programmer, styreprogrammer, BIOS-opdateringer og andre tredjepartsopdateringer). Adobe Reader Programmet Adobe Reader bruges til at få vist, printe og søge i PDF-dokumenter. Antivirusprogram Computeren leveres med et antivirusprogram, som du kan bruge til at finde og eliminere virus. Lenovo leverer et komplet antivirusprogram på harddisken med et gratis 30-dages abonnement. Efter 30 dage skal du forny lic..

Stik, kontroller og indikatorer på computerens forside - Page 20

Stik, kontroller og indikatorer på computerens forside Figur 1 “Placering af stik, kontroller og indikatorer på computerens forside” på side 8 viser placeringen af stikkene, kontrollerne og indikatorerne på computerens forside. Figur 1. Placering af stik, kontroller og indikatorer på computerens forside 1 Aktivitetsindikator for harddisk 5 USB-stik (USB-port 1) 2 Strømindikator 6 Stik til hovedtelefon 3 Afbryder 7 Stik til mikrofon 4 Knap til udløsning/lukning af optisk drev 8 USB-stik (USB-port 2) 8 ThinkCentre Brugervejledning

..

Figur 2. Stik på computerens bagside - Page 21

Stik på computerens bagside I Figur 2 “Stik på computerens bagside” på side 9 vises placeringen af stik på computerens bagside. Nogle af stikkene på computerens bagside har en bestemt farve, som du kan bruge, når du skal slutte kabler til computeren. Figur 2. Stik på computerens bagside 1 Spændingsvælgerkontakt (visse modeller) 9 Port til PCI Express-grafikkort (x16) 2 Stik til netledning 10 Stik (2) til PCI Express-kort (x1) 3 DVI-skærmstik 11 Port til indbygget kabellås (Kensington-lås) 4 VGA-skærmstik 12 Løkke til hængelås 5 USB-stik (USB-porte 3 til 6) 13 Seriel port..

Figur 3. Placering af komponenter - Page 22

Stik Beskrivelse Stik til mikrofon Brug dette stik til at slutte en mikrofon til computeren, når du optager lyde, eller hvis du bruger et talegenkendelsesprogram. Seriel port Brug dette stik til at tilslutte et eksternt modem, en seriel printer eller en anden enhed, der bruger en 9-bens seriel port. USB-stik Bruges til at tilslutte udstyr, der bruger en USB-forbindelse, f.eks. et USB-tastatur, en USB-mus, en USB-scanner eller en USB-printer. Hvis du har mere end otte USB-enheder, kan du købe en USB-boksenhed, der kan bruges til at tilslutte flere USB-enheder. VGA-skærmstik Brug dette sti..

Figur 4. Placering af dele på systemkortet - Page 23

Placering af delene på systemkortet I Figur 4 “Placering af dele på systemkortet” på side 11 vises placeringen af delene på systemkortet. Figur 4. Placering af dele på systemkortet 1 4-bens strømstik 12 Nulstil CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)/Recovery-jumper 2 Mikroprocessor 13 USB-stik 2, forside (til tilslutning af flere USB-enheder) 3 Stik til mikroprocessorblæser 14 USB-stik 3, forside (til tilslutning af flere USB-enheder) 4 Hukommelsesstik 1 (DIMM1) 15 Batteri 5 Hukommelsesstik 2 (DIMM2) 16 Serielt stik (COM2) 6 Stik til varmesensor 17 Stik til lyd, foran 7 2..

Figur 5. Placering af drevbåsene - Page 24

Placering af interne drev Interne drev er enheder i computeren, som bruges til at læse og gemme data. Du kan installere drev i computeren for at forøge dens lagerkapacitet og for at gøre det muligt for den at læse andre medietyper. Interne drev installeres i båse. I denne vejledning kaldes båsene for bås 1, bås 2 og så videre. Når du installerer eller udskifter et internt drev, er det vigtigt at lægge mærke til, hvilken drevtype og -størrelse du kan installere eller udskifte i den enkelte bås, og at du forbinder kablerne korrekt til det installerede drev. Det relevante afsnit ..

Figur 6. Maskintype og -modeletiket - Page 25

Maskintype og -modeletiket Etiketten med maskintype og -model identificerer computeren. Når du kontakter Lenovo for at få hjælp, kan supportteknikeren bruge oplysningerne om maskintype og -model til at identificere computeren og give dig hurtigere service. Følgende er et eksempel på en etiket med maskintype og -model. Figur 6. Maskintype og -modeletiket Kapitel 1 . Produktoversigt 13

..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 26

14 ThinkCentre Brugervejledning

..

Hyppigt stillede spørgsmål - Page 27

Kapitel 2. Brug af computeren Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du bruger nogle af computerens komponenter. Hyppigt stillede spørgsmål I det følgende finder du nogle tip, der kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af din computer. Kan jeg få brugervejledningen på et andet sprog? Brugervejledningen findes på en række forskellige sprog på Lenovos supportwebsted på: http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides Hvor findes retableringsdiskene? Lenovo leverer et program, som du kan bruge til at oprette retableringsdiske. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter ..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 28

Brug en fingeraftrykslæser Nogle computere leveres med et tastatur, som har en fingeraftrykslæser. Du kan finde flere oplysninger om fingeraftrykslæseren i “Fingerprint Software” på side 5. Gør følgende for at åbne programmet ThinkVantage Fingerprint Software og bruge fingeraftrykslæseren: Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fingeraftrykslæser . Følg vejledningen på skærmen. Der er flere oplysninger i hjælpen til ThinkVantage Fingerprint Software. Brug af mus med hjul Musen med hjul har disse funktioner: 1 Hjul Brug hjulet til at styre musen..

Kapitel 2 - Page 29

Indstilling af lydstyrken fra skrivebordet Du får adgang til lydstyrkeknappen på skrivebordet via lydstyrkeikonen på proceslinjen, der er placeret i nederste, højre hjørne af Windows-skrivebordet. Klik på lydstyrkeikonen, og flyt skyderen op eller ned for at kontrollere lydstyrken, eller klik på ikonen Slå fra for at slå lyden fra. Hvis lydstyrkeikonen ikke findes på proceslinjen, kan du finde hjælp i afsnittet “Tilføjelse af lydstyrkeikon til proceslinjen” på side 17. Tilføjelse af lydstyrkeikon til proceslinjen Gør følgende for at tilføje lydstyrkeikonen på proceslin..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 30

• Hvis du skal fjerne eventuelle fingeraftryk på disken, skal du rengøre den ved at tørre den med en ren blød klud fra midten og udefter. Hvis du aftørrer disken i cirkulære bevægelser, kan det medføre tab af data. • Skriv ikke på overfladen, og placér ikke papir på den. • Undgå at ridse eller sætte mærker på disken. • Lad ikke disken ligge i direkte sollys. • Brug ikke benzin, fortynder eller andre rensemidler til at rengøre disken. • Tab eller bøj ikke disken. • Sæt ikke en ødelagt disk i drevet. Bøjede, ridsede eller snavsede diske kan ødelægge drevet...

Hjælp til handicappede og ergonomi - Page 31

Kapitel 3. Dig og din computer Dette kapitel indeholder oplysninger om hjælp til handicappede, ergonomi og flytning af computeren til andre lande eller områder. Hjælp til handicappede og ergonomi Det er vigtigt at have gode vaner mht. ergonomi for at få mest muligt ud af computeren og undgå gener. Indret arbejdspladsen og det udstyr, du bruger, så det passer bedst til dit behov og det arbejde, du skal udføre. Sørg desuden for at have gode arbejdsvaner, så du yder mest muligt og har det så behageligt som muligt, når du bruger computeren. Følgende afsnit handler om, hvordan du ind..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 32

Justér skærmen, så den øverste kant af skærmen er i eller lige under øjenhøjde. Placér skærmen i en afstand af ca. 50 - 60 cm. fra dig, så den er behagelig at se på, og den skal være anbragt, så du ikke behøver dreje kroppen for at kunne se den. Placér også andet udstyr, du bruger jævnligt, f.eks. telefonen eller musen, så de er nemme at få fat i. Genskin og lys Anbring skærmen, så du får mindst muligt genskin og refleks fra loftslys, vinduer og andre lyskilder. Genskin fra reflekterende overflader kan betyde, at det er svært at se skærmbilledet. Hvis du har mulighed..

Kapitel 3 - Page 33

Registrer din computer hos Lenovo Du registrerer din computer hos Lenovo på adressen http://www.lenovo.com/register. Følg herefter vejledningen på skærmen for at afslutte registreringen. Det kan hjælpe myndighederne med at skaffe dig computeren tilbage, hvis du mister den, eller den bliver stjålet. Hvis du registrerer computeren, kan Lenovo også informere dig om tekniske oplysninger og opgraderinger. Når du registrer computeren, lægges oplysningerne i en database, så Lenovo kan kontakte dig i tilfælde af tilbagekaldelse eller et andet alvorligt problem. I visse tilfælde får reg..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 34

22 ThinkCentre Brugervejledning

..

Sikkerhedsfunktioner - Page 35

Kapitel 4. Sikkerhed Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du beskytter computeren mod tyveri og uautoriseret brug. Sikkerhedsfunktioner Der findes følgende sikkerhedsfunktioner på computeren: • Programmet Computrace Agent integreret i firmware Programmet Computrace Agent er en løsning til styring af it-aktiver og retablering efter computertyveri. Programmet registrerer, om der er foretaget ændringer på computeren, f.eks. hardware, software eller det sted, computeren kalder op fra. Bemærk: Du skal evt. købe et abonnement for at kunne aktivere programmet Computrace Agent...

Figur 7. Installation af en hængelås - Page 36

Låsning af computerens dæksel Du kan forhindre, at personer uden autorisation får adgang til computerens indre, ved at låse computerdækslet. Computeren leveres med en løkke til en hængelås, så computerdækslet ikke kan afmonteres, når der er sat en hængelås på. Figur 7. Installation af en hængelås 24 ThinkCentre Brugervejledning

..

Tilslutning af en integreret kabellås - Page 37

Tilslutning af en integreret kabellås Med en indbygget kabellås, kaldes også for en Kensington-lås, kan du fastgøre computeren til et bord eller et andet fast objekt. Kabellåsen sluttes til den indbyggede port til kabellås på bagsiden af computeren, og den fungerer sammen med en nøgle. Kabellåsen låser også de knapper, der bruges til at åbne computerdækslet. Det er den samme type lås, som de låse, der bruges på mange bærbare computere. Du kan bestille en integreret kabellås direkte fra Lenovo ved at søge efter Kensington at: http://support.lenovo.com Figur 8. Indbygget k..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 38

• Administrator Password: Administratorkodeordet forhindrer uautoriserede brugere i at ændre konfigurationsindstillingerne. Hvis du er ansvarlig for at vedligeholde konfigurationsindstillingerne på flere computere, kan du angive et administratorkodeord. Der er flere oplysninger i afsnittet “Administratorkodeord” på side 62. Du behøver ikke at angive et kodeord for at kunne bruge computeren. Men du øger sikkerheden, når du bruger kodeord. Windows-kodeord Afhængigt af Windows-styresystemets version kan du bruge kodeord til forskellige formål, bl.a. kontrol af, hvem der kan logge..

Kapitel 4 - Page 39

Hjælpen til antivirusprogrammet indeholder flere oplysninger om, hvordan du bruger programmet. Kapitel 4 . Sikkerhed 27

..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 40

28 ThinkCentre Brugervejledning

..

Bemærkninger: - Page 41

Kapitel 5. Installation eller udskiftning af hardware Dette kapitel indeholder vejledning i, hvordan du installerer eller udskifter hardware på computeren. Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet Du må ikke åbne den antistatiske pose med den nye del, før du har fjernet den defekte del fra computeren, og du er klar til at installere den nye del. Statisk elektricitet er ikke skadelig for mennesker. Imidlertid kan det beskadige computerens komponenter og dele. Tag følgende forholdsregler, når du håndterer dele og andre computerkomponenter, så de ikke bliv..

Figur 9. Afmontering af dækslet - Page 42

Afmontering af dækslet Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v. Dette afsnit indeholder en vejledning i, hvordan du afmonterer computerens dæksel. Pas på: Sluk for computeren, og lad den køle af i tre til fem minutter, før du fjerner dækslet. Gør følgende for at fjerne computerens dæksel: 1. Fjern alle medier fra drevene, sluk for alle tilsluttede enheder, og sluk for computeren. 2. Tag alle netledninger ud af stikkontakterne. 3. Afmontér alle netledninger, Inpu..

Afmontering og montering af frontdækslet - Page 43

Afmontering og montering af frontdækslet Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v. Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du afmonterer og monterer frontdækslet. Gør følgende for at afmontere og montere frontdækslet: 1. Sluk for computeren, og afmontér alle netledninger fra stikkontakterne. 2. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering af dækslet” på side 30. 3. Fjern frontdækslet ved at løsne de tre plastictapper i venstre side og vip ..

Installation eller udskiftning af et PCI-kort - Page 44

4. Montér frontdækslet ved at justere de tre plastictapper på højre side af dækslet med de tilsvarende huller i rammen, og vip herefter dækslet indad i venstre side, indtil der lyder et klik. Figur 11. Montering af frontdækslet igen Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 50 for at afslutte installationen eller udskiftningen. Installation eller udskiftning af et PCI-kort Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst..

Kapitel 5 - Page 45

3. Fjerm den skrue, der sikrer PCI-kortlåsen, bag på computeren. Figur 12. Fjernelse af den skrue, der sikrer PCI-kortlåsen. 4. Gør et af følgende, afhængigt af om du installerer eller udskifter et PCI-kort: • Hvis du skal installere et PCI-kort, skal du fjerne metaldækslet i den relevante port. Kapitel 5 . Installation eller udskiftning af hardware 33

..

Figur 13. Afmontering af et PCI-kort - Page 46

• Hvis du skal udskifte et gammelt PCI-kort, skal du tage fat i det gamle kort, der i øjeblikket er installeret, og forsigtigt trække det ud af stikket. Figur 13. Afmontering af et PCI-kort Bemærkninger: a. Kortet sidder stramt i stikket. Hvis det er nødvendigt, kan du skiftevis trække kortet et lille stykke ud i hver side, indtil det er helt ude af stikket. b. Hvis kortet holdes på plads af en monteringslås, skal du trykke på låsen 1 som vist for at låse den op. Tag fat i kortet, og træk det forsigtigt ud af stikket. 5. Tag det nye PCI-kort ud af den antistatiske pose. 6. Inst..

Installation eller udskiftning af et hukommelsesmodul - Page 47

7. Drej kortlåsen til den lukkede position for at fastgøre PCI-kortet. Figur 14. Installation af et PCI-kort 8. Genmontér derefter skruen, så PCI-kortlåsen bliver holdt på plads. Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 50 for at afslutte installationen eller udskiftningen. Installation eller udskiftning af et hukommelsesmodul Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsfo..

Figur 15. Afmontering af et hukommelsesmodul - Page 48

6. Gør et af følgende, afhængigt af om du installerer eller udskifter et hukommelsesmodul: • Hvis du udskifter et gammelt hukommelsesmodul, skal du åbne fastgørelsesklemmerne og forsigtigt trække hukommelsesmodulet ud af hukommelsesstikket. Figur 15. Afmontering af et hukommelsesmodul • Hvis du installerer et hukommelsesmodul, skal du åbne fastgørelsesklemmerne til det hukommelsesstik, du vil placere hukommelsesmodulet i. Figur 16. Åbning af fastgørelsesklemmerne 36 ThinkCentre Brugervejledning

..

ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger - Page 49

7. Placér det nye hukommelsesmodul over hukommelsesstikket. Kontrollér, at indhakket 1 på hukommelsesmodulet passer præcis med stikket 2 på systemkortet. Skub hukommelsesmodulet lige ned i stikket, indtil fastgørelsesklemmerne er låste. Figur 17. Installation af hukommelsesmodul 8. Installér PCI Express grafikkortet (x16) igen, hvis du har fjernet det. Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 50 for at afslutte installationen eller udskiftningen. Udskift batte..

Figur 18. Afmontering af det gamle batteri - Page 50

4. Fjern det gamle batteri. Figur 18. Afmontering af det gamle batteri 5. Installér et nyt batteri. Figur 19. Installation af et nyt batteri 6. Luk computerdækslet, og tilslut kablerne. Læs afsnittet “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 50. Bemærk: Når computeren tændes første gang, efter at batteriet er udskiftet, vises der muligvis en fejlmeddelelse. Det er normalt, når du har udskiftet batteriet. 7. Tænd for computeren og alle tilsluttede enheder. 8. Brug programmet Setup Utility til at angive dato, klokkeslæt og eventuelle kodeord. Læs afsnittet Kapitel 7 “Bru..

Figur 20. Afmontering af den primære harddisk - Page 51

Figur 20. Afmontering af den primære harddisk 6. Skub den nye harddisk ind i harddiskens drevbås, og juster skruehullerne i den nye harddisk med de tilsvarende huller i diskbåsen. Montér derefter de fire skruer, så den nye harddisk bliver holdt på plads. Figur 21. Installation af harddisken Kapitel 5 . Installation eller udskiftning af hardware 39

..

Figur 22. Tilslutning af SATA-harddisk - Page 52

7. Slut den ene ende af signalkablet til bagsiden af den nye harddisk og den anden ende til et ledigt SATA-stik på systemkortet. Læs afsnittet “Placering af delene på systemkortet” på side 11. Find derefter et tilgængeligt strømstik med fem ledere, og sæt det i på bagsiden af den nye harddisk. Figur 22. Tilslutning af SATA-harddisk Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 50 for at afslutte installationen eller udskiftningen. Udskiftning af det optiske dre..

Figur 23. Afmontering af det optiske drev - Page 53

Figur 23. Afmontering af det optiske drev 5. Skub det nye optiske drev ind i drevbåsen forfra, og juster skruehullerne i den nye optiske disk med de tilsvarende huller i diskbåsen. Montér derefter de tre skruer, så det nye optiske drev bliver holdt på plads. Figur 24. Installation af det optiske drev Kapitel 5 . Installation eller udskiftning af hardware 41

..

Figur 25. Tilslutning af det optiske drev - Page 54

6. Slut den ene ende af signalkablet til bagsiden af det nye optiske drev og den anden ende til et ledigt SATA-stik på systemkortet. Læs afsnittet “Placering af delene på systemkortet” på side 11. Find derefter et tilgængeligt strømstik med fem ledere, og sæt det i på bagsiden af det nye optiske drev. Figur 25. Tilslutning af det optiske drev Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 50 for at afslutte installationen eller udskiftningen. Udskiftning af str..

Kapitel 5 - Page 55

Der er farlig spænding, strøm og farlige energiniveauer i alle komponenter, hvor denne mærkat sidder på. Disse komponenter indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Kontakt en servicetekniker, hvis du mener, der er problemer med en af disse dele. Gør følgende for at udskifte strømforsyningsenheden: 1. Sluk for computeren, og afmontér alle netledninger fra stikkontakterne. 2. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering af dækslet” på side 30. 3. Afmontér kablerne til strømforsyningsenheden fra alle drevene og 24- og 4-bens strømstikkene på sys..

Udskiftning af køleplade og blæser - Page 56

Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 50 for at afslutte installationen eller udskiftningen. Udskiftning af køleplade og blæser Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v. Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du udskifter kølepladen og blæseren. Pas på: Kølepladen og blæseren kan være meget varme. Sluk for computeren, og lad den kø..

Figur 27. Afmontering af køleplade og blæser - Page 57

6. Følg disse handlinger for at fjerne de fire skruer, der sikrer kølepladen og blæseren på systemkortet: a. Tag skruen 1 delvist ud, fjern derefter skruen 2 helt, og fjern derefter skruen 1 helt. b. Tag skruen 3 delvist ud, fjern derefter skruen 4 helt, og fjern derefter skruen 3 helt. Bemærk: Fjern forsigtigt de fire skruer fra systemkortet for at undgå at beskadige systemkortet. De fire skruer kan ikke fjernes fra kølepladen og blæseren. Figur 27. Afmontering af køleplade og blæser 7. Løft den defekte køleplade og blæser op fra systemkortet. Bemærkninger: a. Du skal muligvi..

Figur 28. Adgang til mikroprocessoren - Page 58

Udskiftning af mikroprocessoren Vigtigt: Du må ikke åbne computeren eller foretage nogen reparationer, før du har læst og forstået afsnittet “Vigtige sikkerhedsforskrifter” på side v. Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du udskifter mikroprocessoren. Pas på: Kølepladen og mikroprocessoren kan være meget varme. Sluk for computeren, og lad den køle af i tre til fem minutter, før du fjerner dækslet. Gør følgende for at udskifte mikroprocessoren: 1. Sluk for computeren, og afmontér alle netledninger fra stikkontakterne. 2. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnitt..

Figur 29. Afmontering af mikroprocessoren - Page 59

6. Løft mikroprocessoren lige op af mikroprocessorsoklen. Figur 29. Afmontering af mikroprocessoren Bemærkninger: a. Mikroprocessoren og soklen kan se anderledes ud end på billedet. b. Læg mærke til, hvordan mikroprocessoren vender i soklen. Du kan enten kigge efter den lille trekant 1 i det ene hjørne af mikroprocessoren, eller du kan lægge mærke til, hvordan indhakkene 2 vender på mikroprocessoren. Det er vigtigt, når du skal installere den nye mikroprocessor på systemkortet. c. Du må kun tage fat i kanterne af mikroprocessoren. Rør ikke ved guldkontakterne i bunden. d. Undg..

Udskiftning af enhed med lyd- og USB-stik på forsiden - Page 60

10. Sæt den nye mikroprocessor lige ned i mikroprocessorsoklen på systemkortet. Figur 30. Montering af mikroprocessoren 11. Luk mikroprocessorholderen, og lås den med det lille håndtag for at fastgøre den nye mikroprocessoren i soklen. 12. Montér kølepladen og blæserenheden igen. Læs afsnittet “Udskiftning af køleplade og blæser” på side 44. 13. Montér alle de kabler igen, som du fjernede fra systemkortet. Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 50 f..

Udskiftning af tastaturet eller musen - Page 61

6. Fjern skruen, der fastgør rammen til enheden med stik til lyd og USB på forsiden til kabinettet, for at fjerne rammen fra kabinettet. Figur 31. Afmontering af enhed med lyd- og USB-stik på forsiden 7. Montér den nye enhed med stik til lyd og USB i kabinettet, og placér skruehullet i rammen, så det passer til det tilsvarende hul i kabinettet. 8. Skru den skrue i, der fastgør enheden med lyd- og USB-stik på forsiden til rammen. 9. Tilslut kablerne fra enheden med lyd- og USB-stik til systemkortets stik til lyd og USB på forsiden. Læs afsnittet “Placering af delene på systemkor..

Figur 32. Tilslutning af USB-tastatur eller -mus - Page 62

2. Tilslut et nyt tastatur eller en ny mus til et af USB-stikkene på computeren. Afhængigt af hvor du vil tilslutte det nye tastatur eller den nye mus, skal du se “Stik, kontroller og indikatorer på computerens forside” på side 8 eller “Stik på computerens bagside” på side 9. Figur 32. Tilslutning af USB-tastatur eller -mus Næste trin: • Hvis du vil fortsætte med en anden hardwareenhed: Fortsæt med det pågældende afsnit. • Læs “Afslutning af udskiftningen af dele” på side 50 for at afslutte installationen eller udskiftningen. Afslutning af udskiftningen af dele ..

Figur 33. Montering af computerens dæksel - Page 63

4. Placér computerens dæksel på rammen, så skinnestyret i bunden af dækslet passer med skinnen på rammen. Skub derefter dækslet mod forsiden af computeren, så det glider på plads med et klik. Figur 33. Montering af computerens dæksel 5. Hvis du har en hængelås, skal du låse dækslet med den. Læs afsnittet “Låsning af computerens dæksel” på side 24. 6. Hvis du har en kabellås, skal du låse computeren med den. Læs afsnittet “Tilslutning af en integreret kabellås” på side 25. 7. Slut de eksterne kabler og netledningerne til computeren igen. Læs afsnittet “Stik ..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 64

52 ThinkCentre Brugervejledning

..

Oprettelse og brug af retableringsmedier - Page 65

Kapitel 6. Oplysninger om retablering Dette kapitel indeholder oplysninger om retableringsløsninger fra Lenovo. Dette kapitel indeholder følgende emner: • Oprettelse og brug af retableringsmedier • Sikkerhedskopierings- og retableringsfunktioner • Brug af Rescue and Recovery-arbejdsområdet • Oprettelse og brug af et retableringsmedie • Installation eller geninstallation af styreprogrammer • Løsning af retableringsproblemer Bemærkninger: 1. Retableringsoplysningerne i dette kapitel gælder kun for computere med Rescue and Recovery-programmet eller Product Recovery-programmet..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 66

Bemærk: I styresystemet Windows 7 kan du oprette retableringsmedier vha. diske eller eksterne USB-lagerenheder. I Windows Vista kan du kun oprette retableringsmedier vha. diske, så funktionen kaldes også “Opret produktretableringsdiske.” Gør følgende for at oprette retableringsmedier i Windows 7: Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-diske . Følg herefter vejledningen på skærmbilledet. Brug af retableringsmedier Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du bruger retableringsmedier på forskellige styresystemer. På Windows 7-s..

Udførelse af en retablering - Page 67

2. Klik på pilen Start udvidet Rescue and Recovery i hovedvinduet i Rescue and Recovery. 3. Klik på Sikkerhedskopiér harddisken , og vælg indstillinger for sikkerhedskopieringen. Følg herefter vejledningen på skærmen for at afslutte sikkerhedskopieringen. Udførelse af en retablering Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan udfører en retablering ved hjælp af programmet Rescue and Recovery på forskellige styresystemer. Gør følgende for at udføre en retablering med programmet Rescue and Recovery i Windows 7: 1. Fra Windows-skrivebordet skal du klikke på Start ➙ Alle prog..

Oprettelse og brug af et retableringsmedie - Page 68

Bemærk: Læs “Løsning af retableringsproblemer” på side 58, hvis Rescue and Recovery-arbejdsområdet ikke starter. 4. Gør et af følgende: • Klik på Genopret filer , og følg vejledningen på skærmen for at genoprette filer fra harddisken. • Klik på Fuldstændig retablering , og følg vejledningen på skærmen for at retablere harddisken fra en Rescue and Recovery-sikkerhedskopi eller retablere harddisken til standardindstillingerne fra fabrikken. Klik på Hjælp for at få flere oplysninger om faciliteterne i Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Bemærk: Når du har retabler..

C:\SWTOOLS - Page 69

2. Tryk på F12-tasten flere gange, mens du tænder for computeren. Slip F12, når vinduet Please select boot device vises. 3. Vælg USB-harddisken som første startenhed i vinduet Please select boot device, og tryk på Enter. Genopretningsmediet starter. Når genopretningsmediet starter, åbnes Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Der er hjælp til de forskellige faciliteter i Rescue and Recovery-arbejdsområdet. Følg vejledningen for at udføre retableringen. Installér forudinstallerede programmer og styreprogrammer igen Foranstaltninger på computeren gør det muligt for dig at install..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 70

Installér programmer igen Hvis et program på computeren ikke fungerer korrekt, kan det være nødvendigt at fjerne det og installere det igen. Når du installerer igen, overskrives de eksisterende programfiler, og de problemer, du har med programmet, bliver løst. Der er flere oplysninger i hjælpen til Windows om, hvordan du fjerner et program. Gør følgende for at installere et program igen: Bemærk: Metoden til geninstallation af programmer varierer fra program til program. Se i dokumentationen til programmet, om der er særlige instruktioner til installationen. • Der er flere oplys..

Kapitel 6 - Page 71

Det er vigtigt at oprette et retableringsmedie og et sæt genoprettelsesmedier så hurtigt som muligt og opbevare dem et sikkert sted til fremtidig brug. Kapitel 6 . Oplysninger om retablering 59

..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 72

60 ThinkCentre Brugervejledning

..

Start af programmet Setup Utility - Page 73

Kapitel 7. Brug af programmet Setup Utility Programmet Setup Utility bruges til at få vist og ændre computerens konfiguration, uanset hvilket styresystem du bruger. Indstillingerne i styresystemet kan imidlertid tilsidesætte lignende indstillinger i programmet Setup Utility. Start af programmet Setup Utility Gør følgende for at starte programmet Setup Utility: 1. Kontrollér, at computeren er slukket. 2. Tryk på F1-tasten flere gange, mens du tænder for computeren. Slip F1, når du hører en række bip, eller når skærmbilledet med logoet vises. Bemærk: Hvis der er angivet et start..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 74

Kodeord - bemærkninger Et kodeord kan være en kombination af op til 64 alfanumeriske tegn. Af sikkerhedshensyn anbefales det, at du bruger et stærkt kodeord, som ikke er nemt at bryde. Brug følgende retningslinjer for at angive et stærkt kodeord: • De er på mindst otte tegn. • De indeholder mindst et bogstav og et tal. • Kodeord til programmet Setup Utility og harddisken skelner ikke mellem store og små bogstaver. • Indeholder ikke dit navn eller brugernavn. • Er ikke et almindeligt ord eller navn. • Er meget forskelligt fra de tidligere kodeord. Power-On Password Når de..

Kapitel 7 - Page 75

Sletning af glemt kodeord (nulstil CMOS) Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan slette et glemt eller mistet kodeord, f.eks. et brugerkodeord. Gør følgende for at slette et glemt eller mistet kodeord: 1. Fjern alle medier fra drevene, sluk for alle tilsluttede enheder, og sluk for computeren. Tag derefter alle netledninger ud af stikkontakterne, og afmontér alle kabler fra computeren. 2. Afmontér computerens dæksel. Læs afsnittet “Afmontering af dækslet” på side 30. 3. Find Nulstil CMOS/Recovery-jumperen på systemkortet. Læs afsnittet “Placering af delene på..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 76

1. Sluk for computeren. 2. Tryk på F12-tasten flere gange, mens du tænder for computeren. Slip F12, når vinduet Please select boot device vises. 3. Markér den relevante startenhed, og tryk på Enter. Computeren starter fra den enhed, du har valgt. Bemærk: Den normale startsekvens ændres ikke, når du vælger en startenhed i vinduet Please select boot device. Vælg eller revidér startsekvens for enheder Gør følgende for at få vist eller revidere den konfigurerede startsekvens for enhederne: 1. Start programmet Setup Utility. Læs afsnittet “Start af programmet Setup Utility” p..

Afslutning af Setup Utility-program - Page 77

2. Vælg Power ➙ After Power Loss i hovedmenuen i programmet Setup Utility, og tryk på Enter. 3. Markér Power On , og tryk på Enter. 4. Tryk på F10 for at gemme ændringerne og afslutte programmet Setup Utility. Tryk på Enter, når du bliver bedt om det, for at bekræfte, at du vil afslutte. Afslutning af Setup Utility-program Når du er færdig med at få vist eller ændre indstillingerne, skal du trykke på Esc-tasten for at vende tilbage til hovedmenuen i programmet Setup Utility. Du skal muligvis trykke på Esc flere gange. Gør et af følgende: • Hvis du vil gemme de nye indst..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 78

66 ThinkCentre Brugervejledning

..

Brug af systemprogrammer - Page 79

Kapitel 8. Opdatering af systemprogrammer Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du opdaterer POST og BIOS, og hvordan du genopretter efter fejl under en POST og BIOS-opdatering. Brug af systemprogrammer Systemprogrammer er computerens grundlæggende softwarelag. Systemprogrammer omfatter POST, BIOS og programmet Setup Utility. POST er en række test og procedurer, der udføres, hver gang du tænder for computeren. BIOS er et softwarelag, der oversætter instruktioner fra andre softwarelag til elektriske signaler, som computerens hardware kan udføre. Du kan bruge programmet Setup..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 80

Opdatér BIOS fra styresystemet (flash) Bemærk: Lenovo forbedrer hele tiden sine websteder, så indholdet på dem kan ændres uden varsel, herunder også det indhold, der er omtalt i det følgende. Gør følgende for at opdatere BIOS (udføre en FLASH) fra styresystemet: 1. Gå til http://support.lenovo.com. 2. Gør følgende for at finde de filer, der kan downloades til din maskintype: a. Indtast maskintypen i feltet Enter a product number (Indtast et produktnummer), og klik på Go (Gå). b. Klik på Downloads and drivers (Overførsler og styreprogrammer). c. Vælg BIOS i oversigten Refin..

Hold computeren opdateret - Page 81

Kapitel 9. Undgå problemer Dette kapitel indeholder oplysninger, som kan hjælpe dig med at undgå almindelige problemer og få computeren til at fungere, som den skal. Hold computeren opdateret I nogle situationer kan det være nødvendigt at have de seneste programmer, styreprogrammer eller styresystemer. Dette afsnit viser, hvordan du kan hente de seneste opdateringer til computeren. Vælg et af følgende emner: • “Hent de seneste styreprogrammer til computeren” på side 69 • “Opdatering af styresystemet” på side 69 • “Brug af System Update” på side 70 Hent de senest..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 82

Brug af System Update System Update hjælper med at holde programmer på computeren opdaterede. Opdateringspakker gemmes på Lenovo-servere og kan overføres fra Lenovos supportwebsted. Programpakker kan være fuldstændige programmer, styreprogrammer, BIOS-flash eller blot programopdateringer. Når System Update opretter forbindelse til webstedet Lenovo Support, genkender System Update automatisk maskintype og model på computeren, det installerede styresystem og det sprog, styresystemet anvender. Programmet bruger oplysningerne til at afgøre, hvilke opdateringer der er tilgængelige til ..

Rengøring af computeren - Page 83

Rengøring af computeren Computeren skal rengøres med jævne mellemrum for at beskytte overfladerne og sikre fejlfri funktion. Pas på: Husk at slukke for computeren og skærmen, inden du begynder rengøringen. Computer Du må kun benytte milde rengøringsmidler og en fugtig klud på computerens malede overflader. Tastatur Rengør computertastaturet ved at gøre følgende: 1. Fugt en blød klud med isopropanol-alkohol. 2. Tør alle tasterne af med kluden. Rengør én tast ad gangen. Hvis du tørrer flere taster af på én gang, kan kluden hænge fast i en af dem og muligvis beskadige taste..

Gode vaner for vedligeholdelse - Page 84

Mange computerforretninger har specielle rensemidler til LCD-skærme. Brug kun rengøringsmidler, der er beregnet til LCD-skærme. Kom midlet på en fnugfri, blød klud, når du renser LCD-skærmen. Nogle computerforretninger sælger særlige klude til rengøring af LCD-skærme. Almindelig skærm Skærmens overflade rengøres forsigtigt med en blød, tør klud eller ved at puste på den for at fjerne løse partikler. Benyt derefter en blød klud, der er let fugtet med et flydende rengøringsmiddel til glas (uden slibemiddel). Gode vaner for vedligeholdelse Via gode vaner for vedligeholdelse..

Kapitel 9 - Page 85

4. Tag netledningerne ud af stikkontakterne. 5. Tag kommunikationskablerne, f.eks. modem- eller netværkskabler, ud af telefonstikket eller netværksstikket, og derefter ud af stikkene på computeren. 6. Læg mærke til, hvor du har tilsluttet de andre kabler bag på computeren, og tag dem så ud. 7. Pak udstyret ned i den originale emballage, hvis du har gemt den. Hvis du bruger anden emballage, skal du fore den for at undgå at beskadige udstyret. Kapitel 9 . Undgå problemer 73

..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 86

74 ThinkCentre Brugervejledning

..

ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger - Page 87

Kapitel 10. Fejlfinding og problemløsning Dette kapitel beskriver grundlæggende fejlfinding og fejlfindingsprogrammer. Hvis problemet ikke beskrives her, kan du bruge Kapitel 11 “Oplysninger, hjælp og service” på side 95 til at få flere fejlfindingsoplysninger. Grundlæggende fejlfinding Skemaet nedenfor indeholder oplysninger, som du kan bruge til at udføre fejlfinding på computeren. Bemærk: Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses. Der findes en oversigt over telefonnumre til service og support i bogen ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger ,..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 88

Fejlfindingsprocedure Brug fremgangsmåden nedenfor som udgangspunkt for fejlfinding i forbindelse med problemer med computeren: 1. Kontrollér, at kablerne til alle tilsluttede enheder er tilsluttet korrekt og sidder fast. 2. Kontrollér, at alle tilsluttede enheder, som skal bruge strøm, er tilsluttet en korrekt jordforbundet stikkontakt. 3. Kontrollér, at alle tilsluttede enheder er aktiveret i computerens BIOS-indstillinger. Der er flere oplysninger om, hvordan du får adgang til og ændrer BIOS-indstillingerne i Kapitel 7 “Brug af programmet Setup Utility” på side 61. 4. Gå til..

Ingen lyd i Windows - Page 89

• “Netværksproblemer” på side 84 • “Problemer med ekstraudstyr” på side 87 • “Problemer med ydelse, og computeren låser” på side 88 • “Printerproblemer” på side 89 • “Problemer med den serielle port” på side 89 • “Programproblemer” på side 90 • “USB-problemer” på side 91 Lydproblemer Find symptomet i listen nedenfor: • “Ingen lyd i Windows” på side 77 • “En lyd-CD eller en disk, der er klargjort til automatisk afspilning, bliver ikke automatisk afspillet, når den sættes i et drev” på side 77 • “Der kommer kun lyd fra én..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 90

Handling: Se “CD-problemer” på side 78. Der kommer kun lyd fra én ekstern højtaler Symptom: Der kommer kun lyd fra én ekstern højtaler. Handling: • Kontrollér, at højtalerkablet er sat korrekt ind i stikket på computeren. • Kontrollér, at det kabel, som forbinder den venstre højtaler til den højre højtaler, er korrekt tilsluttet. • Dobbeltklik på højtalerikonen i Windows-meddelelsesområdet. Et vindue til styring af lydstyrken åbnes. Kontrollér, at indstillingerne for balance er korrekte. Hvis det ikke løser problemet, kan det være højtaleren, der er i stykker. ..

DVD-problemer - Page 91

Handling: • Kontrollér, at disken er sat korrekt i, og at siden med label vender opad. • Sørg for, at disken er ren. Tør disken af med en blød klud fra midten og ud for at fjerne støv eller fingeraftryk. Hvis du aftørrer disken i cirkulære bevægelser, kan det medføre tab af data. • Kontrollér, at disken ikke er ridset eller beskadiget. Prøv at indsætte en disk, som du ved er i orden. Hvis du ikke kan læse fra en disk, der er i orden, kan du have problemer med CD- eller DVD-drevet eller kablerne til drevet. Kontrollér, at strømforsyningskablet og signalkablet er korrekt ..

Ingen lyd eller periodisk lyd, når DVD-filmen afspilles - Page 92

Hvis det ikke løser problemet, skal du udføre fejlfindingsprogrammerne. Se afsnittet “Fejlfindingsprogrammer” på side 91 for at få flere oplysninger. Du kan finde teknisk assistance i Kapitel 11 “Oplysninger, hjælp og service” på side 95. Ingen lyd eller periodisk lyd, når DVD-filmen afspilles Symptom: Ingen lyd eller periodisk lyd, når DVD-filmen afspilles. Handling: • Kontrollér lydstyrkeindstillingerne på computeren og højtalerne. • Kontrollér, at diskens overflade er ren og ikke ridset. • Kontrollér alle kabeltilslutninger til og fra højtalerne. • Brug disk..

Problemer med tastatur, mus eller pegeudstyr - Page 93

• Hvis der er installeret SCSI-enheder, skal du kontrollere, at den sidste eksterne enhed i hver SCSI-kæde er afsluttet korrekt. Der er flere oplysninger i SCSI-dokumentationen. Hvis det ikke løser problemet, skal du udføre fejlfindingsprogrammerne. Se afsnittet “Fejlfindingsprogrammer” på side 91 for at få flere oplysninger. Du kan finde teknisk assistance i Kapitel 11 “Oplysninger, hjælp og service” på side 95. Problemer med tastatur, mus eller pegeudstyr Find symptomet i listen nedenfor: • “Alle taster eller nogle af tasterne på tastaturet fungerer ikke” på side ..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 94

Pilmarkøren på skærmen bevæger sig ikke, når du bevæger musen Symptom: Pilmarkøren på skærmen bevæger sig ikke, når du bevæger musen. Handling: Hvis musens pilmarkør flytter sig hakvis, skyldes det normalt, at der har sat sig snavs, fedt eller andet på kuglen inde i musen. Rengør musen. Se vejledningen i “Optisk mus” på side 71. Fingeraftrykslæseren virker ikke Symptom: Fingeraftrykslæseren fungerer ikke. Handling: Der kan være følgende årsager til, at fingeraftrykslæseren ikke fungerer korrekt: • Dit fingeraftryk registreres ikke korrekt. • Overfladen på læs..

Kapitel 10 - Page 95

Handling: Computeren skal efterses. Der er flere oplysninger under Kapitel 11 “Oplysninger, hjælp og service” på side 95. Skærmen fungerer, når jeg tænder for computeren, men hvis computeren ikke benyttes et stykke tid, bliver skærmen sort Symptom: Skærmen fungerer, når jeg tænder for computeren, men hvis computeren ikke benyttes et stykke, bliver skærmen sort. Handling: Computeren er sandsynligvis indstillet til at spare på energien ved hjælp af en strømstyringsfunktion. Hvis strømstyringsfunktionen er aktiveret, skal du deaktivere den eller ændre indstillingerne. Det bu..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 96

I Windows 7-styresystemet skal du klikke på Start ➙ Kontrolpanel ➙ Hardware og lyd ➙ Justér skærmopløsning ➙ Avancerede indstillinger . Klik derefter på fanen Skærm , og vælg en ny opdateringsfrekvens. • Der er flere oplysninger om skærmindstillinger i den dokumentation, der fulgte med styresystemet, eller i hjælpen. Hvis det ikke løser problemer, skal skærmen eventuelt efterses. Der er flere oplysninger i Kapitel 11 “Oplysninger, hjælp og service” på side 95. Billedet er misfarvet. Symptom: Billedet er misfarvet. Handling: Skærmen kan påvirkes af signalstøj fr..

Kapitel 10 - Page 97

Netværkskablet skal være korrekt forbundet med både computerens Ethernet-stik og RJ45-stikket på boksenheden. Afstanden mellem computeren og boksenheden må ikke være over 100 meter. Hvis problemet fortsætter, selv om kablet er korrekt forbundet, og afstanden er inden for den tilladte grænse, skal du forsøge med et andet kabel. • kablet er rigtigt installeret. • du anvender det rigtige styreprogram. Gør følgende i Windows 7-styresystemet: 1. Klik på Start ➙ Kontrolpanel . 2. Klik på Hardware og lyd . 3. Klik på Enhedshåndtering . Skriv et kodeord, eller angiv en bekræft..

Problemer med den trådløse LAN-forbindelse - Page 98

• Prøv et andet kabel. • Kontrollér, at linkpartneren udfører automatisk genforhandling. • Kontrollér, at kontakten er 802.3ab-kompatibel (gigabit over kobber). Problemer med den trådløse LAN-forbindelse Symptom: Jeg kan ikke oprette forbindelse vha. det indbyggede trådløse netværkskort. Handling: • Kontrollér, at styreprogrammet til trådløst LAN er den nyeste version. Skift til webstedet, og undersøg om den version af styreprogrammet, som støttes af Access Connections, er den nyeste, der angives i readme-filen. • Kontrollér, at computeren er inden for rækkevidden ..

Ekstraudstyr, som netop er installeret, fungerer ikke - Page 99

Handling: Windows 7-styresystemet sender PIM-elementer i XML-format, men de fleste Bluetooth-aktiverede enheder håndterer PIM-elementer i vCard-format. Hvis en anden Bluetooth-aktiveret enhed kan modtage en fil via Bluetooth, kan et PIM-element, som er sendt fra Windows 7-styresystemet, muligvis gemmes som en fil med filtypen .contact. Problemer med ekstraudstyr Brug disse oplysninger i forbindelse med fejlfinding på Lenovo-ekstraudstyr, som ikke har egne fejlfindingsoplysninger. Find symptomet i listen nedenfor: • “Ekstraudstyr, som netop er installeret, fungerer ikke” på side 87 ..

Problemer med ydelse, og computeren låser - Page 100

Problemer med ydelse, og computeren låser Hvis der er problemer med ydelsen, eller hvis computeren låser, kan det skyldes et af følgende: • “Ikke nok plads på harddisken” på side 88 • “Mange fragmenterede filer” på side 89 • “Ikke nok hukommelse” på side 89 Klik på en af ovenstående muligheder for at få oplysninger om, hvilke handlinger du kan udføre. Ikke nok plads på harddisken Symptom: Ikke nok plads på harddisken Windows-styresystemet arbejder langsomt, og der vises måske fejlmeddelelser, hvis der ikke er meget plads på harddisken. Gør følgende i Windo..

Mange fragmenterede filer - Page 101

Mange fragmenterede filer Symptom: Mange fragmenterede filer Handling: Udfør programmet Windows Diskdefragmentering. Bemærk: Afhængigt af størrelsen af harddisken og mængden af data på harddisken, kan diskdefragmenteringen tage flere timer. Gør følgende i Windows 7-styresystemet: 1. Luk alle aktive programmer og alle åbne vinduer. 2. Klik på Start ➙ Computer . 3. Højreklik på C-drevet, og klik herefter på Egenskaber . 4. Klik på fanen Funktioner . 5. Klik på Defragmentér nu , og klik herefter på Fortsæt . 6. Klik på Defragmentér nu igen for at starte diskdefragmenterin..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 102

Symptom: Der er ingen adgang til den serielle port. Handling: • Kontrollér, at det serielle kabel er korrekt tilsluttet den serielle port på computeren og den serielle enhed. Hvis den serielle enhed har sin egen netledning, skal du kontrollere, at den er tilsluttet en korrekt jordforbundet stikkontakt. • Hvis den serielle enhed har sin egen afbryderknap, skal du kontrollere, at den er er sat til tændt (On). • Hvis den serielle enhed har en Online-kontakt, skal du kontrollere, at den er sat til Online. • Hvis den serielle enhed er en printer, skal du kontrollere, at papiret tilfø..

USB-problemer - Page 103

• Hvis du har modtaget fejlmeddelelser, mens du brugte programmet, skal du læse i den trykte dokumentation, der blev leveret sammen med programmet, eller i hjælpen til programmet, for at få en beskrivelse af meddelelserne og en løsning på problemet. • Spørg softwareproducenten, om der er tilgængelige opdateringer til programmet. Mange softwareproducenter gør opdateringer tilgængelige fra World Wide Web. • Gør følgende, hvis programmet tidligere har fungeret korrekt, men ikke fungerer længere. Klik på Start ➙ Kontrolpanel ➙ System og sikkerhed ➙ System ➙ Systembesk..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 104

3. Hvis du ikke selv kan isolere og løse problemet, efter du har brugt programmerne, skal du gemme og udskrive de logfiler, som programmerne har oprettet. Du skal bruge logfilerne, når du taler med en Lenovo-tekniker. Lenovo Solution Center Programmet Lenovo Solution Center giver dig mulighed for at fejlfinde og løse computerproblemer. Det omfatter fejlfindingstest, indsamling af systemoplysninger, sikkerhedsstatus og supportoplysninger samt råd og tip til at opnå maksimal systemydeevne. Bemærkninger: • Programmet Lenovo Solution Center findes kun på modeller, hvor styresystemet Wi..

Udfør fejlfindingsprogrammet fra fejlfindingsdisken - Page 105

1. Download et selvstartende CD/DVD-image af fejlfindingsprogrammet (kaldes også for et iso-image) fra http://support.lenovo.com 2. Brug et CD/DVD-brænderprogram til at oprette en fejlfindingsdisk med ISO-imaget. Udfør fejlfindingsprogrammet fra fejlfindingsdisken Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du bruger fejlfindingsprogrammet fra den fejlfindingsdisk, du har oprettet. Gør følgende for at udføre fejlfindingsprogrammet fra den fejlfindingsdisk, du har oprettet: 1. Kontrollér, at det optiske drev, du vil bruge, står som første startdrev i startsekvensen. Læs afsnittet..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 106

94 ThinkCentre Brugervejledning

..

ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger - Page 107

Kapitel 11. Oplysninger, hjælp og service Dette kapitel indeholder oplysninger om hjælp, service og teknisk assistance til produkter, der er fremstillet af Lenovo. Flere oplysninger I dette afsnit kan du se, hvordan du får adgang til ressourcer, som du kan få brug for, når du benytter computeren. Lenovo ThinkVantage Tools Programmet Lenovo ThinkVantage Tools fører dig til en række oplysninger, og giver nem adgang til forskellige værktøjer, som kan hjælpe dig til at udføre dit arbejde på nem og sikker vis. Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools for at f..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 108

• Find en serviceudbyder i nærheden. Lenovos supportwebsted Tekniske supportoplysninger er tilgængelige på Lenovos supportwebsted på: http://www.lenovo.com/support Dette websted opdateres med de seneste supportoplysninger bl.a. om følgende: • Styreprogrammer og programmer • Fejlfindingsløsninger • Produkt- og servicegaranti • Oplysninger om produkter og dele • Brugervejledninger og manualer • Vidensdatabase og ofte stillede spørgsmål Hjælp og service Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du får hjælp og service. Brug af dokumentationen og fejlfindingsprogr..

ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger - Page 109

• Konfiguration af BIOS som en del af en installation eller opgradering • Ændringer, tilpasninger eller opgraderinger af styreprogrammer • Installation og vedligeholdelse af netværksstyresystemer (NOS) • Installation og vedligeholdelse af brugerprogrammer. Bogen ThinkCentre Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger , der leveres sammen med computeren, indeholder oplysninger om garantitypen og -varigheden. Gem kvitteringen som bevis på, at du er berettiget til garantiservice. Du kan finde en liste med Lenovos supporttelefonnumre, der er relevante for Danmark, ved at skifte til h..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 110

98 ThinkCentre Brugervejledning

..

Varemærker - Page 111

Tillæg A. Bemærkninger Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument, i alle lande. Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontroll..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 112

Lenovo Lenovo-logoet Rescue and Recovery ThinkCentre ThinkVantage Varemærkerne Microsoft og Windows tilhører Microsoft. Varemærkerne Intel, Celeron, Intel Core og Pentium tilhører Intel Corporation. Varemærket Linux tilhører Linus Torvalds. Alle andre varemærker anerkendes. 100 ThinkCentre Brugervejledning

..

Tillæg B. - Page 113

Tillæg B. Oplysninger om lovgivningsmæssige krav Bemærkning om eksportklassificering Dette produkt er underlagt United States Export Administration Regulations (EAR) og har ECCN-nr. (Export Classification Control Number) 4A994.b. Produktet må ikke reeksporteres til nogen af de lande, der står på EAR E1-landelisten (lande under embargo). Bemærkning om tv-output Følgende bemærkning gælder modeller, der leveres med facilitet til tv-modtagelse. Dette produkt inkorporerer teknologi, der er beskyttet af ophavsrettigheder, og som er beskyttet af metoderettigheder af visse amerikanske pat..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 114

Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Phone Number: 919-294-5900 Industry Canada-overensstemmelseserklæring om klasse B-emissioner This Class B digital apparatus complies with CanadianICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Den Europæiske Union - overholdelse af EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relati..

Tillæg B. Oplysninger om lovgivningsmæssige krav - Page 115

Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Korea Class B Compliance-erklæring Japanese VCCI Class B statement Japan comp..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 116

104 ThinkCentre Brugervejledning

..

Vigtige oplysninger i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF - Page 117

Tillæg C. Oplysninger vedr. affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt genbrug Vigtige oplysninger i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF EU Only WEEE-mærkningen (Waste Electrical and Electronic Equipment) gælder kun for lande i EU samt Norge. Udstyr mærkes i henhold til EU's direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Direktivet fastlægger de rammer, der gælder for returnering og genbrug af brugt udstyr i EU. Mærkaten påsættes forskellige produkter for at angive, at produktet ikke må smides væk, når det er udtjent, men skal genvindes i henh..

Oplysninger vedrørende genbrug for Brasilien - Page 118

Indsamling og genbrug af en ubenyttet computer eller skærm fra Lenovo Hvis du er ansat i en virksomhed og har brug for at skaffe dig af med en computer eller skærm fra Lenovo, der ejes af virksomheden, skal dette ske i overensstemmelse med den japanske lovgivning om tilskyndelse til en effektiv udnyttelse af ressourcer. Computere og skærme er kategoriseret som industriaffald og skal bortskaffes på forsvarlig vis af en virksomhed til bortskaffelse af industriaffald, der er certificeret af en lokal myndighed. I overensstemmelse med den japanske lovgivning om tilskyndelse til en effektiv u..

Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for Taiwan - Page 119

Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for Taiwan Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for den Europæiske Union Bemærkning: Dette mærke gælder kun for lande i den Europæiske Union (EU). Batterier eller emballage til batterier er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2006/66/EC vedrørende batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Direktivet fastlægger de rammer, der gælder for returnering og genbrug af brugte batterier og akkumulatorer i hele EU. Mærkaten påsættes forskellige batterier for at angive, at batteriet ikke må smides væk, n..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 120

108 ThinkCentre Brugervejledning

..

Stikordsregister - Page 121

Stikordsregister A Administrator, kodeord 62 afmontering af computerens dæksel 30 afslut, Setup Utility 65 antivirusprogram 7 arbejdsområde, sikkerhedskopiering og retablering 55 B bagside, stik 9 batteri, udskiftning 37 bemærkninger 99 bemærkninger, kodeord 62 Beskrivelse 9 BIOS, opdatere, (flash) 67–68 Boot-block-retablering 68 brug andre serviceydelser 97 dokumentation 96 fejlfindingsprogrammer 96 kodeord 61 retableringsmedie, opret og 56 Setup Utility 61 C CMOS, nulstil 63 computerens dæksel afmontér 30 computerens dæksel, montering 50 CRU afslut installationen 50 D dokumentati..

110 - Page 122

kodeord, brug af 61 kodeord, start 62 komponenter, interne 10 kundesupportcenter 96 køb af flere serviceydelser 97 køleplade og blæser, udskiftning 44 L Lenovo Solution Center 92 Lenovo ThinkVantage Toolbox 92 Lenovo ThinkVantage Tools 95 Lenovo Welcome 5, 95 lydindgangsstik 9 lydsubsystem 1 lydudgangsstik 9 løsning af retableringsproblemer 58 M medier båse 12 specifikationer 12 medier, oprettelse og brug af retableringsmedier 53 midlertidig startenhed 63 mikroprocessor udskift 46 mus, udskiftning 49 O opdatér (flash) af BIOS 67 systemprogrammer 67 opdatere BIOS (flash) 68 oplysninger..

111 - Page 123

stik 11 systemprogrammer, opdatering af 67 T tastatur, udskiftning 49 U udskift batteri 37 harddisk 38 køleplade og blæser 44 mikroprocessor 46 udskiftning af dele, afslutning 50 udvidelse 3 USB-stik 10 V varemærker 99 VGA-skærmstik 10 videosubsystem 1 vigtige sikkerhedsforskrifter v vælg midlertidig startenhed 63 startenhed 63 © Copyright Lenovo 2011 111

..

ThinkCentre Brugervejledning - Page 124

112 ThinkCentre Brugervejledning

..

Partnummer: 0B01189 - Page 126

Partnummer: 0B01189 Printed in USA (1P) P/N: 0B01189 *0B01189 *

..

Sponsored links

Latest Update