Lenovo Thinkcentre Edge 71z (czech) User Guide Manual Czech

ThinkCentre Edge 71z Language

Download Lenovo Thinkcentre Edge 71z (czech) User Guide Manual Czech

Sponsored links


Download Request Is In Process

Uživatelská příručka - Page 1

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge Typy počítačů: 5068, 7558 a 7567

..

Třetí vydání (červen 2012) - Page 2

Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který popisují, si nezapomeňte přečíst „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce v a Dodatek A „Upozornění“ na stránce 81. Třetí vydání (červen 2012) © Copyright Lenovo 2011, 2012. UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

..

Obsah - Page 3

Obsah Důležité bezpečnostní instrukce . . . . v Servis a upgrady . . . . . . . . . . . . . . . v Jak zabránit výboji statické elektřiny . . . . . . . vi Napájecí šňůry a napájecí adaptéry . . . . . . . vi Prodlužovací šňůry a podobná zařízení . . . . . . vi Zástrčky a zásuvky . . . . . . . . . . . . . vii Externí zařízení . . . . . . . . . . . . . . vii Teplo a větrání produktu . . . . . . . . . . . vii Provozní prostředí . . . . . . . . . . . . . viii Bezpečnostní instrukce k modemu. . . . . . . viii Prohlášení o shodě pro lasery. . . . . . . . ..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 4

Opětovná instalace předinstalovaných aplikací a ovladačů zařízení. . . . . . . . . . . . . . 41 Opětovná instalace programů. . . . . . . . . 42 Opětovná instalace ovladačů zařízení. . . . . . 42 Řešení problémů s obnovou . . . . . . . . . 42 Kapitola 7. Použití programu Setup Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Spuštění programu Setup Utility . . . . . . . . 45 Prohlížení a změna nastavení . . . . . . . . . 45 Použití hesel . . . . . . . . . . . . . . . 45 Doporučení týkající se hesel . . . . . . . 46 Power-On Password . . . . . . . . . . 4..

iii - Page 5

Dodatek D. Informace o programu ENERGY STAR . . . . . . . . . . . . 91 Dodatek E. Ek Bilgiler . . . . . . . . 93 Dodatek F. Servis istasyonlari . . . . 95 Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . 103 © Copyright Lenovo 2011, 2012 iii

..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 6

iv Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Servis a upgrady - Page 7

Důležité bezpečnostní instrukce POZOR: Předtím, než začnete používat tuto příručku, je nezbytné, abyste si přečetli všechny související bezpečnostní instrukce pro tento produkt a porozuměli jim. Přečtěte si informace v této části a informace o bezpečnosti v příručce Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení dodané s produktem. Přečtením těchto bezpečnostních instrukcí snížíte riziko úrazu nebo poškození produktu. Pokud již kopii příručky Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení nemáte, můžete ji získat ve ..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 8

Jak zabránit výboji statické elektřiny Statická elektřina, která je pro vás neškodná, může vážně poškodit počítačové díly a součásti. Nesprávná manipulace s díly citlivými na statickou elektřinu může způsobit poškození těchto dílů. Po rozbalení doplňku nebo jednotky CRU neotevírejte obal chránící díl před statickou elektřinou, dokud vás pokyny nevyzvou k jeho instalaci. Při manipulaci s doplňky nebo jednotkami CRU nebo při práci uvnitř počítače se vyhnete poškození dílu statickou elektřinou, učiníte-li následující preventivní o..

Zástrčky a zásuvky - Page 9

nepřekračujte doporučený příkon na vstupu. S otázkami ohledně příkonu a požadavků na napájení se obraťte na elektrotechnika. Zástrčky a zásuvky Pokud zásuvka, kterou chcete použít pro vaše zařízení, vykazuje znaky poškození nebo koroze, nepoužívejte ji, dokud není opravena kvalifikovaným elektrotechnikem. Zástrčku neohýbejte a neupravujte. Je-li zástrčka poškozena, obstarejte si od výrobce náhradu. Do elektrické zásuvky nezapojujte kromě počítače další domácí či firemní přístroje s velkou spotřebou elektřiny. Nestabilní napětí by moh..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 10

možné, vyhněte se provozování počítače v prostoru dvou stop od oblastí s vysokým provozem. Pokud je nezbytné provozovat počítač v oblasti s vysokým provozem nebo v blízkosti takové oblasti, měli byste často kontrolovat počítač a v případě potřeby jej vyčistit. K tomu, abyste zajistili bezpečný a optimální výkon vašeho počítače, musíte dodržovat níže uvedená základní opatření: • Kryt počítače musí být vždy, když je počítač zapojen do zásuvky, zavřený. • Je nezbytně nutné kontrolovat vnější stranu počítače, zda se na ní ne..

Prohlášení o shodě pro lasery - Page 11

• Při bouřce nepoužívejte telefon (nevztahuje se na bezdrátový typ). Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem od blesku. • Nepoužívejte telefon v blízkosti úniku plynu. Prohlášení o shodě pro lasery POZOR: V případě, že jsou nainstalovány laserové výrobky (jakými jsou jednotky CD-ROM, DVD, zařízení využívající optických vláken nebo vysílače), dbejte na následující: • Neodstraňujte kryty. Odstranění krytů z laserového výrobku může mít za následek vystavení se nebezpečnému laserovému záření. Uvnitř tohoto zařízení nejsou ž..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 12

x Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Kapitola 1. - Page 13

Kapitola 1. Přehled produktu Tato kapitola popisuje vlastnosti počítače, technické údaje, software dodávaný společností Lenovo, umístění konektorů a součástí na základní desce a vnitřní jednotky. Vybavení Tato část popisuje funkce vašeho počítače. Následující informace se týkají celé řady modelů. Chcete-li zobrazit informace o vašem modelu počítače, proveďte jeden z následujících úkonů: • Přejděte do programu Setup Utility dle instrukcí uvedených v Kapitola 7 „Použití programu Setup Utility“ na stránce 45. Chcete-li zobrazit informa..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 14

mikrofon . Chcete-li zapnout externí mikrofon, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Zvukové zařízení High Definition a vyberte možnost Nastavit jako výchozí zařízení . • vnitřní reproduktor (některé modely) Konektivita • řadič Ethernet 10/100/1000 Mb/s Funkce správy systému • Schopnost ukládat výsledky hardwarového testu POST (Power-On Self-Test) • Rozhraní DMI (Desktop Management Interface) Rozhraní DMI (Desktop Management Interface) poskytuje uživatelům informace o všech aspektech počítače, včetně typu procesoru, data instalace, připojen..

Kapitola 1. Přehled produktu - Page 15

Napájecí zdroj Počítač je dodáván s 150W napájecím zdrojem s automatickým rozpoznáním napětí. Funkce zabezpečení • aplikace Computrace Agent zabudována do firmwaru • spínač pro detekci vniknutí do krytu (též detekce vniknutí do krytu) • schopnost zapnout a vypnout zařízení • možnost zapnout a vypnout konektory USB • klávesnice se snímačem otisku prstu (některé modely) • neoprávněnému použití počítače zabráníte nastavením hesla pro spuštění (POP), hesla administrátora a hesla pevného disku • nastavení spouštěcí posloupnosti ..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 16

Technické údaje Tato část obsahuje technické údaje počítače. Rozměry Šířka: 406 mm (15,98 ") Výška: 512 mm (20,16 ") Hloubka: 71,5 mm (2,81 ") Hmotnost Maximální dodávaná konfigurace: 8 kg (17,64 lb) Prostředí • teplota vzduchu: provozní teplota: 10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F) skladovací teplota: -40 °C až 60 °C (-40 °F až 140 °F) skladovací teplota: -10 °C až 60 °C (14 °F až 140 °F) (bez obalu) • vlhkost: provoz: 20 až 80 % (nekondenzující) skladovací: 20 až 90 % (nekondenzující) • nadmořská výška: provoz: -15,2 až 3 048 m (-50 a..

Kapitola 1. Přehled produktu - Page 17

Program Lenovo ThinkVantage Tools spustíte klepnutím na tlačítko Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools . Tabulka obsahuje seznam programů, které můžete spustit z programu Lenovo ThinkVantage Tools. Program spustíte poklepáním na odpovídající ikonu. tabulka 1. Názvy ikon v programu Lenovo ThinkVantage Tools Název programu Název ikony v programu Lenovo ThinkVantage Tools Create Recovery Media Disky pro zotavení systému Fingerprint Software (dostupný pouze u vybraných modelů) Snímač otisku prstu (dostupný pouze u vybraných modelů) Lenovo Solution ..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 18

webové stránky, otevření souboru atd. Pomocí programu SimpleTap rovněž získáte přístup do obchodu Lenovo App Shop, odkud si můžete stahovat různé aplikace a počítačový software. Program SimpleTap spustíte jedním z následujících způsobů: • Klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ SimpleTap . • Klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools a poklepejte na SimpleTap . • Klepněte na červené místo spuštění programu SimpleTap na ploše. Červené místo spuštění se na ploše zobrazí po prvním spuštění programu SimpleTap. ..

Kapitola 1. Přehled produktu - Page 19

získat další informace o vašem počítači. Podrobné informace naleznete v části „Lenovo ThinkVantage Toolbox“ na stránce 74. ThinkVantage System Update Program ThinkVantage System Update pomáhá udržovat software na vašem počítači aktuální tím, že stahuje a instaluje softwarové balíky (aplikace ThinkVantage, ovladače zařízení, aktualizace systému BIOS a další aplikace třetích stran). Communication Utility Program Communications Utility nabízí centrální místo pro nastavení integrované kamery a mikrofonu. Upravuje rozšířená nastavení integrovanéh..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 20

Umístění konektorů, ovládacích prvků a kontrolek na přední straně počítače Obrázek 1 „Umístění předních konektorů, ovládacích prvků a kontrolek“ na stránce 8 ukazuje umístění konektorů, ovládacích prvků a kontrolek na přední straně počítače. Obrázek 1. Umístění předních konektorů, ovládacích prvků a kontrolek 1 Integrovaný mikrofon 7 Vnitřní reproduktor 2 Kontrolka integrované kamery 8 Čtečka karet (k dispozici u některých modelů) 3 Integrovaná kamera 9 Konektor USB (USB port 2) 4 Vypínač 10 Konektor pro sluchátka 5 Zvýšení ..

Umístění konektorů na zadní straně počítače - Page 21

Umístění konektorů na zadní straně počítače Obrázek 2 „Umístění zadních konektorů“ na stránce 9 ukazuje umístění konektorů na zadní straně počítače. Některé konektory na zadní straně počítače jsou barevně označeny, aby vám pomohly určit, kam zapojit příslušné kabely. Obrázek 2. Umístění zadních konektorů 1 Optická mechanika 5 Konektor Ethernet 2 Integrovaný otvor pro kabelový zámek 6 Sériový port 3 Konektory USB (USB porty 3 až 6) 7 Konektor DisplayPort 4 Napájecí konektor 8 Stojan systému Konektor Popis DisplayPort konektor Slouž..

Obrázek 3. Nastavení stojanu počítače - Page 22

Nastavení stojanu počítače Váš počítač je dodán se stojanem, pomocí kterého si počítač můžete nastavit do pohodlné pozice. Rozložte stojan a upravte polohu počítače tak, aby byl v úhlu mezi 11° až 32° (viz následující obrázek). POZOR: Ujistěte se, že úhel je minimálně 11° od vertikály; počítač by jinak mohl být nestabilní a mohl by se převrátit. 11 32 Obrázek 3. Nastavení stojanu počítače 10 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Obrázek 4. Štítek s typem a modelem počítače - Page 23

Štítek s typem a modelem počítače Štítek s typem a modelem počítače označuje váš počítač. Když se obracíte na Lenovo s žádostí o pomoc, štítek s typem a modelem počítače pomáhá technikům k rychlejší identifikaci vašeho počítače a zajišťuje rychlejší servis. Níže je zobrazena ukázka štítku s typem a modelem počítače. Machine Type: XXXX Model Number: XXX Obrázek 4. Štítek s typem a modelem počítače Kapitola 1. Přehled produktu 11

..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 24

12 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Kapitola 2. - Page 25

Kapitola 2. Použití počítače V této kapitole naleznete informace o použití některých počítačových komponent. Časté dotazy Níže je uvedeno několik rad, které vám pomohou využívat váš počítač na maximum. Mohu získat uživatelskou příručku v jiném jazyce? Uživatelská příručka je také dostupná v různých jazycích na webových stránkách podpory společnosti Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides Kde jsou disky pro obnovu? Společnost Lenovo dodává program, pomocí kterého můžete vytvořit disky pro obnovu. Podrobnosti o vytv..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 26

Poznámka: Položky v nabídce můžete zvýraznit pomocí myši nebo kurzorových kláves. Nabídku Start můžete zavřít klepnutím myši nebo stisknutím klávesy Esc. Použití tlačítka ThinkVantage Některé klávesnice mají tlačítko ThinkVantage, které můžete použít ke spuštění obsáhlé on-line nápovědy a informačního centra společnosti Lenovo. Stisknutím tlačítka ThinkVantage v operačním systému Windows 7 spustíte program SimpleTap. Další informace naleznete v části „SimpleTap“ na stránce 5. Použití snímače otisku prstu Některé modely mohou ..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 27

O zvuku ve vašem počítači Pokud je v počítači z výroby nainstalována výkonná zvuková karta, jsou zvukové konektory základní desky na zadní straně počítače obvykle odpojeny. Použijte konektory umístěné na zvukové kartě. Obě řešení nabízejí alespoň tři zvukové konektory (vstup zvuku, výstup zvuku a mikrofon). U některých modelů je nabízen čtvrtý konektor pro připojení pasivních stereo reproduktorů (reproduktory, které nevyžadují zdroj střídavého napájení). Zvuková karta vám umožňuje nahrávat a přehrávat zvuk a hudbu, pracovat se sof..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 28

- nadměrná prašnost - nadměrné vibrace nebo prudké nárazy - nakloněný povrch - přímý sluneční svit • Nevkládejte do jednotky žádné jiné předměty než CD nebo DVD. • Před přemístěním počítače vyjměte CD nebo DVD z jednotky. Používání a skladování médií CD a DVD CD a DVD jsou odolná a spolehlivá média, přesto by se s nimi mělo zacházet opatrně. Při používání a skladování disků CD a DVD věnujte pozornost těmto pokynům: • Disk držte za okraje. Nedotýkejte se povrchu disku na nepotištěné straně. • Prach nebo otisky prstů odst..

Kapitola 2. Použití počítače - Page 29

Další informace o použití programu Corel DVD MovieFactory naleznete v nápovědě daného programu. K zápisu dat na disky CD a DVD můžete také použít program Windows Media Player. Další informace naleznete v části „Nápověda a podpora“ na stránce 77. Kapitola 2. Použití počítače 17

..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 30

18 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Přístupnost a pohodlí - Page 31

Kapitola 3. Vy a váš počítač Tato kapitola obsahuje informace o přístupnosti, pohodlí a přemístění počítače do jiné země či oblasti. Přístupnost a pohodlí Chcete-li se vyhnout nepohodlí a využít svůj počítač na maximum, dbejte o dobré ergonomické návyky. Uspořádejte si pracoviště a zařízení tak, aby při práci vyhovovalo vašim potřebám. Chcete-li maximalizovat efektivitu a komfort při práci, dodržujte při práci s počítačem zdravé pracovní návyky. Následující části obsahují informace o uspořádání pracoviště, umístění zaříz..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 32

Nastavte monitor tak, aby horní část obrazovky byla na úrovni vašich očí nebo mírně pod úrovní vašich očí. Umístěte monitor do vzdálenosti, ze které pohodlně vidíte (obvykle 50 až 60 cm). Umístěte ho tak, abyste na něj viděli, aniž byste museli otáčet tělem. Také ostatní vybavení, které často používáte, jako například telefon nebo myš, umístěte tak, aby bylo pohodlně v dosahu. Osvětlení a odrazy Monitor umístěte tak, aby se v něm co nejméně odrážela stropní svítidla, okna a ostatní světelné zdroje. Rovněž světlo odražené od leskl..

Kapitola 3. Vy a váš počítač - Page 33

• Připojte počítač k Internetu a prostřednictvím předinstalovaného programu Lenovo Product Registration jej zaregistrujte. Program se spustí automaticky poté, co bude počítač nějakou dobu v provozu. Registraci počítače proveďte podle pokynů na obrazovce. • Přejděte na webovou stránku http://www.lenovo.com/register a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte svůj počítač. Přemístění počítače do jiné země či oblasti Při přemístění počítače do jiné země či oblasti musíte vzít v potaz místní elektrické standardy. Tato část obsahuje inform..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 34

22 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Funkce zabezpečení - Page 35

Kapitola 4. Zabezpečení Tato kapitola obsahuje informace o tom, jak chránit počítač před krádeží a neoprávněným použitím. Funkce zabezpečení Níže jsou uvedeny klíčové bezpečnostní funkce, které jsou v počítači dostupné: • Aplikace Computrace Agent zabudována do firmwaru Aplikace Computrace Agent je řešením pro správu IT majetku a obnovu po krádeži počítače. Software rozpozná změny, které byly provedeny v hardwaru, softwaru nebo v komunikaci s monitorovacím centrem. Poznámka: Pokud budete chtít aktivovat software Computrace Agent, bude možná n..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 36

Připevnění kabelového zámku Pomocí integrovaného kabelového zámku, který se někdy také nazývá zámek Kensington, můžete připevnit svůj počítač k pracovnímu stolu, stolu nebo jinému vybavení. Kabelový zámek se připojuje do otvoru pro zámek na zadní straně počítače a zamyká se klíčem. Kabelový zámek také zamkne tlačítka, která slouží k otevření krytu počítače. Jedná se o stejný typ zámku, jaký používají mnohé notebooky. Integrovaný kabelový zámek můžete objednat od společnosti Lenovo po vyhledání slova Kensington na webové str..

Kapitola 4. Zabezpečení - Page 37

Pro používání počítače není nutné nastavit hesla. Používání hesel však zvyšuje bezpečnost počítače. Hesla operačního systému Windows V závislosti na verzi systému Windows si můžete nastavit hesla pro přístup k různým funkcím, jako jsou např. kontrola přihlášení, přístup ke sdíleným zdrojům, připojení k síti a individuální uživatelská nastavení. Další informace naleznete v části „Nápověda a podpora“ na stránce 77. Použití a vysvětlení funkce brány firewall V závislosti na požadované úrovni zabezpečení může být brána f..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 38

26 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Upozornění: - Page 39

Kapitola 5. Instalace nebo výměna hardwaru Tato část popisuje instalaci a výměnu hardwaru počítače. Manipulace se zařízeními citlivými na statickou elektřinu Neotvírejte antistatický obal nové součásti, dokud starou součást neodstraníte z počítače a nejste připraveni novou součást instalovat. Statická elektřina, která je pro vás neškodná, může vážně poškodit počítačové součásti a díly. Při manipulaci s díly a dalšími součástmi počítače dodržujte následující pokyny pro ochranu před poškozením statickou elektřinou: • Omezte sv..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 40

Odstranění a opětovná instalace krytu závěsu stojanu systému Upozornění: Nepokoušejte se otevřít počítač ani provádět jakoukoliv opravu, dokud si nepřečtete část „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce v. Tato část popisuje postup odstranění a opětovné instalace krytu závěsu stojanu systému. POZOR: Než začnete odstraňovat kryt závěsu stojanu systému, vypněte počítač a počkejte tři až pět minut, než vychladne. Kryt závěsu stojanu systému odstraníte a opět nainstalujete takto: 1. Vyjměte veškeré nosiče z jednotek a vypněte ..

Kapitola 5. Instalace nebo výměna hardwaru - Page 41

6. Chcete-li kryt závěsu stojanu systému opět nainstalovat, umístěte jej na počítač tak, aby byly dvě plastové příchytky na krytu závěsu srovnané s odpovídajícími otvory na počítači. Obrázek 7. Opětovná instalace krytu závěsu stojanu systému 7. Opětovně nainstalujte šrouby, kterými zajistíte kryt závěsu stojanu systému na počítači. Obrázek 8. Opětovná instalace šroubu, kterým zajistíte kryt závěsu stojanu systému na počítači Odstranění a opětovná instalace stojanu systému Upozornění: Nepokoušejte se otevřít počítač ani provád..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 42

1. Vypněte počítač a odpojte všechny napájecí šňůry od elektrických zásuvek. 2. Odstraňte kryt závěsu stojanu systému. Viz „Odstranění a opětovná instalace krytu závěsu stojanu systému“ na stránce 28. 3. Odstraňte dva šrouby, které stojan systému zajišťují, a poté systém zvedněte a odstraňte stojan z počítače. Obrázek 9. Odstranění stojanu systému 4. Stojan systému opětovně nainstalujete tak, že srovnáte dva otvory pro šrouby s otvory na skříni a následně do nich zašroubujete dva šrouby. Obrázek 10. Opětovná instalace stojanu syst..

Odstranění a opětovná instalace opěrných nožiček - Page 43

Odstranění a opětovná instalace opěrných nožiček Upozornění: Nepokoušejte se otevřít počítač ani provádět jakoukoliv opravu, dokud si nepřečtete část „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce v. Poznámka: Je-li použit držák na stěnu, opěrné nožičky je možno dle libosti odstraňovat a opět instalovat. Tato část popisuje postup odstranění a opětovné instalace opěrných nožiček. POZOR: Před odstraněním opěrných nožiček vypněte počítač a počkejte tři až pět minut, než vychladne. Opěrné nožičky odstraníte a opět nainsta..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 44

Obrázek 12. Uvolnění šroubu, který zajišťuje opěrné nožičky 7. Chcete-li opěrné nožičky opět nainstalovat, umístěte je na počítač tak, aby byl otvor pro šroub srovnaný s odpovídajícím otvorem na počítači. Potom utáhněte šroub, kterým opěrné nožičky přichytíte k počítači. Obrázek 13. Utažení šroubu, kterým se všechny opěrné nožičky připevňují k počítači 8. Na opěrné nožičky opětovně nainstalujte gumové patky. 32 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Kapitola 5. Instalace nebo výměna hardwaru - Page 45

Obrázek 14. Opětovná instalace gumových patek na opěrné nožičky Výměna klávesnice a myši USB Upozornění: Nepokoušejte se otevřít počítač ani provádět jakoukoliv opravu, dokud si nepřečtete část „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce v. Tato část popisuje výměnu klávesnice a myši USB. Klávesnici USB nebo myš USB vyměníte takto: 1. Odpojte kabel staré klávesnice nebo myši od počítače. 2. Připojte kabel klávesnice nebo myši k jednomu z konektorů USB (Universal Service Bus) na počítači. Podle toho, kam chcete připojit novou kláv..

Obrázek 16. Instalace baterií do klávesnice - Page 46

3. Klávesnici nainstalujete tak, že otevřete kryt schránky na baterie v klávesnici a podle ukazatelů polarity do ní vložíte dvě baterie typu AAA. Obrázek 16. Instalace baterií do klávesnice 4. Vyjměte USB přijímač z přihrádky na klávesnici nebo z přihrádky bezdrátové myši a připojte jej k dostupnému USB konektoru počítače. Viz „Výměna bezdrátové myši“ na stránce 34. 5. Zavřete kryt přihrádky. Klávesnice je připravena k použití. Výměna bezdrátové myši Bezdrátovou myš vyměníte takto: 1. Odpojte USB přijímač od počítače. Poté odlo..

Kapitola 5. Instalace nebo výměna hardwaru - Page 47

Připojte přijímač USB k dostupnému konektoru USB počítače. Obrázek 19. Připojení přijímače USB ke konektoru USB Do schránky na baterie v myši vložte dvě baterie typu AA podle ukazatelů polarity. Obrázek 20. Instalace baterií do myši Uzavřete kryt schránky na baterie a posuňte ho dopředu, dokud nezapadne na své místo. Obrázek 21. Uzavření krytu schránky na baterie Přepněte vypínač na pozici zapnuto. Rozsvítí se dioda LED (light-emitting diode). Obrázek 22. Přepnutí vypínače do zapnuté polohy Poznámky: • Zelená dioda LED signalizuje, že myš je..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 48

36 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Kapitola 6. - Page 49

Kapitola 6. Informace o obnově Tato kapitola popisuje prostředky obnovy, které poskytuje Lenovo. Tato kapitola obsahuje následující části: • vytvoření a použití média pro obnovu • provádění operací zálohování a obnovy • použití pracovní plochy Rescue and Recovery • vytvoření a použití záchranného média • obnova nebo instalace ovladačů zařízení • řešení problémů s obnovou Poznámky: 1. Informace o obnově v této kapitole se vztahují pouze na počítače, na kterých je nainstalován program Rescue and Recovery nebo program Product Recover..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 50

V systému Windows 7 vytvoříte média pro obnovu klepnutím na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Disky pro zotavení systému . Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Použití média pro obnovu Tato část popisuje použití média pro obnovu. V operačním systému Windows 7 umožňuje médium pro obnovu obnovit obsah jednotky pevného disku do stavu z výroby. Médium pro obnovení je vhodné pro zprovoznění počítače v případě, že selhaly všechny ostatní metody obnovy. Upozornění: Při obnově z média pro obnovení do stavu z výroby bude..

Kapitola 6. Informace o obnově - Page 51

Provedení operace obnovy Tato část obsahuje pokyny k provedení operace obnovy pomocí programu Rescue and Recovery. Obnovu provedete v systému Windows 7 pomocí programu Rescue and Recovery takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy . Otevře se program Rescue and Recovery. 2. V hlavním okně programu Rescue and Recovery klepněte na Launch advanced Rescue and Recovery . 3. Klepněte na ikonu Restore your system from a backup . 4. Obnovu dokončete p..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 52

• Chcete-li zachránit soubory z jednotky pevného disku, klepněte na možnost Zachránit soubory a pokračujte podle pokynů na obrazovce. • Chcete-li obnovit obsah jednotky pevného disku ze zálohy vytvořené pomocí programu Rescue and Recovery nebo obsah jednotky pevného disku do stavu z výroby, klepněte na Úplné obnovení a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li využít pokročilejší funkce programu ThinkVantage Rescue and Recovery, klepněte na možnost Launch advanced Rescue and Recovery . Informace o dalších funkcích pracovní plochy Rescue and Recovery ..

Kapitola 6. Informace o obnově - Page 53

1. Připojte pevný disk USB k jednomu z USB konektorů na Vašem počítači. 2. Po zapnutí počítače opakovaně tiskněte a uvolňujte klávesu F12. Až se zobrazí okno se zprávou Please select boot device, uvolněte klávesu F12. 3. V okně Please select boot device window vyberte požadovanou jednotku pevného disku USB jako první zaváděcí zařízení a stiskněte klávesu Enter. Záchranné médium se spustí. Po spuštění záchranného média se otevře pracovní plocha Rescue and Recovery. Pro všechny funkce je na pracovní ploše Rescue and Recovery dostupná nápověda...

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 54

Poznámka: Informace o aktualizovaných ovladačích zařízení naleznete v části „Získání nejnovějších ovladačů zařízení pro váš počítač“ na stránce 51. Opětovná instalace programů Pokud software nainstalovaný v počítači nefunguje správně, bude ho nutné odebrat a nainstalovat znovu. Opětovnou instalací se přepíší stávající soubory programů a obvykle se tak vyřeší problémy, které jste s programem mohli mít. Více informací o odebírání programu ze systému naleznete v systému nápovědy Microsoft Windows. Chcete-li znovu nainstalovat pro..

Kapitola 6. Informace o obnově - Page 55

Je důležité co nejdříve vytvořit záchranné médium a sadu médií pro obnovu a uložit je na bezpečném místě pro budoucí použití. Kapitola 6. Informace o obnově 43

..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 56

44 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Spuštění programu Setup Utility - Page 57

Kapitola 7. Použití programu Setup Utility Setup Utility slouží k prohlížení a změnám nastavení počítače, bez ohledu na používaný operační systém. Nastavení vytvořená operačním systémem však mohou přepsat jakákoliv podobná nastavení, která provedete pomocí programu Setup Utility. Spuštění programu Setup Utility Program Setup Utility spustíte takto: 1. Ujistěte se, že je počítač vypnutý. 2. Po zapnutí počítače opakovaně tiskněte a uvolňujte klávesu F1. Až uslyšíte zvukové signály nebo až se zobrazí logo, uvolněte klávesu F1. Poznámk..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 58

• Power-On Password • Administrator Password Pro používání počítače není nutné nastavit hesla. Používání hesel však zvyšuje bezpečnost počítače. Pokud se rozhodnete některá hesla nastavit přečtěte si následující části. Doporučení týkající se hesel Heslo může být libovolná kombinace až 64 písmen a číslic. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje použít silné heslo, které nemůže být snadno rozluštěno. Silné heslo nastavíte podle těchto pokynů: • Mělo by být dlouhé nejméně osm znaků. • Mělo by obsahovat nejméně jedno pí..

Kapitola 7. Použití programu Setup Utility - Page 59

USB Setup Touto položkou zapnete či vypnete konektor USB. Je-li konektor USB vypnutý, nelze používat zařízení, které je k němu připojené. SATA Controller Je-li tato funkce nastavena na hodnotu Disabled , jsou všechna zařízení připojená ke konektorům SATA (například jednotky pevných disků nebo optická jednotka) vypnuta a nelze k nim přistupovat. Zařízení zapnete či vypnete takto: 1. Spusťte program Setup Utility. Viz „Spuštění programu Setup Utility“ na stránce 45. 2. V hlavní nabídce Setup Utility použijte Devices . 3. Podle toho, které zařízení ..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 60

• Pokud nechcete toto nastavení uložit, vyberte Exit ➙ Discard Changes and Exit , a poté stiskněte klávesu Enter. Jakmile se zobrazí okno Reset Without Saving, vyberte Yes a poté program Setup Utility ukončete stiskem klávesy Enter. • Chcete-li obnovit výchozí nastavení, stiskněte klávesu F9, a poté stiskněte klávesu F10, kterou změny uložíte a program Setup Utility ukončíte. 48 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Kapitola 8. - Page 61

Kapitola 8. Aktualizace systémových programů Tato kapitola obsahuje informace o aktualizaci testu POST a kódu BIOS a o zotavení po selhání aktualizace testu POST a kódu BIOS. Použití systémových programů Systémové programy jsou základní vrstvou softwaru, která je vestavěna v počítači. Systémové programy zahrnují test POST, kód BIOS a program Setup Utility. Test POST je sada testů a procedur, které se provádějí po každém zapnutí počítače. Kód BIOS je vrstva softwaru, která překládá instrukce z ostatních vrstev softwaru na elektrické signály, kter..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 62

Aktualizace kódu BIOS z operačního systému Poznámka: Společnost Lenovo stále vylepšuje své webové stránky. Obsah webových stránek se proto může bez oznámení změnit, včetně obsahu uvedeného v následujícím postupu. Kód BIOS aktualizujte z operačního systému takto: 1. Otevřete webovou stránku http://www.lenovo.com/support. 2. Klepněte na odkaz Download Drivers & Software (Stažení ovladačů a softwaru). 3. Klepněte na možnost Use Quick Path (Použít rychlou cestu). 4. Do pole Quick Path (Rychlá cesta) zadejte čtyřmístné číslo označující typ va..

Kapitola 9. - Page 63

Kapitola 9. Předcházení problémům Tato kapitola obsahuje informace, které vám mohou pomoci předcházet problémům a zajistí hladký chod vašeho počítače. Pravidelné aktualizování počítače V některých případech shledáte, že je nezbytné mít nainstalovány nejnovější verze softwaru, ovladačů nebo operačního systému. Tato část popisuje, jak získat nejnovější aktualizace pro váš počítač. Vyberte jednu z následujících možností: • „Získání nejnovějších ovladačů zařízení pro váš počítač“ na stránce 51 • „Aktualizace oper..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 64

Použití programu System Update Program System Update pomáhá udržovat software v počítači aktuální. Aktualizační balíky jsou uloženy na serverech společnosti Lenovo a jsou nabízeny ke stažení na webových stránkách podpory Lenovo. Aktualizační balíky mohou obsahovat aplikace, ovladače zařízení, nové verze systému BIOS nebo aktualizace softwaru. Jakmile se program System Update připojí ke stránce podpory Lenovo, automaticky rozpozná typ a model vašeho počítače, nainstalovaný operační systém a jazyk operačního systému, což mu umožní určit, které..

Čištění vašeho počítače - Page 65

Čištění vašeho počítače Doporučujeme počítač pravidelně čistit. Ochráníte tak jeho povrch a zajistíte jeho bezproblémový chod. POZOR: Před čištěním počítače a obrazovky monitoru nezapomeňte vypnout jejich vypínače napájení. Počítač K čištění lakovaných ploch počítače používejte jen neagresivní čisticí roztoky a vlhký hadřík. Klávesnice Klávesnici vašeho počítače čistěte následujícím způsobem: 1. Na měkký, nezaprášený hadřík naneste trochu isopropylalkoholu. 2. Hadříkem otřete povrch kláves. Otírejte klávesy po jedn..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 66

Speciální čisticí roztoky pro čištění obrazovek se prodávají v mnohých prodejnách s počítačovou technikou. Používejte roztoky vyvinuté jen pro LCD monitory. Nejprve roztok naneste na měkký hadřík bez chloupků a tím pak obrazovku vyčistěte. Některé prodejny s počítačovou technikou nabízejí předvlhčené papírové ubrousky určené k údržbě LCD obrazovek. Čištění povrchu skleněné obrazovky Skleněný povrch obrazovky vyčistíte tak, že ho jemně otřete měkkým, suchým hadříkem, nebo na něj fouknete, čímž odstraníte prach a jiné volné ..

55 - Page 67

5. Nejprve vypojte datové kabely, například kabel modemu nebo síťový kabel, ze zásuvek a pak odpojte jejich druhé konce od počítače. 6. Poznamenejte si, kde se všechny zbývající kabely připojují do počítače a potom je odpojte. 7. Pokud jste si schovali originální přepravní krabice a obaly, použijte je k zabalení jednotek. Používáte-li jiné krabice, obložte jednotky tlumicím materiálem, jenž zabrání jejich poškození. Kapitola 9. Předcházení problémům 55

..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 68

56 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení - Page 69

Kapitola 10. Řešení problémů a diagnostika Tato část popisuje základní odstraňování problémů a diagnostické programy. Pokud zde není popsán problém, který má váš počítač, přečtěte si část Kapitola 11 „Získání informací, podpory a servisu“ na stránce 77, kde naleznete další informace o odstraňování problémů. Základní odstraňování problémů Tabulce obsahuje informace, které pomohou s odstraňováním problémů s vaším počítačem. Poznámka: Pokud nemůžete chybu odstranit, nechte počítač odborně opravit. Telefonní čísla na podp..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 70

Postup při řešení problémů Následující postup použijte jako výchozí bod při diagnostikování problémů, s nimiž se setkáváte u svého počítače. 1. Ověřte, že kabely všech připojených zařízení jsou správně a pevně připojeny k počítači. 2. Ujistěte se, že všechna připojená zařízení, jež vyžadují napájení, jsou zapojena do řádně uzemněných a funkčních elektrických zásuvek. 3. Ověřte, že všechna připojená zařízení jsou zapnuta v nastavení BIOS vašeho počítače. Více informací o přístupu k nastavením systému BIOS a jej..

- Page 71

• „Občasné problémy“ na stránce 63 • „Problémy s klávesnicí, myší nebo polohovacím zařízením“ na stránce 63 • „Problémy s monitorem“ na stránce 64 • „Problémy se sítí“ na stránce 66 • „Problémy se součástmi“ na stránce 69 • „Problémy s výkonem a zamrzáváním počítače“ na stránce 70 • „Problémy s tiskárnou“ na stránce 71 • „Problémy se sériovým portem“ na stránce 71 • „Problémy se softwarem“ na stránce 72 • „Problémy s USB“ na stránce 73 Problémy se zvukem Vyberte příznak z následujíc..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 72

Jestliže tyto kroky problém nevyřeší, spusťte program Lenovo Solution Center. Pokud potřebujete technickou pomoc, nahlédněte do Kapitola 11 „Získání informací, podpory a servisu“ na stránce 77. Zvukový disk nebo disk s možností automatického přehrávání se po vsunutí do mechaniky nezačne automaticky přehrávat Projev: Zvukový disk nebo disk s možností automatického přehrávání se po vsunutí do mechaniky nezačne automaticky přehrávat. Akce: Viz „Problémy s CD“ na stránce 60. Zvuk vychází pouze z jednoho externího reproduktoru Příznak: Zvuk vy..

61 - Page 73

• Máte-li nainstalováno více jednotek CD nebo DVD (nebo kombinaci jednotek CD a DVD), zkuste disk vsunout do jiné jednotky. V některých případech je ke zvukovému subsystému připojena pouze jedna z jednotek. • Pokud používáte operační systém Windows 7, postupujte podle pokynů v části „CD nebo DVD nefunguje“ na stránce 61. Jestliže tím problém nevyřešíte, postupujte podle pokynů v části „CD nebo DVD nefunguje“ na stránce 61. CD nebo DVD nefunguje Příznak: CD nebo DVD nefunguje. Akce: • Ujistěte se, že disk je zasunut správně, potiskem vzhůru..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 74

Jestliže tyto kroky problém nevyřeší, spusťte program Lenovo Solution Center. Pokud potřebujete technickou pomoc, nahlédněte do Kapitola 11 „Získání informací, podpory a servisu“ na stránce 77. Film na DVD se nepřehrává Příznak: Film na DVD se nepřehrává. Akce: • Ujistěte se, že povrch disku je čistý a není poškrábaný. • Na disku nebo jeho obalu si ověřte regionální kódování. Je možné, že bude nutné zakoupit disk s kódování pro region, kde používáte váš počítač. Jestliže tyto kroky problém nevyřeší, spusťte program Lenovo Sol..

➙ - Page 75

Občasné problémy Příznak: Problém se objevuje pouze občas a je těžké jej zopakovat. Akce: • Ověřte, že všechny kabely a napájecí šňůry jsou pevně připojeny k počítači a připojeným zařízením. • Při zapnutém počítači zkontrolujte, zda není zakrytá mřížka větráku (kolem mřížky proudí vzduch) a že větráky fungují. Pokud je zabráněno proudění vzduchu nebo větráky nefungují, počítač se může přehřívat. • Pokud jsou připojena zařízení SCSI, ověřte, že poslední externí zařízení v každém řetězci SCSI je správně uk..

Ukazatel na obrazovce se nepohybuje plynule s myší - Page 76

nebo USB konektoru. Některé klávesnice mají integrované konektory USB, do kterých lze zapojit USB myš nebo polohovací zařízení. • Ověřte, že ovladače zařízení pro myš nebo polohovací zařízení jsou nainstalovány správně. • Používáte-li USB klávesnici nebo myš, v nastavení BIOS si zkontrolujte, že USB konektory jsou zapnuty. Viz „Zapnutí a vypnutí zařízení“ na stránce 46. Jestliže tyto kroky problém nevyřeší, spusťte program Lenovo Solution Center. Pokud potřebujete technickou pomoc, nahlédněte do Kapitola 11 „Získání informací, po..

Upozornění: - Page 77

• „Po spuštění počítače monitor funguje, ale jakmile jsou spuštěny některé aplikační programy, obrazovka potemní“ na stránce 65 • „Obraz vypadá, jakoby blikal“ na stránce 65 • „Obraz má vybledlé barvy“ na stránce 66 Na obrazovce se zobrazují chybné znaky Příznak: Na obrazovce se zobrazují chybné znaky. Akce: Počítač nechte opravit. Podrobnosti naleznete v části Kapitola 11 „Získání informací, podpory a servisu“ na stránce 77. Po spuštění počítače monitor funguje, ale po jisté době nečinnosti počítače obrazovka potemní Př..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 78

2. Upravte umístění monitoru a ostatních zařízení tak, aby od sebe byly vzdáleny alespoň 305 mm (12 "). 3. Zapněte monitor. • Obnovovací frekvenci můžete obnovit v Ovládacích panelech svého operačního systému. V operačním systému Windows 7 klepněte na Start ➙ Ovládací panely ➙ Hardware a zvuk ➙ Upravit rozlišení obrazovky ➙ Upřesnit nastavení . Potom klepněte na kartu Monitor a zvolte novou obnovovací frekvenci. • Další informace o nastavení monitoru naleznete v dokumentaci nebo nápovědě k vašemu operačnímu systému. Jestliže tyto kroky p..

➙ - Page 79

Akce: Ověřte, že: • Kabel je nainstalován správně. Síťový kabel musí být pevně připojen jak ke konektoru Ethernetu vašeho počítače, tak i ke konektoru RJ45 na rozbočovači. Maximální povolená vzdálenost mezi počítačem a rozbočovačem je 100 metrů. Jestliže je kabel zapojen a vzdálenost je v přípustném rozsahu, ale problém přetrvává, vyzkoušejte jiný kabel. • Kabel je nainstalován správně. • Používáte správný ovladač zařízení. V operačním systému Windows 7 proveďte následující: 1. Klepněte na Start ➙ Ovládací panely . 2. Kle..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 80

Model počítače podporuje připojení ke gigabitové síti Ethernet, ale nelze jej k síti připojit rychlostí 1000 Mb/s. Místo toho se připojuje rychlostí 100 Mb/s. Příznak: Model počítače podporuje připojení ke gigabitové síti Ethernet, ale nelze jej k síti připojit rychlostí 1000 Mb/s. Místo toho se připojuje rychlostí 100 Mb/s. Akce: • Zkuste jiný kabel. • Ujistěte se, že partner spojení je nastaven na automatické vyjednávání. • Ubezpečte se, že přepínač vyhovuje standardu 802.3ab (gigabitový Ethernet přes měděný kabel). Problém s bezdrátov..

Právě nainstalovaná součást nefunguje - Page 81

3. Klepněte na Hardware a zvuk ➙ Zvuk . 4. Zvolte kartu Přehrávání . 5. Používáte-li profil Náhlavní souprava, zvolte Bluetooth Hands-free Audio a klepněte na tlačítko Nastavit výchozí . Používáte-li profil AV, zvolte Stereo Audio a klepněte na tlačítko Nastavit výchozí . 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Zvuk. Položky Správce osobních údajů (PIM) zaslané z operačního systému Windows 7 nelze správně přijmout Příznak: Položky Správce osobních údajů (PIM) zaslané z operačního systému Windows 7 nelze správně přijmout do adresáře j..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 82

- Poslední součást v každém řetězci SCSI nebo na konci kabelu SCSI je ukončena správně. - Všechny externí SCSI součásti jsou zapnuty. Externí SCSI součásti musí být zapnuty ještě před tím, než je zapnut počítač. Další informace naleznete v dokumentaci k vaší SCSI součásti. • Ověřte, že součást a všechny požadované ovladače zařízení jsou nainstalovány správně. Jestliže tyto kroky problém nevyřeší, spusťte program Lenovo Solution Center. Pokud potřebujete technickou pomoc, nahlédněte do Kapitola 11 „Získání informací, podpory a ..

➙ - Page 83

7. Zobrazí se seznam nainstalovaných aplikací. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit. Klepněte na položku Odinstalovat nebo změnit . • Ve své poštovní aplikaci vyčistěte složky Doručená pošta, Odeslaná pošta a Odstraněná pošta. Názvy složek a postupů se liší v závislosti na vaší poštovní aplikaci. V případě, že potřebujete pomoc, nahlédněte do nápovědy pro vaši poštovní aplikaci. Velké množství fragmentovaných souborů Příznak: Velké množství fragmentovaných souborů Akce: V systému Windows spusťte program Defragmentace disku. Pozn..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 84

Akce: • Ověřte, že sériový kabel je k sériovému portu na počítači a sériovému zařízení připojen správně. Má-li sériové zařízení vlastní napájecí šňůru, ujistěte se, že je zapojena do řádně uzemněné elektrické zásuvky. • Má-li sériové zařízení vlastní vypínač, ujistěte se, že je v pozici Zapnuto. • Má-li sériové zařízení vypínač Online, ujistěte se, že je v pozici Online. • Je-li sériovým zařízením tiskárna, ujistěte se, že je v ní správně založen papír. • Ujistěte se, že veškerý software dodávaný se sé..

- Page 85

• U výrobce softwaru si ověřte, zda nejsou dostupné nové aktualizace. Mnozí výrobci softwaru uveřejňují aktualizace na webu. • Pokud program v minulosti fungoval správně, ale nyní nefunguje, klepněte na volbu Start ➙ Ovládací panely ➙ Systém a zabezpečení ➙ Systém ➙ Ochrana systému ➙ Obnovení systému . • Pokud problém není možno vyřešit jiným způsobem, program odinstalujte a pak jej opět nainstalujte. Jestliže tyto kroky problém nevyřeší, je možné, že budete potřebovat technickou pomoc. Obraťte se na výrobce softwaru nebo si přečt..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 86

Lenovo Solution Center Pomocí programu Lenovo Solution Center můžete odstraňovat a řešit problémy s počítačem. Kombinuje diagnostické testy, systémové informace, nastavení zabezpečení a informace o technické podpoře s tipy a radami pro maximální výkon systému. Poznámky: • Program Lenovo Solution Center je k dispozici pouze na modelech s předinstalovaným operačním systémem Windows 7. Pokud váš model se systémem Windows 7 neobsahuje předinstalovaný program, naleznete jej na webových stránkách http://www.lenovo.com/diagnose. • Jestliže používáte oper..

Poznámka: - Page 87

Spuštění diagnostického programu z diagnostického disku Tato část popisuje použití diagnostického programu z vytvořeného diagnostického disku. Diagnostický program spustíte z vytvořeného diagnostického disku takto: 1. Ověřte, zda je optická jednotka, kterou chcete použít, nastavena jako první zaváděcí zařízení. Viz „Zobrazení nebo změna spouštěcí posloupnosti“ na stránce 47. 2. Ujistěte se, že je počítač zapnutý a vložte disk do optické jednotky. Diagnostický program se spustí. Poznámka: Disk můžete vložit do optické jednotky při nasta..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 88

76 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Bezpečnostní pokyny - Page 89

Kapitola 11. Získání informací, podpory a servisu Tato kapitola obsahuje informace o podpoře, servisu a technické pomoci pro produkty, které vyrábí Lenovo. Zdroje informací Informace uvedené v této části slouží pro přístup k užitečným zdrojům souvisejícím s potřebami v oblasti výpočetní techniky. Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage Tools vás dovede k řadě zdrojů informací a poskytuje snadný přístup k nástrojům, které vám pomohou pracovat snadněji a bezpečněji. Program Lenovo ThinkVantage Tools spustíte klepnutím na tlačítko St..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 90

• Vyhledat telefonní číslo na středisko podpory pro vaši zemi či region. • Vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb. Webové stránky podpory Lenovo Informace o technické podpoře jsou dostupné na webové stránce podpory Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/support Tyto webové stránky jsou aktualizovány nejnovějšími informacemi o technické podpoře, např.: • Ovladače a software • Diagnostické programy • Záruka na produkt a servisní záruka • Podrobnosti o produktech a dílech • Uživatelské příručky a návody • Databáze znalostí a odpovědi..

Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení - Page 91

• výměnu nebo používání jiných dílů, než jsou díly Lenovo, nebo dílů Lenovo, na které se nevztahuje záruka • identifikaci příčiny softwarových problémů • konfiguraci systému BIOS při instalaci nebo upgradu • změny, úpravy nebo aktualizace ovladačů zařízení • instalaci a správu síťových operačních systémů (NOS) • instalaci a správu aplikačních programů V příručce Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení dodané s vaším počítačem naleznete informace o vašem typu záruky a jejím trvání. Uschovejte si doklad o kou..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 92

80 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Dodatek A. Upozornění - Page 93

Dodatek A. Upozornění Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznamená, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použít lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující p..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 94

Ochranné známky Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích: Lenovo Logo Lenovo Rescue and Recovery ThinkVantage Microsoft, Windows jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft. Intel, Intel Core, Celeron a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích. Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní známky jiných stran. 82 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Dodatek B. Předpisy - Page 95

Dodatek B. Předpisy Upozornění o exportní klasifikaci Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 4A994.b. Může být opakovaně exportován do jakékoli země, vyjma zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1. Upozornění na televizní výstup Následující upozornění se vztahuje na modely, které mají z výroby instalován televizní výstup. Tento produkt obsahuje technologii chráněnou..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 96

Průmyslová vyhláška Kanady o shodě s emisní třídou B Tento digitální přístroj třídy B je ve shodě s kanadskou vyhláškou ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Evropská unie – shoda se směrnicí týkající se elektromagnetické kompatibility Tento výrobek odpovídá požadavkům na ochranu podle směrnice Evropského společenství číslo 2004/108/EC o sbližování zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Lenovo nemůže přijmout odpovědnost za jakákoli selhání zajiště..

Další upozornění na předpisy - Page 97

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Korejská vyhláška o shodě s emisní třídou B Japonské prohlášení o shodě s VCCI pro zařízení třídy B Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě s jmenovitým proudem do 20 A na fázi Informace o službách k produktům Lenovo na Tchaj-wanu Klávesnice a myš - prohlášení o shodě pro Tchaj-wan Další upozornění na předpisy Podrobnější informace o předpisech naleznete v dokumentu Regulatory Notice d..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 98

86 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Dodatek C. OEEZ a informace o recyklaci - Page 99

Dodatek C. OEEZ a informace o recyklaci Důležité informace pro evropskou směrnici 2002/96/EC Značka Odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ; Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) se týká pouze zemí Evropské unie (EU) a Norska. Zařízení jsou označena v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC, která se týká likvidace elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Směrnice určuje pravidla pro vracení a recyklaci použitých zařízení, která jsou platná v Evropské Unii. Tímto štítkem se označují různá zařízení. Štítek o..

Informace o recyklaci odpadů pro Brazílii - Page 100

Jestliže jste zaměstnanec firmy a potřebujete zlikvidovat počítač nebo monitor od společnosti Lenovo, který je majetkem firmy, musíte to provést podle Zákona o podpoře efektivního využití zdrojů. Počítače a monitory jsou považovány za průmyslový odpad a musí být řádně zlikvidovány firmou na likvidaci průmyslového odpadu, která byla schválena ze strany místních úřadů. Podle Zákona o podpoře efektivního využití zdrojů poskytuje společnost Lenovo Japonsko službu sběru, opětovného využití a recyklace nepoužívaných počítačů, a to prostře..

Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii - Page 101

Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii Upozornění: Tato značka se týká pouze zemí Evropské unie (EU). Baterie a jejich obaly jsou označeny v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/EC, která se týká baterií a akumulátorů a likvidace starých baterií a akumulátorů. Směrnice určuje pravidla pro vracení a recyklaci použitých baterií a akumulátorů, která jsou platná v Evropské unii. Tímto štítkem se označují různé baterie. Štítek značí, že baterie nesmí být vyhozena do běžného odpadu, ale po skončení své životnosti vrácena podle této ..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 102

90 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

tabulka 2. Funkce správy napájení programu ENERGY STAR - Page 103

Dodatek D. Informace o programu ENERGY STAR ENERGY STAR ® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí pomocí energeticky úsporných produktů a metod. Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Některé modely níže uvedených typů počítačů byly navrženy a testovány tak, aby splňovaly kritéria programu ENERGY STAR pro počítače v době, kdy byly vyrobeny: 5068, 7558 a ..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 104

92 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Dodatek E. Ek Bilgiler - Page 105

Dodatek E. Ek Bilgiler 1. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler: Ürünün ithalatçı firması, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi’dir. Adresi ve telefonu şöyledir: Uner Plaza Eski Üsküdar Yolu Erkut Sokak. No: 4 / 1 Kat: 3 Kozyatağı Kadıkoy, İSTANBUL, Türkiye Tel: 90 216 570 01 00 - 99 Faks: 90 216 577 01 00 2. Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar: Elektronik cihazlar için gösterilmesi gereken standart özeni göstermeniz yeterlidir. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpü..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 106

9. Bağlantı ve montaja ilişkin bilgiler: Aksamınızı çalışır hale getirebilmeniz için gerekli bağlantı ve montaj bilgileri bu kılavuzda yer almaktadır. Kuruluş işlemini kendiniz yapmak istemiyorsanız satıcınızdan ya da bir Servis İstasyonu’ndan ücret karşılığı destek alabilirsiniz. 10. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü: Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. 11. Enerji tüketen mallarda, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler: Ürüne ait kullanma kılavuzunda belirtilmiştir. 12. S..

Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler - Page 107

Dodatek F. Servis istasyonlari Garanti süresi içerisinde müşteri arızalı ürünü aşağıda belirtilen merkezlere teslim ederek garanti hizmetinden yararlanır. Ürün yerinde garanti hizmeti içeriyorsa, bu merkezlerden birine telefon edebilirsiniz. Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler ADANA BSD Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Cemal Paşa Mah. 7.Sokak No:7 Mualla Berrin Gökşen Apt. Zemin Kat Seyhan/Adana Web Adresi: http://www.bsd.com.tr/ Telefon: 322 458 25 10 / 322 458 92 80/81 Faks no: 322 458 47 83 IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Yeni Baraj Mah. 1.Sok. Gülek Pl..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 108

Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ Ofis Bina, Batı Cephe A-1 ODTÜ / Ankara Posta kodu: 06531 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/ Telefon: 312 210 18 08 Faks no: 312 210 18 05 ANTALYA Bilser Bilgi İşlem Tic. Ltd. Şti. Adresi: Güllük Cad., 146. Sok., Gökhan Apt. No:1/3,6,7 Antalya Posta kodu: 07050 Web Adresi: http://www.bilser.net/ Telefon: 242 247 75 28 Faks no: 242 241 10 68 BOLU Ercoşkun Bilgisayar Yaz.Don.ve Dan.Hiz. Ltd. Şti. Adresi: Tabaklar Mah., Cumhuriyet Cad., No:35 Bolu Posta kodu: 14200 Web Adresi: http:..

Dodatek F. Servis istasyonlari - Page 109

ERZİNCAN Erzincan Bigisayar Adresi: Hükümet Caddesi, No:33/1 Erzincan Web Adresi: http://www.erzincanbilgisayar.com/ Telefon: 446 223 89 87 Faks no: 446 224 24 34 ERZURUM Şark Bilgisayar Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Yukarı Mumcu Caddesi, No:9 Erzurum Posta kodu: 25100 Web Adresi: http://www.sarkbil.com.tr/ Telefon: 442 234 21 02 / 04 Faks no: 442 218 21 07 IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Yukarı Mumcu Cad. Elpaş İş Hanı Kat:2 No:3 Erzurum Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 442 234 15 21 Faks no: 442 234 15 21 ESKİŞEHİR Eğitim Tanıtım ve Müşavirlik A.Ş. ..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 110

IĞDIR Ebru Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Adresi: Atatürk Caddesi, No:261 Iğdır Posta kodu: 76000 Web Adresi: http://www.ebruelektronik.com/ Telefon: 476 227 76 66 / 476 227 08 43 / 476 227 08 44 Faks no: 476 227 76 66 İSTANBUL Bilgi Birikim Sistemleri Elktr. ve Bilg. Endüstrisi Müh. Hiz. Ltd. Şti. Adresi: Kocayol Caddesi, Kozyatağı Sokak, No: 3/B Kat:3 Kozyatağı İstanbul Web Adresi: http://www.bilgibirikim.com/ Telefon: 216 373 98 00 Faks no: 216 373 99 33 Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş. Adresi: Çınar Sokak, No:17 4. Levent İstanbul Posta kodu: 80..

Dodatek F. Servis istasyonlari - Page 111

Novatek Bilgisayar Sistemleri San.ve Tic.Ltd. Şti. Adresi: Raşit Rıza Sokak, Yıldırım İş Hanı, No: 1 Kat: 1 Mecidiyeköy İstanbul Posta Kodu: 80300 Web Adresi: http://www.novateknoloji.com/ Telefon: 212 356 75 77 Faks no: 212 356 75 88 Peritus Bilgisayar Sist. Dış Tic.San.Ltd. Şti. Adresi: Ziverbey Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Sadıkoğlu İş Merkezi 1, D:15 Ziverbey Kadıköy İstanbul Posta kodu: 81040 Web Adresi: http://www.pbs.biz.tr/ Telefon: 216 345 08 00 Faks no: 216 349 09 92 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Caddesi, Di..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 112

IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Ankara Asfaltı No: 7 Bayraklı İzmir Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 232 462 27 00 Faks no: 232 486 69 23 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Şair Eşref Bulvarı, Huzur İşhanı, No:27/2 Kat:2 Alsancak İzmir Posta kodu: 35210 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/ Telefon: 232 445 33 33 Faks no: 232 441 40 40 KAYSERİ Netcom Bilişim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Serçeönü Mahallesi Sivas Caddesi Birkan Sokak No:7 Kocasinan Kayseri Web Adresi: http://www.netcom.com.tr/ Telefon: 352 207 10 00 Faks no: 352 222 0..

Dodatek F. Servis istasyonlari - Page 113

ŞANLIURFA Bilban Bilgisayar Eğitim Tic. San. Ltd. Şti. Adresi: Kızılay İşhanı, Kat:1-2 Şanlıurfa Web Adresi: http://www.bilban.com.tr/ Telefon: 414 215 05 52 Faks no: 414 212 22 12 TRABZON IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Kahramanmaraş Cad. İpekyolu İş Merk. Kat:4 No: 7 Trabzon Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 362 230 88 52 Faks no: 362 230 88 52 Somdata Bilgisayar Paz. ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Kemerkaya Mahallesi, Gazipaşa Caddesi, 13/15 Saruhan İş Merkezi, No:6 Trabzon Posta kodu: 61100 Web Adresi: http://www.somdata.com.tr/ Telefon: 462 321 31 15 Faks no: 462 32..

Uživatelská příručka ThinkCentre Edge - Page 114

102 Uživatelská příručka ThinkCentre Edge

..

Rejstřík - Page 115

Rejstřík A administrátor, heslo 46 aktualizace aktualizace kódu BIOS 49 systémové programy 49 aktualizace kódu BIOS 49–50 antivirový software 7 B bezpečnost v bezpečnostní instrukce 77 Č čistění optické myši 53 D diagnostické programy, použití 78 diagnostika, odstraňování problémů 57 DisplayPort konektor 9 dočasné spouštěcí zařízení 47 dokumentace, použití 78 doporučení, hesla 46 důležité bezpečnostní instrukce v E Ethernet 2 externí součásti, instalace 27 H heslo administrátor 46 doporučení 46 nastavení, změna a odstranění 46 Power-On P..

104 - Page 116

ochranné známky 82 operace zálohování a obnovy 38 opěrné nožičky obnova 31 odstranění 31 optická myš čistění 53 ovladače zařízení 35 P Popis 8–9 POST (power-on self-test) 49 použití další služby 79 diagnostické programy 78 dokumentace 78 heslo 45 Setup Utility 45 záchranné médium, vytvoření a 40 pracovní plocha Rescue and Recovery 39 Program Setup Utility, ukončení 47 programy, aktualizace systému 49 prostředí, pracovní 4 přední konektory, ovládací prvky, kontrolky 8 R Rescue and Recovery 37 Rescue and Recovery, pracovní plocha 39 rozšíření 2..

Číslo PN: 0B03353 - Page 118

Číslo PN: 0B03353 Printed in (1P) P/N: 0B03353 *1P0B03353*

..

Sponsored links

Latest Update