Lenovo Thinkcentre Edge 71 (finnish) User Guide Manual Finnish

ThinkCentre Edge 71 Language

Download Lenovo Thinkcentre Edge 71 (finnish) User Guide Manual Finnish

Sponsored links


Download Request Is In Process

1577, 1579 ja 1607 - Page 1

ThinkCentre Käyttöopas Konetyypit: 1577, 1579 ja 1607

..

Toinen painos (joulukuu 2011) - Page 2

Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: ”Tärkeät turvaohjeet” sivulla v ja Liite A ”Huomioon otettavaa” sivulla 99. Toinen painos (joulukuu 2011) © Copyright Lenovo 2011. RAJOITETTUJA OIKEUKSIA KOSKEVA HUOMAUTUS: Jos tiedot tai ohjelmisto toimitetaan General Services Administration (GSA) -sopimuksen ehtojen mukaisesti, niiden käyttöä, jäljentämistä ja luovuttamista koskevat sopimuksen GS-35F-05925 rajoitukset.

..

Sisältö - Page 3

Sisältö Tärkeät turvaohjeet . . . . . . . . . . . v Huolto ja päivitykset . . . . . . . . . . . . . v Staattiselta sähköltä suojautuminen . . . . . . . v Verkkojohdot ja verkkolaitteet . . . . . . . . . . vi Jatkojohdot ja niihin liittyvät laitteet . . . . . . . vi Pistokkeet ja pistorasiat . . . . . . . . . . . vii Ulkoiset laitteet . . . . . . . . . . . . . . vii Lämpö ja tuotteen tuuletus . . . . . . . . . . vii Käyttöympäristö . . . . . . . . . . . . . . viii Modeemiin liittyviä turvaohjeita . . . . . . . . viii Laserturvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . ix Virtaläh..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 4

Elvytystietovälineiden luonti ja käyttö . . . . . . 53 Elvytystietovälineiden luonti. . . . . . . . 53 Elvytystietovälineiden käyttö . . . . . . . 54 Varmistuskopiointi ja elvytys . . . . . . . . . 54 Varmistuskopiointi . . . . . . . . . . . 54 Elvytystoimien toteutus . . . . . . . . . 55 Rescue and Recovery -työtilan käyttö . . . . . 55 Pelastamistietovälineen luonti ja käyttö . . . . . 56 Pelastamistietovälineen luonti . . . . . . . 56 Pelastamistietovälineen käyttö. . . . . . . 57 Esiasennettujen sovellusten ja laiteajurien uudelleenasennus . . . . . . . . . . . . . 57 O..

iii - Page 5

Television käyttöön liittyvä huomautus . . . . . 101 Tietoja sähkömagneettisesta säteilystä . . . . . 101 Ilmoitus FCC (Federal Communications Commission) -säännösten mukaisuudesta . . 101 Muita määräyksiä koskeva ilmoitus. . . . . . . 103 Liite C. WEEE-direktiiviin ja kierrätykseen liittyviä tietoja . . . . 105 Tärkeitä tietoja Euroopan unionin direktiivistä 2002/96/EY . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Kierrätykseen liittyviä tietoja . . . . . . . . . 105 Kierrätykseen liittyviä tietoja Brasiliassa . . . . . 106 Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 6

iv ThinkCentre Käyttöopas

..

Huolto ja päivitykset - Page 7

Tärkeät turvaohjeet VAROITUS: Lue huolellisesti kaikki tähän tuotteeseen liittyvät turvaohjeet, ennen kuin teet mitään tässä julkaisussa kuvattuja toimia. Lisätietoja tässä osiossa ja tuotteen mukana toimitetun ThinkCentre, Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisun turvaohjeita käsittelevässä osiossa. Näiden turvaohjeiden tuntemus vähentää henkilövahinkojen ja tuotevaurioiden riskiä. Jos olet kadottanut ThinkCentre, Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisun, voit noutaa sen Portable Document Format (PDF) -muodossa Lenovo ® -tukisivustosta osoitteessa http://support.lenovo.com...

Verkkojohdot ja verkkolaitteet - Page 8

lisävarusteen tai asiakkaan vaihdettavissa olevan osan pakkausta, älä avaa staattiselta sähköltä suojaavaa pakkausta, ennen kuin asennusohjeissa neuvotaan tekemään niin. Jotta välttäisit staattisen sähkön aiheuttamat vauriot, noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi laitteisto-osia ja muita tietokoneen osia: • Vältä tarpeettomia liikkeitä. Liikkuminen voi muodostaa staattista sähkövarausta ympärillesi. • Käsittele osia aina varovaisesti. Tartu sovitinkortteihin, muistimoduuleihin ja piirikortteihin aina niiden reunoista. Älä koske paljaisiin virtapiireihin tai ..

Pistokkeet ja pistorasiat - Page 9

Pistokkeet ja pistorasiat Jos pistorasia, johon aiot kytkeä tietokoneen tai siihen liittyvät laitteet, näyttää vahingoittuneelta tai kuluneelta, älä käytä pistorasiaa vaan anna valtuutetun sähköasentajan vaihtaa sen tilalle uusi rasia. Älä väännä pistoketta tai tee siihen muutoksia. Jos pistoke vahingoittuu, hanki valmistajalta uusi pistoke tilalle. Älä liitä tietokonetta samaan pistorasiaan paljon virtaa kuluttavan laitteen kanssa. Muutoin mahdolliset jännitevaihtelut voivat vioittaa tietokonetta, sen tietoja tai siihen liitettyjä laitteita. Joidenkin tuotteiden mukana..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 10

ennen kuin avaat tietokoneen kannen. Vältä tietokoneen käyttöä 50 senttimetriä lähempänä vilkasliikenteisiä paikkoja. Jos tietokonetta joudutaan käyttämään tällaisella alueella tai sen lähistöllä, tietokone kannattaa tarkistaa pölyn kerääntymisen varalta ja puhdistaa pölystä mainittua useammin. Noudata aina seuraavia perusohjeita oman turvallisuutesi vuoksi ja tietokoneen toimintakyvyn optimoimiseksi: • Pidä kansi aina kiinni tietokoneen verkkojohdon ollessa kytkettynä pistorasiaan. • Tarkista tietokoneen ulkopinta säännöllisesti pölyn kerääntymisen varalt..

Laserturvaohjeet - Page 11

• Vältä muun kuin langattoman puhelimen käyttöä ukonilman aikana. Salama saattaa aiheuttaa sähköiskun. • Älä ilmoita kaasuvuodosta puhelimitse vuodon läheisyydessä. Laserturvaohjeet VAROITUS: Kun asennat lasertuotteita (kuten CD-levyjä, DVD-asemia, kuituoptiikkalaitteita tai lähettimiä), huomaa seuraavat seikat: • Älä avaa koteloa. Lasertuotteen kotelon avaaminen saattaa altistaa vaaralliselle lasersäteilylle. Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia. • Muiden kuin tässä julkaisussa mainittujen säätöjen tai toimien teko voi altistaa vaaralliselle säteilylle..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 12

x ThinkCentre Käyttöopas

..

Ominaisuudet - Page 13

Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus Tässä luvussa on tietokonetta koskevia teknisiä tietoja ja tietoja tietokoneen ominaisuuksista, Lenovon toimittamista ohjelmista, sisäisistä asemista ja osista, vastakkeiden ja porttien sijainnista sekä osien sijainnista emolevyssä. Ominaisuudet Tässä osiossa on tietoja tietokoneen ominaisuuksista. Seuraavat tiedot koskevat useita malleja. Kun haluat tarkistaa tiettyä mallia koskevat tiedot, toimi seuraavasti: • Avaa Lenovo BIOS Setup Utility -ohjelma noudattamalla ohjeita kohdassa Luku 7 ”Setup Utility -ohjelman käyttö” sivulla 61. Voit katsel..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 14

Verkkoyhteydet • Sisäinen Ethernet 100/1000 Mbps -ohjain • PCI-faksimodeemi (joissakin malleissa) Järjestelmänhallintaominaisuudet • Laitteiston automaattisten käynnistystestien (POST) tulosten tallennus • Desktop Management Interface (DMI) -liittymä Desktop Management Interface -liittymän kautta käyttäjät voivat tarkistaa tietokoneeseen liittyviä tietoja, kuten suorittimen tyypin, asennuspäivämäärän, liitetyt tulostimet ja muut oheislaitteet, virtalähteet ja huoltohistorian. • ErP-vaatimustenmukaisuustila ErP (energy-related products) -vaatimustenmukaisuustila vä..

Luku 1 - Page 15

Siirräntäominaisuudet • Ethernet-vastake • Yksi DVI-liitäntäisen näyttimen vastake • Yksi yhdeksännastainen sarjaportti (lisävaruste) • Yksi VGA-liitäntäisen näyttimen vastake • Kuusi USB (Universal Serial Bus) -vastaketta (kaksi etulevyssä ja neljä takalevyssä) • Kolme äänivastaketta (ääni sisään, ääni ulos ja mikrofoni) takalevyssä • Kaksi äänivastaketta (mikrofoni ja kuuloke) etulevyssä Lisätietoja on kohdassa ”Tietokoneen etuosassa olevien vastakkeiden, säädinten ja merkkivalojen sijainti” sivulla 8 ja kohdassa ”Tietokoneen takaosassa olev..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 16

Käyttöjärjestelmä(t), yhteensopivuus varmennettu tai testattu 1 (vaihtelee mallin tyypin mukaan) • Linux ® • Microsoft Windows XP Professional SP 3 Tekniset tiedot Tässä jaksossa kuvataan tietokoneen fyysisiä ominaisuuksia. Mitat Leveys: 160 mm Korkeus: 355 mm Syvyys: 355 mm Paino Enimmäiskokoonpano (toimitettaessa): 7,5 kg (ilman pakkausta) Enimmäiskokoonpano (toimitettaessa): 10,5 kg (pakkauksessa) Ympäristö • Ilman lämpötila: Käytössä: 10–35 °C Virta katkaistuna: -40–60°C Virta katkaistuna: -10–60 °C (ilman pakkausta) • Ilmankosteus: Käytössä: 20–80..

Ohjelmiston yleiskuvaus - Page 17

Ohjelmiston yleiskuvaus Tietokoneessa on esiasennettu käyttöjärjestelmä ja useita Lenovon toimittamia ohjelmia. Lenovon toimittamat ohjelmat Lenovo on toimittanut tietokoneen mukana jäljempänä mainitut ohjelmat, jotka auttavat tehostamaan työskentelyä ja vähentämään tietokoneen ylläpitokustannuksia. Tietokoneen mukana toimitetut ohjelmat saattavat vaihdella tietokoneen mallin ja esiasennetun käyttöjärjestelmän mukaan. Lenovo ThinkVantage Tools Lenovo ThinkVantage ® Tools -ohjelman avulla löydät helposti tietoja ja työkaluja, joiden avulla työskentely sujuu helposti ja..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 18

järjestelmän mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Lisätietoja on kohdassa ”Lenovo Solution Center” sivulla 92. Lenovo ThinkVantage Toolbox Huomautus: Tietokoneeseesi on esiasennettu joko Lenovo Solution Center- tai Lenovo ThinkVantage Toolbox -vianmääritysohjelma. Tämä riippuu tietokoneesi valmistusajankohdasta. Lisätietoja Lenovo Solution Center -ohjelmasta on kohdassa ”Lenovo Solution Center” sivulla 92. Lenovo ThinkVantage Toolbox -ohjelman avulla voit ylläpitää tietokonettasi, parantaa tietojenkäsittelyn suojausta, selvittää tietokonehäiriöiden syyt, tutustua..

ThinkVantage System Update - Page 19

ThinkVantage System Update ThinkVantage System Update -ohjelman avulla voit pitää tietokoneen ohjelmiston ajantasaisena. Ohjelma noutaa ja asentaa tietokoneeseen ohjelmistopaketteja (ThinkVantage-sovelluksia, laiteajureita sekä BIOS-päivityksiä ja muita kolmansien osapuolien sovelluksia). Adobe Reader Adobe Reader -ohjelman avulla voit tarkastella ja tulostaa PDF-asiakirjoja sekä kohdistaa niihin hakuja. Virustentorjuntaohjelmisto Tietokoneen mukana on toimitettu virustentorjuntaohjelma, jonka avulla voit etsiä ja poistaa viruksia. Lenovo toimittaa kiintolevyasemassa virustentorjunta..

Kuva 1. Etuosan vastakkeet, säätimet ja merkkivalot - Page 20

Tietokoneen etuosassa olevien vastakkeiden, säädinten ja merkkivalojen sijainti Kuva 1 ”Etuosan vastakkeet, säätimet ja merkkivalot” sivulla 8 näyttää tietokoneen etuosassa olevien vastakkeiden, säädinten ja merkkivalojen sijainnin. Kuva 1. Etuosan vastakkeet, säätimet ja merkkivalot 1 Kiintolevyaseman toiminnan merkkivalo 5 USB-liitäntä (USB-portti 1) 2 Virran merkkivalo 6 Kuulokkeiden vastake 3 Virtakytkin 7 Mikrofonivastake 4 Optisen aseman painike 8 USB-liitäntä (USB-portti 2) 8 ThinkCentre Käyttöopas

..

Tietokoneen takaosassa olevien vastakkeiden sijainti - Page 21

Tietokoneen takaosassa olevien vastakkeiden sijainti Kuva 2 ”Takaosan vastakkeet” sivulla 9 näyttää tietokoneen takaosassa olevien vastakkeiden sijainnin. Joissakin tietokoneen takalevyssä olevissa vastakkeissa on värikoodi, joka auttaa selvittämään kaapeleiden kytkentäpaikat. Kuva 2. Takaosan vastakkeet 1 Jännitekytkin (saatavana joissakin malleissa) 9 PCI Express x16 -grafiikkakorttipaikka 2 Verkkojohdon vastake 10 PCI Express x1 -korttipaikat (2) 3 DVI-liitäntäisen näyttimen vastake 11 Vaijerilukon paikka (Kingston-lukko) 4 VGA-liitäntäisen näyttimen vastake 12 Riippu..

Sisäisten osien sijainti - Page 22

Vastake Kuvaus Ethernet-vastake Tähän vastakkeeseen voidaan liittää lähiverkon (LAN) Ethernet-kaapeli. Huomautus: Tietokoneen käyttö FCC-luokan B (FCC Class B) rajoitusten mukaisesti edellyttää luokan Category 5 Ethernet-kaapelia. Mikrofonivastake Tähän vastakkeeseen liitetään mikrofoni, jonka avulla voit äänittää ääniä tai käyttää puheentunnistusohjelmia. Sarjaportti Tähän porttiin voidaan liittää erillinen modeemi, sarjaporttia käyttävä kirjoitin tai jokin muu 9-nastaista sarjaporttia käyttävä laite. USB-liitäntä Näihin portteihin voidaan liittää USB ..

Kuva 4. Emolevyn osien sijainti - Page 23

Emolevyn osien sijainti Kuva 4 ”Emolevyn osien sijainti” sivulla 11 näyttää osien sijainnin emolevyssä. Kuva 4. Emolevyn osien sijainti 1 4-nastainen virtalähteen vastake 12 CMOS-muistin tyhjennyksen ja palautuksen hyppyjohdin 2 Suoritin 13 Etuosan USB-vastake 2 (muiden USB-laitteiden liittämistä varten) 3 Suorittimen tuulettimen vastake 14 Etuosan USB-vastake 3 (muiden USB-laitteiden liittämistä varten) 4 Muistipaikka 1 (DIMM1) 15 Paristo 5 Muistipaikka 2 (DIMM2) 16 Sarjaportin (COM2) vastake 6 Lämpöanturin vastake 17 Etulevyn äänivastake 7 24-nastainen virtalähteen vasta..

Kuva 5. Asemapaikkojen sijainti - Page 24

tietovälineitä. Sisäiset asemat asennetaan asemapaikkoihin. Tässä käyttöoppaassa näitä paikkoja kutsutaan nimellä asemapaikka 1, asemapaikka 2 ja niin edelleen. Sisäistä asemaa asennettaessa tai vaihdettaessa on tärkeää selvittää, minkätyyppistä ja -kokoista asemaa kussakin asemapaikassa voidaan käyttää ja miten asennetun aseman kaapelit kytketään oikein. Tietokoneen sisäisten asemien asennus- ja vaihto-ohjeet ovat asianomaisissa jaksoissa seuraavassa kohdassa: ”Laitteiden asennus tai vaihto” sivulla 29. Kuva 5 ”Asemapaikkojen sijainti” sivulla 12 näyttää..

Kuva 6. Koneen tyyppi- ja mallimerkintä - Page 25

Koneen tyyppi- ja mallimerkintä Koneen tyyppi- ja mallimerkintä helpottaa tietokoneen tunnistamista. Kun otat yhteyttä Lenovon tukipalveluun, tukihenkilöt tunnistavat tietokoneesi koneen tyyppi- ja mallitietojen perusteella. Tämän ansiosta he voivat tarjota sinulle nopeampaa palvelua. Seuraavassa on esimerkki koneen tyyppi- ja mallimerkinnästä. Kuva 6. Koneen tyyppi- ja mallimerkintä Luku 1 . Tuotteen yleiskuvaus 13

..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 26

14 ThinkCentre Käyttöopas

..

Usein esitettyjä kysymyksiä - Page 27

Luku 2. Tietokoneen käyttö Tässä luvussa on tietoja tietokoneen joidenkin osien käyttämisestä. Usein esitettyjä kysymyksiä Seuraavassa on joitakin tietokoneen käyttöön liittyviä optimointivihjeitä. Mistä voin saada muunkielisen käyttöoppaan? Käyttöoppaan muunkieliset versiot on saatavilla Lenovon tukipalvelujen verkkosivustossa osoitteessa http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides. Missä elvytystietolevyt ovat? Lenovo tarjoaa ohjelman, jonka avulla voidaan luoda elvytystietolevyjä. Lisätietoja elvytystietolevyjen luomisesta on kohdassa ”Elvytystietovälineiden luon..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 28

Sormenjälkitunnistimen käyttö Joidenkin tietokoneiden näppäimistöön on sijoitettu sormenjälkitunnistin. Lisätietoja sormenjälkitunnistimesta on kohdassa ”Fingerprint Software” sivulla 5. Voit avata ThinkVantage Fingerprint Software -ohjelman ja käyttää Fingerprint Reader -sormenjälkitunnistinta valitsemalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fingerprint Reader . Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja on ThinkVantage Fingerprint Software -ohjelman ohjetoiminnossa. Rullahiiren käyttö Rullahiiressä on seuraavat säätimet: 1 Rullap..

Luku 2 - Page 29

Äänenvoimakkuuden säätäminen työpöydältä Äänenvoimakkuutta voi säätää Windowsin tehtäväpalkin oikeassa alakulmassa olevan äänenvoimakkuuskuvakkeen avulla. Voit säätää äänenvoimakkuutta napsauttamalla äänenvoimakkuuskuvaketta ja vetämällä liukusäädintä ylös tai alas. Voit vaimentaa äänet valitsemalla Vaimenna -kuvakkeen. Jos äänenvoimakkuuskuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, katso kohta ”Äänenvoimakkuuden kuvakkeen lisäys tehtäväpalkkiin” sivulla 17. Äänenvoimakkuuden kuvakkeen lisäys tehtäväpalkkiin Voit lisätä äänenvoimakkuuden kuvak..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 30

• Jos levy on pölyinen tai siinä on sormenjälkiä, puhdista levy pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla keskustasta ulkoreunoja kohti. Jos CD-tietolevyä pyyhitään pyörivin liikkein, tietoja saattaa kadota. • Älä kirjoita levyyn tai kiinnitä siihen mitään. • Älä naarmuta levyä tai tee siihen merkintöjä. • Älä säilytä levyä suorassa auringonvalossa. • Älä käytä bentseeniä, tinnereitä tai muita puhdistusaineita levyn puhdistuksessa. • Älä pudota levyä tai taivuta sitä. • Älä aseta vahingoittunutta levyä asemaan. Vääntyneet, naarmuuntuneet ta..

Helppokäyttötoiminnot ja käyttömukavuus - Page 31

Luku 3. Tietokone ja käyttäjä Tässä luvussa on tietoja helppokäyttötoiminnoista, käyttömukavuudesta ja tietokoneen siirtämisestä toiseen maahan tai toiselle alueelle. Helppokäyttötoiminnot ja käyttömukavuus Ergonomisesti oikeiden työskentelytapojen noudattaminen tehostaa tietokoneen käyttöä ja vähentää epämukavuutta. Järjestä työpisteesi ja sen laitteet tarpeisiisi ja työhösi sopivalla tavalla. Noudata myös terveellisiä työtapoja, sillä ne parantavat tehokkuutta ja mukavuutta. Seuraavissa ohjeaiheissa on tietoja työympäristön järjestelystä, tietokonelait..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 32

Käännä näytin sellaiseen asentoon, että kuvaruudun yläreuna on silmiesi tasolla tai vähän sen alapuolella. Sijoita näytin sopivalle katseluetäisyydelle (yleensä 50–60 cm) niin, että voit katsoa siihen kääntyilemättä. Sijoita muut usein käyttämäsi laitteet, kuten puhelin ja hiiri, käden ulottuville. Valaistus ja heijastukset Sijoita näytin sellaiseen asentoon, ettei kattovalaisimista, ikkunoista tai muista lähteistä tuleva valo pääse heijastumaan kuvaruudusta. Kiiltävistä pinnoista heijastuva valo saattaa aiheuttaa kuvaruutuun häiritseviä heijastuksia. Sijoita ..

Luku 3 - Page 33

Tietokoneen siirtäminen toiseen maahan tai toiselle alueelle Muista huomioida paikalliset sähköstandardit, kun siirrät tietokoneen toiseen maahan tai toiselle alueelle. Tässä osiossa on tietoja seuraavista aiheista: • ”Jännitekytkin” sivulla 21 • ”Vaihtovirtajohdot” sivulla 21 Jännitekytkin Joissakin tietokoneen malleissa on jännitekytkin lähellä verkkojohdon vastaketta. Kytkintä ei ole kaikissa malleissa. Ennen kuin asennat tietokoneen tai otat sen käyttöön toisessa maassa, varmista, että tietokone sopii käytettäväksi paikallisessa sähköverkossa. VAROITUS: ..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 34

22 ThinkCentre Käyttöopas

..

Suojausominaisuudet - Page 35

Luku 4. Suojaus Tässä jaksossa on ohjeita tietokoneen suojaamiseksi varkaudelta ja luvattomalta käytöltä. Suojausominaisuudet Seuraavat suojausominaisuudet ovat käytettävissä tietokoneessa: • Computrace Agent -ohjelmisto upotettuna laiteohjelmistoon Computrace Agent -ohjelmisto on IT-omaisuuden hallintatyökalu ja varastetun tietokoneen palautusratkaisu. Ohjelmisto havaitsee tietokoneeseen tehdyt muutokset, kuten laitteisto- ja ohjelmistomuutokset ja tietokoneen sijainnin. Huomautus: Computrace Agent -ohjelmiston käyttö saattaa edellyttää maksullista aktivointia. • Laitteide..

Tietokoneen kannen lukitseminen - Page 36

Tietokoneen kannen lukitseminen Voit estää tietokoneen sisäosien luvattoman käsittelyn lukitsemalla tietokoneen kannen. Tietokoneessa on riippulukkolenkki, johon voi asentaa tietokoneen kannen irrotuksen estävän riippulukon. Kuva 7. Riippulukon asennus 24 ThinkCentre Käyttöopas

..

Vaijerilukon kiinnittäminen - Page 37

Vaijerilukon kiinnittäminen Tietokone voidaan kytkeä pöytään tai muuhun irtaimeen kalustukseen vaijerilukon avulla. Vaijerilukko kiinnitetään sille varattuun aukkoon tietokoneen takaosassa, ja sitä käytetään avaimella. Vaijerilukko lukitsee myös tietokoneen kannen avauspainikkeet. Samantyyppinen lukko on käytössä monissa kannettavissa tietokoneissa. Vaijerilukon voi tilata suoraan Lenovolta. Tee haku sanalla Kensington osoitteessa http://support.lenovo.com. Kuva 8. Vaijerilukko Salasanojen käyttö Voit määrittää erilaisia tietokoneen luvattoman käytön estäviä salasan..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 38

• Pääkäyttäjän salasana: Pääkäyttäjän salasanan asetus estää tietokoneen asetusten luvattoman muuttamisen. Jos olet vastuussa usean tietokoneen kokoonpanoasetusten ylläpidosta, sinun kannattaa määrittää pääkäyttäjän salasana. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”pääkäyttäjän salasana.” sivulla 62. Tietokonetta voi käyttää normaalisti, vaikka salasanoja ei olisikaan asetettu. Salasanojen käyttö kuitenkin parantaa tietokoneen käytön turvallisuutta. Windows-salasanat Voit käyttää salasanoja suojaamaan eri toimintoja, esimerkiksi sisäänkirjautumist..

Huomautus: - Page 39

Huomautus: Virusmääritystiedostot on pidettävä ajan tasalla, jotta tietokone on suojattu uusilta viruksilta. Lisätietoja virustentorjuntaohjelmiston käytöstä on virustentorjuntaohjelmiston ohjetoiminnossa. Luku 4 . Suojaus 27

..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 40

28 ThinkCentre Käyttöopas

..

Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely - Page 41

Luku 5. Laitteiden asennus tai vaihto Tämä luku sisältää tietokoneen laitteiden asennus- ja vaihto-ohjeet. Staattiselle sähkölle herkkien laitteiden käsittely Älä avaa uuden osan sisältävää staattiselta sähköltä suojaavaa pakkausta, ennen kuin viallinen osa on poistettu tietokoneesta, ja olet valmis asentamaan uuden osan. Staattisesta sähköstä ei ole vaaraa ihmiselle, mutta se saattaa vioittaa tietokoneen osia. Jotta välttäisit staattisen sähkön aiheuttamat vauriot, noudata seuraavia varotoimia käsitellessäsi laitteisto-osia ja muita tietokoneen osia: • Vältä t..

Kuva 9. Tietokoneen kannen irrotus - Page 42

Tietokoneen kannen irrotus Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen mukana toimitetun ”Tärkeät turvaohjeet” sivulla v -julkaisun. Tämä jakso sisältää tietokoneen kannen irrotusohjeet. VAROITUS: Katkaise tietokoneesta virta ja anna tietokoneen jäähtyä 3–5 minuuttia, ennen kuin irrotat kannen. Voit irrottaa tietokoneen kannen seuraavasti: 1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja tietokoneesta. 2. Irrota kaikki verkkojohdot pistorasioist..

Etuosan peitelevyn irrotus ja uudelleenasennus - Page 43

Etuosan peitelevyn irrotus ja uudelleenasennus Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen mukana toimitetun ”Tärkeät turvaohjeet” sivulla v -julkaisun. Tämä jakso sisältää etuosan peitelevyn irrotus- ja kiinnitysohjeet. Voit irrottaa ja asentaa etuosan peitelevyn seuraavasti: 1. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota kaikki verkkojohdot pistorasioista. 2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 30. 3. Irrota etuosan peitelevy vapauttamalla vasemmassa reunassa olevat kolme muovi..

Kuva 11. Etuosan peitelevyn asennus paikalleen - Page 44

4. Asenna etuosan peitelevy takaisin paikalleen asettamalla levyn oikean reunan muovikielekkeet rungossa oleviin vastaaviin reikiin ja kääntämällä levy paikalleen siten, että vasemman reunan kielekkeet napsahtavat paikoilleen. Kuva 11. Etuosan peitelevyn asennus paikalleen Jatkotoimet: • Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan. • Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien asennuksen viimeistely” sivulla 50. PCI-kortin asennus tai vaihto Huomio: Älä avaa tieto..

Luku 5 - Page 45

3. Avaa tietokoneen takaosassa oleva PCI-kortin lukitussalvan kiinnitysruuvi. Kuva 12. PCI-kortin lukitussalvan kiinnitysruuvin irrottaminen 4. Tee jompikumpi seuraavista toimista sen mukaan, asennatko vai vaihdatko PCI-kortin: • Jos olet asentamassa PCI-korttia, irrota kyseisen paikan metallikansi. Luku 5 . Laitteiden asennus tai vaihto 33

..

Kuva 13. PCI-kortin irrotus. - Page 46

• Jos olet vaihtamassa vanhaa PCI-korttia, tartu asennettuna olevaan korttiin kiinni ja vedä se varovasti irti paikasta. Kuva 13. PCI-kortin irrotus. Huomautuksia: Huomautuksia: Huomautuksia: a. Kortti voi olla tiukasti kiinni korttipaikassa. Kääntele tarvittaessa korttia pienin liikkein varovasti edestakaisin, jotta se irtoaa korttipaikasta. b. Jos kortti on kiinnitetty salvalla paikalleen, avaa salpa painamalla kortin kiinnityssalpaa 1 kuvassa näkyvällä tavalla. Vedä kortti varovasti ulos korttipaikasta. 5. Poista uusi PCI-kortti staattiselta sähköltä suojaavasta pakkauksesta...

Muistimoduulin asennus ja vaihto - Page 47

7. Lukitse PCI-kortti paikalleen kääntämällä korttien lukitussalpa kiinni. Kuva 14. PCI-kortin asennus. 8. Kiinnitä uuden PCI-kortin lukitussalpa kiertämällä kiinnitysruuvi kiinni. Jatkotoimet: • Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan. • Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien asennuksen viimeistely” sivulla 50. Muistimoduulin asennus ja vaihto Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen muk..

Kuva 15. Muistimoduulin irrotus. - Page 48

5. Poista sellaiset osat, jotka estävät pääsyn muistimoduulin vastakkeisiin. Joissakin tietokoneen malleissa on irrotettava PCI Express x16 -näyttösovitin, jotta muistipaikkoihin pääsee helpommin käsiksi. Katso kohta ”PCI-kortin asennus tai vaihto” sivulla 32. 6. Tee jompikumpi seuraavista toimista sen mukaan, asennatko vai vaihdatko muistimoduulin: • Jos olet vaihtamassa vanhaa muistimoduulia, avaa kiinnityspidikkeet ja vedä muistimoduuli varovasti irti muistivastakkeesta. Kuva 15. Muistimoduulin irrotus. • Jos olet asentamassa muistimoduulia, avaa sen muistivastakkeen ki..

ThinkCentre Turvaohjeet ja takuutiedot - Page 49

7. Aseta uusi muistimoduuli muistivastakkeen yläpuolelle. Varmista, että muistimoduulin kohdistusura 1 on kohdakkain emolevyn vastakkeessa olevan ohjausulokkeen 2 kanssa. Paina muistimoduulia suoraan alaspäin vastakkeeseen, kunnes pidikkeet sulkeutuvat. Kuva 17. Muistimoduulin asennus. 8. Jos olet irrottanut PCI Express x16 -näyttösovittimen, asenna se uudelleen paikalleen. Jatkotoimet: • Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan. • Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet:..

Kiintolevyaseman vaihto (ensiöasema) - Page 50

4. Poista vanha paristo. Kuva 18. Pariston irrotus 5. Asenna uusi paristo. Kuva 19. Uuden pariston asennus. 6. Asenna tietokoneen kansi takaisin paikalleen ja kytke kaapelit. Katso kohta ”Osien asennuksen viimeistely” sivulla 50. Huomautus: Kun tietokoneeseen kytketään virta pariston vaihdon jälkeen, kuvaruutuun saattaa tulla virhesanoma. Tämä on normaalia. 7. Kytke virta tietokoneeseen ja kaikkiin siihen liitettyihin laitteisiin. 8. Setup Utility -ohjelman avulla voit asettaa päivämäärän, kellonajan ja salasanat. Katso kohta Luku 7 ”Setup Utility -ohjelman käyttö” sivul..

4. Irrota liitäntä- ja virtakaapeli kiintolevyasemasta. - Page 51

4. Irrota liitäntä- ja virtakaapeli kiintolevyasemasta. 5. Irrota kiintolevyaseman neljä kiinnitysruuvia. Vedä sitten kiintolevyasema ulos rungosta. Kuva 20. Ensiökiintolevyaseman poisto. Luku 5 . Laitteiden asennus tai vaihto 39

..

Kuva 21. Kiintolevyaseman asennus - Page 52

6. Liu'uta uusi kiintolevyasema kiintolevyaseman asemapaikkaan ja kohdista uuden kiintolevyaseman ruuvinreiät asemapaikan vastaaviin reikiin. Kiinnitä sitten uusi kiintolevyasema kiertämällä neljä kiinnitysruuvia kiinni. Kuva 21. Kiintolevyaseman asennus 7. Kytke liitäntäkaapelin toinen pää uuden kiintolevyaseman takaosaan ja toinen pää emolevyssä vapaana olevaan SATA-vastakkeeseen. Katso kohta ”Emolevyn osien sijainti” sivulla 11. Paikanna vapaana oleva viisijohtiminen virtakaapeli ja kytke se uuden kiintolevyaseman takaosaan. Kuva 22. Optisen SATA-kiintolevyaseman kytkemi..

Kuva 23. Optisen aseman irrotus - Page 53

Tämä jakso sisältää optisen aseman asennus- ja vaihto-ohjeet. Huomautus: Optinen asema on saatavana vain joissakin malleissa. Voit vaihtaa optisen aseman seuraavasti: 1. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota kaikki verkkojohdot pistorasioista. 2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 30. 3. Irrota etuosan peitelevy. Katso kohta ”Etuosan peitelevyn irrotus ja uudelleenasennus” sivulla 31. 4. Irrota optisen aseman kolme kiinnitysruuvia. Vedä sitten optinen asema ulos tietokoneen etupuolelta. Kuva 23. Optisen aseman irrotus Luku 5 . Laitteide..

Kuva 24. Optisen aseman asennus - Page 54

5. Liu'uta uusi optinen asema asemapaikkaan edestä ja kohdista uuden optisen aseman ruuvinreiät asemapaikan vastaaviin reikiin. Kiinnitä sitten uusi optinen asema kiertämällä kolme kiinnitysruuvia kiinni. Kuva 24. Optisen aseman asennus 6. Kytke liitäntäkaapelin toinen pää uuden optisen aseman takaosaan ja toinen pää emolevyssä vapaana olevaan SATA-vastakkeeseen. Katso kohta ”Emolevyn osien sijainti” sivulla 11. Paikanna vapaana oleva viisijohtiminen virtakaapeli ja kytke se uuden optisen aseman takaosaan. Kuva 25. Optisen aseman kytkentä. Jatkotoimet: • Jos haluat käsi..

Luku 5 - Page 55

Tämä jakso sisältää virtalähdemoduulin vaihto-ohjeet. Vaikka tietokoneen osat eivät liiku sen jälkeen, kun verkkojohto on irrotettu, ota seuraava asianmukaisen Underwriters Laboratories (UL) -sertifikaatin edellyttämä varoitus huomioon oman turvallisuutesi vuoksi: VAROITUS: Vaarallisia liikkuvia osia. Varo, etteivät sormet tai muut ruumiinosat kosketa osiin. VAROITUS: Älä irrota virtalähteen suojakuorta tai muita osia, jossa on seuraava tarra. Osissa, joissa on tämä tarra, on vaarallinen jännite. Näissä osissa ei ole huollettaviksi tarkoitettuja komponentteja. Jos epäile..

Kuva 26. Virtalähdemoduulin ruuvien irrotus. - Page 56

4. Aseta tietokone kyljelleen ja kierrä irti rungon takalevyssä olevat virtalähdemoduulin neljä kiinnitysruuvia. Kuva 26. Virtalähdemoduulin ruuvien irrotus. 5. Liu'uta virtalähdemoduulia tietokoneen etuosaa kohti ja nosta moduuli rungosta. 6. Varmista, että uusi virtalähdemoduuli on oikeantyyppinen. Jotkin virtalähdemoduulit tunnistavat jännitteen automaattisesti, jotkin ovat jännitekohtaisia ja joissakin jännite valitaan jännitekytkimellä. Jos virtalähdemoduulissa on jännitekytkin, varmista, että olet asettanut sen pistorasian jännitteen mukaisesti. Tarvittaessa voit muu..

Kuva 27. Jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin irrotus. - Page 57

VAROITUS: Jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli saattaa olla hyvin kuuma. Katkaise tietokoneesta virta ja anna tietokoneen jäähtyä 3–5 minuuttia, ennen kuin irrotat kannen. Voit vaihtaa jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin seuraavasti: 1. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota kaikki verkkojohdot pistorasioista. 2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 30. 3. Aseta tietokone kyljelleen, jotta pääset helpommin käsiksi emolevyyn. 4. Paikanna jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli. Katso kohta ”Sisäisten osien sijainti” sivulla 10. 5. Irrota jäähdytyslevy..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 58

8. Aseta uusi jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli emolevyn päälle siten, että jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin neljä ruuvia ja emolevyn vastaavat reiät ovat kohdakkain. Huomautus: Aseta uusi jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli siten, että moduulin kaapeli osoittaa kohti emolevyssä olevaa suorittimen tuulettimen vastaketta. 9. Asenna seuraavien ohjeiden mukaisesti neljä ruuvia, jotka kiinnittävät uuden jäähdytyslevy-tuuletinmoduulin emolevyyn. Älä kiristä ruuveja liian tiukalle. a. Kiristä ruuvi 1 osittain, kiristä ruuvi 2 kokonaan ja kiristä sitten ruuvi 1 kokonaan. b. Kiristä ru..

Kuva 28. Suorittimen käsittely - Page 59

5. Nosta pienestä kahvasta 1 ja avaa pidike 2 , jotta pääset käsiksi suorittimeen 3 . Kuva 28. Suorittimen käsittely 6. Nosta suoritin suoraan ylös ja ulos suorittimen vastakkeesta. Kuva 29. Suorittimen irrotus Huomautuksia: Huomautuksia: Huomautuksia: a. Suoritin ja vastake saattavat poiketa kuvassa näkyvistä. Luku 5 . Laitteiden asennus tai vaihto 47

..

Kuva 30. Suorittimen asennus. - Page 60

b. Pane merkille suorittimen suunta vastakkeessa. Tämä onnistuu joko suorittimen kulmassa olevan pienen kolmion 1 tai suorittimessa olevien lovien 2 avulla. Sillä on merkitystä, kun uusi suoritin asennetaan emolevyyn. c. Tartu suorittimeen vain sen reunoista. Älä kosketa pohjassa olevia kullattuja liittimiä. d. Varo pudottamasta mitään suorittimen vastakkeeseen sen ollessa avoimena. Vastakkeen nastat on pidettävä mahdollisimman puhtaina. 7. Varmista, että pieni kahva on ylhäällä ja että suorittimen pidike on kokonaan auki. 8. Irrota uuden suorittimen kullattuja liittimiä su..

Jatkotoimet: - Page 61

Jatkotoimet: • Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan. • Voit tehdä vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien asennuksen viimeistely” sivulla 50. Etuosan äänivastakkeet ja USB-portit sisältävän moduulin vaihto Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen mukana toimitetun ”Tärkeät turvaohjeet” sivulla v -julkaisun. Tämä jakso sisältää etulevyn äänivastakkeet ja USB-portit sisältävän moduulin vaihto-ohjeet. V..

Näppäimistön tai hiiren vaihto - Page 62

9. Kytke etulevyn äänivastakkeet ja USB-portit sisältävän moduulin kaapelit emolevyyn. Katso kohta ”Emolevyn osien sijainti” sivulla 11. Jatkotoimet: • Jos haluat käsitellä jotakin muuta laitetta, siirry kyseistä laitetta käsittelevään kohtaan. • Voit tehdä asennuksen tai vaihdon valmiiksi toteuttamalla seuraavassa jaksossa kuvatut toimet: ”Osien asennuksen viimeistely” sivulla 50. Näppäimistön tai hiiren vaihto Huomio: Älä avaa tietokonetta tai yritä korjaustoimia, ennen kuin olet lukenut huolellisesti tietokoneen mukana toimitetun ”Tärkeät turvaohjeet” ..

Kuva 33. Tietokoneen kannen asennus takaisin paikalleen - Page 63

3. Jos olet irrottanut etuosan peitelevyn, aseta se takaisin paikalleen. 4. Aseta tietokoneen kansi runkoa vasten niin, että kannen alareunassa olevat ohjaimet osuvat rungon kiskoihin. Työnnä sitten kantta tietokoneen etuosaa kohti, kunnes kansi napsahtaa paikalleen. Kuva 33. Tietokoneen kannen asennus takaisin paikalleen 5. Jos käytettävissä on riippulukko, lukitse tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen lukitseminen” sivulla 24. 6. Jos käytettävissä on vaijerilukko, lukitse tietokone. Katso kohta ”Vaijerilukon kiinnittäminen” sivulla 25. 7. Kytke tietokoneen u..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 64

52 ThinkCentre Käyttöopas

..

Elvytystietovälineiden luonti ja käyttö - Page 65

Luku 6. Elvytysmenetelmiä koskevia tietoja Tässä luvussa on tietoja Lenovon tarjoamista elvytysratkaisuista. Tämä luku sisältää seuraavat aiheet: • Elvytystietovälineiden luonti ja käyttö • Varmistuskopiointi ja elvytys • Rescue and Recovery -työtilan käyttö • Pelastamistietovälineen luonti ja käyttö • laiteajurien asennus tai uudelleenasennus • Elvytykseen liittyvien ongelmien ratkaisu Huomautuksia: Huomautuksia: Huomautuksia: 1. Tämän luvun sisältämät elvytykseen liittyvät tiedot koskevat vain tietokoneita, joihin on asennettu Rescue and Recovery- tai Pr..

Elvytystietovälineiden käyttö - Page 66

Huomautus: Windows 7 -käyttöjärjestelmässä voit luoda elvytystietovälineet tietolevyihin tai ulkoisiin USB-liitäntäisiin tallennuslaitteisiin. Windows Vista -käyttöjärjestelmässä elvytystietovälineitä voi luoda vain tietolevyihin, joten tätä kutsutaan myös ”Product Recovery -elvytystietolevyjen luonniksi”. Voit luoda elvytystietovälineet Windows 7 -käyttöjärjestelmää varten napsauttamalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery -levyt . Noudata sitten kuvaruutuun tulevia ohjeita. Elvytystietovälineiden käyttö Tässä ..

Elvytystoimien toteutus - Page 67

• Voit toteuttaa varmistuskopioinnin Rescue and Recovery -ohjelman avulla Windows 7 -käyttöjärjestelmässä seuraavasti: 1. Napsauta Windowsin työpöydällä Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Parannetut varmistuskopiointi- ja palautusominaisuudet . Kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -ohjelma. 2. Napsauta Rescue and Recovery -ohjelman pääikkunassa Rescue and Recovery -ohjelman lisätoimintojen aloitus -nuolta. 3. Napsauta Kiintolevyaseman varmistuskopiointi -vaihtoehtoa ja valitse varmistuskopiointivaihtoehdot. Suorita varmistuskopiointi loppuun nou..

Pelastamistietovälineen luonti ja käyttö - Page 68

Huomio: Jos palautat kiintolevyaseman sisällön Rescue and Recovery -ohjelmalla tehdystä varmistuskopiosta tai palautat kiintolevyaseman sisällön tehdasasetusten mukaiseksi, elvytyksen aikana poistuvat kaikki ensisijaisessa osiossa (yleensä C-asema) olevat tiedostot. Tee kopiot kaikista tärkeistä tiedostoista, mikäli mahdollista. Jos Windowsin käynnistys ei onnistu, voit Rescue and Recovery -työtilaan sisältyvän tiedostojen pelastamistoiminnon avulla kopioida tiedostoja kiintolevyasemasta muihin tietovälineisiin. Saat Rescue and Recovery -työtilan näkyviin seuraavasti: 1. Var..

Pelastamistietovälineen käyttö - Page 69

5. Voit luoda pelastamistietovälineen napsauttamalla Kyllä -painiketta ja noudattamalla näytön ohjeita. Pelastamistietovälineen käyttö Tässä jaksossa kerrotaan, miten luomaasi pelastamistietovälinettä käytetään. • Jos olet luonut pelastamistietovälineen tietolevyn avulla, käytä pelastamistietovälinettä seuraavien ohjeiden mukaan: 1. Katkaise tietokoneesta virta. 2. Painele F12-näppäintä, kun käynnistät tietokoneen. Kun näkyviin tulee käynnistyslaitteen valintaikkuna (Please select boot device), vapauta F12-näppäin. 3. Valitse Please select boot device -ikkunass..

Ohjelmien uudelleenasennus - Page 70

1. Käynnistä tietokone. 2. Siirry hakemistoon C:\SWTOOLS . 3. Avaa DRIVERS-kansio. Tässä kansiossa on useita alikansioita, jotka on nimetty tietokoneeseen asennettujen laitteiden mukaisesti, esimerkiksi äänilaitteiden ajurit ovat audio-kansiossa ja näyttöajurit video-kansiossa. 4. Avaa laitetta vastaava alikansio. 5. Tee jokin seuraavista toimista: • Etsi laitekohtaisesta alikansiosta SETUP.exe-tiedosto. Tee asennus valmiiksi kaksoisnapsauttamalla tiedostoa ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. • Etsi laitekohtaisesta alikansiosta README.txt-tiedosto tai muu tiedosto, jo..

Elvytykseen liittyvien ongelmien ratkaisu - Page 71

Lisätietoja tietokoneen mukana toimitettujen laiteajurien uudelleenasennuksesta on kohdassa ”Esiasennettujen sovellusten ja laiteajurien uudelleenasennus” sivulla 57. Elvytykseen liittyvien ongelmien ratkaisu Jos Rescue and Recovery -työtilan tai Windows-ympäristön aloitus ei onnistu, voit tehdä jonkin seuraavista toimista: • Käynnistää Rescue and Recovery -työtilan pelastamistietovälineen avulla. Katso kohta ”Pelastamistietovälineen luonti ja käyttö” sivulla 56. • Käytä elvytystietovälineitä, jos kaikki muut elvytysmenetelmät ovat epäonnistuneet ja kiintolevy..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 72

60 ThinkCentre Käyttöopas

..

Setup Utility -ohjelman aloitus - Page 73

Luku 7. Setup Utility -ohjelman käyttö Setup Utility -ohjelman avulla voit tarkastella ja muuttaa tietokoneen kokoonpanoasetuksia siitä riippumatta, mikä käyttöjärjestelmä on käytössä. Käyttöjärjestelmän asetukset saattavat kuitenkin korvata vastaavat Setup Utility -ohjelman asetukset. Setup Utility -ohjelman aloitus Voit aloittaa Setup Utility -ohjelman seuraavasti: 1. Varmista, että tietokoneesta on katkaistu virta. 2. Painele F1-näppäintä, kun käynnistät tietokoneen. Kun tietokone antaa useita äänimerkkejä tai kun kuvaruutuun tulee logonäyttö, lopeta F1-näppäi..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 74

Salasanoja koskevat ohjeet Salasana voi olla mikä tahansa enintään 64 merkin pituinen merkkijono, joka koostuu kirjaimista ja numeroista. Turvallisuussyistä kannattaa käyttää salasanaa, jota ei ole helppo murtaa. Hyvä salasana • on vähintään kahdeksan merkin pituinen • sisältää vähintään yhden kirjaimen ja yhden numeron • (Setup Utility -ohjelman ja kiintolevyaseman salasanassa isot ja pienet kirjaimet eivät ole eri merkkejä) • ei ole oma nimesi tai käyttäjätunnuksesi • ei ole tavallinen sana tai nimi • on merkittävästi erilainen kuin edelliset salasanasi..

USB Setup - Page 75

Kadonneen tai unohtuneen salasanan poisto (CMOS-muistin tyhjennys) Tässä jaksossa on ohjeita siitä, miten kadonneet tai unohtuneet salasanat, kuten käyttäjän salasana, poistetaan. Voit poistaa kadonneen tai unohtuneen salasanan seuraavasti: 1. Poista asemista kaikki tietovälineet ja katkaise sitten virta kaikista tietokoneeseen liitetyistä laitteista ja tietokoneesta. Irrota sitten kaikki verkkojohdot pistorasioista ja kaikki tietokoneeseen liitetyt kaapelit. 2. Irrota tietokoneen kansi. Katso kohta ”Tietokoneen kannen irrotus” sivulla 30. 3. Paikanna emolevyssä oleva CMOS-muis..

Tilapäisen käynnistyslaitteen valinta - Page 76

Tilapäisen käynnistyslaitteen valinta Tämän toimintosarjan avulla voit valita tilapäisen käynnistyslaitteen. Huomautus: Kaikki tietolevyt ja kiintolevyasemat eivät tue käynnistystä. 1. Katkaise tietokoneesta virta. 2. Painele F12-näppäintä, kun käynnistät tietokoneen. Kun näkyviin tulee käynnistyslaitteen valintaikkuna (Please select boot device), vapauta F12-näppäin. 3. Valitse haluamasi käynnistyslaite ja paina Enter-näppäintä. Tietokone käynnistyy valitsemastasi laitteesta. Huomautus: Käynnistyslaitteen valinta käynnistyslaitteen valintaikkunassa ei muuta käynni..

Setup Utility -ohjelman käytön lopetus - Page 77

3. Valitse Wake Up on Alarm ja paina Enter-näppäintä. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. 4. Tallenna muutokset ja sulje Setup Utility -ohjelma painamalla F10-näppäintä. Vahvista ohjelman lopetus painamalla kehotteessa Enter-näppäintä. • Ota Virrankatkoksen jälkeen -toiminto käyttöön. Virrankatkoksen jälkeen -toimintoa käytettäessä tietokone käynnistyy, kun virta palautuu yllättävän virrankatkoksen jälkeen. Voit ottaa Virrankatkoksen jälkeen -toiminnon käyttöön seuraavasti: 1. Aloita Setup Utility -ohjelma. Katso kohta ”Setup Utility -ohjelman aloitus..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 78

66 ThinkCentre Käyttöopas

..

Järjestelmäohjelmien käyttö - Page 79

Luku 8. Järjestelmäohjelmien päivitys Tämä luku sisältää tietoja järjestelmäohjelmien (POST ja BIOS) päivityksestä ja tietokoneen elvytyksestä päivitykseen liittyvästä häiriötilanteesta. Järjestelmäohjelmien käyttö Järjestelmäohjelmat ovat tietokoneen sisäisiä perusohjelmia. Järjestelmäohjelmat sisältävät automaattiset käynnistystestit (POST), BIOSin ja Setup Utility -ohjelman. Automaattiset käynnistystestit ovat joukko testiohjelmia, jotka tietokone ajaa aina, kun siihen kytketään virta. BIOS on ohjelmistokerros, joka kääntää ylempien ohjelmistokerrok..

BIOS-ohjelmakoodin päivitys käyttöjärjestelmästä - Page 80

BIOS-ohjelmakoodin päivitys käyttöjärjestelmästä Huomautus: Lenovo parantaa Web-sivustoaan jatkuvasti. Sen vuoksi sivujen sisältö muuttuu, eikä siitä ilmoiteta erikseen. Myös seuraavissa toiminnoissa viitattu sisältö saattaa muuttua. Voit päivittää BIOS-ohjelmakoodin käyttöjärjestelmästä seuraavasti: 1. Siirry osoitteeseen http://support.lenovo.com. 2. Etsi tietokoneen tyyppiä vastaavat noudettavat tiedostot seuraavasti: a. Kirjoita Enter a product number (anna tuotenumero) -kenttään tietokoneen tyyppinumero ja napsauta Go (Siirry) -painiketta. b. Napsauta Downloads ..

Tietokoneen pitäminen ajan tasalla - Page 81

Luku 9. Häiriöiden ennaltaehkäisy Tässä luvussa on tietoja, joiden avulla voidaan välttää yleisiä ongelmia ja pitää tietokone hyvässä kunnossa. Tietokoneen pitäminen ajan tasalla Joissakin tilanteissa käyttäjällä on hyvä olla käytettävissään ohjelmien, laiteajurien tai käyttöjärjestelmän uusimmat versiot. Tässä jaksossa kuvataan, miten hankit tietokoneeseesi uusimmat päivitykset. Valitse jokin seuraavista aiheista: • ”Ajantasaisten laiteajureiden nouto tietokoneeseen” sivulla 69 • ”Käyttöjärjestelmän päivitys” sivulla 69 • ”System Update -o..

System Update -ohjelman käyttö - Page 82

System Update -ohjelman käyttö System Update on ohjelma, jonka avulla tietokoneen ohjelmisto voidaan pitää ajan tasalla. Lenovo tallentaa päivityspaketteja palvelimiinsa, joista niitä voidaan noutaa Lenovon tukisivuston välityksellä. Päivityspaketit voivat sisältää sovelluksia, laiteajureita sekä BIOS- tai ohjelmistopäivityksiä. Kun System Update -ohjelma muodostaa yhteyden Lenovon tukisivustoon, se tunnistaa tietokoneen tyypin ja mallin sekä asennetun käyttöjärjestelmän ja sen käyttämän kielen automaattisesti. Näiden tietojen avulla ohjelma selvittää tietokoneesee..

Tietokoneen puhdistus - Page 83

• Älä kastele virtakytkintä tai muita käyttökytkimiä. Kosteus voi vahingoittaa näitä osia ja aiheuttaa sähköiskun. • Irrota verkkojohto vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta. Tietokoneen puhdistus Puhdista tietokone säännöllisesti, jotta se pysyisi siistinä ja toimintakunnossa. VAROITUS: Katkaise keskusyksiköstä ja näytöstä virta, ennen kuin puhdistat niitä. Tietokone Käytä keskusyksikön ja näppäimistön maalattujen pintojen puhdistukseen ainoastaan vedellä tai miedolla puhdistusaineella kostutettua liinaa. näppäimistö Voit puhdistaa tietokoneen n..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 84

Litteän näytön kuvaruudun puhdistus Jos tietokoneessa on litteä nestekidenäyttö, sen pinta voidaan puhdistaa seuraavasti. Poista ensin pöly ja muut irralliset hiukkaset pyyhkimällä kuvaruutua kevyesti pehmeällä ja kuivalla liinalla tai puhaltamalla. Pyyhi kuvaruudun pinta nestekidenäyttöjen puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Monissa tietokonetarvikeliikkeissä myydään nestekidenäyttöjen puhdistusaineita. Käytä vain näitä puhdistusaineita nestekidenäytön puhdistukseen. Kostuta pehmeä, nukkaamaton liina puhdistusaineella ja pyyhi näyttö liinalla puhtaaksi. Jois..

Luku 9 - Page 85

esimerkiksi Lenovon Rescue and Recovery -ohjelmalla, jonka avulla myös tietojen palautus on helppoa. Lisätietoja on kohdassa ”Varmistuskopiointi ja elvytys” sivulla 54. 2. Poista asemista kaikki tallennusvälineet (levykkeet, CD-levyt, nauhat ja niin edelleen). 3. Katkaise virta keskusyksiköstä ja kaikista siihen kytketyistä laitteista. Tällöin kiintolevyasema siirtää luku- ja kirjoituspäät sellaiseen levyn kohtaan, johon ei ole tallennettu tietoja. Tämä estää kiintolevyasemaa vaurioitumasta. 4. Irrota verkkojohdot pistorasioista. 5. Irrota kaikki tietoliikennekaapelit, e..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 86

74 ThinkCentre Käyttöopas

..

Yleisimpien häiriöiden vianmääritys - Page 87

Luku 10. Vianmääritys ja häiriöiden poisto Tässä luvussa kuvataan joitakin yleisiä vianmäärityksessä käytettäviä ohjelmia. Jos tietokoneen häiriön kuvausta ei löydy tästä luvusta, etsi lisätietoja muista vianmääritysresursseista seuraavasta kohdasta: Luku 11 ”Tietojen, tuen ja huoltopalvelujen saanti” sivulla 95. Yleisimpien häiriöiden vianmääritys Seuraavassa taulukossa on tietoja, joista on apua tietokoneen häiriöiden vianmäärityksessä. Huomautus: Jos häiriö ei poistu, huollata tietokone. Huolto- ja tukipalvelujen puhelinnumeroluettelo on tietokoneen mu..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 88

Tilanne Toimet Käyttöjärjestelmä ei käynnisty. Tarkista seuraavat seikat: • Käynnistysjärjestys sisältää käytettävän käynnistyslaitteen (sen laitteen, johon käyttöjärjestelmä on tallennettu). Tavallisesti käyttöjärjestelmä on tallennettu kiintolevyasemaan. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Käynnistyslaitteen valinta” sivulla 63. Tietokone antaa useita äänimerkkejä ennen käyttöjärjestelmän käynnistymistä. Varmista, ettei mikään näppäin ole juuttunut kiinni. Vianmääritystoimet Tee seuraavat toimet, ennen kuin aloitat tietokoneen vianmäärityks..

Äänet eivät kuulu Windows-käyttöjärjestelmässä - Page 89

Valitse tietokoneessa ilmennyt häiriö seuraavasta luettelosta: • ”Äänitoimintojen häiriöt” sivulla 77 • ”CD-aseman häiriöt” sivulla 78 • ”DVD-aseman häiriöt” sivulla 79 • ”Satunnaiset häiriöt” sivulla 81 • ”Näppäimistön, hiiren tai paikannuslaitteen häiriöt” sivulla 81 • ”Näytön häiriöt” sivulla 83 • ”Verkkoyhteyshäiriöt” sivulla 84 • ”Lisävarusteiden häiriöt” sivulla 87 • ”Suorituskykyyn ja lukittumiseen liittyvät häiriöt” sivulla 88 • ”Kirjoittimen häiriöt” sivulla 89 • ”Sarjaportin häiriöt”..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 90

• Varmista, että käytettävä ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä. Jos ohjelma on suunniteltu DOS-käyttöön, se ei hyödynnä Windowsin ääniominaisuuksia. Ohjelma on määritettävä käyttämään SoundBlaster Pro- tai SoundBlaster-emulointia. • Tarkista, että äänilaitteiden ajurit on asennettu oikein. Lisätietoja on Microsoft Windowsin ohjeessa. Jos ongelma ei poistu, kun olet tehnyt nämä toimet, aja vianmääritysohjelmat (lisätietoja on kohdassa ”Vianmääritysohjelmat” sivulla 92). Jos tarvitset teknistä tukea, kats..

DVD-aseman häiriöt - Page 91

Äänilevyn tai automaattista käynnistystä tukevan tietolevyn toisto ei ala automaattisesti, kun levy asetetaan CD-asemaan Tilanne: Äänilevyn tai automaattista käynnistystä tukevan levyn toisto ei käynnisty automaattisesti, kun levy asetetaan CD-asemaan. Toimet: • Jos tietokoneessa on asennettuna useita CD- tai DVD-asemia (tai CD- ja DVD-yhdistelmäasemia), kokeile asettaa levy toiseen asemaan. Toisinaan vain yksi asema on liitetty äänialijärjestelmään. • Jos käytössä on Windows 7 -käyttöjärjestelmä, noudata ohjeita kohdassa ”CD- tai DVD-tietolevy ei toimi” sivull..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 92

Toimet: • Aloita DVD-toisto-ohjelma uudelleen. • Sulje avoinna olevat tiedostot, katkaise tietokoneen virta ja käynnistä tietokone uudelleen. • Yritä säätää näyttimen erotuskyky tai värisyvyys pienemmäksi. Jos ongelma ei poistu, kun olet tehnyt nämä toimet, aja vianmääritysohjelmat (lisätietoja on kohdassa ”Vianmääritysohjelmat” sivulla 92). Jos tarvitset teknistä tukea, katso kohta Luku 11 ”Tietojen, tuen ja huoltopalvelujen saanti” sivulla 95. DVD-elokuvan toisto ei onnistu Tilanne: DVD-elokuvan toisto ei onnistu. Toimet: • Varmista, että levyn pinta on ..

Satunnaiset häiriöt - Page 93

• Varmista, että asemassa on DVD-levy ja että levyn kiiltävä puoli on alaspäin. • Varmista, että näyttölaitteen erotuskyky on asetettu pienemmäksi kuin 1 152 x 864. • Jos tietokoneessa on DVD-aseman lisäksi CD-ROM tai CD-RW-asema, varmista, että DVD-levy on asemassa, jossa on merkintä ”DVD”. Jos ongelma ei poistu, kun olet tehnyt nämä toimet, aja vianmääritysohjelmat (lisätietoja on kohdassa ”Vianmääritysohjelmat” sivulla 92). Jos tarvitset teknistä tukea, katso kohta Luku 11 ”Tietojen, tuen ja huoltopalvelujen saanti” sivulla 95. Satunnaiset häiriöt ..

USB Enhanced Performance Keyboard - Page 94

4. Kaksoisnapsauta USB Enhanced Performance Keyboard -kohtaa. USB Enhanced Performance -näppäimistön mukautusohjelma alkaa. Jos häiriö ei poistu näillä toimilla, huollata tietokone ja näppäimistö. Lisätietoja on kohdassa Luku 11 ”Tietojen, tuen ja huoltopalvelujen saanti” sivulla 95. Hiiri tai muu paikannuslaite ei toimi Tilanne: Hiiri tai muu paikannuslaite ei toimi. Toimet: • Tarkista, että hiiren tai muun paikannuslaitteen kaapeli on kiinnitetty tukevasti oikeaan vastakkeeseen. Hiiren kaapeli liitetään hiiren tyypin mukaan joko hiiri-, sarja- tai USB-porttiin. Joissak..

Näytön häiriöt - Page 95

Toimet: Jos lähetin-vastaanottimen tiedonsiirron merkkivalo ei pala, muodosta lähetin-vastaanottimen ja näppäimistön välinen yhteys uudelleen. Näytön häiriöt Huomautus: Monissa näytöissä on tilaa ilmaisevia merkkivaloja sekä kytkimiä, joilla voi säätää muun muassa näyttökuvan kirkkautta, kontrastia, leveyttä ja korkeutta. Eri näyttimissä nämä säätimet ovat erilaiset. Katso lisätietoja merkkivaloista ja säätimistä näytön mukana toimitetuista ohjeista. Valitse tilanne seuraavasta luettelosta: • ”Kuvaruutuun tulee vääriä merkkejä” sivulla 83 • ”N..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 96

Näytön kuva värisee Tilanne: Näytön kuva värisee. Toimet: • Näyttimen virkistystaajuus saattaa olla asetettu pieneksi. Aseta näytin käyttämään suurinta mahdollista limittämätöntä virkistystaajuutta, jota näytin ja tietokoneen näyttösovitin tukevat. Huomio: Näyttö voi vaurioitua, jos käytetään erotuskykyä tai virkistystaajuutta, jota näytin ei tue. Tarkista tuetut virkistystaajuudet näyttimen mukana toimitetuista ohjeista. • Lähellä olevat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä näyttimeen. Ongelman syynä voivat olla muiden laitteiden, kuten muuntimien, säh..

Ethernet-verkon häiriöt - Page 97

Ethernet-verkon häiriöt Valitse Ethernet-verkon ongelma seuraavasta luettelosta: • ”Tietokone ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon” sivulla 85 • ”Sovitin lakkaa toimimasta ilman mitään selvää syytä” sivulla 85 • ”Jos verkkosovittimen malli on Gigabit Ethernet ja käytössä oleva tiedonsiirtonopeus on 1 000 megabittiä sekunnissa, yhteys katkeaa tai siinä ilmenee virheitä” sivulla 86 • ”Jos verkkosovittimen malli on Gigabit Ethernet, se ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon nopeudella 1 000 Mb/s. Se muodostaa yhteyden nopeudella 100 Mb/s.” sivulla 86 Tietokone ..

Langattoman LAN-yhteyden häiriö - Page 98

• Jos näin on, kysy lähiverkon pääkäyttäjältä lisätietoja tarvittavista asetuksista. Jos verkkosovittimen malli on Gigabit Ethernet ja käytössä oleva tiedonsiirtonopeus on 1 000 megabittiä sekunnissa, yhteys katkeaa tai siinä ilmenee virheitä Tilanne: Jos verkkosovittimen malli on Gigabit Ethernet ja käytössä oleva tiedonsiirtonopeus on 1 000 megabittiä sekunnissa, yhteys katkeaa tai siinä ilmenee virheitä. Toimet: • Käytä luokan 5 kaapeleita ja varmista, että verkkokaapeli on liitetty kunnolla. • Käytä 1000 BASE-T -liitäntää (älä 1000 BASE-X -liitäntä..

Juuri asennettu lisävaruste ei toimi - Page 99

Bluetooth-kuulokkeista ei kuulu ääntä Tilanne: Bluetooth-kuulokkeista ei kuulu ääntä, vaan ääni kuuluu paikallisesta kaiuttimesta, vaikka kuulokkeet on liitetty Kuuloke- tai AV-profiilin avulla. Toimet: Tee seuraavat toimet: 1. Poistu äänilaitetta käyttävästä sovelluksesta (esimerkiksi Windows Media Player -ohjelmasta). 2. Avaa Ohjauspaneeli valitsemalla Käynnistä ➙ Ohjauspaneeli . 3. Valitse Laitteisto ja äänet ➙ Ääni . 4. Valitse Toistaminen -välilehti. 5. Jos käytössä on Kuulokkeet ja mikrofoni -profiili valitse Bluetooth Hands-free-äänilaite -vaihtoehto ja ..

Suorituskykyyn ja lukittumiseen liittyvät häiriöt - Page 100

Aiemmin toiminut lisävaruste on lakannut toimimasta Tilanne: Aiemmin toiminut lisävaruste on lakannut toimimasta. Toimet: • Tarkista, että kaikki lisävarusteiden liitännät ja kaapelien kytkennät ovat kunnossa. • Jos lisävarusteen mukana on toimitettu testausohjeita, toimi niiden mukaisesti. • Jos viallinen lisävaruste on SCSI-laite, varmista seuraavat seikat: – Kaikki erillisten SCSI-lisävarusteiden kaapelit on kytketty oikein. – Kunkin SCSI-ketjun viimeiseen laitteeseen tai SCSI-kaapelin päähän on kiinnitetty linjapäätin oikein. – Kaikkiin erillisiin SCSI-laittei..

Kiintolevyssä on liikaa pirstoutuneita tiedostoja - Page 101

2. Valitse Ohjelmat . 3. Valitse Windowsin ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä . 4. Näkyviin tulee luettelo valinnaisista Windowsin osista. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. – 1. Valitse Käynnistä ➙ Tietokone . 2. Napsauta C-asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet . 3. Valitse Järjestä uudelleen -vaihtoehto. 4. Valitse Järjestä järjestelmätiedostot -vaihtoehto. 5. Napsauta Lisävaihtoehdot -välilehteä. 6. Valitse Ohjelmat ja toiminnot -alueella Järjestä -painiketta. 7. Näkyviin tulee asennettujen sovellusten luettelo. Valits..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 102

Toimet: Tarkista seuraavat seikat: 1. Kirjoittimeen on kytketty virta, ja kirjoitin on valmiustilassa. 2. Paperi on asetettu paikalleen oikein. 3. Kirjoittimen liitäntäkaapeli on kytketty oikein tietokoneen oikeaan rinnakkais-, sarja- tai USB-porttiin. Huomautus: Kirjoittimen liitäntäkaapelit, jotka eivät ole IEEE-hyväksyttyjä, saattavat aiheuttaa odottamattomia ongelmia. 1. Kaikki laiteajurit ja muu kirjoittimen mukana toimitettu ohjelmisto on asennettu oikein. 2. Kirjoitinportti on määritetty oikein käyttöjärjestelmässä, sovellusohjelmassa tai BIOS-asetuksissa. Lisätietoja ..

Ohjelmisto ei toimi odotetulla tavalla. - Page 103

Ohjelmisto ei toimi odotetulla tavalla. Tilanne: Ohjelmisto ei toimi odotetulla tavalla. Toimet: • Yleensä ohjelmissa on käytönaikainen ohje, josta saa apua useimpiin tehtäviin. Jos jokin tietty tehtävä tuottaa hankaluuksia, etsi lisätietoja ohjelman ohjeesta. Ohjeen saa tavallisesti näkyviin valikon vaihtoehdon tai painikkeen avulla ja usein myös F1-näppäimellä. • Jos ongelma liittyy Windows-käyttöjärjestelmään tai sen osaan, katso lisätietoja Windowsin ohjeesta. Sen saa käyttöön Windowsin Käynnistä -valikosta. • Selvitä, onko häiriön syynä jokin hiljattain..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 104

Vianmääritysohjelmat Tietokoneen laitteisto-osia testataan vianmääritysohjelmien avulla. Vianmääritysohjelmat voivat myös etsiä järjestelmäohjelmista asetuksia, jotka saattavat häiritä tietokoneen asianmukaista toimintaa. Esiasennetun vianmääritysohjelman avulla voit määrittää tietokoneeseen liittyvät ongelmat, jos tietokoneessa käytetään Windows-käyttöjärjestelmää. Huomautuksia: Huomautuksia: Huomautuksia: 1. Tietokoneeseesi on esiasennettu joko Lenovo Solution Center- tai Lenovo ThinkVantage Toolbox -vianmääritysohjelma. Tämä riippuu tietokoneesi valmistusaj..

Vianmäärityksen tietolevyn luonti - Page 105

PC-Doctor for DOS -ohjelma Voit myös noutaa PC-Doctor for DOS -vianmääritysohjelman uusimman version osoitteesta http://support.lenovo.com. PC-Doctor for DOS -vianmääritysohjelma toimii itsenäisesti Windows-käyttöjärjestelmästä riippumatta. Voit käyttää PC-Doctor for DOS -ohjelmaa, jos et pysty käynnistämään Windows-käyttöjärjestelmää tai jos kaksi esiasennettua vianmääritysohjelmaa eivät ole onnistuneet eristämään mahdollista ongelmaa. Voit ajaa PC-Doctor for DOS -ohjelman laatimastasi vianmäärityksen tietolevystä. Vianmäärityksen tietolevyn luonti Tässä..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 106

94 ThinkCentre Käyttöopas

..

ThinkCentre, Turvaohjeet ja takuutiedot - Page 107

Luku 11. Tietojen, tuen ja huoltopalvelujen saanti Tässä luvussa on tietoja ohjeiden, huoltopalvelujen ja teknisen tuen saannista Lenovon valmistamille tuotteille. Tietolähteitä Tässä jaksossa on tietoja siitä, miten voit käyttää tietokoneen käyttöön liittyviä hyödyllisiä tietolähteitä. Lenovo ThinkVantage Tools Lenovo ThinkVantage Tools -ohjelman avulla löydät helposti tietolähteitä ja työkaluja, joiden avulla tietokoneen käyttö on helppoa ja turvallista. Voit käynnistää Lenovo ThinkVantage Tools -ohjelman napsauttamalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenov..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 108

• etsiä lähimmän palveluntoimittajan Lenovon tukisivusto Tekniset tukitiedot ovat käytettävissä Lenovon tukisivustossa osoitteessa: http://www.lenovo.com/support Tämä verkkosivusto sisältää aina uusimmat tukitiedot, esimerkiksi seuraavat: • ohjaimet ja ohjelmistot • vianmääritysratkaisut • tuote- ja huoltotakuutiedot • tuote- ja osatiedot • käyttöoppaat ja ohjeet • tietokannan ja usein kysytyt kysymykset Tuki- ja huoltopalvelut Tässä jaksossa on tietoja tuki- ja huoltopalvelujen saannista. Ohjeiden ja vianmääritysohjelmien käyttö Jos tietokoneen käytöss..

Muiden palvelujen käyttö - Page 109

• laiteajurien vaihto, muutokset tai päivitykset • verkkokäyttöjärjestelmien asennus ja ylläpito • sovellusohjelmien asennus ja ylläpito Lisätietoja takuun tyypistä ja kestosta on tietokoneen mukana toimitetussa ThinkCentre, Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisussa. Muista säilyttää ostotodistus takuuhuoltopalvelujen saantia varten. Oman maasi tai alueesi Lenovo-tukipuhelinnumeroiden luettelo on Web-osoitteessa http://www.lenovo.com/support/phone tai tietokoneen mukana toimitetussa ThinkCentre, Turvaohjeet ja takuutiedot -julkaisussa. Huomautus: Puhelinnumeroita saatetaan mu..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 110

98 ThinkCentre Käyttöopas

..

Liite A. - Page 111

Liite A. Huomioon otettavaa Lenovo ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja tuotteita, palveluja tai ominaisuuksia kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista tuotteista ja palveluista Lenovolta. Viittauksia Lenovon tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin ei pidä tulkita niin, että ainoastaan näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja voidaan käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa Lenovon tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. Haluttaessa käyttää..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 112

tulokset voivat poiketa ilmoitetuista arvoista. Julkaisun käyttäjien tulee tarkistaa tietojen soveltuvuus omassa erityisympäristössään. Tavaramerkit Seuraavat nimet ovat Lenovon tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa: Lenovo Lenovo-logo Rescue and Recovery ThinkCentre ThinkVantage Microsoft ja Windows ovat Microsoftin konserniyhtiöiden tavaramerkkejä. Celeron, Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Linux on Linus Torvaldsin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut yritysten, tuotteiden tai palvelu..

Liite B. - Page 113

Liite B. Tietoja määräyksistä Vientiluokitusta koskeva huomautus Tämä tuote on Yhdysvaltain vientisäännösten (United States Export Administration Regulations, EAR) alainen tuote, jonka vientivalvontaluokitusnumero (Export Classification Control Number, ECCN) on 4A994.b. Tuote voidaan jälleenviedä kaikkiin maihin, joita ei ole mainittu vientisulkuun asetetut maat sisältävässä EAR E1 -maaluettelossa. Television käyttöön liittyvä huomautus Seuraava huomautus koskee malleja, joissa on valmiiksi asennettuna TV-näyttötoiminto. Tämä tuote sisältää kopiointisuojatekniikkaa..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 114

Yhdenmukaisuuden on vakuuttanut Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Puhelinnumero: 919-294-5900 Ilmoitus kanadalaisen laitehyväksynnän (Industry Canada) luokan B mukaisuudesta Tämä luokan B digitaalinen laite on kanadalaisen ICES-003-määrityksen mukainen. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Euroopan Unioni – Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi Tämä tuote on niiden suojausvaatimusten mukainen, joista on säädetty EU:n neuvoston direktiivissä 2004/108/EC. Direkt..

Muita määräyksiä koskeva ilmoitus - Page 115

Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Ilmoitus Korean luokan B määräysten noudattamisesta Ilmoitus Japanin VCCI C..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 116

104 ThinkCentre Käyttöopas

..

Liite C. - Page 117

Liite C. WEEE-direktiiviin ja kierrätykseen liittyviä tietoja Tärkeitä tietoja Euroopan unionin direktiivistä 2002/96/EY EU Only Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) -merkintä koskee vain Euroopan unionin (EU) jäsenmaita ja Norjaa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet merkitään sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Kyseinen direktiivi määrittää Euroopan unionin alueella käytössä olevat käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätyskäytännöt. T..

Kierrätykseen liittyviä tietoja Brasiliassa - Page 118

Käytöstä poistettujen Lenovo-tietokoneiden ja -näyttimien keräys ja kierrätys Jos työntekijällä on hallussaan työnantajansa omistama Lenovo-tietokone tai -näytin, joka on tarpeen loppukäsitellä, hänen tulee toteuttaa loppukäsittely resurssien tehokkaan hyödyntämisen edistämisestä annetun lain (Law for Promotion of Effective Utilization of Resources) määräysten mukaisesti. Tietokoneet ja näyttimet on luokiteltu teollisuusjätteiksi, jotka tulee loppukäsitellä asianmukaisesti paikallisviranomaisten hyväksymässä ongelmajätelaitoksessa. Lenovo Japan tarjoaa resurssi..

Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa - Page 119

Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Euroopan unionissa Huomautus: Tämä merkki koskee vain Euroopan unionin (EU) jäsenmaita. Akut tai akkujen pakkaukset on merkitty akkuja ja paristoja sekä hävitettäviä akkuja ja paristoja koskevan Euroopan unionin direktiivin 2006/66/EC mukaisesti. Kyseinen direktiivi määrittää Euroopan unionin alueella käytössä olevat käytettyjen akkujen ja paristojen palautus- ja kierrätyskäytännöt. Tämä merkintä akuissa osoittaa, että akkua ei tule sen elinkaaren päässä hävittää yhdys..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 120

108 ThinkCentre Käyttöopas

..

Hakemisto - Page 121

Hakemisto A ajurit, laitteet 51 aloitus, Setup Utility -ohjelma 61 asemat asemapaikat 11 tekniset tiedot 11 asennus salasana 62 -asetukset muutto 61 tarkastelu 61 asiakastukikeskus 96 asiakkaan vaihdettavissa olevat osat asennuksen saattaminen päätökseen 50 automaattiset käynnistystestit (POST) 67 B BIOS, päivitys (flash) 67–68 C CMOS-muistin tyhjennys 63 D DVI-liitäntäisen näyttimen vastake 9 E elvytykseen liittyvien ongelmien ratkaisu 59 elvytys automaattisten käynnistystestien (POST) tai BIOSin päivityksen häiriöistä 68 käynnistyslohko 68 ohjelmisto 53 ongelmat, ratkaisu ..

110 - Page 122

Lenovo ThinkVantage Tools 95 Lenovo Welcome 5, 95 liitäntä 9 lisäpalvelujen hankinta 97 lisävarusteiden asennus muistimoduuli 35 PCI-kortti 32 luonti ja käyttö, pelastamistietoväline 56 luonti ja käyttö elvytystietovälineet 53 lähteet, tieto- 95 M Mikrofonivastake 10 muistimoduuli asennus, vaihto 35 emolevy 35 muutto käynnistyslaitteiden järjestys 64 salasana 62 N näppäimistön vaihto 50 näyttöalijärjestelmä 1 O Ohje ja tuki 95 ohjeiden käyttö 96 ohjelmat, järjestelmäohjelmien päivitys 67 ohjelmisto elvytys 53 ominaisuudet 1 optinen hiiri puhdistus 71 optisen aseman ..

111 - Page 123

U ulkoisten lisävarusteiden asennus 29 USB-liitäntä 10 V vaihto jäähdytyslevy-tuuletinmoduuli 44 kiintolevyasema 38 paristo 37 suoritin 46 vaijerilukko, suojaus 25 valinta käynnistyslaite 63 tilapäinen käynnistyslaite 64 varmistuskopiointi ja elvytys 54 vastakkeet takalevy 9 vastakkeet, säätimet, merkkivalot etuosa 8 VGA-liitäntäisen näyttimen vastake 10 vianmääritys 75 vianmääritys, yleisimmät häiriöt 75 vianmääritysohjelmien käyttö 75, 96 virta ominaisuudet 3 virtalähdemoduulin vaihto 42 virustentorjuntaohjelma 7 Ä äänialijärjestelmä 1 äänilähtöliitäntä..

ThinkCentre Käyttöopas - Page 124

112 ThinkCentre Käyttöopas

..

Osanumero: 0B01191 - Page 126

Osanumero: 0B01191 Printed in USA (1P) P/N: 0B01191 *0B01191 *

..

Sponsored links

Latest Update