Lenovo Thinkcentre Edge 71 (polish) User Guide Manual Polish

ThinkCentre Edge 71 Language

Download Lenovo Thinkcentre Edge 71 (polish) User Guide Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

1578, 1583 i 1652 - Page 1

ThinkCentre Podręcznik użytkownika Typy maszyn: 1578, 1583 i 1652

..

Wydanie drugie (grudzień 2011) - Page 2

Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy uważnie przeczytać dokumenty „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v i Dodatek A „Uwagi“ na stronie 107. Wydanie drugie (grudzień 2011) © Copyright Lenovo 2011. KLAUZULA OGRANICZONYCH PRAW: Jeżeli produkty, dane, oprogramowanie komputerowe lub usługi dostarczane są zgodnie z umową General Services Administration (GSA), ich użytkowanie, reprodukcja lub ujawnianie podlega ograniczeniom określonym w umowie nr GS-35F-05925.Spis treści - Page 3

Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . v Serwisowanie i modernizacja . . . . . . . . . . v Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym . . vi Kable zasilające i zasilacze . . . . . . . . . . . vi Przedłużacze i urządzenia powiązane. . . . . . vii Wtyczki i gniazda zasilające . . . . . . . . . vii Urządzenia zewnętrzne . . . . . . . . . . . vii Ciepło i wentylacja produktu . . . . . . . . . vii Środowisko operacyjne . . . . . . . . . . . viii Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z modemu . . . . . . . . . . . . ix Ośw..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 4

Kończenie wymiany części . . . . . . . . 59 Rozdział 6. Informacje o odtwarzaniu . . . . . . . . . . . . . . 61 Tworzenie nośników do odtwarzania i korzystanie z nich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Tworzenie nośników do odtwarzania . . . . 61 Używanie nośników do odtwarzania . . . . 62 Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych . . . 62 Tworzenie kopii zapasowej . . . . . . . . 63 Odtwarzanie z kopii zapasowej . . . . . . 63 Używanie obszaru roboczego Rescue and Recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego . . . 64 Tworzenie noś..

iii - Page 5

Korzystanie z innych usług . . . . . . . . 105 Dodatkowe usługi płatne . . . . . . . . . 106 Dodatek A. Uwagi . . . . . . . . . 107 Znaki towarowe . . . . . . . . . . . . . . 108 Dodatek B. Uwaga o przepisach. . 109 Uwaga o klasyfikacji eksportowej . . . . . . . 109 Informacje dotyczące podłączenia do odbiornika telewizyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 109 Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego . . . . . . . . . . . 109 Oświadczenie dotyczące wymogów Federalnego Urzędu Łączności USA (Federal Communications Commission — FCC) . . . 109 Dodatkowe informac..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 6

iv ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa - Page 7

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ZAGROŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego podręcznika należy zapoznać się ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa tego produktu. Przeczytaj informacje znajdujące się w tej sekcji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji ThinkCentre dołączonym do produktu. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia produktu. Jeśli nie posiadasz już egzemplarza Podręcznika na temat ..

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym - Page 8

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym Ładunki elektrostatyczne, mimo że są bezpieczne dla użytkownika, mogą poważnie uszkodzić elementy i opcje komputera. Niewłaściwe obchodzenie się z częściami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne może spowodować ich uszkodzenie. Odpakowując opcję lub część CRU, nie należy otwierać antystatycznego opakowania, które ją zawiera aż do momentu instalacji. W przypadku instalowania opcji lub części CRU albo wykonywania jakichkolwiek czynności wewnątrz komputera należy zachować następujące środki ostrożności w cel..

vii - Page 9

Przedłużacze i urządzenia powiązane Należy upewnić się, że używane przedłużacze, urządzenia przeciwprzepięciowe, zasilacze awaryjne i listwy rozdzielcze zasilania są w stanie zrealizować wymagania produktu dotyczące zasilania. Urządzeń tych nigdy nie wolno obciążać powyżej ich norm. Jeśli używane są listwy rozdzielcze zasilania, obciążenie nie powinno przekroczyć ich znamionowej mocy wejściowej. W przypadku pytań związanych z obciążeniem elektrycznym, wymaganiami dotyczącymi zasilania i znamionowej mocy wejściowej, aby uzyskać więcej informacji, należy ..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 10

wytwarzają ciepło podczas eksploatacji. Dłuższy kontakt z ciałem ludzkim może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. • Nie należy ładować akumulatora ani włączać komputera, zasilacza ani akcesoriów w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. • Produkt jest wyposażony w szczeliny wentylacyjne, wentylatory i radiatory, które zapewniają bezpieczeństwo, komfort i niezawodność działania. Jednak można nieumyślnie zablokować te elementy umieszczając produkt na łóżku, sofie, dywanie lub innej elastycznej powierzchni. Nigdy nie należy blokowa..

- Page 11

Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu z modemu ZAGROŻENIE: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru, należy używać jedynie kabla zasilającego stosowanego w telekomunikacji o numerze 26 lub większego (np. 24), znajdującego się w wykazie laboratorium (UL) (Underwriters Laboratories) lub objętego certyfikatem CSA (Canadian Standards Association). Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia obrażeń podczas korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, takich jak: ..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 12

W komponentach oznaczonych tą etykietą występuje niebezpieczne napięcie, prąd i poziomy energetyczne. Komponenty te nie zawierają części wymagających obsługi. Jeśli istnieje podejrzenie wadliwego działania jednej z tych części, to należy skontaktować się z pracownikiem serwisu. Czyszczenie i konserwacja Komputer i miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Przed czyszczeniem, komputer należy wyłączyć, a następnie odłączyć kabel zasilający. Nie należy spryskiwać komputera detergentami w płynie ani też używać do jego czyszczenia detergentów zawierających..

Rozdział 1. - Page 13

Rozdział 1. Przegląd Niniejszy rozdział zawiera informacje o elementach komputera, jego danych technicznych, programach dostarczonych przez firmę Lenovo oraz o rozmieszczeniu złączy, podzespołów, części na płycie głównej i napędów wewnętrznych. Elementy Niniejsza sekcja zawiera informacje o opcjach komputera. Poniższe informacje dotyczą różnych modeli. Aby wyświetlić informacje o określonym modelu: • Przejdź do programu Lenovo BIOS Setup Utility, wykonując instrukcje podane w sekcji Rozdział 7 „Używanie programu Setup Utility“ na stronie 69. Następnie wybie..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 14

• Zintegrowany kontroler sieci Ethernet 100/1000 Mb/s • Modem PCI z funkcją faksu (wybrane modele) Opcje zarządzania systemem • Możliwość zapisania wyników testu POST • DMI Aplikacja Desktop Management Interface umożliwia wgląd w informacje o wszystkich aspektach komputera, takich jak typ procesora, data instalacji, dołączone drukarki i inne urządzenia peryferyjne, źródła zasilania czy historia czynności konserwacyjnych. • Tryb zgodności z ErP Tryb zgodności z dyrektywą dotyczącą produktów związanych z energią (ErP, Energy-related Products) zmniejsza zużyci..

Rozdział 1. Przegląd - Page 15

Opcje wejścia/wyjścia (we/wy) • Jedno złącze Ethernet • Jedno złącze monitora DVI • Jeden opcjonalny 9-stykowy port szeregowy • Jedno złącze monitora VGA • Sześć złączy USB (dwa na panelu przednim, cztery na tylnym) • Trzy złącza audio na panelu tylnym (złącze wejścia audio, złącze wyjścia audio oraz złącze mikrofonu) • Dwa złącza audio na panelu przednim (złącze mikrofonu i złącze słuchawek) Więcej informacji - patrz „Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera“ na stronie 8 i „Znajdowanie złączy z tył..

Certyfikowane lub testowane systemy operacyjne - Page 16

Certyfikowane lub testowane systemy operacyjne 1 (W zależności od modelu). • Linux ® • Microsoft Windows XP Professional SP 3 Specyfikacje Niniejsza sekcja zawiera fizyczne specyfikacje komputera. Wymiary Szerokość: 97 mm (3,8") Wysokość: 333 mm (13,1") Głębokość: 368 mm (14,5") Waga Maksymalna dostarczana konfiguracja: 6 kg (13,2 funta) (bez opakowania) Maksymalna dostarczana konfiguracja: 8,5 kg (18,7 funta) (z opakowaniem) Dopuszczalne warunki zewnętrzne • Temperatura powietrza: Jeśli komputer pracuje: od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F) Jeśli komputer nie pracuje: ..

Przegląd oprogramowania - Page 17

Przegląd oprogramowania Komputer jest wyposażony w zainstalowany fabrycznie system operacyjny oraz w kilka programów dostarczonych przez firmę Lenovo. Oprogramowanie dostarczane przez Lenovo Poniższe programy, dostarczane przez Lenovo, pomagają w zwiększeniu produktywności i obniżeniu kosztów konserwacji komputera. Programy dostarczane z komputerem mogą się różnić, w zależności od modelu komputera i zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego. Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage ® Tools udostępnia szereg źródeł informacji oraz łatwy dostęp do r..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 18

wydajności, zbiera informacje o systemie, stanie zabezpieczeń oraz informacje dotyczące wsparcia. Szczegółowe informacje - patrz „Lenovo Solution Center“ na stronie 101. Lenovo ThinkVantage Toolbox Informacja: W zależności od daty produkcji komputera, dla celów diagnostycznych fabrycznie zainstalowano na nim albo program Lenovo Solution Center, albo program Lenovo ThinkVantage Toolbox. Dodatkowe informacje o programie Lenovo Solution Center — patrz „Lenovo Solution Center“ na stronie 101. Program Lenovo ThinkVantage Toolbox pomaga w konserwacji komputera, zwiększa jego be..

ThinkVantage System Update - Page 19

ThinkVantage System Update Program ThinkVantage System Update pomaga w utrzymywaniu aktualności oprogramowania komputera poprzez pobieranie i instalowanie pakietów oprogramowania (aplikacji ThinkVantage, sterowników urządzeń, aktualizacji systemu BIOS oraz aplikacji innych firm). Adobe Reader Program Adobe Reader to narzędzie do przeglądania, drukowania i przeszukiwania dokumentów w formacie PDF. Oprogramowanie antywirusowe Komputer jest dostarczany wraz z oprogramowaniem antywirusowym, przeznaczonym do wykrywania i likwidacji wirusów. Lenovo dostarcza na dysku twardym Twojego komp..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 20

Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera Rysunek 1 „Rozmieszczenie przednich złączy, elementów sterujących i wskaźników“ na stronie 8 przedstawia rozmieszczenie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera. Rysunek 1. Rozmieszczenie przednich złączy, elementów sterujących i wskaźników 1 Przycisk wysuwania/zamykania napędu optycznego 5 Złącze USB (port USB 2) 2 Wyłącznik zasilania 6 Złącze mikrofonu 3 Wskaźnik aktywności dysku twardego 7 Złącze słuchawek 4 Wskaźnik zasilania 8 Złącze USB (port USB 1)..

Rysunek 2. Rozmieszczenie tylnych złączy - Page 21

Znajdowanie złączy z tyłu komputera Rysunek 2 „Rozmieszczenie tylnych złączy“ na stronie 9 ukazuje rozmieszczenie złączy z tyłu komputera. Niektóre złącza z tyłu komputera oznaczono kolorami pomocnymi w określaniu miejsca podłączania kabli. 3 4 5 6 Rysunek 2. Rozmieszczenie tylnych złączy 1 Złącze kabla zasilającego 8 Gniazdo karty PCI Express x16 2 Złącze monitora DVI 9 Gniazda kart PCI Express x1 (2) 3 Złącze monitora VGA 10 Złącze Ethernet 4 Złącza USB (porty USB od 3 do 6) 11 Gniazdo zintegrowanej linki zabezpieczającej Kingston 5 Złącze mikrofonu 12 O..

Rysunek 3. Rozmieszczenie komponentów - Page 22

Złącze Opis Złącze sieci Ethernet Służy do podłączenia kabla Ethernet do sieci LAN. Informacja: Aby używać komputera w sposób zgodny z limitami klasy B FCC, należy używać kabla Ethernet kategorii 5. Złącze mikrofonu Za jego pomocą przyłącza się do komputera mikrofon, aby rejestrować dźwięki lub korzystać z oprogramowania rozpoznającego mowę. Port szeregowy Służy do podłączenia zewnętrznego modemu, drukarki szeregowej lub innego urządzenia korzystającego z 9-stykowego portu szeregowego. Złącze USB Służą do podłączania urządzeń USB, takich jak klawiat..

Rysunek 4. Rozmieszczenie części na płycie głównej - Page 23

Znajdowanie części na płycie głównej Rysunek 4 „Rozmieszczenie części na płycie głównej“ na stronie 11 ukazuje rozmieszczenie części płyty głównej. Rysunek 4. Rozmieszczenie części na płycie głównej 1 4-stykowe złącze zasilania 12 Zworka Clear CMOS/Recovery 2 Mikroprocesor 13 Przednie złącze USB 2 (do podłączania dodatkowych urządzeń USB) 3 Złącze wentylatora mikroprocesora 14 Przednie złącze USB 3 (do podłączania dodatkowych urządzeń USB) 4 Złącze pamięci 1 (DIMM1) 15 Bateria 5 Złącze pamięci 2 (DIMM2) 16 Złącze szeregowe (COM2) 6 Złącze cz..

Rysunek 5. Rozmieszczenie wnęk napędów - Page 24

Lokalizowanie napędów wewnętrznych Napędy wewnętrzne to urządzenia używane przez komputer do odczytywania i przechowywania danych. W celu zwiększenia wielkości pamięci masowej lub umożliwienia odczytywania innych rodzajów nośników, możesz dodawać napędy. Napędy wewnętrzne instalowane są we wnękach. W niniejszym podręczniku wnęki określane są kolejnymi cyframi — wnęka 1, wnęka 2 itd. Instalując lub wymieniając napęd wewnętrzny, dobrze jest zwrócić uwagę, jakiego typu i rozmiarów napęd można zainstalować w każdej wnęce oraz jak poprawnie podłączyć ..

Rysunek 6. Etykieta z nazwą typu i modelu komputera - Page 25

Etykieta z nazwą typu i modelu komputera Rolę identyfikatora komputera pełni etykieta z jego nazwą typu i modelu. Zwracając się do Lenovo o pomoc, warto podawać te dane, ponieważ ułatwią one serwisantom dokładne ustalenie parametrów komputera i znalezienie rozwiązań zaistniałych problemów. Poniżej pokazano przykład etykiety z nazwą typu i modelu komputera. Machine Type: XXXX Model Number: XXX Rysunek 6. Etykieta z nazwą typu i modelu komputera Rozdział 1. Przegląd 13

..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 26

14 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Często zadawane pytania (FAQ) - Page 27

Rozdział 2. Używanie komputera Ten rozdział zawiera informacje poświęcone korzystaniu z niektórych składników komputera. Często zadawane pytania (FAQ) Poniżej zamieszczono kilka wskazówek, które pozwolą zoptymalizować korzystanie z komputera. Czy mogę pobrać podręcznik użytkownika w innym języku? Podręcznik użytkownika jest dostępny w różnych językach w serwisie WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides. Gdzie znajdują się dyski do odtwarzania? Firma Lenovo udostępnia aplikację pozwalają tworzyć dyski do odtwarzania. Szczegó..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 28

Informacja: Do przechodzenia między opcjami menu można używać myszy albo klawiszy strzałek w górę i w dół. Zamykanie menu Start i menu kontekstowego odbywa się poprzez kliknięcie myszy lub naciśnięcie klawisza Esc. Używanie czytnika linii papilarnych Niektóre komputery wyposażono w klawiaturę z czytnikiem linii papilarnych. Więcej informacji o czytniku linii papilarnych — patrz „Oprogramowanie czytnika linii papilarnych“ na stronie 5. Aby otworzyć program ThinkVantage Fingerprint Software i użyć czytnika linii papilarnych, kliknij kolejno pozycje Start ➙ Wszystk..

Ustawianie głośności z pulpitu - Page 29

dźwiękowej można nagrywać i odtwarzać muzykę, a także cieszyć się dźwiękiem w różnych aplikacjach multimedialnych oraz korzystać z oprogramowania do rozpoznawania mowy. Opcjonalnie do złącza wyjścia audio można podłączyć głośniki stereofoniczne, które zapewnią wyższą jakość odtwarzanego dźwięku. Ustawianie głośności z pulpitu Regulator głośności na pulpicie jest dostępny w postaci ikony głośności na pasku zadań. Ikona ta jest umieszczona w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows. W celu ustawienia głośności kliknij tę ikonę i przesuń suwak ..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 30

• Nie wkładaj do napędu przedmiotów innych niż dyski CD i DVD. • Zanim przeniesiesz komputer w inne miejsce, wyjmij z napędu dysk CD/DVD. Zasady postępowania z dyskami CD i DVD oraz ich składowania Nośniki CD oraz DVD są trwałe i wytrzymałe, należy jednak postępować z nimi z pewną ostrożnością. Oto najważniejsze wytyczne dotyczące obsługi i przechowywania: • Trzymaj dysk za krawędzie. Nie dotykaj powierzchni dysku na stronie pozbawionej napisów. • Aby usunąć kurz i odciski palców, przecieraj dysk czystą, miękką szmatką, przesuwając ją od środka do kr..

Rozdział 2. Używanie komputera - Page 31

Dyski CD oraz dyski DVD z danymi można również nagrywać za pomocą programu Windows Media Player. Więcej informacji - patrz „Pomoc i wsparcie“ na stronie 103. Rozdział 2. Używanie komputera 19

..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 32

20 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Ułatwienia dostępu i wygoda pracy - Page 33

Rozdział 3. Ty i Twój komputer Niniejszy rozdział zawiera informacje o ułatwieniach dostępu, wygodzie pracy oraz zmianie kraju lub regionu, w którym jest użytkowany komputer. Ułatwienia dostępu i wygoda pracy Aby jak najskuteczniej używać komputera i pracować w komfortowych warunkach, należy zadbać o odpowiednią ergonomię. Urządź miejsce pracy i ustaw sprzęt w sposób odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom oraz rodzajowi wykonywanej pracy. Ponadto w celu jak najbardziej efektywnej i wygodnej pracy przy komputerze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 34

Monitor należy ustawić tak, aby górny brzeg ekranu lub obszar leżący bezpośrednio pod nim znalazł się na poziomie wzroku. Monitor powinien się znajdować w optymalnej odległości dla wzroku, wynoszącej zazwyczaj od 51 do 61 cm (20„-24“) i w takim miejscu, aby można było na niego patrzeć, nie przekręcając głowy. Ponadto takie urządzenia, których często używa się przy pracy, jak np. telefon i mysz, powinny być łatwo dostępne. Odblaski i oświetlenie Monitor powinien stać tak, aby wszelkie odblaski i odbicia pochodzące od górnego oświetlenia, okien i innych źr..

Rozdział 3. Ty i Twój komputer - Page 35

Rejestrowanie komputera w firmie Lenovo Rejestrowanie komputera — patrz http://www.lenovo.com/register. Aby przeprowadzić operację rejestrowania komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom w odzyskaniu utraconego sprzętu. Zarejestrowanie komputera pozwoli również firmie Lenovo na wysyłanie ewentualnych informacji technicznych i powiadomień o możliwościach modernizacji. Rejestracja komputera powoduje wprowadzenie do bazy danych informacji, dzięki którym firma Lenovo moż..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 36

Informacje o kablach zasilających i ich numery katalogowe — patrz: http://www.lenovo.com/powercordnotice 24 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Opcje zabezpieczeń - Page 37

Rozdział 4. Bezpieczeństwo Niniejszy rozdział zawiera informacje o metodach ochrony komputera przed kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem. Opcje zabezpieczeń Komputer jest wyposażony w następujące opcje zabezpieczające: • Oprogramowanie Computrace Agent wbudowane w oprogramowaniu sprzętowym Oprogramowanie Computrace Agent to narzędzie do zarządzania zasobami informatycznymi oraz odzyskiwania komputera w razie kradzieży. Wykrywa ono, czy na komputerze wprowadzono zmiany dotyczące m.in. sprzętu, oprogramowania lub miejsca, z którego uzyskuje dostęp do sieci. Informacja: W ..

Rysunek 7. Instalowanie linki z kłódką - Page 38

Blokowanie pokrywy komputera Zablokowanie pokrywy komputera pomaga zapobiec dostępowi do jego podzespołów ze strony nieuprawnionych osób. Komputer wyposażono w linkę z kłódką uniemożliwiającą zdjęcie pokrywy. Rysunek 7. Instalowanie linki z kłódką 26 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Podłączanie zintegrowanej linki zabezpieczającej - Page 39

Podłączanie zintegrowanej linki zabezpieczającej Zintegrowana linka zabezpieczająca, nazywana czasami blokadą Kensington, umożliwia zabezpieczenie komputera przez przymocowanie go do biurka, stołu czy też innego przedmiotu wolno stojącego. Linkę zabezpieczającą podłącza się do gniazda zabezpieczającego z tyłu komputera, a zamyka kluczem. Linka blokuje również przyciski służące do otwierania pokrywy komputera. Jest to taka sama linka, jakiej używa się w przypadku wielu komputerów notebook. Zintegrowaną linkę zabezpieczającą możesz zamówić bezpośrednio z Lenov..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 40

próbie dostępu do dysku. Więcej informacji - patrz „Hard Disk Password (Hasło dysku twardego)“ na stronie 70. • Hasło administratora: Ustawienie hasła administratora zapobiega zmianie ustawień konfiguracyjnych przez niepowołanych użytkowników. Hasło administratora może być przydatne, jeśli odpowiadasz za kontrolę ustawień kilku komputerów. Więcej informacji - patrz „hasło administratora;“ na stronie 70. Nie masz obowiązku ustawiania haseł. Jednakże zwiększają one poziom bezpieczeństwa. Hasła w systemie Windows Zależnie od posiadanej wersji systemu operac..

Rozdział 4. Bezpieczeństwo - Page 41

Lenovo dostarcza na komputerze pełną wersję oprogramowania antywirusowego z bezpłatną 30-dniową subskrypcją. Po 30 dniach należy odnowić licencję, aby dalej otrzymywać aktualizacje oprogramowania antywirusowego. Informacja: W celu skutecznej ochrony przed nowymi wirusami należy na bieżąco aktualizować pliki definicji wirusów. Więcej informacji o tym, jak korzystać z oprogramowania antywirusowego, można znaleźć w systemie pomocy dla tego oprogramowania. Rozdział 4. Bezpieczeństwo 29

..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 42

30 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 5. - Page 43

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu Niniejszy rozdział zawiera instrukcje instalowania lub wymiany sprzętu komputera. Obsługa urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne Nie wolno otwierać opakowania antystatycznego zawierającego nową część, dopóki uszkodzona część nie zostanie wyjęta z komputera i użytkownik nie będzie gotowy do zainstalowania nowej. Ładunki elektrostatyczne, mimo że są bezpieczne dla użytkownika, mogą poważnie uszkodzić komponenty i części komputera. Mając do czynienia z częściami i innymi elementami komputera, należy pr..

Rysunek 9. Zdejmowanie pokrywy komputera - Page 44

Zdejmowanie pokrywy komputera Uwaga: Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v. Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczące zdejmowania pokrywy komputera. ZAGROŻENIE: Przed zdjęciem pokrywy wyłącz komputer i odczekaj od trzech do pięciu minut, aż ostygnie. Aby zdjąć pokrywę komputera: 1. Wyjmij wszystkie nośniki z napędów i wyłącz wszystkie podłączone urządzenia oraz sam komputer. 2. Odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych. 3. Odłącz kable zasil..

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu - Page 45

2. Zdejmij pokrywę komputera. Patrz „Zdejmowanie pokrywy komputera“ na stronie 32. 3. Zdejmij przednią obejmę, zwalniając trzy plastikowe zaczepy u góry przedniej obejmy i odchylając ją na zewnątrz. Ostrożnie odłóż przednią obejmę bez odłączania kabla zespołu wyłącznika zasilania i diody LED. Rysunek 10. Zdejmowanie obejmy przedniej 4. Aby ponownie zainstalować przednią obejmę, dopasuj trzy plastikowe zaczepy na spodzie obejmy do odpowiadających im otworów w obudowie, a następnie pochyl obejmę do środka, aż zaskoczy na miejsce. Rysunek 11. Reinstalowanie obej..

Rysunek 12. Odchylanie zespołu wnęki napędu do góry - Page 46

Dostęp do komponentów płyty głównej i napędów Uwaga: Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v. W tym podrozdziale znajdują się instrukcje uzyskiwania dostępu do komponentów płyty głównej i napędów. Aby uzyskać dostęp do komponentów płyty głównej i napędów: 1. Wyłącz komputer i odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych. 2. Zdejmij pokrywę komputera. Patrz „Zdejmowanie pokrywy komputera“ na stronie 32. 3. Zdejmij przednią obejmę. ..

Rysunek 13. Obniżanie zespołu wnęki napędu - Page 47

5. Aby obniżyć zespół wnęki napędu, dociśnij jego zacisk 1 do wewnątrz i odchyl zespół wnęki napędu w dół w sposób pokazany na rysunku. Rysunek 13. Obniżanie zespołu wnęki napędu Instalowanie lub wymiana karty PCI Uwaga: Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v. Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczące instalowania lub wymiany karty PCI. Komputer wyposażono w dwa gniazda kart PCI Express x1 i jedno gniazdo karty graficznej PCI Express x16. Aby zainstalować lub..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 48

• Jeśli instalujesz kartę PCI, wykręć wkręt mocujący odpowiednią metalową pokrywę gniazda. Następnie zdejmij metalową pokrywę gniazda. • Jeśli wymieniasz starą kartę PCI, wykręć mocujący ją wkręt, chwyć ją i delikatnie wyciągnij z gniazda. Rysunek 14. Wyjmowanie karty PCI Uwagi: a. Karta jest dopasowana do gniazda. Jeśli to niezbędne, poruszaj trochę na przemian bokami karty, aż do wyjęcia z gniazda. b. Jeśli karta jest umocowana zatrzaskiem, naciśnij go ( 1 ), jak to pokazano na rysunku, aby go odblokować. Chwyć kartę i delikatnie wyciągnij ją z gniaz..

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu - Page 49

6. Wkręć wkręt mocujący kartę PCI. Co dalej: • Aby zająć się innym elementem sprzętu, przejdź do odpowiedniej sekcji. • Aby zakończyć instalowanie lub wymianę, patrz „Kończenie wymiany części“ na stronie 59. Instalowanie lub wymiana modułu pamięci Uwaga: Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v. Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczące instalowania lub wymiany modułu pamięci. Komputer wyposażono w dwa gniazda służące do instalowania lub wymiany modu..

Rysunek 15. Wyjmowanie modułu pamięci - Page 50

• Jeśli wymieniasz stary moduł pamięci, otwórz zaciski podtrzymujące i delikatnie wyciągnij moduł z gniazda pamięci. Rysunek 15. Wyjmowanie modułu pamięci • Jeśli instalujesz moduł pamięci, otwórz zaciski podtrzymujące gniazdo pamięci, w którym chcesz zainstalować nowy moduł pamięci. Rysunek 16. Otwieranie zacisków podtrzymujących 38 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu - Page 51

9. Umieść nowy moduł pamięci nad gniazdem pamięci. Upewnij się, że wycięcie 1 w module pamięci jest prawidłowo dopasowane do wypustu w gnieździe 2 na płycie systemowej. Wciśnij moduł pamięci w gniazdo, aż zamkną się zaciski podtrzymujące. Rysunek 17. Instalowanie modułu pamięci 10. Zainstaluj kartę graficzną PCI Express x16, jeśli została wcześniej wyjęta. Co dalej: • Aby zająć się innym elementem sprzętu, przejdź do odpowiedniej sekcji. • Aby zakończyć instalowanie lub wymianę, patrz „Kończenie wymiany części“ na stronie 59. Wymiana baterii Uwa..

Rysunek 18. Wyjmowanie starej baterii - Page 52

4. Wyjmij starą baterię. Rysunek 18. Wyjmowanie starej baterii 5. Zainstaluj nową baterię. Rysunek 19. Instalowanie nowej baterii 6. Załóż pokrywę komputera i podłącz kable. Patrz „Kończenie wymiany części“ na stronie 59. Informacja: Po włączeniu komputera po raz pierwszy po wymianie baterii może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Jest to normalne. 7. Włącz komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia. 8. Użyj programu Setup Utility do ustawienia daty i godziny oraz haseł. Patrz Rozdział 7 „Używanie programu Setup Utility“ na stronie 69. Co d..

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu - Page 53

Rysunek 20. Obracanie zespołu wnęki napędu 5. Przytrzymaj dysk twardy i wykręć cztery mocujące go wkręty. Następnie wyjmij dysk twardy z zespołu wnęki napędu. Rysunek 21. Wyjmowanie dysku twardego 6. Odłącz kabel sygnałowy i zasilający od dysku twardego, aby całkiem wyjąć dysk z obudowy. 7. Podłącz jeden koniec kabla sygnałowego z tyłu nowego dysku twardego, a drugi do wolnego złącza SATA na płycie głównej. Patrz „Znajdowanie części na płycie głównej“ na stronie 11. Znajdź wolne pięciożyłowe złącze zasilania i podłącz je z tyłu nowego dysku tward..

Rysunek 22. Podłączanie dysku twardego SATA - Page 54

Rysunek 22. Podłączanie dysku twardego SATA 8. Umieść nowy dysk twardy we wnęce dysku twardego i wyrównaj otwory na wkręty w tym dysku z odpowiednimi otworami we wnęce napędu. Wkręć cztery wkręty mocujące nowego dysku twardego. Rysunek 23. Instalowanie dysku twardego Co dalej: • Aby zająć się innym elementem sprzętu, przejdź do odpowiedniej sekcji. • Aby zakończyć instalowanie lub wymianę, patrz „Kończenie wymiany części“ na stronie 59. Wymiana napędu optycznego Uwaga: Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem ..

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu - Page 55

1. Wyłącz komputer i odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych. 2. Zdejmij pokrywę komputera. Patrz „Zdejmowanie pokrywy komputera“ na stronie 32. 3. Zdejmij przednią obejmę. Patrz „Zdejmowanie i ponowne instalowanie przedniej obejmy“ na stronie 32. 4. Odchyl zespół wnęki napędu do góry. Patrz „Dostęp do komponentów płyty głównej i napędów“ na stronie 34 5. Odłącz kabel sygnałowy i kabel zasilania od dysku optycznego. 6. Przytrzymaj dysk optyczny i wykręć dwa mocujące go wkręty. Rysunek 24. Wyjmowanie napędu optycznego Rozdział 5. Ins..

Rysunek 25. Obniżanie zespołu wnęki napędu - Page 56

7. Dociśnij zacisk 1 zespołu wnęki napędu do wewnątrz i odchyl ten zespół w dół w sposób pokazany na rysunku. Rysunek 25. Obniżanie zespołu wnęki napędu 8. Wysuń napęd optyczny z wnęki z przodu komputera. Rysunek 26. Wyjmowanie napędu optycznego 44 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Rysunek 27. Instalowanie nowego napędu optycznego - Page 57

9. Wsuń nowy napęd optyczny do wnęki z przodu komputera. Rysunek 27. Instalowanie nowego napędu optycznego 10. Przytrzymaj nowy napęd optyczny i odchyl zespół wnęki napędu do góry. Wyrównaj otwory na wkręty w nowym napędzie optycznym z odpowiednimi otworami we wnęce napędu. Następnie wkręć dwa wkręty mocujące nowego dysku optycznego. Rysunek 28. Instalowanie napędu optycznego Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu 45

..

Rysunek 29. Podłączanie napędu optycznego - Page 58

11. Podłącz jeden koniec kabla sygnałowego z tyłu nowego dysku optycznego, a drugi do wolnego złącza SATA na płycie głównej. Patrz „Znajdowanie części na płycie głównej“ na stronie 11. Znajdź wolne pięciożyłowe złącze zasilania i podłącz je z tyłu nowego dysku optycznego. Rysunek 29. Podłączanie napędu optycznego 12. Obniż zespół wnęki napędu. Co dalej: • Aby zająć się innym elementem sprzętu, przejdź do odpowiedniej sekcji. • Aby zakończyć instalowanie lub wymianę, patrz „Kończenie wymiany części“ na stronie 59. Wymiana zespołu zasilac..

Rysunek 30. Demontaż osłony wentylatora radiatora - Page 59

W komponentach oznaczonych tą etykietą występuje niebezpieczne napięcie, prąd i poziomy energetyczne. Komponenty te nie zawierają części wymagających obsługi. Jeśli istnieje podejrzenie wadliwego działania jednej z tych części, to należy skontaktować się z pracownikiem serwisu. Aby wymienić zespół zasilacza: 1. Wyłącz komputer i odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych. 2. Zdejmij pokrywę komputera. Patrz „Zdejmowanie pokrywy komputera“ na stronie 32. 3. Zdejmij przednią obejmę. Patrz „Zdejmowanie i ponowne instalowanie przedniej obejmy“ ..

Rysunek 31. Wyjmowanie zespołu zasilacza - Page 60

6. Z tyłu komputera wykręć trzy wkręty mocujące zespół zasilacza. Wciśnij zacisk 1 zespołu zasilacza, aby zwolnić ten zespól, a następnie przesuń zespół zasilacza do przodu komputera. Wysuń zespół zasilacza z komputera. Rysunek 31. Wyjmowanie zespołu zasilacza 7. Upewnij się, że nowy zespół zasilacza jest prawidłowy. 48 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu - Page 61

8. Zainstaluj w obudowie nowy zespół zasilacza, tak aby otwory na wkręty w zespole zasilacza były wyrównane z odpowiednimi otworami z tyłu obudowy. Następnie wkręć trzy wkręty mocujące nowy zespół zasilacza. Informacja: Używaj tylko wkrętów dostarczonych przez firmę Lenovo. Rysunek 32. Instalowanie zespołu zasilacza 9. Podłącz kable nowego zespołu zasilacza do wszystkich napędów i płyty głównej. Patrz „Znajdowanie części na płycie głównej“ na stronie 11. Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu 49

..

Rysunek 33. Montaż osłony wentylatora radiatora - Page 62

10. Obniż osłonę wentylatora radiatora i umieść ją na zespole radiatora i wentylatora, tak aby zaskoczyła na miejsce. Rysunek 33. Montaż osłony wentylatora radiatora 11. Przypnij kable zasilacza klipsami i opaskami w obudowie. Co dalej: • Aby zająć się innym elementem sprzętu, przejdź do odpowiedniej sekcji. • Aby zakończyć instalowanie lub wymianę, patrz „Kończenie wymiany części“ na stronie 59. Wymiana zespołu radiatora i wentylatora Uwaga: Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące..

Rysunek 34. Demontaż osłony wentylatora radiatora - Page 63

4. Odchyl zespół wnęki napędu do góry. Następnie odchyl na zewnątrz dwa plastikowe zaciski podtrzymujące, aby zdjąć osłonę wentylatora radiatora z uszkodzonego zespołu radiatora i wentylatora. Rysunek 34. Demontaż osłony wentylatora radiatora 5. Odłącz radiator i kabel zespołu wentylatora od złącza wentylatora mikroprocesora na płycie głównej. Patrz „Znajdowanie części na płycie głównej“ na stronie 11. Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu 51

..

Rysunek 35. Wyjmowanie radiatora i zespołu wentylatora - Page 64

6. Postępuj zgodnie z poniższymi podpunktami w celu wykręcenia czterech wkrętów mocujących zespół radiatora i wentylatora do płyty głównej: a. Częściowo wykręć wkręt 1 , całkowicie wykręć wkręt 2 , a następnie całkowicie wykręć wkręt 1 . b. Częściowo wykręć wkręt 3 , całkowicie wykręć wkręt 4 , a następnie całkowicie wykręć wkręt 3 . Informacja: Ostrożnie wykręć cztery poprzeczne wkręty z płyty głównej, tak aby jej nie uszkodzić. Czterech wkrętów nie można wykręcać z zespołu radiatora i wentylatora. Rysunek 35. Wyjmowanie radiatora i zesp..

Rysunek 36. Montaż osłony wentylatora radiatora - Page 65

Rysunek 36. Montaż osłony wentylatora radiatora Co dalej: • Aby zająć się innym elementem sprzętu, przejdź do odpowiedniej sekcji. • Aby zakończyć instalowanie lub wymianę, patrz „Kończenie wymiany części“ na stronie 59. Wymiana mikroprocesora Uwaga: Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v. Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczące wymiany mikroprocesora. ZAGROŻENIE: Radiator i mikroprocesor mogą być gorące. Przed zdjęciem pokrywy wyłącz komputer i odcz..

Rysunek 37. Dostęp do mikroprocesora - Page 66

5. Unieś rączkę ( 1 ) i otwórz element podtrzymujący ( 2 ), aby dostać się do mikroprocesora ( 3 ). Rysunek 37. Dostęp do mikroprocesora 6. Wyjmij mikroprocesor z gniazda, podnosząc go prosto do góry. Rysunek 38. Wyjmowanie mikroprocesora Uwagi: a. Mikroprocesor i gniazdo mogą wyglądać inaczej niż na ilustracji. 54 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Rozdział 5. Instalowanie lub wymiana sprzętu - Page 67

b. Zapamiętaj położenie mikroprocesora w gnieździe. Zwróć uwagę na mały trójkąt ( 1 ) w rogu mikroprocesora lub na położenie nacięć ( 2 ) na mikroprocesorze. Jest to ważne przy instalowaniu nowego mikroprocesora na płycie głównej. c. Dotykaj tylko krawędzi mikroprocesora. Nie dotykaj złotych styków na spodzie. d. Kiedy gniazdo mikroprocesora jest odsłonięte, nie upuść na nie żadnego przedmiotu. Styki gniazda muszą być jak najczystsze. 7. Upewnij się, że rączka jest uniesiona, a element podtrzymujący mikroprocesora w pełni otwarty. 8. Zdejmij osłonę chroni..

Rysunek 40. Wyjmowanie zespołu wentylatora systemowego - Page 68

Co dalej: • Aby zająć się innym elementem sprzętu, przejdź do odpowiedniej sekcji. • Aby zakończyć wymianę, patrz „Kończenie wymiany części“ na stronie 59. Wymiana zespołu wentylatora systemowego Uwaga: Nie wolno otwierać komputera ani próbować naprawy przed zapoznaniem się z rozdziałem „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa“ na stronie v. Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące wymiany zespołu wentylatora systemowego. Aby wymienić zespół wentylatora systemowego: 1. Wyłącz komputer i odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznyc..

Rysunek 41. Instalowanie zespołu wentylatora systemowego - Page 69

9. Zainstaluj nowy zespół wentylatora systemowego: dopasuj nowe gumowe zaczepy dołączone do nowego zespołu wentylatora systemowego do odpowiadających im otworów w obudowie, a następnie wepchnij zaczepy do otworów. Następnie ostrożnie pociągnij za końce gumowych zaczepów od dołu, mocując nowy zespół wentylatora systemowego. Rysunek 41. Instalowanie zespołu wentylatora systemowego 10. Podłącz kabel nowego zespołu wentylatora systemowego do złącza wentylatora systemowego na płycie głównej. Patrz „Znajdowanie części na płycie głównej“ na stronie 11. 11. Zamon..

Rysunek 42. Wyjmowanie przedniego zespołu audio i USB. - Page 70

3. Zdejmij przednią obejmę. Patrz „Zdejmowanie i ponowne instalowanie przedniej obejmy“ na stronie 32. 4. Odchyl zespół wnęki napędu do góry. Patrz „Dostęp do komponentów płyty głównej i napędów“ na stronie 34. 5. Odłącz kable przedniego zespołu audio i USB od płyty głównej. Patrz „Znajdowanie części na płycie głównej“ na stronie 11. Informacja: Upewnij się, że znasz lokalizację kabli odłączanych od płyty głównej. 6. Odkręć wkręty mocujące wspornik przedniego zespołu audio i USB do obudowy i wyjmij wspornik. Rysunek 42. Wyjmowanie przedniego..

Rysunek 43. Podłączanie klawiatury lub myszy USB - Page 71

Aby wymienić klawiaturę lub mysz: 1. Odłącz kabel starej klawiatury lub myszy od komputera. 2. Podłącz nową klawiaturę lub mysz do jednego ze złączy USB komputera. W zależności od tego, gdzie chcesz podłączyć nową klawiaturę lub mysz, patrz „Znajdowanie złączy, elementów sterujących i wskaźników z przodu komputera“ na stronie 8 lub „Znajdowanie złączy z tyłu komputera“ na stronie 9. Rysunek 43. Podłączanie klawiatury lub myszy USB Co dalej: • Aby zająć się innym elementem sprzętu, przejdź do odpowiedniej sekcji. • Aby zakończyć instalowanie lub..

Rysunek 44. Zakładanie pokrywy komputera - Page 72

5. Załóż pokrywę komputera na obudowę, tak aby prowadnice szyn na pokrywie weszły w szyny obudowy. Przesuń ją do przodu komputera, aż zaskoczy na miejsce. Następnie wkręć dwa wkręty mocujące pokrywę komputera. Rysunek 44. Zakładanie pokrywy komputera 6. Jeśli jest dostępna kłódka, zamknij pokrywę. Patrz „Blokowanie pokrywy komputera“ na stronie 26. 7. Jeśli jest dostępna zintegrowana linka zabezpieczająca, zabezpiecz nią komputer. Patrz „Podłączanie zintegrowanej linki zabezpieczającej“ na stronie 27. 8. Podłącz do komputera kable zewnętrzne i zasilaj..

Tworzenie nośników do odtwarzania i korzystanie z nich - Page 73

Rozdział 6. Informacje o odtwarzaniu Niniejszy rozdział zawiera informacje o rozwiązaniach do odtwarzania oferowanych przez Lenovo: Niniejszy rozdział zawiera następujące tematy: • Tworzenie nośników do odtwarzania i korzystanie z nich • Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych • Używanie obszaru roboczego Rescue and Recovery • Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego • Instalowanie i reinstalowanie sterowników urządzeń. • Rozwiązywanie problemów związanych z odtwarzaniem oprogramowania Uwagi: 1. Zawarte w niniejszym rozdziale informacje o odtwarzaniu odnoszą s..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 74

Informacja: W systemie operacyjnym Windows 7 można utworzyć nośniki do odtwarzania z użyciem dysków lub zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB. W systemie operacyjnym Windows Vista można utworzyć nośniki do odtwarzania wyłącznie z użyciem dysków. Operacja ta nazywa się więc również „tworzeniem dysków Product Recovery“. Aby utworzyć nośniki do odtwarzania w systemie operacyjnym Windows 7, kliknij kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery Disks . Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekra..

Rozdział 6. Informacje o odtwarzaniu - Page 75

Tworzenie kopii zapasowej Niniejsza sekcja zawiera instrukcje tworzenia kopii zapasowej z użyciem programu Rescue and Recovery w różnych systemach operacyjnych. • Aby przeprowadzić operację tworzenia kopii zapasowej za pomocą programu Rescue and Recovery w systemie operacyjnym Windows 7: 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych . Spowoduje to otwarcie programu Rescue and Recovery. 2. W głównym oknie programu Rescue and Recovery kliknij strzałkę Launch advanc..

Tworzenie i używanie nośnika ratunkowego - Page 76

roboczy Rescue and Recovery działa niezależnie od systemu operacyjnego Windows, więc domyślny stan fabryczny dysku twardego można przywrócić także wtedy, gdy uruchomienie systemu operacyjnego Windows jest niemożliwe. Uwaga: Podczas odtwarzania stanu dysku twardego z kopii zapasowej programu Rescue and Recovery lub odtwarzania domyślnych ustawień fabrycznych dysku twardego wszystkie pliki na głównej partycji dysku twardego (zazwyczaj dysku C:) zostaną usunięte. Jeśli jest to możliwe, należy wykonać kopie potrzebnych plików. Jeśli uruchomienie systemu operacyjnego Windows..

Rozdział 6. Informacje o odtwarzaniu - Page 77

2. W głównym oknie programu Rescue and Recovery kliknij strzałkę Launch advanced Rescue and Recovery (Uruchom zaawansowane opcje programu Rescue and Recovery). 3. Kliknij ikonę Create Rescue Media (Utwórz nośniki ratunkowe). Spowoduje to otwarcie okna Create Rescue and Recovery Media (Tworzenie nośników ratunkowych). 4. W obszarze Rescue Media (Nośniki ratunkowe) wybierz typ nośnika ratunkowego, który chcesz utworzyć. Nośnik ratunkowy można utworzyć przy użyciu dysku, dysku twardego USB lub dodatkowego wewnętrznego dysku twardego. 5. Kliknij przycisk OK i postępuj zgodnie..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 78

5. W podfolderze aplikacji poszukaj pliku SETUP.EXE lub innych instalacyjnych plików EXE. Dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację. Reinstalowanie preinstalowanych sterowników urządzeń Sekcja ta zawiera instrukcje dotyczące ponownego instalowania preinstalowanych sterowników urządzeń. Uwaga: Reinstalacja sterowników urządzeń powoduje zmianę dotychczasowej konfiguracji komputera. Dlatego operację tę należy wykonywać tylko w celu usunięcia problemów z komputerem. Aby ponownie zainstalować sterownik ..

Reinstalowanie sterowników urządzenia - Page 79

5. W podfolderze aplikacji poszukaj pliku SETUP.EXE lub innych instalacyjnych plików EXE. Dwukrotnie kliknij plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację. Reinstalowanie sterowników urządzenia Aby dowiedzieć się więcej na temat reinstalowania sterownika urządzenia zamontowanego w komputerze, zajrzyj do dokumentacji tego urządzenia. Reinstalacja sterowników urządzeń powoduje zmianę dotychczasowej konfiguracji komputera. Dlatego operację tę należy wykonywać tylko w celu usunięcia problemów z komputerem. Więcej informacji ..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 80

68 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Uruchamianie programu Setup Utility - Page 81

Rozdział 7. Używanie programu Setup Utility Program Setup Utility pozwala przeglądać i zmieniać ustawienia konfiguracyjne komputera, bez względu na używany system operacyjny. Jednakże ustawienia systemu operacyjnego mogą nadpisywać podobne ustawienia programu Setup Utility. Uruchamianie programu Setup Utility Aby uruchomić program Setup Utility: 1. Upewnij się, że komputer jest wyłączony. 2. Włącz komputer, równocześnie kilkakrotnie naciskając i zwalniając klawisz F1. Po wielokrotnym sygnale dźwiękowym lub wyświetleniu ekranu z logo puść klawisz F1. Informacja: Je..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 82

Uwarunkowania dotyczące hasła Hasło może być dowolną kombinacją maksymalnie 64 znaków alfanumerycznych. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie tzw. silnych haseł, które trudno jest złamać. Aby ustawić silne hasło, skorzystaj z następujących wytycznych: • Hasło powinno mieć co najmniej osiem znaków. • Hasło powinno zawierać co najmniej jeden znak alfabetyczny i jeden znak numeryczny. • W haśle do programu Setup Utility oraz w haśle dysku twardego nie są rozróżnianie wielkości liter. • Hasło nie może być imieniem ani nazwą użytkownika. • ..

Rozdział 7. Używanie programu Setup Utility - Page 83

Kasowanie utraconego lub zapomnianego hasła (kasowanie pamięci CMOS) Sekcja ta zawiera instrukcje usuwania utraconych lub zapomnianych haseł, takich jak hasło użytkownika. Aby skasować zapomniane hasło: 1. Wyjmij wszystkie nośniki z napędów i wyłącz wszystkie podłączone urządzenia oraz sam komputer. Następnie odłącz wszystkie kable zasilające od gniazd elektrycznych oraz wszystkie kable podłączone do komputera. 2. Zdejmij pokrywę komputera. Patrz „Zdejmowanie pokrywy komputera“ na stronie 32. 3. Znajdź na płycie głównej zworkę Clear CMOS/Recovery. Patrz „Zna..

Wybór tymczasowego urządzenia startowego - Page 84

Wybór tymczasowego urządzenia startowego Procedura ta pozwala uruchomić wybrać tymczasowe urządzenie startowe. Informacja: Nie wszystkie dyski mogą być wykorzystywanego jako startowe. 1. Wyłącz komputer. 2. Włącz komputer, równocześnie kilkakrotnie naciskając i zwalniając klawisz F12. Kiedy zostanie wyświetlone okno z prośbą o wybór urządzenia startowego (Please select boot device), zwolnij klawisz F12. 3. Wybierz żądane urządzenie startowe i naciśnij klawisz Enter. Komputer uruchomi się z wybranego urządzenia. Informacja: Wybranie urządzenia startowego z okna z p..

Rozdział 7. Używanie programu Setup Utility - Page 85

2. Z głównego menu programu Setup Utility wybierz opcję Power ➙ Automatic Power On i naciśnij klawisz Enter. 3. Wybierz opcję Wake Up on Alarm i naciśnij klawisz Enter. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z programu Setup Utility. Naciśnij klawisz Enter po pytaniu o potwierdzenie wyjścia z programu. • Włączenie funkcji wznawiania działania po utracie zasilania Funkcja ta umożliwia wznowienie działania komputera z chwilą przywrócenia zasilania po jego nagłej utracie. Aby włączyć ..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 86

74 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Używanie programów systemowych - Page 87

Rozdział 8. Aktualizacja programów systemowych Rozdział ten zawiera informacje o aktualizowaniu programów systemowych POST i BIOS oraz odzyskiwaniu sprawności operacyjnej po nieudanej aktualizacji programów systemowych POST i BIOS. Używanie programów systemowych Programy systemowe stanowią podstawową warstwę oprogramowania wbudowanego w komputer. Do programów systemowych należą POST, BIOS oraz Setup Utility. POST to zestaw testów i procedur przeprowadzanych przy każdym włączaniu komputera. BIOS stanowi warstwę oprogramowania tłumaczącą instrukcje z innych warstw na syg..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 88

Aktualizowanie systemu BIOS z poziomu systemu operacyjnego Informacja: Jako że Lenovo stale ulepsza swoje serwisy WWW, treść stron WWW może ulec zmianie bez uprzedzenia - w tym treść przywołana w poniższej procedurze. Aby zaktualizować system BIOS z poziomu systemu operacyjnego: 1. Przejdź pod adres http://support.lenovo.com. 2. Wykonaj następujące czynności, aby znaleźć pliki do pobrania dla swojego modelu komputera: a. W polu Enter a product number (Wpisz numer produktu) wpisz typ maszyny i kliknij przycisk Go (Wykonaj). b. Kliknij odsyłacz Downloads and drivers (Pliki i s..

Regularne aktualizowanie komputera - Page 89

Rozdział 9. Zapobieganie problemom Ten rozdział zawiera informacje, które mogą pomóc w uniknięciu typowych problemów i zapewnić płynne działanie komputera. Regularne aktualizowanie komputera Czasami może pojawić się konieczność pozyskania najnowszej aplikacji, sterowników urządzeń czy systemu operacyjnego. W tym rozdziale omówiono sposoby pobierania aktualizacji dla komputera. Kliknij jeden z poniższych tematów: • „Pobieranie najnowszych sterowników urządzeń dla komputera“ na stronie 77 • „Aktualizowanie systemu operacyjnego“ na stronie 77 • „Używani..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 90

Używanie programu System Update Aplikacja System Update pomaga utrzymać aktualność aplikacji zainstalowanych na komputerze. Pakiety aktualizacyjne są przechowywane na serwerach firmy Lenovo i można je pobierać z serwisu WWW wsparcia Lenovo. Pakiety aktualizacyjne mogą zawierać aplikacje, sterowniki urządzeń, aktualizacje systemu BIOS oraz aktualizacje oprogramowania. Po nawiązaniu połączenia z serwisem WWW wsparcia Lenovo program System Update automatycznie rozpoznaje typ komputera, zainstalowany system operacyjny oraz język systemu operacyjnego w celu ustalenia zakresu aktua..

Rozdział 9. Zapobieganie problemom - Page 91

• Chroń wyłączniki zasilania i inne elementy sterujące przed zamoczeniem. Wilgoć może doprowadzić do uszkodzenia tych części i porażenia prądem. • Odłączając kabel zasilający, chwytaj za wtyczkę, a nie bezpośrednio za kabel. Czyszczenie komputera Co pewien czas warto czyścić komputer, chroniąc w ten sposób zewnętrzne powierzchnie i zwiększając prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy urządzenia. ZAGROŻENIE: Przed rozpoczęciem czyszczenia komputera i ekranu koniecznie wyłącz zasilanie komputera i monitora. Komputer Do czyszczenia malowanych powierzchni obudowy ..

Zalecenia dotyczące dbałości o komputer - Page 92

Czyszczenie ekranu ciekłokrystalicznego Jeśli używasz ciekłokrystalicznego monitora komputerowego o powierzchni podatnej na ucisk, stosuj następującą procedurę czyszczenia. Najpierw w celu usunięcia kurzu i innych drobin przetrzyj ekran delikatnie suchą miękką szmatką albo przedmuchaj sprężonym powietrzem. Następnie zwilż szmatkę środkiem do czyszczenia ekranów LCD i przetrzyj powierzchnię ekranu. Wiele sklepów ze sprzętem komputerowym oferuje specjalne płyny do czyszczenia ekranów. Używaj płynów przeznaczonych specjalnie do ekranów LCD. Najpierw zwilż płynem ..

Rozdział 9. Zapobieganie problemom - Page 93

Przenoszenie komputera Zanim przeniesiesz komputer w inne miejsce, zastosuj poniższe środki ostrożności. 1. Utwórz kopie zapasowe wszystkich plików i danych znajdujących się na dysku twardym. Na rynku jest dostępnych wiele różnych programów do tworzenia kopii zapasowych. Ponadto być może odpowiednie narzędzie znajduje się już w systemie operacyjnym. Lenovo oferuje aplikację Rescue and Recovery służącą do tworzenia kopii zapasowych danych i przywracania danych z kopii. Więcej informacji — patrz „Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych“ na stronie 62. 2. Wyjmij w..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 94

82 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Podręczniku na temat bezpieczeństwa i - Page 95

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka Ten rozdział zawiera podstawowe informacje na temat rozwiązywania problemów i programów diagnostycznych. Jeśli problem z komputerem nie jest opisany w niniejszym podręczniku — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 103, aby uzyskać informacje o dodatkowych zasobach do rozwiązywania problemów. Podstawowe rozwiązywanie problemów Poniższa tabela zawiera informacje pomocne przy rozwiązywaniu problemów z komputerem. Informacja: Jeśli nie można usunąć problemu, należy oddać komputer d..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 96

Symptom Działanie System operacyjny nie uruchamia się. Sprawdź, czy: • Kolejność startowa zawiera urządzenie, na którym znajduje się system operacyjny. Zwykle system operacyjny znajduje się na dysku twardym. Więcej informacji - patrz „Wybór urządzenia startowego“ na stronie 71. Przed uruchomieniem systemu operacyjnego komputer wydaje sygnały dźwiękowe. Sprawdź, czy żadne klawisze się nie zacięły. Procedura rozwiązywania problemów Poniżej opisano procedurę, od której należy rozpocząć diagnozowanie źródeł problemów z komputerem: 1. Upewnij się, że kable..

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka - Page 97

2. Za pomocą programów diagnostycznych sprawdź, czy komputer działa poprawnie. 3. Ponownie zainstaluj nowe opcjonalne urządzenie lub aplikację zgodnie z instrukcjami producenta. Kliknij nagłówek problemu na liście poniżej: • „Problemy z dźwiękiem“ na stronie 85 • „Problemy z dyskiem CD“ na stronie 86 • „Problemy z dyskiem DVD“ na stronie 87 • „Przejściowe problemy“ na stronie 89 • „Problemy z klawiaturą, myszą lub urządzeniem wskazującym“ na stronie 89 • „Problemy z monitorem“ na stronie 91 • „Problemy z siecią“ na stronie 93 • ..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 98

zainstalowanie karty dźwiękowej w jednym z gniazd rozszerzeń powoduje wyłączenie mechanizmu audio wbudowanego na płycie głównej. Należy wówczas używać złączy karty. • Upewnij się, że program, którego używasz, jest przeznaczony dla systemu operacyjnego Microsoft Windows. Jeśli program opracowano dla systemu DOS, nie korzysta z funkcji dźwięku zawartych w systemie Windows. Należy wówczas skonfigurować w nim używanie emulacji karty dźwiękowej SoundBlaster Pro lub SoundBlaster. • Upewnij się, że sterowniki urządzenia audio są poprawnie zainstalowane. Dokładni..

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka - Page 99

• „Dysk CD lub DVD nie działa“ na stronie 87 • „Nie można uruchomić komputera przy użyciu startowego nośnika do odtwarzania, takiego jak dysk CD Product Recovery“ na stronie 87 Dysk audio lub dysk obsługujący funkcję autoodtwarzania nie jest automatycznie odtwarzany po włożeniu do napędu CD Objaw: Dysk audio lub dysk obsługujący funkcję autoodtwarzania nie jest automatycznie odtwarzany po włożeniu do napędu CD. Działania: • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka napędów CD lub DVD (albo ich kombinację), spróbuj włożyć dysk do innego napędu. Czasami ..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 100

• „Brak dźwięku lub dźwięk przerywany podczas odtwarzania filmu DVD“ na stronie 88 • „Odtwarzanie jest bardzo powolne albo rwane“ na stronie 88 • „Komunikat o nieprawidłowym dysku lub niewykryciu dysku“ na stronie 89 Czarny ekran zamiast filmu DVD Objaw: Czarny ekran zamiast filmu DVD. Działania: • Zrestartuj aplikację odtwarzacza dysków DVD. • Zamknij wszystkie otwarte pliki, wyłącz komputer, a następnie uruchom go ponownie. • Spróbuj ustawić mniejszą rozdzielczość ekranu albo głębię kolorów. Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie r..

Komunikat o nieprawidłowym dysku lub niewykryciu dysku - Page 101

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Programy diagnostyczne“ na stronie 100). Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej — patrz Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 103. Komunikat o nieprawidłowym dysku lub niewykryciu dysku Objaw: Komunikat o nieprawidłowym dysku lub niewykryciu dysku. Działania: • Upewnij się, że dysk DVD jest włożony do napędu świecącą stroną skierowaną do dołu. • Upewnij się, że ustawiona rozdzielczość odtwar..

Mysz lub inne urządzenie wskazujące nie działa - Page 102

• Jeśli używasz klawiatury USB Enhanced Performance i nie działają tylko przyciski szybkiego dostępu, być może zostały one wyłączone albo nie przypisano im żadnych funkcji. W celu rozwiązania problemów z przyciskami szybkiego dostępu skorzystaj z systemu pomocy w programie Enhanced Performance Customization Keyboard. • W systemie operacyjnym Windows 7: 1. Kliknij kolejno pozycje Start ➙ Panel sterowania . 2. Kliknij pozycję Sprzęt i dźwięk . 3. Kliknij opcję Urządzenia i drukarki . 4. Kliknij dwukrotnie pozycję USB Enhanced Performance Keyboard . Zostanie uruchomi..

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka - Page 103

Klawiatura bezprzewodowa nie działa Objaw: Klawiatura bezprzewodowa nie działa. Działanie: Jeśli dioda LED nadajnika-odbiornika świeci, a mimo to bezprzewodowa klawiatura nie działa, zrestartuj komputer. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, upewnij się, że są spełnione następujące warunki: • Baterie są poprawnie włożone. • Baterie nie są wyczerpane. • Klawiatura bezprzewodowa znajduje się nie więcej niż 10 metrów od nadajnika-odbiornika. • Zainstalowano kompletne oprogramowanie nadajnika-odbiornika. Działanie: Jeśli dioda LED nadajnika-odbiornika nie świeci, po..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 104

Działania: • Upewnij się, że kabel sygnałowy monitora jest prawidłowo podłączony do monitora i do złącza monitora w komputerze. Luźno zamocowany kabel może powodować przejściowe problemy. • Upewnij się, że zainstalowano sterowniki urządzenia niezbędne dla tych aplikacji. Zajrzyj do dokumentacji danego programu i sprawdź, czy wymaga on konkretnych sterowników urządzeń. Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, użyj narzędzi diagnostycznych (odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie „Programy diagnostyczne“ na stronie 100). Jeśli potrzeb..

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka - Page 105

2. Dopasuj umiejscowienie monitora względem innych urządzeń w taki sposób, aby były od siebie oddalone o co najmniej 30 cm. 3. Włącz monitor. Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniesie rezultatu, być może monitor wymaga naprawy. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera podrozdział Rozdział 11 „Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu“ na stronie 103. Problemy z siecią Poniżej wymieniono najczęściej występujące problemy z siecią. Zaznacz problem na liście: • „Problemy z siecią Ethernet“ na stronie 93 • „Problem z bezprzewodową siecią LAN“ ..

Problem z bezprzewodową siecią LAN - Page 106

• Port w przełączniku i karta sieciowa mają takie samo ustawienie dupleksu. Jeśli w ustawieniach karty włączono tryb pełnego dupleksu, port przełącznika również musi pracować w tym trybie. Ustawienie niewłaściwego trybu dupleksu może powodować gorsze działanie karty, utratę danych albo zrywanie połączeń. • Zainstalowano całe oprogramowanie sieciowe wymagane w środowisku używanej sieci. Skontaktuj się z administratorem sieci LAN i sprawdź, jakie oprogramowanie należy zainstalować. Karta przestaje działać bez widocznego powodu Objaw: Karta przestaje działać..

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka - Page 107

• Upewnij się, że jest włączona funkcja komunikacji bezprzewodowej. W tym celu w obszarze powiadomień systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę programu Access Connections. Informacja: Jeśli komputer zawiera preinstalowany system operacyjny Windows 7, w obszarze powiadomień systemu Windows kliknij opcję Pokaż ukryte ikony . Zostanie wyświetlona ikona programu Access Connections. Więcej informacji o tej ikonie — patrz Pomoc w programie Access Connections. • Sprawdź nazwę sieci (identyfikator SSID) oraz ustawienia szyfrowania. W tych danych jest uwzględniana wielkość lit..

Problemy z wydajnością i blokowaniem - Page 108

Zaznacz objaw na liście poniżej: • „Opcja, która została właśnie zainstalowana, nie działa“ na stronie 96 • „Opcja, która wcześniej działała, teraz nie działa“ na stronie 96 Opcja, która została właśnie zainstalowana, nie działa Objaw: Opcja, która została właśnie zainstalowana, nie działa. Działanie: Upewnij się, że są spełnione następujące warunki: • Opcjonalne urządzenie jest przeznaczone dla Twojego komputera. • Podczas instalacji przestrzegano instrukcji dołączonych do urządzenia oraz przewidzianych dla komputera, a wszystkie pliki urzą..

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka - Page 109

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach naprawczych, które możesz podjąć, kliknij odpowiedni temat powyżej. Niedobór wolnego miejsca na dysku twardym Objaw: Niedobór wolnego miejsca na dysku twardym. Jeśli dysk twardy zostanie zbyt mocno zapełniony, system operacyjny Windows zacznie działać wolniej i mogą w nim występować błędy. Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca w systemie operacyjnym Windows 7, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij kolejno opcje Start ➙ Komputer . 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij wpis dysku C i wybierz polecenie Właściwości . Zostani..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 110

Informacja: Zależnie od wielkości dysku twardego i ilości zapisanych na nim danych proces defragmentowania może potrwać nawet kilka godzin. W systemie operacyjnym Windows 7: 1. Zamknij wszystkie działające programy i otwarte okna. 2. Kliknij kolejno opcje Start ➙ Komputer . 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wpis dysku C i wybierz polecenie Właściwości . 4. Kliknij kartę Narzędzia . 5. Kliknij kolejno przyciski Defragmentuj teraz i Kontynuuj . 6. Ponownie kliknij przycisk Defragmentuj teraz . Rozpocznie się proces defragmentacji dysku. Niedobór pamięci Objaw: Niedobór pam..

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka - Page 111

Działania: • Upewnij się, że kabel szeregowy jest prawidłowo podłączony do portu szeregowego w komputerze oraz do urządzenia szeregowego. Jeśli urządzenie szeregowe ma własny kabel zasilający, upewnij się, że został podłączony do odpowiednio uziemionego gniazda elektrycznego. • Jeśli urządzenie szeregowe ma własny wyłącznik zasilania, upewnij się, że jest on w położeniu Wł. • Jeśli urządzenie szeregowe ma własny wyłącznik aktywności, upewnij się, że jest on w położeniu Aktywny. • Jeśli urządzenie szeregowe jest drukarką, upewnij się, że popra..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 112

• Jeśli w trakcie korzystania z programu pojawiają się komunikaty o błędach, poszukaj opisów ich znaczenia i rozwiązań wykrytych problemów w drukowanej dokumentacji dołączonej do programu albo w jego systemie pomocy. • Skontaktuj się z producentem programu i sprawdź, czy nie oferuje aktualizacji. Wielu producentów udostępnia takie aktualizacje w Internecie. • Jeśli program działał wcześniej poprawnie, a teraz występują w nim błędy, kliknij kolejno pozycje Start ➙ Panel sterowania ➙ System i zabezpieczenia ➙ System ➙ Ochrona systemu ➙ Przywracanie syste..

Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów i diagnostyka - Page 113

3. Jeśli nie możesz samodzielnie zlokalizować i rozwiązać problemu po uruchomieniu programów, zapisz i wydrukuj pliki dziennika utworzone przez programy. Będziesz ich potrzebować podczas rozmowy z przedstawicielem Lenovo ds. wsparcia technicznego. Lenovo Solution Center Program Lenovo Solution Center pomaga w rozwiązywaniu problemów z komputerem. Oprócz wykonywania testów diagnostycznych, program dostarcza informacji i wskazówek dotyczących zapewnienia maksymalnej wydajności, zbiera informacje o systemie, stanie zabezpieczeń oraz informacje dotyczące wsparcia. Uwagi: • Pr..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 114

1. Pobierz obraz automatycznie uruchamianego dysku startowego CD/DVD (tzw. obraz ISO) programu diagnostycznego, dostępny pod adresem: http://support.lenovo.com 2. Użyj dowolnego oprogramowania do nagrywania dysków CD/DVD, aby utworzyć dysk diagnostyczny z obrazu ISO. Uruchamianie dysku diagnostycznego Sekcja ta zawiera instrukcje uruchamiania programu diagnostycznego z utworzonego dysku diagnostycznego. Aby uruchomić program diagnostyczny z utworzonego dysku diagnostycznego: 1. Upewnij się, że napęd optyczny, którego chcesz użyć jest ustawiony jako pierwsze urządzenie startowe. ..

Rozdział 11. - Page 115

Rozdział 11. Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu Niniejszy rozdział zawiera informacje o pomocy, serwisie i asyście technicznej dla produktów Lenovo. Źródła informacji Informacje zawarte w niniejszej sekcji pozwalają uzyskać dostęp do użytecznych zasobów ułatwiających korzystanie z komputer. Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage Tools udostępnia szereg źródeł informacji oraz łatwy dostęp do różnych narzędzi zwiększających komfort i bezpieczeństwo pracy. Aby uzyskać dostęp do programu Lenovo ThinkVantage Tools, wybierz kolejno opcje Start ➙ ..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 116

• Dostęp do informacji o rozwiązywaniu problemów i wsparciu dla danego modelu komputera i innych obsługiwanych produktów. • Znalezienie numerów telefonów serwisu i wsparcia dla danego kraju lub regionu. • Znalezienie najbliższego dostawcy usług. Serwis WWW wsparcia Lenovo Informacje o pomocy technicznej są dostępne w serwisie WWW Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support W niniejszym serwisie znajdują się najnowsze informacje dotyczące wsparcia, między innymi: • Sterowniki i oprogramowanie • Rozwiązania diagnostyczne • Gwarancja na produkt i usługi • Sz..

Rozdział 11. Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu - Page 117

• Naprawa sprzętu — jeśli przyczyną problemu jest sprzęt podlegający gwarancji, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu. • Zarządzanie zmianami serwisowymi — mogą wystąpić zmiany, których wprowadzenie jest wymagane po sprzedaży produktu. Lenovo lub odsprzedawca zapewni wprowadzenie wybranych zmian serwisowych (Engineering Changes — EC), które mają zastosowanie do danego sprzętu. Gwarancja nie obejmuje: • wymiany lub użycia części nieprodukowanych dla lub przez Lenovo ani części nieobjętych gwarancją Lenovo; • identyf..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 118

Aby uzyskać asystę techniczną przy instalowaniu pakietów serwisowych do fabrycznie zainstalowanego systemu Microsoft Windows lub uzyskać odpowiedź na pytania z nimi związane, należy skorzystać z serwisu Microsoft Product Support Services pod adresem http://support.microsoft.com/directory lub skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta. Usługa może być odpłatna. Dodatkowe usługi płatne W okresie gwarancyjnym i po jego zakończeniu można nabyć usługi dodatkowe, takie jak: wsparcie dla sprzętu, systemów operacyjnych i aplikacji, usługi instalowania i konfigurowania sieci..

Dodatek A. Uwagi - Page 119

Dodatek A. Uwagi Firma Lenovo może nie oferować w niektórych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w niniejszej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Lenovo. Odwołanie do produktu, programu lub usługi firmy Lenovo nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej firmy Lenovo. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 120

systemach dadzą takie same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska. Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: Lenovo Logo Lenovo Rescue and Recovery ThinkCentre ThinkVantage Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft. Intel i Intel Core są znakami towarowymi Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Linux jest znakiem tow..

Dodatek B. Uwaga o przepisach - Page 121

Dodatek B. Uwaga o przepisach Uwaga o klasyfikacji eksportowej Produkt ten podlega amerykańskim regulacjom EAR i jest oznaczony numerem ECCN 4A994.b. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1. Informacje dotyczące podłączenia do odbiornika telewizyjnego Poniższe informacje mają zastosowanie do modeli posiadających fabrycznie zainstalowaną opcję podłączenia do odbiornika telewizyjnego. Produkt ten wyposażony jest w technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona przez niektóre prawa patentowe Stanów Zjednoczonyc..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 122

Responsible Party: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 Phone Number: 919-294-5900 Oświadczenie o zgodności z normą Klasa B Ministerstwa Przemysłu Kanady (Industry Canada) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Unia Europejska — zgodność z dyrektywą w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w dokumencie EU Council Directive 2004/108/EC na t..

ThinkCentre — Uwaga o przepisach - Page 123

Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Oświadczenie o zgodności z koreańską normą Klasa B Oświadczenie o zgodno..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 124

112 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Ważna informacja dotycząca dyrektywy unijnej 2002/96/WE - Page 125

Dodatek C. Informacje o WEEE i przetwarzaniu wtórnym Ważna informacja dotycząca dyrektywy unijnej 2002/96/WE EU Only Znak WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment — Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) jest używany jedynie w krajach Unii Europejskiej (UE) i w Norwegii. Urządzenia są nim oznaczane zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/EC dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do zniszczenia (WEEE). Dyrektywa określa zakres, w jakim w całej Unii Europejskiej obowiązuje zwrot i przetwarzanie wtórne zużytych urządzeń. Znak ten stos..

Informacje o przetwarzaniu wtórnym dotyczące Brazylii - Page 126

Odbiór i przetwarzanie wtórne zużytych komputerów i monitorów Lenovo Jeśli jesteś pracownikiem firmy i musisz pozbyć się komputera lub monitora Lenovo, który stanowi własność firmy, musisz to zrobić zgodnie z ustawą dotyczącą promowania efektywnej utylizacji zasobów. Komputery i monitory sklasyfikowane jako odpady przemysłowe powinny zostać właściwie zutylizowane przez odpowiednie przedsiębiorstwo mające certyfikat lokalnych władz. Zgodnie z ustawą dotyczącą promowania efektywnej utylizacji zasobów, Lenovo Japan oferuje usługi odbioru, ponownego wykorzystania i..

Dodatek C. Informacje o WEEE i przetwarzaniu wtórnym - Page 127

Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Tajwanu Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Unii Europejskiej Uwaga: Ten znak jest używany wyłącznie w krajach Unii Europejskiej (UE). Akumulatory lub opakowania akumulatorów są oznakowane zgodnie z dyrektywą unijną 2006/66/EC dotyczącą baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Dyrektywa określa zakres, w jakim w całej Unii Europejskiej obowiązuje zwrot i przetwarzanie wtórne zużytych baterii i akumulatorów. Znak ten stosowany jest na różnych bater..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 128

116 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Indeks - Page 129

Indeks A administrator, hasło 70 aktualizowanie programy systemowe 75 systemu BIOS 75 aktualizowanie systemu BIOS 75–76 awaria, odtwarzanie POST/BIOS 76 B bateria, wymiana 39 bezpieczeństwo v BIOS, aktualizowanie 75–76 C centrum wsparcia dla klientów 104 CMOS, kasowanie 71 CRU kończenie instalacji 59 czyszczenie myszy optycznej 79 D diagnostyka, rozwiązywanie problemów 83 dodatkowe usługi płatne 106 dokumentacja, używanie 104 dostęp komponenty płyty głównej 34 dysk twardy, wymiana 40 E Ethernet 1 H hasła kasowanie 71 utracone lub zapomniane 71 hasła, używanie 69 hasło a..

118 - Page 130

problemy, rozwiązywanie 67 odtwarzanie bloku startowego 76 opcje 1 Opcje wejścia/wyjścia (we/wy) 3 opcje zewnętrzne, instalowanie 31 Opis 9 oprogramowanie odtwarzanie 61 oprogramowanie antywirusowe 7 P PCI 35 gniazda 35 instalowanie, wymiana 35 płyta główna moduł pamięci 37 rozmieszczenie 11 złącza 11 znajdowanie części 11 podstawowe rozwiązywanie problemów 83 podsystem audio 1 podsystem wideo 1 pokrywa komputera zdejmowanie 32 pokrywa komputera, zakładanie 59 pomoc i serwis 104 uzyskiwanie 103 Pomoc i wsparcie 103 port szeregowy 10 POST 75 program Setup Utility, uruchamiani..

Z - Page 131

urządzenie startowe 71 wyłączanie, Setup Utility 73 wymiana bateria 39 dysk twardy 40 mikroprocesor 53 zespół radiatora i wentylatora 50 wymiana części, kończenie 59 Z zabezpieczenia linka zabezpieczająca 27 opcje 3 udostępnianie 71 zasilanie opcje 3 zdejmowanie pokrywy komputera 32 zespół radiatora i wentylatora, wymiana 50 zespół wentylatora systemowego, wymiana 56 zespół zasilacza, wymiana 46 złącza tył 9 złącza tylne 9 złącza, elementy sterujące, wskaźniki przód 8 złącze 9 Złącze DVI monitora 9 Złącze mikrofonu 10 Złącze monitora VGA 10 Złącze sieci E..

ThinkCentre Podręcznik użytkownika - Page 132

120 ThinkCentre Podręcznik użytkownika

..

Numer PN: 0B01228 - Page 134

Numer PN: 0B01228 Printed in USA (1P) P/N: 0B01228 *0B01228*

..

Sponsored links

Latest Update