Lenovo Thinkcentre Edge 71z (slovenian) User Guide Manual Slovenian

ThinkCentre Edge 71z Language

Download Lenovo Thinkcentre Edge 71z (slovenian) User Guide Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Tipi računalnika: - Page 1

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika Tipi računalnika: 5068, 7558 in 7567

..

Tretja izdaja (junij 2012) - Page 2

Opomba Preden začnete uporabljati te informacije in izdelek, ki ga podpirajo, preberite »Pomembne varnostne informacije« na strani v in Dodatek A »Obvestila« na strani 81. Tretja izdaja (junij 2012) © Copyright Lenovo 2011, 2012. OBVESTILO O OMEJENIH IN PRIDRŽANIH PRAVICAH: če so podatki ali programska oprema dobavljeni(-a) skladno s pogodbo General Services Administration (»GSA«), so raba, reprodukcija in razkritje predmet omejitev, navedenih v pogodbi št. GS-35F-05925.

..

Kazalo - Page 3

Kazalo Pomembne varnostne informacije . . . v Servis in nadgraditve . . . . . . . . . . . . . v Preprečevanje statične elektrike . . . . . . . . . vi Napajalni kabli in napajalniki . . . . . . . . . . vi Podaljški in sorodne naprave . . . . . . . . . vii Vtiči in vtičnice . . . . . . . . . . . . . . vii Zunanje naprave . . . . . . . . . . . . . . vii Toplota in prezračevanje izdelka . . . . . . . . vii Operacijsko okolje . . . . . . . . . . . . . viii Informacije o varni uporabi modema . . . . . . viii Izjava o ustreznosti laserja . . . . . . . . . . . ix Izjava o napajalniku . . . . ..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 4

Izdelava reševalnega medija . . . . . . . 40 Uporaba reševalnega medija . . . . . . . 40 Ponovna namestitev predhodno nameščenih aplikacij in gonilnikov naprav . . . . . . . . . 41 Ponovna namestitev programov programske opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ponovna namestitev gonilnikov naprav . . . . . 42 Odpravljanje težav v zvezi z obnovitvijo . . . . . 43 Poglavje 7. Uporaba programa Setup Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Zagon programa Setup Utility . . . . . . . . . 45 Ogledovanje in spreminjanje nastavitev . . . . . 45 Uporaba gesel . . . . . . . . . . . . . ...

iii - Page 5

Informacije o recikliranju baterije v Tajvanu. . . . 89 Informacije o recikliranju baterije v EU . . . . . 89 Dodatek D. Informacije o oznaki ENERGY STAR za določene modele . 91 Dodatek E. Ek Bilgiler . . . . . . . . 93 Dodatek F. Servis istasyonlari . . . . 95 Stvarno kazalo . . . . . . . . . . . 103 © Copyright Lenovo 2011, 2012 iii

..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 6

iv ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Pomembne varnostne informacije - Page 7

Pomembne varnostne informacije PREVIDNO: Preden začnete uporabljati ta priročnik, obvezno preberite in se seznanite z vsemi varnostnimi informacijami za ta izdelek. Upoštevajte informacije v tem poglavju in varnostne informacije v Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami ter navodili za nastavitev , ki ste ga prejeli z izdelkom. Če preberete varnostne informacije in jih tudi razumete, zmanjšate tveganje za telesne poškodbe in škodo na izdelku. Če ne najdete svojega izvoda Vodiča z varnostnimi in garancijskimi informacijami ter navodili za nastavitev , lahko prenesete ra..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 8

Preprečevanje statične elektrike Statična elektrika, ki za vas sicer ni škodljiva, lahko resno poškoduje računalniške komponente in opcije. Nepravilno rokovanje z deli, občutljivimi na statično elektriko, lahko poškoduje dele. Pri razpakiranju določene opcije ali CRU-ja ne odpirajte antistatične embalaže, ki vsebuje del, dokler ne dobite navodil, kako ga namestite. Pri rokovanju z opcijami ali CRU-ji ali pri izvajanju kakršnegakoli dela v računalniku upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se boste izognili škodi, ki jo lahko povzroči statična elektrika: • Omejite sv..

vii - Page 9

Podaljški in sorodne naprave Poskrbite, da so podaljški, prenapetostna zaščita, neprekinjeno napajanje in razdelilniki, ki jih uporabljate, ocenjeni kot primerni glede na električne zahteve izdelka. Nikoli ne preobremenjujte teh naprav. Če uporabljate razdelilnike, obremenitev ne sme presegati kapacitete napajanja razdelilnika. Če imate vprašanja o obremenitvah napajanja, napajalnih zahtevah in kapacitetah napajanja, se za dodatne informacije obrnite na elektrikarja. Vtiči in vtičnice Če je vtičnica, ki jo nameravate uporabiti za računalniško opremo, poškodovana ali korodiran..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 10

Vsake tri mesece preglejte, ali se na namiznem računalniku nabira prah. Preden pregledate računalnik, izključite napajanje in potegnite napajalni kabel računalnika iz električne vtičnice, nato pa odstranite prah iz ventilatorjev in luknjic na okvirju. Če opazite nabiranje prahu na zunanji strani, preglejte in odstranite prah na notranji strani računalnika, vključno z rebri hladilnega telesa, odprtinami napajanja in ventilatorji. Pred odpiranjem pokrova vedno zaustavite in izklopite računalnik. Če je mogoče, računalnik vsaj za 30 cm odmaknite od visoko prometnih področij. Če d..

Izjava o ustreznosti laserja - Page 11

• Ne dotikajte se neizoliranih žic ali terminalov, razen če je telefonska linija odklopljena z omrežnega vmesnika. • Pri nameščanju ali popravljanju telefonskih linij bodite previdni. • Med nevihto ne uporabljajte telefona (razen brezžičnega), ker med električno nevihto lahko pride do električnega udara strele. • Ne uporabljajte telefona za javljanje uhajanja plina. Izjava o ustreznosti laserja PREVIDNO: Ob namestitvi laserskih izdelkov (CD-ROM-i, pogoni DVD, naprave z optičnimi vlakni ali naprave za prenos) pazite na naslednje: • Ne odstranjujte pokrovov. Odstranitev po..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 12

x ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Poglavje 1. - Page 13

Poglavje 1. Pregled izdelka V tem poglavju podajamo informacije o komponentah računalnika, specifikacijah, nameščenih programih programske opreme, ki jih dobavi Lenovo, in lokacijah spojnikov, komponent, delov na sistemski plošči in notranjih pogonov. Komponente V tem razdelku so informacije o funkcijah računalnika. Navedene informacije veljajo za vrsto modelov. Če potrebujete informacije o svojem modelu, naredite nekaj od naslednjega: • Pojdite v program Setup Utility, tako da upoštevate navodila v razdelku Poglavje 7 »Uporaba programa Setup Utility« na strani 45. Nato izberite..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 14

odpre okno Zvok. Na zavihku Recording (Snemanje) se prikažeta dve možnosti: High Definition Audio Device (Zvočna naprava HD) in Integrated Microphone (Integrirani mikrofon) . Z desno tipko miške kliknite High Definition Audio Device (Zvočna naprava HD) in izberite Set as Default Devices (Nastavi kot privzeto napravo) , da omogočite zunanji mikrofon. • Notranji zvočnik (nameščen v nekaterih modelih) Povezljivost • Integrirani krmilnik Ethernet 10/100/1000 Mb/s Funkcije za upravljanje sistema • Možnost shranjevanja rezultatov samodejnega preizkusa ob vklopu (POST) za strojno o..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 15

• En predel za trdi disk • En predel za optični pogon Napajanje Vaš računalnik je opremljen z napajalnikom 150 W s samodejnim zaznavanjem napetosti. Varnostne komponente • Programska oprema Computrace Agent, vgrajena v vdelano programsko opremo • Stikalo za prisotnost pokrova (imenovano tudi stikalo za zaznavanje vdora) • Omogočanje/onemogočanje delovanja naprave • Možnost za omogočanje ali onemogočanje spojnikov USB • Tipkovnica z bralnikom prstnih odtisov (na voljo na nekaterih modelih) • Geslo ob vklopu (POP), geslo skrbnika in geslo za trdi disk za preprečevanje..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 16

Specifikacije V tem razdelku so navedene fizične specifikacije računalnika. Dimenzije Širina: 406 mm (15,98 palca) Višina: 512 mm (20,16 palca) Globina: 71,5 mm (2,81 palca) Teža Celotna konfiguracija ob dobavi: 8 kg (17,64 funta) Okolje • Temperatura zraka: Delovanje: od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F) Shranjevanje: od -40 °C do 60 °C (od -40 °F do 140 °F) Shranjevanje: od -10 °C do 60 °C (od 14 °F do 140 °F) (brez embalaže) • Vlažnost: Delovanje: od 20 % do 80 % (brez kondenziranja) Shranjevanje: od 20 % do 90 % (brez kondenziranja) • Višina: Delovanje: od –..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 17

Lenovo ThinkVantage Tools Lenovov program Orodja ThinkVantage ® vas vodi do gostitelja virov informacij in nudi poenostavljen dostop do različnih orodij, ki vam olajšajo delo ter zagotavljajo večjo varnost. Za dostop do programa Lenovo ThinkVantage Tools kliknite Start ➙ All Programs (Vsi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools . V naslednji tabeli so navedeni programi, do katerih imate dostop s programom Lenovo ThinkVantage Tools. Za vstop v program dvokliknite ustrezno ikono. Tabela 1. Imena ikon programov v programu Lenovo ThinkVantage Tools Ime programa Ime ikone v programu Lenovo..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 18

SimpleTap Program SimpleTap omogoča hitro prilagoditev nekaterih osnovnih nastavitev računalnika, kot so izklop zvočnikov, prilagoditev glasnosti, zaklep operacijskega sistema računalnika, zagon programa, odpiranje spletne strani, odpiranje datoteke itd. S programom SimpleTap lahko dostopate tudi do spletne trgovine Lenovo App Shop, od koder lahko prenesete različne aplikacije in računalniško programsko opremo. Za zagon programa SimpleTap naredite nekaj od naslednjega: • Kliknite Start ➙ All Programs (Vsi programi) ➙ SimpleTap . • Kliknite Start ➙ All Programs (Vsi programi..

Poglavje 1. Pregled izdelka - Page 19

Lenovo ThinkVantage Toolbox (na voljo pri nekaterih modelih) Opomba: V računalniku je za namene diagnostike predhodno nameščen program Lenovo Solution Center ali Lenovo ThinkVantage Toolbox, odvisno od datuma izdelave računalnika. Če želite izvedeti več o programu Lenovo Solution Center, glejte razdelek »Lenovo Solution Center« na strani 74. Program Lenovo ThinkVantage Toolbox vam pomaga pri vzdrževanju računalnika, izboljševanju njegove zaščite, diagnosticiranju težav, spoznavanju inovativnih tehnologij, ki jih nudi Lenovo, ter pridobivanju še več informacij o vašem raču..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 20

Iskanje spojnikov, krmilnih elementov in indikatorjev na sprednji strani računalnika Na sliki Slika 1 »Spojniki, krmilni elementi in indikatorji na sprednjem delu« na strani 8 so prikazani spojniki, krmilni elementi in indikatorji na sprednji strani računalnika. Slika 1. Spojniki, krmilni elementi in indikatorji na sprednjem delu 1 Integrirani mikrofon 7 Notranji zvočnik 2 Indikator vgrajene kamere 8 Bralnik kartic (na voljo na nekaterih modelih) 3 Vgrajena kamera 9 Spojnik USB (vrata USB 2) 4 Stikalo za vklop 10 Spojnik za slušalke 5 Krmilni element za povečanje/samodejno uravnavanj..

Iskanje spojnikov na zadnjem delu računalnika - Page 21

Spojnik Opis Spojnik mikrofona Namenjen je priključitvi mikrofona na računalnik, če želite snemati zvok ali če uporabljate programsko opremo za prepoznavanje govora. Spojnik USB Namenjen je priključitvi naprave, ki zahteva spojnik USB, kot so na primer USB tipkovnica, USB miška, USB optični čitalnik ali USB tiskalnik. Če imate več kot šest naprav USB, lahko kupite razdelilnik USB, s katerim lahko povežete dodatne naprave USB. Iskanje spojnikov na zadnjem delu računalnika Slika 2 »Lokacije zadnjih spojnikov« na strani 9 prikazuje mesto spojnikov na zadnji strani vašega raču..

Slika 3. Prilagajanje stojala računalnika - Page 22

Spojnik Opis Izhodni spojnik DisplayPort Namenjen je priključitvi visoko zmogljivega zaslona, direktno gnanega zaslona ali drugih naprav, ki uporabljajo spojnik DisplayPort. Spojnik etherneta Namenjen priključitvi ethernetnega kabla za lokalno omrežje (LAN). Opomba: Če želite, da računalnik deluje znotraj omejitev FCC razreda B, uporabite ethernetni kabel kategorije 5. Spojnik USB Namenjen je priključitvi naprave, ki zahteva spojnik USB, kot so na primer USB tipkovnica, USB miška, USB optični čitalnik ali USB tiskalnik. Če imate več kot šest naprav USB, lahko kupite razdelilnik..

Slika 4. Tip in oznaka modela računalnika - Page 23

Tip in oznaka modela računalnika Tip in oznaka modela označujeta vaš računalnik. Ko potrebujete pomoč podjetja Lenovo, so infomacije o tipu in modelu računalnika podpornemu tehniku v pomoč pri identifikaciji vašega računalnika in tako omogočajo hitrejši servis. Naslednja slika prikazuje primer tipa in oznake modela računalnika. Machine Type: XXXX Model Number: XXX Slika 4. Tip in oznaka modela računalnika Poglavje 1. Pregled izdelka 11

..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 24

12 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Pogosto zastavljena vprašanja - Page 25

Poglavje 2. Uporaba računalnika V tem razdelku so informacije o uporabi nekaterih komponent računalnika. Pogosto zastavljena vprašanja Naslednjih nekaj nasvetov vam bo pomagalo pri optimiziranju uporabe vašega računalnika. Ali je vodič za uporabnika na voljo v drugem jeziku? Vodič za uporabnika je na voljo v drugih jezikih na spletnem mestu podjetja Lenovo za podporo na naslovu http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides Kje so obnovitveni diski? Lenovo vključuje program, ki vam omogoča izdelati obnovitvene diske. Podrobnosti o izdelavi obnovitvenih diskov najdete v razdelku »Ustv..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 26

Opomba: Za osvetlitev menijskih možnosti lahko uporabite miško ali tipki s puščico navzgor in navzdol. Meni Start ali kontekstni meni lahko zaprete s klikom miške ali pritiskom tipke Esc. Uporaba gumba ThinkVantage Nekatere tipkovnice imajo gumb ThinkVantage, ki ga lahko uporabite za odpiranje obširne vgrajene pomoči in informacijskega centra Lenovo. V operacijskem sistemu Windows 7 se ob pritisku gumba ThinkVantage odpre program SimpleTap. Več informacij je na voljo v razdelku »SimpleTap« na strani 6. Uporaba čitalnika prstnih odtisov Nekateri računalniki so opremljeni s tipkov..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 27

O zvoku računalnika Če je vaš računalnik opremljen s tovarniško nameščeno, visoko zmogljivo zvočno kartico, so zadnji spojniki za zvok sistemske plošče praviloma onemogočeni; uporabite spojnike na zvočni kartici. Vsaka rešitev za zvok nudi najmanj tri spojnike za zvok: vhodni spojnik za zvok, izhodni spojnik za zvok in spojnik mikrofona. Pri nekaterih modelih je na voljo tudi četrti spojnik za priključitev nenapajanih stereo zvočnikov (zvočniki, ki ne potrebujejo vira napajanja). Zvočna kartica omogoča snemanje in predvajanje zvoka in glasbe kot tudi uživanje v zvoku z m..

Uporaba in shranjevanje medijev CD in DVD - Page 28

- visoka vlažnost, - veliko prahu, - močne vibracije ali nenadni sunki, - neravna površina, - neposredna sončna svetloba. • V pogon ne vstavljajte ničesar drugega kot CD ali DVD. • Pred prestavljanjem računalnika iz pogona odstranite vstavljen CD ali DVD. Uporaba in shranjevanje medijev CD in DVD Medija CD in DVD sta trajna in zanesljiva, vendar pa je z njima treba previdno in pravilno ravnati. Pri uporabi in shranjevanju CD-ja ali DVD-ja upoštevajte naslednje smernice: • Ploščo držite na robovih. Ne dotikajte se površine plošče na strani brez oznake. • Če s plošče ..

Poglavje 2. Uporaba računalnika - Page 29

2. Sledite navodilom na zaslonu. Podrobne informacije o uporabi programa Corel DVD MovieFactory najdete v sistemu pomoči za program. Za zapisovanje CD-jev in DVD-jev lahko uporabite tudi program Windows Media Player. Več informacij najdete na naslovu »Pomoč in podpora« na strani 77. Poglavje 2. Uporaba računalnika 17

..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 30

18 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Dostopnost in udobje - Page 31

Poglavje 3. Vi in vaš osebni računalnik V tem poglavju podajamo informacije o dostopnosti, udobju in premeščanju vašega računalnika v druge države ali regije. Dostopnost in udobje Da bi v čim večji meri izkoristili svoj računalnik in da bi se ob tem počutili udobno, je pomembna dobra ergonomska praksa. Uredite delovni prostor in opremo, ki jo uporabljate, tako, da bodo ustrezali vašim individualnim potrebam in zvrsti dela, ki ga opravljate. Poleg tega z zdravimi delovnimi navadami med delom z računalnikom stopnjujte svojo učinkovitost in udobje. Naslednje teme vsebujejo inform..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 32

Monitor prilagodite tako, da bo vrh zaslona v višini oči ali rahlo pod njimi. Postavite monitor na ustrezno razdaljo, ki je običajno od 51 do 61 cm, in tako, da vam pri gledanju ne bo potrebno zvijati telesa. Na doseg razpostavite tudi drugo opremo, ki jo pogosto uporabljate, kot sta telefon ali miška. Bleščanje in osvetlitev Monitor postavite tako, da boste v čim večji meri preprečili bleščanje in odseve, ki prihajajo od nadglavnih luči, oken in drugih virov svetlobe. Svetloba, ki se odbija od bleščečih se površin, lahko na zaslonu monitorja povzroča moteče odseve. Če je..

Poglavje 3. Vi in vaš osebni računalnik - Page 33

Registriranje računalnika Ko registrirate vaš računalnik, se informacije vnesejo v zbirko podatkov, kar podjetju Lenovo v primeru odpoklica ali drugih resnih težav omogoča, da vas o tem obvesti. Z registracijo računalnika pri družbi Lenovo boste prejeli hitrejše storitve ob klicanju servisa Lenovo. Poleg tega pa nekatere lokacije registriranim uporabnikom zagotavljajo posebne ugodnosti in storitve. Če želite računalnik registrirati pri družbi Lenovo, storite nekaj od naslednjega: • Povežite računalnik z internetom in ga registrirajte prek programa za registracijo izdelkov Le..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 34

Več informacij o napajalnem kablu in številke delov najdete na spletnem mestu http://www.lenovo.com/powercordnotice 22 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Varnostne komponente - Page 35

Poglavje 4. Varnost V tem poglavju podajamo informacije o zaščiti računalnika pred krajo in nepooblaščeno uporabo. Varnostne komponente Naslednje varnostne komponente so nameščene v vašem računalniku: • Programska oprema Computrace Agent, vgrajena v vdelano programsko opremo Programska oprema Computrace Agent se uporablja za upravljanje sredstev IT in je rešitev za obnovitev računalnika v primeru kraje. Programska oprema zazna, če so na računalniku bile izvedene spremembe na strojni in programski opremi ali če se je spremenila lokacija računalnika. Opomba: Za aktivacijo pro..

Priključitev integrirane kabelske ključavnice - Page 36

Priključitev integrirane kabelske ključavnice Z integrirano kabelsko ključavnico, imenovano tudi ključavnica Kensington, lahko svoj računalnik pritrdite na mizo, pult ali drugi kos pohištva. Kabelska ključavnica je priključena na režo za integrirano kabelsko ključavnico na zadnji strani računalnika in jo zaklepamo s ključem. Kabelska ključavnica zaklene tudi gumbe, ki odpirajo pokrov računalnika. Gre za enak tip ključavnice, kot je v uporabi pri mnogih prenosnih računalnikih. Integrirano kabelsko ključavnico lahko naročite neposredno pri podjetju Lenovo, tako da izvedete i..

Gesla v sistemu Windows - Page 37

računalnikov, boste lahko želeli nastaviti skrbniško geslo. Več informacij najdete na naslovu »Administrator Password« na strani 46. Če želite uporabiti računalnik, vam ni treba nastaviti gesla. Pri tem pa je pametno upoštevati, da ustvarjanje gesel izboljšuje varnost na računalnikih. Gesla v sistemu Windows Odvisno od različice operacijskega sistema Windows lahko gesla uporabljate za številne funkcije, vključno z dostopom do prijave, dostopom do virov v skupni rabi, dostopom do omrežja in nastavitvami za posameznega uporabnika. Več informacij najdete na naslovu »Pomoč in..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 38

26 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Ravnanje z elektrostatično občutljivimi napravami - Page 39

Poglavje 5. Nameščanje ali zamenjava strojne opreme V tem poglavju so navodila o tem, kako namestiti ali zamenjati strojno opremo računalnika. Ravnanje z elektrostatično občutljivimi napravami Ne odpirajte antistatične embalaže z novim delom, dokler iz računalnika ne odstranite okvarjenega dela in ste pripravljeni na nameščanje novega. Čeprav statična elektrika ni nevarna za ljudi, lahko povzroči resno škodo na računalniških komponentah in delih. Pri delu z deli in drugimi komponentami računalnika upoštevajte naslednje, da se izognete škodi zaradi statične elektrike: •..

Slika 6. Odstranjevanje pokrova zgibov stojala za sistem - Page 40

Odstranjevanje in ponovno nameščanje pokrova zgibov stojala za sistem Opozorilo: Ne odprite računalnika ali ga poskušajte popravljati, dokler ne preberete poglavja »Pomembne varnostne informacije« na strani v. V tem razdelku so navodila za odstranitev in ponovno namestitev pokrova zgibov stojala za sistem. PREVIDNO: Preden odstranite pokrov zgibov stojala za sistem, računalnik izključite in počakajte od tri do pet minut, da se ohladi. Če želite odstraniti in znova namestiti pokrov zgibov stojala za sistem, naredite naslednje: 1. Odstranite vse medije iz pogonov in zaustavite vse ..

Odstranjevanje in ponovno nameščanje stojala za sistem - Page 41

6. Če želite znova namestiti pokrov zgibov stojala za sistem, postavite pokrov zgibov stojala za sistem na računalnik, tako da oba plastična jezička na pokrovu zgibov poravnate z ustreznima luknjama v računalniku. Slika 7. Ponovna namestitev pokrova zgibov stojala za sistem 7. Ponovno namestite vijak, s katerim je pokrov zgibov stojala za sistem pritrjen na računalnik. Slika 8. Ponovna namestitev vijaka, s katerim je pokrov zgibov stojala za sistem pritrjen na računalnik Odstranjevanje in ponovno nameščanje stojala za sistem Opozorilo: Ne odprite računalnika ali ga poskušajte po..

Slika 9. Odstranjevanje stojala za sistem - Page 42

Če želite odstraniti in znova namestiti stojalo za sistem, naredite naslednje: 1. Izklopite računalnik in vse napajalne kable izključite iz električne vtičnice. 2. Odstranite pokrov zgibov stojala za sistem. Glejte »Odstranjevanje in ponovno nameščanje pokrova zgibov stojala za sistem« na strani 28. 3. Odstranite vijaka, s katerima je pritrjeno stojalo za sistem, dvignite stojalo za sistem navzgor in ga odstranite z računalnika. Slika 9. Odstranjevanje stojala za sistem 4. Če želite ponovno namestiti stojalo za sistem, poravnajte luknji vijakov z ustreznima luknjama v ohišju i..

Odstranjevanje in ponovno nameščanje stojal za nogo - Page 43

Odstranjevanje in ponovno nameščanje stojal za nogo Opozorilo: Ne odprite računalnika ali ga poskušajte popravljati, dokler ne preberete poglavja »Pomembne varnostne informacije« na strani v. Opomba: Kadar uporabljate stenski nosilec, lahko po želji odstranite in znova namestite stojali za nogo. V tem razdelku so navodila za odstranitev in ponovno namestitev stojal za nogo. PREVIDNO: Preden odstranite stojali za nogo, računalnik izklopite in počakajte od tri do pet minut, da se ohladi. Če želite odstraniti in znova namestiti stojali za nogo, naredite naslednje: 1. Odstranite vse ..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 44

Slika 12. Odvijanje vijaka, s katerim je pritrjeno stojalo za nogo 7. Če želite znova namestiti stojali za nogo, postavite obe stojali za nogo na računalnik, tako da bo odprtina za vijak poravnana z ustrezno odprtino v računalniku, in nato privijte vijak, da pritrdite stojali za nogo na računalnik. Slika 13. Privijanje vijaka za pritrditev stojali za nogo na računalnik 8. Znova namestite gumo na obe stojali za nogo. 32 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Slika 14. Ponovno nameščanje gume na stojali za nogo - Page 45

Slika 14. Ponovno nameščanje gume na stojali za nogo Zamenjava USB tipkovnice ali miške Opozorilo: Ne odprite računalnika ali ga poskušajte popravljati, dokler ne preberete poglavja »Pomembne varnostne informacije« na strani v. Razdelek vsebuje navodila za zamenjavo USB tipkovnice ali miške. Če želite zamenjati USB tipkovnico ali miško, naredite naslednje: 1. Odklopite kable stare tipkovnice ali miške iz računalnika. 2. Priklopite kabel nove miške ali tipkovnice na enega od spojnikov USB na računalniku. Odvisno od tega, kako želite priključiti novo tipkovnico ali miško, gl..

Slika 16. Nameščanje baterij tipkovnice - Page 46

3. Tipkovnico namestite tako, da odprete pokrov prostora za baterije in namestite bateriji AAA v skladu z oznakami polarnosti. Slika 16. Nameščanje baterij tipkovnice 4. Odstranite ključ USB iz predela za tipkovnico ali brezžično miško in ga priključite na enega od prostih spojnikov USB v računalniku. Glejte »Zamenjava brezžične miške« na strani 34. 5. Zaprite pokrov predela. Tipkovnica je zdaj pripravljena za uporabo. Zamenjava brezžične miške Če želite zamenjati brezžično miško, naredite naslednje: 1. Odklopite ključ USB iz računalnika. Nato odstranite pokvarjeno br..

Poglavje 5. Nameščanje ali zamenjava strojne opreme - Page 47

Slika 19. Priključitev ključa USB v spojnik USB Slika 20. Nameščanje baterij miške Zaprite pokrov prostora za baterije in ga potisnite naprej, da se zaskoči na svoje mesto. Slika 21. Zapiranje pokrova prostora za baterije Stikalo za vklop potisnite v položaj vklopa in lučka LED zasveti. Slika 22. Preklop stikala za vklop v položaj vklopa Opombe: • Če lučka LED sveti zeleno, miško lahko uporabljate. • Utripajoča oranžna dioda LED pomeni nizko raven napolnjenosti baterije. • Ko miške ne uporabljate, potisnite stikalo za vklop v položaj za izklop. Tako podaljšate življe..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 48

36 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Ustvarjanje in uporaba obnovitvenih medijev - Page 49

Poglavje 6. Informacije o obnovitvi V tem poglavju najdete informacije o rešitvah za obnovitev, ki jih ponuja družba Lenovo. V tem poglavju sta obravnavani naslednji temi: • Ustvarjanje in uporaba obnovitvenih medijev • Izdelava varnostne kopije in izvajanje obnovitve • Uporaba delovnega prostora Rescue and Recovery • Izdelava in uporaba reševalnega medija • Namestitev in ponovna namestitev gonilnikov naprav • Odpravljanje težav v zvezi z obnovitvijo Opombe: 1. Informacije o obnovi v tem poglavju veljajo samo za računalnike, ki imajo nameščen program Rescue and Recovery a..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 50

Če želite izdelati obnovitveni medij v operacijskem sistemu Windows 7, kliknite Start ➙ Vsi programi ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Tovarniški obnovitveni diski . Nato sledite navodilom na zaslonu. Uporaba obnovitvenih medijev V tem razdelku je opisano, kako uporabite obnovitvene medije. V operacijskem sistemu Windows 7 lahko z obnovitvenimi mediji obnovite vsebino trdega diska na tovarniško privzeto stanje. Obnovitvene medije lahko uporabite tudi za preklop računalnika v operacijsko stanje, če vsi drugi načini obnovitve trdega diska spodletijo. Opozorilo: Če z obnovitvenimi me..

Poglavje 6. Informacije o obnovitvi - Page 51

3. Kliknite Back up your hard drive (Izdelava varnostne kopije trdega diska) in izberite možnosti izdelave varnostne kopije. Sledite navodilom na zaslonu, da končate varnostno kopiranje. Postopek obnovitve V tem razdelku je opisano, kako izvedete obnovitev s programom Rescue and Recovery. Če želite izvesti obnovitev s programom Rescue and Recovery v operacijskem sistemu Windows 7, naredite naslednje: 1. Na namizju Windows kliknite Start ➙ All Programs (Vsi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (Izboljšana varnostna kopija in obnovitev) . Odpre se pro..

Izdelava in uporaba reševalnega medija - Page 52

3. Če ste nastavili geslo za Rescue and Recovery, ga vnesite v prikazani poziv. Delovni prostor Rescue and Recovery se odpre po krajšem premoru. Opomba: Če se delovni prostor Rescue and Recovery ne odpre, preberite temo »Odpravljanje težav v zvezi z obnovitvijo« na strani 43. 4. Naredite nekaj od naslednjega: • Če želite rešiti datoteke s trdega diska, kliknite Rescue files (Reševanje datotek) in sledite navodilom na zaslonu. • Če želite obnoviti vsebino trdega diska iz varnostne kopije Rescue and Recovery ali obnoviti trdi disk na tovarniško privzete nastavitve, kliknite F..

Poglavje 6. Informacije o obnovitvi - Page 53

1. Izklopite računalnik. 2. Po vklopu računalnika večkrat pritisnite in spustite tipko F12. Ko se odpre okno Prosimo, izberite zagonsko napravo, spustite tipko F12. 3. V oknu Please select boot device (Prosimo, izberite zagonsko napravo) izberite želeni optični pogon kot prvo zagonsko napravo. Nato vstavite reševalni disk v optični pogon in pritisnite Enter. Zažene se reševalni medij. • Če ste ustvarili reševalni medij s trdim diskom USB, preberite naslednja navodila za uporabo reševalnega medija: 1. Priključite trdi disk USB v enega od spojnikov USB v računalniku. 2. Po vkl..

Ponovna namestitev programov programske opreme - Page 54

5. Naredite nekaj od naslednjega: • V podimeniku naprave poiščite datoteko SETUP.exe. Dvokliknite datoteko in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev. • V podmapi naprave poiščite datoteko README.txt ali drugo datoteko s pripono .txt. Ta datoteka je lahko poimenovana po operacijskem sistemu, na primer WIN98.txt. Datoteka TXT vsebuje informacije kako namestiti gonilnik naprave. Sledite navodilom, da dokončate namestitev. • Če vsebuje podmapa naprave datoteko s pripono .inf in želite namestiti gonilnik naprave z datoteko INF, v informacijskem sistemu pomoči in pod..

Odpravljanje težav v zvezi z obnovitvijo - Page 55

Odpravljanje težav v zvezi z obnovitvijo Če ne morete dostopati do delovnega prostora Rescue and Recovery ali okolja Windows, storite nekaj od naslednjega: • Z reševalnim medijem zaženite delovni prostor Rescue and Recovery. Preberite »Izdelava in uporaba reševalnega medija« na strani 40. • Obnovitveni medij uporabite, če ne uspe nobena druga metoda obnovitve in morate obnoviti trdi disk v tovarniške privzete nastavitve. Preberite »Ustvarjanje in uporaba obnovitvenih medijev« na strani 37. Opomba: Če z reševalnega medija ali z obnovitvenega medija ne morete dostopiti do del..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 56

44 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Zagon programa Setup Utility - Page 57

Poglavje 7. Uporaba programa Setup Utility S programom Setup Utility je mogoče pregledati in spremeniti konfiguracijske nastavitve računalnika, ne glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate. Vendar pa lahko nastavitve operacijskega sistema prepišejo podobne nastavitve v programu Setup Utility. Zagon programa Setup Utility Če želite zagnati program Setup Utility, naredite naslednje: 1. Zagotovite, da je računalnik izklopljen. 2. Po vklopu računalnika večkrat pritisnite in spustite tipko F1. Ko zaslišite piske ali zagledate zaslon z logotipom, izpustite tipko F1. Opomba: Če je b..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 58

• Power-On Password • Administrator Password Če želite uporabiti računalnik, vam ni treba nastaviti gesla. Pri tem pa je pametno upoštevati, da ustvarjanje gesel izboljšuje varnost na računalnikih. Če pa se odločite, da boste določili geslo, preberite naslednje razdelke. Premisleki v zvezi z geslom Geslo je lahko poljubna kombinacija do 64 črk in številskih znakov. Zaradi varnostnih razlogov priporočamo, da uporabljate močna gesla, ki jih ni lahko prepoznati. Za nastavitev močnega gesla uporabite naslednje smernice: • sestavljeno naj bo iz vsaj osmih znakov, • vsebuje ..

Poglavje 7. Uporaba programa Setup Utility - Page 59

USB Setup S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite USB spojnik. Ko je USB spojnik onemogočen, naprave, ki je povezana na USB spojnik, ni mogoče uporabljati. SATA Controller Ko je ta funkcija nastavljena na Disabled , so vse naprave, povezane na priključke SATA (kot na primer trdi diski ali optični pogoni) onemogočeni in do njih ni mogoče dostopiti. Če želite omogočiti ali onemogočiti napravo, naredite naslednje: 1. Zaženite program Setup Utility. Glejte »Zagon programa Setup Utility« na strani 45. 2. Na glavnem meniju programa Setup Utility izberite Devices . 3. Glede ..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 60

• Če ne želite shraniti nastavitev, izberite Exit ➙ Discard Changes and Exit in nato pritisnite tipko Enter. Ko se pojavi okno Reset Without Saving, kliknite Yes in nato pritisnite tipko Enter za izhod iz programa Setup Utility. • Če želite povrniti privzete nastavitve, pritisnite tipko F9, da naložite privzete nastavitve, in nato pritisnite tipko F10, da jih shranite in zapustite program Setup Utility. 48 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Uporaba sistemskih programov - Page 61

Poglavje 8. Posodabljanje sistemskih programov V tem poglavju podajamo informacije o posodabljanju programa POST in BIOS in o obnovitvi po napaki pri posodabljanju programa POST in BIOS. Uporaba sistemskih programov Sistemski programi so osnovna plast programske opreme, vgrajene v vaš računalnik. Sistemski programi vključujejo POST (samopreizkus pri vklopu), kodo BIOS in program Setup Utility. POST je niz preizkusov in procedur, ki se izvedejo ob vsakem vklopu računalnika. BIOS je plast programske opreme, ki pretvarja navodila drugih plasti programske opreme v električne signale, ki ji..

Posodabljanje (flash) BIOS-a iz operacijskega sistema - Page 62

Posodabljanje (flash) BIOS-a iz operacijskega sistema Opomba: Lenovo stalno izboljšuje svoja spletna mesta, zato se vsebina spletne strani lahko spremeni brez predhodnega obvestila, vključno z vsebino, navedeno v naslednjem postopku. Če želite posodobiti (nadgraditi) BIOS iz operacijskega sistema, naredite naslednje: 1. Obiščite spletno mesto http://www.lenovo.com/support. 2. Kliknite Download Drivers & Software (Prenos gonilnikov in programske opreme). 3. Kliknite Use Quick Path (Uporabi hitro povezavo). 4. V polje Quick Path (Hitra povezava) vnesite 4-številčni tip računalnik..

Posodabljanje računalnika - Page 63

Poglavje 9. Preprečevanje težav V tem poglavju podajamo informacije, kako lahko obidete splošne težave in ohranite delovanje vašega računalnika brezhibno. Posodabljanje računalnika V določenih primerih boste morda mnenja, da mora biti vaš računalnik opremljen z najsodobnejšo programsko opremo, gonilniki naprav ali operacijskim sistemom. V tem razdelku boste našli razlage, kako pridobiti najnovejše posodobitve za računalnik. Izberite katerokoli od naslednjih tem: • »Kako dobiti najsodobnejše gonilnike naprav za računalnik« na strani 51 • »Posodabljanje operacijskega si..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 64

2. Sledite navodilom na zaslonu. Uporaba programa System Update Program System Update vam bo v pomoč pri posodabljanju programske opreme računalnika. Posodobitveni paketi so shranjeni v strežnikih Lenovo in jih je mogoče prenesti z Lenovovega spletnega mesta za podporo. Posodobitveni paketi lahko vsebujejo aplikacije, gonilnike naprav, posodobitve flash za BIOS ali posodobitve za programsko opremo. Ko se program System Update poveže z Lenovovim spletnim mestom za podporo, program System Update samodejno prepozna tip in model vašega računalnika, nameščen operacijski sistem in jezik ..

Poglavje 9. Preprečevanje težav - Page 65

• V bližino računalnika ne odlagajte hrane ali pijač. Delci hrane in razlitje pijač lahko povzroči zlepljenje tipkovnice in miške, da bosta postali neuporabni. • Stikala za vklop in drugi krmilni elementi naj ne pridejo v stik z vodo. Vlaga jih lahko uniči in povzroči nevarnost električne napetosti. • Računalnik iz elektrike izključite vedno tako, da primete vtikač in ne kabel. Čiščenje računalnika Priporočljivo je, da računalnik čistite redno in tako zaščitite površine ter zagotovite brezhibno delovanje. PREVIDNO: Pred čiščenjem računalnika in zaslona vedno ..

Čiščenje površine ploskega monitorja - Page 66

Čiščenje površine ploskega monitorja Če ima vaš računalnik ploski zaslon s prilagodljivo tanko površino, posebno površino čistite, kot je opisano. Nežno jo obrišite z mehko, suho krpo ali pihnete na zaslon, da odstranite proste drobne delce. Nato krpo navlažite s čistilom za LCD-zaslone in obrišite površino zaslona. Posebna tekoča čistila za zaslone lahko kupite v številnih trgovinah z računalniško opremo. Uporabljajte samo tekoča čistila, razvita posebej za LCD-zaslone. Najprej tekočino nanesite na gladko in mehko krpo, nato očistite LCD-zaslon. V nekaterih trgovin..

Poglavje 9. Preprečevanje težav - Page 67

3. Izključite računalnik in vse ostale priključene naprave. Vaš trdi disk bralno/pisalno glavo samodejno namesti v območje brez podatkov. To prepreči poškodbe na trdem disku. 4. Odklopite napajalne kable iz električnih vtičnic. 5. Komunikacijske kable, kot so kabel modema ali omrežni kabli, najprej izvlecite iz vtičnic in nato druge konce izklopite iz računalnika. 6. Preverite, ali so kateri kabli še priključeni na računalnik, in jih odstranite. 7. Če ste shranili originalne kartonske embalaže, jih uporabite in z njimi zapakirajte enote. Če boste uporabili druge kartonske ..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 68

56 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Osnovno odpravljanje težav - Page 69

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje Poglavje opisuje nekatere osnovne postopke za odpravljanje težav in diagnostične programe. Če med opisi ne najdete vaše težave, glejte razdelek Poglavje 11 »Informacije, pomoč in servis« na strani 77, kjer najdete dodatne vire za odpravljanje težav. Osnovno odpravljanje težav V naslednji tabeli najdete informacije, s katerimi si pomagate pri odpravljanju težav z računalnikom. Opomba: Če ne morete odpraviti težave, zapeljite računalnik na servis. Seznam telefonskih številk servisov in služb za podporo lahko najdete v publi..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 70

Simptom Ukrep Operacijski sistem se ne zažene. Preverite naslednje: • Zagonsko zaporedje uporablja napravo, na kateri je nameščen operacijski sistem. Običajno je operacijski sistem na trdem disku. Več informacij najdete v razdelku »Izbira zagonske naprave« na strani 47. Računalnik pred zagonom operacijskega sistema večkrat zapiska. Preverite, da ni kakšna tipka zataknjena. Postopek odpravljanja težav Če naletite na težavo s svojim računalnikom, uporabite naslednji postopek kot začetno točko za njeno odpravo: 1. Preverite, da so kabli za vse priključene naprave pravilno in..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 71

2. Zaženite diagnostične programe, da preverite, ali računalnik pravilno deluje. 3. Ponovno namestite novo možnost strojne opreme ali novo programsko opremo in pri tem upoštevajte navodila proizvajalca. Z naslednjega seznama izberite težavo, ki se je pojavila v računalniku: • »Težave z zvokom« na strani 59 • »Težave s CD-ji« na strani 60 • »Težave z DVD-jem« na strani 61 • »Ponavljajoče se težave« na strani 63 • »Težave s tipkovnico, miško ali kazalno napravo« na strani 63 • »Težave z zaslonom« na strani 65 • »Težave z omrežjem« na strani 66 • ..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 72

Opomba: Ko so kabli za zunanje zvočnike ali slušalke priključeni na spojnik za zvok, so notranji zvočniki, če obstajajo, onemogočeni. Če je v eno izmed razširitvenih rež nameščena zvočna kartica, je v večini primerov funkcija za zvok, vgrajena v sistemsko ploščo, onemogočena; uporabite priključke za zvok na zvočni kartici. • Prepričajte se, da je program, ki ga uporabljate, oblikovan za uporabo v operacijskem sistemu Microsoft Windows. Če je program oblikovan za uporabo v sistemu DOS, ne uporablja funkcije za zvok sistema Windows in zato ga je treba konfigurirati za up..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 73

Zvočni CD ali disk s samodejnim predvajanjem se ne začne predvajati samodejno, ko se vstavi v CD-pogon Simptom: zvočni CD ali disk s samodejnim predvajanjem se ne začne predvajati samodejno, ko se vstavi v CD-pogon. Ukrepi: • Če imate nameščenih več pogonov CD ali DVD (ali kombinacijo pogonov CD in DVD), ploščo poskusite vstaviti v drug pogon. V nekaterih primerih je samo en pogon povezan z zvočnim podsistemom. • Če uporabljate operacijski program Windows 7, izvedite ukrep, opisan v razdelku »CD ali DVD ne deluje« na strani 61. Če s tem težave ne odpravite, izvedite ukre..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 74

Ukrepi: • Znova zaženite program DVD-predvajalnika. • Zaprite vse odprte datoteke, izklopite računalnik in ga nato znova zaženite. • Poskusite z manjšo ločljivostjo zaslona ali globino barve. Če ti ukrepi ne bodo odpravili težave, zaženite program Lenovo Solution Center. Če potrebujete tehnično pomoč, glejte Poglavje 11 »Informacije, pomoč in servis« na strani 77. Predvajanje DVD-filma ni mogoče Simptom: predvajanje DVD-filma ni mogoče. Ukrepi: • Prepričajte se, da je površina plošče čista in brez prask. • Preverite, ali je na plošči ali embalaži regionalna..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 75

• Preverite, da je video resolucija nastavljena na manj kot 1152 x 864. • Pri računalnikih, ki imajo poleg pogona DVD-ROM še pogon CD-ROM ali CD-RW, se prepričajte, da je DVD-disk vstavljen v pogon z oznako »DVD«. Če ti ukrepi ne bodo odpravili težave, zaženite program Lenovo Solution Center. Če potrebujete tehnično pomoč, glejte Poglavje 11 »Informacije, pomoč in servis« na strani 77. Ponavljajoče se težave Simptom: težava se pojavi zgolj občasno in se težko ponovi. Ukrepi: • Preverite, da so vsi kabli varno priključeni v računalnik in priključene naprave. • P..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 76

Miška ali kazalna naprava ne deluje Simptom: miška ali kazalna naprava ne deluje. Ukrepi: • Preverite, ali je kabel miške ali kazalne naprave pravilno vstavljen v ustrezen spojnik na računalniku. Kabel miške mora biti vstavljen bodisi v serijski priključek za miško bodisi v priključek USB, odvisno od tipa miške, ki jo uporabljate. Nekatere tipkovnice imajo vgrajen priključek USB, ki ga lahko uporabite za priključitev miške USB ali kazalne naprave USB. • Preverite, da so gonilniki naprave za miško ali kazalno napravo pravilno nameščeni. • Če uporabljate tipkovnico USB a..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 77

Težave z zaslonom Opomba: Številni zasloni imajo indikatorje stanja in vgrajene kontrolnike za nastavitev svetlosti, kontrasta, širine, višine in druge nastavitve slike. Kontrolniki pa se razlikujejo glede na tip zaslona. Informacije o indikatorjih stanja in nastavitvah kontrolnikov najdete v dokumentaciji, ki je priložena zaslonu. Z naslednjega seznama izberite vaš simptom: • »Nepravilni znaki na zaslonu« na strani 65 • »Ob vklopu računalnika zaslon deluje, po določenem času neaktivnosti računalnika pa postane prazen« na strani 65 • »Ob vklopu računalnika zaslon deluj..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 78

Opozorilo: Če boste uporabili ločljivost ali stopnjo osvežitve, ki je vaš zaslon ne podpira, ga lahko uničite. Stopnje osvežitve, ki jih vaš zaslon podpira, najdete v priloženi dokumentaciji. • Na zaslon lahko vplivajo motnje bližnje opreme. Magnetna polja okoli drugih naprav, kot so pretvorniki, flourescenčne luči in drugi monitorji, lahko povzročajo težave. Flourescenčne namizne svetilke ali drugo opremo, ki jih tvorijo magnetna polja, odmaknite dlje od zaslona. Če s tem težave ne odpravite, izvedite naslednje: 1. Izklopite zaslon. (Premikanje barvnega zaslona, ko je ta ..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 79

• »Če je vaš računalnik modela Gigabit Ethernet in uporabljate hitrost 1000 Mb/s, povezava ni vzpostavljena in prikaže se sporočilo o napaki« na strani 68 • »Če je vaš računalnik modela Gigabit Ethernet, povezava z omrežjem pri 1000 Mb/s ni mogoča. Poveže se lahko pri 100 Mb/s« na strani 68 Računalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem Simptom: računalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem. Ukrepi: zagotovite naslednje: • Kabel je ustrezno nameščen. Omrežni kabel mora biti ustrezno priključen v spojnik Ethernet računalnika in spojnik RJ45 zvezdišča...

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 80

Če je vaš računalnik modela Gigabit Ethernet in uporabljate hitrost 1000 Mb/s, povezava ni vzpostavljena in prikaže se sporočilo o napaki Simptom: če je vaš računalnik modela Gigabit Ethernet in uporabljate hitrost 1000 Mb/s, povezava ni vzpostavljena in prikaže se sporočilo o napaki. Ukrepi: • Uporabite priključek kategorije 5 in se prepričajte, da je omrežni kabel ustrezno priključen. • Vzpostavite povezavo, tako da uporabite gumb/stikalo 1000 BASE-T (ne 1000 BASE-X). Če je vaš računalnik modela Gigabit Ethernet, povezava z omrežjem pri 1000 Mb/s ni mogoča. Poveže ..

Možnost, ki je bila ravnokar nameščena, ne deluje - Page 81

Zvok ne prihaja iz slušalk s tehnologijo Bluetooth Simptom: zvok ne prihaja iz slušalk s tehnologijo Bluetooth, ampak prihaja iz zvočnika, kljub temu, da so slušalke priključene z uporabo profila za slušalke ali profila AV. Ukrep: naredite naslednje: 1. Zaprite aplikacijo, ki uporablja zvočno napravo (npr. Windows Media Player). 2. Odprite nadzorno ploščo, tako da kliknete Start ➙ Control Panel (Nadzorna plošča) . 3. Kliknite Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok) ➙ Sound (Zvok) . 4. Izberite zavihek Playback (Predvajanje) . 5. Če uporabljate profil za slušalke, izberi..

Možnost, ki je prej delovala, ne deluje več - Page 82

Možnost, ki je prej delovala, ne deluje več Simptom: možnost, ki je prej delovala, ne deluje več. Ukrepi: • Preverite, ali so vse povezave strojne opreme in kabelske povezave možnosti priključene. • Če so možnosti priložena navodila za preizkušanje, za preizkus uporabite ta navodila. • Če je pokvarjena možnost SCSI-možnost, preverite, ali velja naslednje: - Kabli za zunanje možnosti SCSI so pravilno priključeni. - Zadnja možnost v vsaki verigi SCSI ali konec kabla SCSI je pravilno zaključen. - Vse zunanje možnosti SCSI so vključene. Zunanje možnosti SCSI je treba v..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 83

4. Prikaže se seznam izbirnih komponent sistema Windows. Sledite navodilom na zaslonu. • 1. Kliknite Start ➙ Computer (Računalnik) . 2. Z desno miškino tipko kliknite svoj trdi disk in izberite Properties (Lastnosti) . 3. Kliknite Disk Cleanup (Čiščenje diska) . 4. Kliknite Clean up system files (Počisti sistemske datoteke) . 5. Kliknite zavihek More Options (Več možnosti) . 6. V območju Programs and Features (Programi in funkcije) kliknite gumb Clean up (Počisti) 7. Prikaže se seznam nameščenih aplikacij. Izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti. Kliknite Uninstall/C..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 84

Če težava ni odpravljena, zaženite preizkuse, predpisane v dokumentaciji, priloženi tiskalniku. Če ne morete odpraviti težave, zapeljite računalnik na servis. Glejte Poglavje 11 »Informacije, pomoč in servis« na strani 77. Težave z zaporednimi vrati Serijska vrata so na voljo samo pri nekaterih modelih računalnikov. Te informacije upoštevajte pri odpravljanju napak z zaporednimi vrati in napravami, priključenimi na zaporedna vrata. Simptom: zaporednih vrat ni mogoče uporabljati. Ukrepi: • Prepričajte se, da je zaporedni kabel varno priključen na zaporedna vrata na računa..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 85

• Da preverite, ali težave povzroča nedavno nameščena programska oprema, preverite naslednje: - Vaš računalnik ima na voljo najmanj toliko pomnilnika, kot ga je potrebno za uporabo programske opreme. Zahteve o nezasedenem pomnilniku preverite v dokumentaciji, ki je priložena programski opremi. (Če ste pravkar namestili vmesniško kartico ali pomnilnik, gre morda za spor naslovov pomnilnika.) - Programska oprema je oblikovana za delovanje v vašem računalniku. - Druga programska oprema deluje v računalniku. - Programska oprema, ki jo uporabljate, v drugem računalniku deluje prav..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 86

1. V računalniku je za namene diagnostike predhodno nameščen program Lenovo Solution Center ali Lenovo ThinkVantage Toolbox, odvisno od datuma izdelave računalnika. Več informacij o programu Lenovo ThinkVantage Toolbox boste našli v razdelku »Lenovo ThinkVantage Toolbox« na strani 74. Več informacij o programu Lenovo Solution Center boste našli v razdelku »Lenovo Solution Center« na strani 74. 2. Najnovejšo različico diagnostičnega programa PC-Doctor for DOS lahko prenesete z naslova http://www.lenovo.com/support. Podrobnejše informacije so na voljo v razdelku »PC-Doctor fo..

Poglavje 10. Odpravljanje težav in diagnosticiranje - Page 87

operacijskega sistema Windows. Diagnostični program PC-Doctor for DOS uporabite, če ne uspelo določiti morebitne težave. Diagnostični program PC-Doctor for DOS lahko zaženete z diagnostičnega diska, ki ste ga ustvarili. Ustvarjanje diagnostičnega diska V tem razdelku najdete navodila za ustvarjanje diagnostičnega diska. Če želite ustvariti diagnostični disk, storite naslednje: 1. Prenesite posnetek diska s samodejnim zagonom (znanim tudi kot posnetek ISO) za diagnostični program, ki je na voljo na naslovu http://www.lenovo.com/support 2. S programsko opremo za zapisovanje CD/DV..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 88

76 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Poglavje 11. - Page 89

Poglavje 11. Informacije, pomoč in servis Poglavje vsebuje informacije o pomoči, servisu in tehnični pomoči za izdelke proizvajalca Lenovo. Viri informacij S pomočjo informacij iz tega razdelka lahko dostopite do uporabnih virov, povezanih z vašimi računalniškimi potrebami. Lenovo ThinkVantage Tools Lenovov program ThinkVantage Tools vas vodi do gostitelja virov informacij in nudi poenostavljen dostop do različnih orodij, ki vam olajšajo delo ter zagotavljajo večjo varnost. Za dostop do programa Lenovo ThinkVantage Tools kliknite Start ➙ All Programs (Vsi programi) ➙ Lenovo T..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 90

• Dostop do informacij za odpravljanje težav in informacij o podpori za vaš model računalnika in druge podprte izdelke. • Poiščite telefonske številke servisa in podpore za svojo državo ali regijo. • Poiščite ponudnika storitev v svoji bližini. Spletno mesto za podporo Lenovo Informacije o tehnični podpori so na voljo na spletnem mestu za podporo Lenovo: http://www.lenovo.com/support To spletno mesto se nenehno posodablja z najnovejšimi informacijami o podpori, kot so: • Gonilniki in programska oprema • Diagnostične rešitve • Garancija za izdelke in storitve • Po..

Poglavje 11. Informacije, pomoč in servis - Page 91

Garancija ne krije naslednjih elementov: • zamenjave ali uporabe delov, ki jih ni proizvedel Lenovo ali delov Lenovo, za katere ne velja garancija, • identifikacije virov težav s programsko opremo, • konfiguriranja BIOS-a v okviru namestitve ali nadgradnje, • spremembe, popravki ali nadgradnje gonilnikov naprave, • nameščanja in vzdrževanja omrežnih operacijskih sistemov (NOS), • nameščanja in vzdrževanja uporabniških programov. Informacije o garancijskih pogojih in trajanju garancije najdete v Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami ter navodili za nastavi..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 92

80 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Dodatek A. Obvestila - Page 93

Dodatek A. Obvestila Lenovo v drugih državah lahko ne nudi izdelkov, storitev ali funkcij, opisanih v tem dokumentu. Informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo na vašem področju, boste dobili pri svojem Lenovovem predstavniku. Navedbe izdelkov, programov ali storitev Lenovo ne pomenijo, da je dovoljena uporaba samo teh izdelkov, programov ali storitev. Namesto njih lahko uporabite katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši pravic do intelektualne lastnine Lenovo. Uporabnik je dolžan, da ovrednoti in preveri delovanje vsakega drugega izdelka, prog..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 94

Rescue and Recovery ThinkVantage Microsoft in Windows sta blagovni znamki skupine podjetij Microsoft. Intel, Intel Core, Celeron in Pentium so blagovne znamke podjetja Intel Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Imena drugih podjetij, izdelkov ali storitev so lahko blagovne ali storitvene znamke drugih. 82 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Dodatek B. Regulatorne informacije - Page 95

Dodatek B. Regulatorne informacije Obvestilo o izvozni klasifikaciji Ta izdelek mora biti v skladu z izvoznimi predpisi ZDA (United States Export Administration Regulations – EAR) in njegova kontrolna številka izvozne klasifikacije (Export Classification Control Number – ECCN) je 4A994.b. Ta izdelek se lahko znova izvozi, razen v katerokoli od držav pod embargom na seznamu držav EAR E1. Obvestilo o televizijskem izhodu Naslednje obvestilo se nanaša na modele s tovarniško nameščeno funkcijo TV izhoda. Ta izdelek vsebuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki je zaščitena z metodni..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 96

Izjava o skladnosti emisij s kanadskimi industrijskimi standardi za razred B Ta digitalna oprema razreda B ustreza kanadskemu standardu ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Evropska unija – Skladnost z direktivo o elektromagnetni združljivosti Ta izdelek je v skladu z zaščitnimi zahtevami smernic Sveta Evropske skupnosti 2004/108/ES za poenotenje zakonov držav članic, ki se nanašajo na elektromagnetno združljivost. Podjetje Lenovo ne sprejema odgovornosti za kakršno koli napako pri izpolnjevanju zahtev za zaščito, ki nastan..

Dodatek B. Regulatorne informacije - Page 97

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B. Korejska izjava o skladnosti za razred B Japonska izjava VCCI za razred B Japonska izjava o skladnosti za izdelke z nazivnim električnim tokom do vključno 20 A na fazo Informacije o servisiranju izdelkov Lenovo za Tajvan Izjava o ustreznosti miške in tipkovnice za Tajvan Dodatna upravna obvestila Če želite dodatne informacije o predpisih, preberite Regulatory Notice , ki je priloženo računalniku. Morda ste prejeli tudi dodatna natisnjena upravna obves..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 98

86 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Pomembne informacije o evropski direktivi 2002/96/ES - Page 99

Dodatek C. Opombe za odsluženo električno in elektronsko opremo (OEEO) in informacije o recikliranju Pomembne informacije o evropski direktivi 2002/96/ES Oznaka za odpadno električno in elektronsko opremo (Waste Electrical and Electronic Equipment – (WEEE)) velja samo za države Evropske Unije (EU) in Norveško. Naprave so označene skladno z Direktivo 2002/96/ES, ki zadeva odsluženo električno in elektronsko opremo (OEEO). V tej okvirni direktivi je določeno ogrodje za vračilo in recikliranje odsluženih naprav za Evropsko unijo. S to oznako označujemo različne izdelke, ki bi se..

Informacije o recikliranju za Brazilijo - Page 100

Zbiranje in recikliranje odsluženih računalnikov ali zaslonov Lenovo Če ste uslužbenec v podjetju in morate zavreči računalnik ali zaslon Lenovo, ki je last podjetja, morate to narediti v skladu z zakonom o spodbujanju učinkovite uporabe virov (Law for Promotion of Effective Utilization of Resources). Računalniki in zasloni so kategorizirani kot industrijski odpadki in jih mora pravilno zavreči pogodbenik za odstranjevanje industrijskih odpadkov, ki ga potrdi lokalna vlada. V skladu z zakonom o spodbujanju učinkovite uporabe virov nudi Lenovo na Japonskem prek svojih storitev zbir..

Informacije o recikliranju baterije v Tajvanu - Page 101

Informacije o recikliranju baterije v Tajvanu Informacije o recikliranju baterije v EU Obvestilo: ta oznaka velja samo za Norveško in države Evropske unije (EU). Na baterijah ali njihovi embalaži so oznake v skladu z evropsko direktivo 2006/66/ES glede baterij in akumulatorjev ter odpadnih baterij in akumulatorjev. V tej direktivi je določen okvir za vračilo in recikliranje izrabljenih baterij in akumulatorjev, ki velja za Evropsko unijo. S to oznako označujemo različne baterije, ki jih je po poteku življenjske dobe treba reciklirati (kot je določeno v tej direktivi) in ne odložit..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 102

90 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Tabela 2. Funkcije za upravljanje napajanja ENERGY STAR - Page 103

Dodatek D. Informacije o oznaki ENERGY STAR za določene modele ENERGY STAR ® je skupen program Ameriške agencije za zaščito okolja in ameriškega ministrstva za energijo, katerega namen je prihraniti denar in zaščititi okolje prek energetsko učinkovitih izdelkov in praks. Pri družbi Lenovo svojim strankam s ponosom nudimo izdelke z oznako skladnosti s standardi ENERGY STAR. Nekateri modeli naslednjih tipov računalnikov so bili oblikovani in preizkušeni tako, da v času izdelave ustrezajo zahtevam programa ENERGY STAR za računalnike: 5068, 7558 in 7567. Za več informacij glede o..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 104

92 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Dodatek E. Ek Bilgiler - Page 105

Dodatek E. Ek Bilgiler 1. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler: Ürünün ithalatçı firması, Lenovo Technology B.V. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi’dir. Adresi ve telefonu şöyledir: Uner Plaza Eski Üsküdar Yolu Erkut Sokak. No: 4 / 1 Kat: 3 Kozyatağı Kadıkoy, İSTANBUL, Türkiye Tel: 90 216 570 01 00 - 99 Faks: 90 216 577 01 00 2. Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar: Elektronik cihazlar için gösterilmesi gereken standart özeni göstermeniz yeterlidir. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Islak bezle, köpü..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 106

9. Bağlantı ve montaja ilişkin bilgiler: Aksamınızı çalışır hale getirebilmeniz için gerekli bağlantı ve montaj bilgileri bu kılavuzda yer almaktadır. Kuruluş işlemini kendiniz yapmak istemiyorsanız satıcınızdan ya da bir Servis İstasyonu’ndan ücret karşılığı destek alabilirsiniz. 10. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü: Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. 11. Enerji tüketen mallarda, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler: Ürüne ait kullanma kılavuzunda belirtilmiştir. 12. S..

Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler - Page 107

Dodatek F. Servis istasyonlari Garanti süresi içerisinde müşteri arızalı ürünü aşağıda belirtilen merkezlere teslim ederek garanti hizmetinden yararlanır. Ürün yerinde garanti hizmeti içeriyorsa, bu merkezlerden birine telefon edebilirsiniz. Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler ADANA BSD Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Cemal Paşa Mah. 7.Sokak No:7 Mualla Berrin Gökşen Apt. Zemin Kat Seyhan/Adana Web Adresi: http://www.bsd.com.tr/ Telefon: 322 458 25 10 / 322 458 92 80/81 Faks no: 322 458 47 83 IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Yeni Baraj Mah. 1.Sok. Gülek Pl..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 108

Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ Ofis Bina, Batı Cephe A-1 ODTÜ / Ankara Posta kodu: 06531 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/ Telefon: 312 210 18 08 Faks no: 312 210 18 05 ANTALYA Bilser Bilgi İşlem Tic. Ltd. Şti. Adresi: Güllük Cad., 146. Sok., Gökhan Apt. No:1/3,6,7 Antalya Posta kodu: 07050 Web Adresi: http://www.bilser.net/ Telefon: 242 247 75 28 Faks no: 242 241 10 68 BOLU Ercoşkun Bilgisayar Yaz.Don.ve Dan.Hiz. Ltd. Şti. Adresi: Tabaklar Mah., Cumhuriyet Cad., No:35 Bolu Posta kodu: 14200 Web Adresi: http:..

Dodatek F. Servis istasyonlari - Page 109

ERZİNCAN Erzincan Bigisayar Adresi: Hükümet Caddesi, No:33/1 Erzincan Web Adresi: http://www.erzincanbilgisayar.com/ Telefon: 446 223 89 87 Faks no: 446 224 24 34 ERZURUM Şark Bilgisayar Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Yukarı Mumcu Caddesi, No:9 Erzurum Posta kodu: 25100 Web Adresi: http://www.sarkbil.com.tr/ Telefon: 442 234 21 02 / 04 Faks no: 442 218 21 07 IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Yukarı Mumcu Cad. Elpaş İş Hanı Kat:2 No:3 Erzurum Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 442 234 15 21 Faks no: 442 234 15 21 ESKİŞEHİR Eğitim Tanıtım ve Müşavirlik A.Ş. ..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 110

IĞDIR Ebru Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Adresi: Atatürk Caddesi, No:261 Iğdır Posta kodu: 76000 Web Adresi: http://www.ebruelektronik.com/ Telefon: 476 227 76 66 / 476 227 08 43 / 476 227 08 44 Faks no: 476 227 76 66 İSTANBUL Bilgi Birikim Sistemleri Elktr. ve Bilg. Endüstrisi Müh. Hiz. Ltd. Şti. Adresi: Kocayol Caddesi, Kozyatağı Sokak, No: 3/B Kat:3 Kozyatağı İstanbul Web Adresi: http://www.bilgibirikim.com/ Telefon: 216 373 98 00 Faks no: 216 373 99 33 Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic. A.Ş. Adresi: Çınar Sokak, No:17 4. Levent İstanbul Posta kodu: 80..

Dodatek F. Servis istasyonlari - Page 111

Novatek Bilgisayar Sistemleri San.ve Tic.Ltd. Şti. Adresi: Raşit Rıza Sokak, Yıldırım İş Hanı, No: 1 Kat: 1 Mecidiyeköy İstanbul Posta Kodu: 80300 Web Adresi: http://www.novateknoloji.com/ Telefon: 212 356 75 77 Faks no: 212 356 75 88 Peritus Bilgisayar Sist. Dış Tic.San.Ltd. Şti. Adresi: Ziverbey Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Sadıkoğlu İş Merkezi 1, D:15 Ziverbey Kadıköy İstanbul Posta kodu: 81040 Web Adresi: http://www.pbs.biz.tr/ Telefon: 216 345 08 00 Faks no: 216 349 09 92 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Caddesi, Di..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 112

IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Ankara Asfaltı No: 7 Bayraklı İzmir Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 232 462 27 00 Faks no: 232 486 69 23 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.San. ve Tic. A.Ş. Adresi: Şair Eşref Bulvarı, Huzur İşhanı, No:27/2 Kat:2 Alsancak İzmir Posta kodu: 35210 Web Adresi: http://www.probil.com.tr/ Telefon: 232 445 33 33 Faks no: 232 441 40 40 KAYSERİ Netcom Bilişim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Serçeönü Mahallesi Sivas Caddesi Birkan Sokak No:7 Kocasinan Kayseri Web Adresi: http://www.netcom.com.tr/ Telefon: 352 207 10 00 Faks no: 352 222 0..

Dodatek F. Servis istasyonlari - Page 113

ŞANLIURFA Bilban Bilgisayar Eğitim Tic. San. Ltd. Şti. Adresi: Kızılay İşhanı, Kat:1-2 Şanlıurfa Web Adresi: http://www.bilban.com.tr/ Telefon: 414 215 05 52 Faks no: 414 212 22 12 TRABZON IBM Türk Ltd. Şti. Adresi: Kahramanmaraş Cad. İpekyolu İş Merk. Kat:4 No: 7 Trabzon Web Adresi: http://www.tr.ibm.com/ Telefon: 362 230 88 52 Faks no: 362 230 88 52 Somdata Bilgisayar Paz. ve Tic. Ltd. Şti. Adresi: Kemerkaya Mahallesi, Gazipaşa Caddesi, 13/15 Saruhan İş Merkezi, No:6 Trabzon Posta kodu: 61100 Web Adresi: http://www.somdata.com.tr/ Telefon: 462 321 31 15 Faks no: 462 32..

ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika - Page 114

102 ThinkCentre Edge Vodič za uporabnika

..

Stvarno kazalo - Page 115

Stvarno kazalo A avdio podsistem 1 B BIOS, posodabljanje (flash) 49–50 blagovne znamke 81 brisanje gesla 46 C center za podporo strankam 78 Č čiščenje optične miške 53 D delovni prostor Rescue and Recovery 39 delovni prostor, varnostna kopija in obnovitev 39 diagnosticiranje, odpravljanje težav 57 diagnostični programi, uporaba 78 dokumentacija, uporaba 78 E elektrostatično občutljive naprave, ravnanje 27 Ethernet 2 F fizične specifikacije 4 (flash) posodobitev BIOS-a 49 funkcije 1 G garancijske informacije 77 gesla, uporaba 45 geslo nastavljanje, spreminjanje, brisanje 46 Powe..

104 - Page 116

Opis 9–10 opombe 81 optična miška čiščenje 53 osnovno odpravljanje težav 57 P pokrov zgibov stojala za sistem odstranjevanje 28 ponovna namestitev 28 pomembne varnostne informacije v pomoč in servis 78 pridobivanje 77 Pomoč in podpora 77 posodabljanje (flash) posodobitev BIOS-a 49 sistemski programi 49 posodabljanje (flash) BIOS-a 50 premisleki, gesla 46 pridobivanje informacije 77 pomoč 77 servis 77 program Setup Utility, zagon 45 programi, posodabljanje sistema 49 programska oprema obnavljanje 37 programska oprema za zaščito pred virusi 7 R razširitev 2 Rescue and Recovery 3..

Številka dela: 0B03370 - Page 118

Številka dela: 0B03370 Printed in (1P) P/N: 0B03370 *1P0B03370*

..

Sponsored links

Latest Update