Lenovo Thinkcentre M73z (romanian) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Romanian

ThinkCentre M73z Language

Download Lenovo Thinkcentre M73z (romanian) User Guide - (type 10bb And 10bc) Manual Romanian

Sponsored links


Download Request Is In Process

Tipuri de unităţi: - Page 1

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului Tipuri de unităţi: 10BB şi 10BC

..

Ediţia a patra (Septembrie 2015) - Page 2

Notă: Înainte de a folosi aceste informaţii şi produsul la care se referă, aveţi grijă să citiţi şi să aprofundaţi „Informaţii importante privind măsurile de siguranţă“ la pagina v şi Anexa A „Observaţii“ la pagina 87. Ediţia a patra (Septembrie 2015) ©CopyrightLenovo2013,2015. OBSERVAŢIE PRIVIND DREPTURILE LIMITATE ŞI RESTRICŢIONATE: Dacă datele sau software-ul sunt livrate pe baza contractului General Services Administration “GSA”, utilizarea, reproducerea şi dezvăluirea trebuie să respecte restricţiile din Contractul Nr. GS-35F-05925.

..

Conţinut - Page 3

Conţinut Informaţiiimportanteprivindmăsurile desiguranţă . . . . . . . . . . . . . . . v Service-ul şi modernizările . . . . . . . . . . . v Evitarea apariţiei electricităţii statice . . . . . . . vi Cablurile de alimentare şi adaptoarele de alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . vi Prelungitoarele şi dispozitivele aferente . . . . . vii Fişele şi prizele . . . . . . . . . . . . . . vii Dispozitivele externe . . . . . . . . . . . . vii Căldura şi ventilarea produsului . . . . . . . . vii Mediul de operare . . . . . . . . . . . . . viii Informaţii privind măsurile de ..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 4

Realizarea operaţiilor de salvare de rezervă şi recuperare . . . . . . . . . . . . . . 42 Folosirea spaţiului de lucru Rescue and Recovery . . . . . . . . . . . . . . . 43 Crearea şi folosirea unui mediu de salvare . . 44 Reinstalarea aplicaţiilor preinstalate sau a driverelor de dispozitiv. . . . . . . . . . 45 Reinstalarea programelor software . . . . . 46 Reinstalarea driverelor de dispozitiv . . . . 46 Rezolvarea problemelor legate de recuperare . . . . . . . . . . . . . . 46 Informaţii despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 8 sau Windows 8.1. . . . . . 47 Reîmpros..

iii - Page 5

Marca privind conformitatea în Eurasia . . . . . 91 Observaţie audio pentru Brazilia . . . . . . . . 91 Informaţii privind compatibilitatea cu radioul fără fir pentru Mexic . . . . . . . . . . . . . . . 91 Informaţii suplimentare privind regulamentele . . 92 AnexaC. InformaţiiprivindWEEEşi reciclarea . . . . . . . . . . . . . . . 93 Informaţii importante privind WEEE . . . . . . 93 Informaţii privind reciclarea pentru Japonia . . . 93 Informaţii privind reciclarea pentru Brazilia . . . . 94 Informaţii privind reciclarea bateriei pentru Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 6

iv ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Informaţiiimportanteprivindmăsuriledesiguranţă - Page 7

Informaţiiimportanteprivindmăsuriledesiguranţă PRUDENŢĂ: Înaintedeafolosiacestmanual,aveţigrijăsăcitiţişisăînţelegeţiinformaţiilereferitoarelamăsurile desiguranţăpentruacestprodus. Consultaţiinformaţiiledinaceastăsecţiuneşiinformaţiilede siguranţădin Ghidpentrumăsuridesiguranţă,garanţieşiconfigurare pecarel-aţiprimitîmpreunăcu acestprodus. Citireaşiînţelegereaacestorinformaţiireferitoarelamăsuriledesiguranţăajutăla reducerearisculuiderănireautilizatoruluişidedeteriorareaprodusului. Dacă nu mai aveţi o copie a Safety,Warranty,andSetupGuide (Gh..

Evitareaapariţieielectricităţiistatice - Page 8

Evitareaapariţieielectricităţiistatice Electricitatea statică, altfel nepericuloasă pentru dumneavoastră, poate deteriora grav părţile componente şi opţiunile calculatorului. Manevrarea necorespunzătoare a părţilor componente sensibile la electricitatea statică poate duce la deteriorarea acestora. Când despachetaţi o opţiune sau un CRU, nu deschideţi ambalajul antistatic al părţii componente decât dacă instrucţiunile vă cer instalarea ei. Când manevraţi opţiuni sau UÎC-uri sau lucraţi în interiorul calculatorului, luaţi următoarele măsuri de precauţie pentr..

vii - Page 9

Nu folosiţi cabluri de alimentare la care contactele electrice de la vreunul dintre capete prezintă semne de coroziune sau de supraîncălzire sau deteriorări de orice natură. Prelungitoareleşidispozitiveleaferente Aveţi grijă să folosiţi prelungitoare, dispozitive de protecţie la supratensiune, surse de alimentare neîntreruptibile şi limitatoare de tensiune certificate pentru cerinţele electrice ale produsului. Niciodată să nu suprasolicitaţi aceste dispozitive. Dacă se folosesc limitatoare de tensiune, sarcina nu trebuie să depăşească valoarea nominală de intrare. D..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 10

• Când funcţionează calculatorul, adaptorul de alimentare sau accesoriile sau atunci când se încarcă bateria, nu ţineţi produsul respectiv pe genunchi sau în contact cu altă parte a corpului dumneavoastră pentru o perioadă îndelungată. În timpul operării normale, calculatorul, adaptorul de alimentare şi multe accesorii produc o anumită cantitate de căldură. În urma unui contact prelungit cu corpul, poate apărea o senzaţie neplăcută sau chiar o arsură a pielii. • Nu încărcaţi bateria şi nu folosiţi calculatorul, adaptorul de alimentare sau accesoriile lâng..

Informaţiiprivindmăsuriledesiguranţăpentrumodem - Page 11

Nu fumaţi deasupra tastaturii. Particulele care cad pe tastatură pot duce la deteriorarea acesteia. Informaţiiprivindmăsuriledesiguranţăpentrumodem PRUDENŢĂ: Pentruareducerisculdeproducereaunuiincendiu,folosiţinumaicabluridecomunicaţieNr. 26AWG saumaigroase(deexempluNr. 24AWG)listatedeUnderwritersLaboratories(UL)sauomologatede Canadian Standards Association (CSA). Pentru a reduce riscul de foc, şocuri electrice sau răniri atunci când folosiţi echipamentul telefonic, întotdeauna respectaţi măsurile de siguranţă, cum ar fi: • Nu instalaţi niciodată fire telefonice în..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 12

Componentele care au ataşată această etichetă prezintă niveluri periculoase de tensiune, intensitate sau energie. În interiorul acestor componente nu se găsesc părţi care pot fi reparate. Dacă suspectaţi că există o problemă la una dintre aceste părţi, contactaţi un tehnician de service. Curăţarea şi întreţinerea Păstraţi curat calculatorul şi spaţiul de lucru. Opriţi calculatorul şi deconectaţi-i cordonul de alimentare înainte de a-l curăţa. Nu aplicaţi detergent lichid direct pe calculator şi nu folosiţi la curăţarea calculatorului detergent care con..

Capitolul1. Priviregeneralăasupraprodusului - Page 13

Capitolul1. Priviregeneralăasupraprodusului Acest capitol prezintă informaţii despre caracteristicile calculatorului, specificaţii, programe preinstalate oferite de Lenovo şi locaţiile conectorilor, reglarea suportului cadru sau a suportului pentru monitor şi tipul de unitate şi eticheta modelului. Caracteristici Această secţiune prezintă funcţiile calculatorului. Informaţiile acoperă mai multe modele. Pentru a vizualiza informaţii detaliate despre calculatorul dumneavoastră, efectuaţi una dintre următoarele: • În sistemul de operare Microsoft ® Windows ® 7, pentru a..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 14

• Caracteristică high-definition (HD) audio integrată • Conector de microfon şi conector de cască • Conector de difuzor intern (unele modele) Conectivitate • Controler Ethernet integrat 10/100/1000 Mbps Caracteristici de gestionare a sistemului • Posibilitatea de a stoca rezultatele testului de hardware la pornire (POST) • Desktop Management Interface (DMI) Desktop Management Interface oferă o modalitate comună pentru utilizatori de a accesa informaţii despre toate aspectele unui calculator, inclusiv tipul de procesor, data de instalare, imprimantele şi alte periferice ..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 15

Caracteristici de intrare/ieşire (I/E) • Port serial cu 9 pini (opţional) • Şase conectori Universal Serial Bus (USB) • Un conector Ethernet • Un conector de ieşire VGA • Un conector Personal System/2 (PS/2) pentru tastatură (opţional) • Un conector de mouse PS/2 (opţional) • Doi conectori audio (conector de microfon şi cască) Pentru informaţii suplimentare, vedeţi „Localizarea conectorilor, elementelor de control şi indicatoarelor din faţa calculatorului“ la pagina 9 şi „Localizarea conectorilor din spatele calculatorului“ la pagina 11. Expansiune • Un..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 16

Sistemedeoperarecertificatesautestatepentrucompatibilitate 1 (variază în funcţie de tipul de model) • Linux ® Specificaţii Această secţiune conţine specificaţiile fizice ale calculatorului dumneavoastră. Dimensiuni şi greutate Cuunsuportcadru Cu un suport de monitor cu funcţiicomplete Cu un suport de monitor numaipentruînclinare Înălţime 404,00 mm 422,00 mm 404,5 mm Lăţime 506,00 mm 506,00 mm 506 mm Adâncime 91,50 mm 250,00 mm 175,5 mm Greutate (maximă) 7,80 kg 8,60 kg 8,5 kg Mediu • Temperatură aer: Operaţional: 10 °C la 35 °C (50 °F la 95 °F) Depozitare ..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 17

Tiles. Pentru a localiza pictograma pentru programul dorit, urmaţi instrucţiunile din pictogramele gri. Faceţi dublu clic pe pictogramă pentru a instala programul. Pentru a accesa un program de pe calculatorul dumneavoastră, procedaţi după cum urmează: • În Windows 7 sau Windows 10: - Din Windows Search: 1. În funcţie de versiunea de Windows, procedaţi după cum urmează: - În Windows 7: faceţi clic pe butonul Start pentru a deschide meniul Start, apoi introduceţi numele programului în caseta de căutare. - În Windows 10: introduceţi numele programului în caseta de cău..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 18

- Lenovo PowerENGAGE Programul Lenovo PowerENGAGE vă permite să înregistraţi calculatorul la Lenovo. - Message Center Plus Programul Message Center Plus afişează automat mesaje care vă informează despre notificări importante din partea Lenovo, precum alerte privind actualizările de sistem şi alerte privind stări care necesită atenţie. - Rescue and Recovery ® Programul Rescue and Recovery este o metodă de recuperare şi de restaurare cu apăsarea unui buton. Acesta include un set de instrumente de recuperare automată pentru a vă ajută să diagnosticaţi problemele calcul..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 19

- PC Cloud Manager Programul PC Cloud Manager (PCM) este o soluţie bazată pe browser pentru gestionarea calculatorului client. Programul PCM are două componente de bază: PCM Server şi PCM Client. Componenta PCM Server este instalată pe calculatorul pe care administratorul efectuează gestionarea, cum ar fi gestionarea alimentării şi gestionarea securităţii. Componenta PCM Client este instalată pe calculatoarele client de gestionat. Administratorul se poate conecta la componenta PCM Server pentru a gestiona calculatoarele cu componenta PCM Client instalată, prin intermediul brow..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 20

- SHAREit sau Lenovo SHAREit Programul SHAREit sau Lenovo SHAREit oferă un mod rapid şi uşor de partajare a fişierelor şi folderelor între calculatoare, telefoane inteligente, tablete sau televizoare inteligente, pe care este instalat Android sau sistemul de operare Windows. Pentru partajarea fişierelor şi folderelor, SHAREit sau Lenovo SHAREit utilizează orice tip de reţea, ba chiar nu utilizează nicio reţea. Locaţii Această secţiune conţine informaţii care să vă ajute să localizaţi conectorii din partea din faţă şi din spate a calculatorului, să reglaţi suportu..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 21

Localizareaconectorilor, elementelordecontrolşiindicatoarelordin faţa calculatorului Figura 1 „Locaţiile conectorilor, elementelor de control şi indicatorilor din faţă“ la pagina 9 indică localizarea conectorilor, elementelor de control şi indicatoarelor din faţa calculatorului. Figura1. Locaţiileconectorilor,elementelordecontrolşiindicatorilordinfaţă 1 Indicator cameră integrată 2 Protecţie bloc cameră integrată 3 Cameră integrată 4 Microfon integrat 5 Indicator de alimentare 6 Indicator activitate unitate HDD 7 Difuzor intern 8 Cititor de card 9 Conector USB 3.0 (p..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 22

Conector Descriere Conector cască Utilizat pentru a ataşa căşti la calculator atunci când doriţi să ascultaţi muzică sau alte sunete fără a-i deranja pe ceilalţi. Conector microfon Îl folosiţi pentru a ataşa un microfon la calculator atunci când doriţi să înregistraţi sunete sau dacă folosiţi un software de recunoaştere a vorbirii. Conector USB 3.0 Utilizat pentru a ataşa un dispozitiv care necesită un conector USB 2.0 sau 3.0, cum ar fi o tastatură, un mouse, un scaner, o imprimantă sau un asistent personal digital (PDA). Un conector pentru USB 3.0 oferă viteze..

Capitolul 1. Privire generală asupra produsului - Page 23

Localizareaconectorilordinspatelecalculatorului Figura 2 „Locaţiile conectorilor din spate“ la pagina 11 arată unde se află conectorii din spatele calculatorului. Unii conectori din spatele calculatorului sunt marcaţi cu coduri de culori pentru a vă ajuta să stabiliţi unde se ataşează cablurile calculatorului. Figura2. Locaţiileconectorilordinspate 1 Conector cordon de alimentare 2 Conector tastatură PS/2 (opţional) 3 Conector mouse PS/2 (opţional) 4 Conector Ethernet 5 Conector ieşire VGA 6 Conectori USB 2.0 (porturi USB de la 3 la 6) 7 Port serial 8 Butonul de alimentar..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 24

Conector Descriere Port serial Este folosit pentru a ataşa un modem extern, o imprimantă serială sau alte dispozitive ce utilizează un port serial pe 9 pini. Conector USB 2.0 Este folosit pentru a ataşa un dispozitiv care necesită un conector USB 2.0, cum ar fi o tastatură USB, un mouse USB, un scaner USB sau o imprimantă USB. Dacă aveţi mai mult de şase dispozitive USB, puteţi să cumpăraţi un hub USB, pe care să-l folosiţi pentru a conecta dispozitive USB adiţionale. Conector ieşire VGA Este folosit pentru a ataşa un monitor Video Graphics Array (VGA) sau alte dispozit..

Reglareaînălţimiisuportuluidemonitorcufuncţiicomplete - Page 25

Reglareaînălţimiisuportuluidemonitorcufuncţiicomplete Este posibil ca PC-ul dumneavoastră să fie oferit cu un suport de monitor cu funcţii complete pe care-l puteţi utiliza pentru a regla calculatorul pentru o poziţie confortabilă. Următoarea imagine vă arată cum să reglaţi poziţia calculatorului la un unghi de 5° în faţă şi 25° în spate. Notă: Suportul de monitor cu funcţii complete este disponibil doar pentru unele modele. Figura4. Reglareapoziţieiverticaleacalculatoruluiînfaţăşiînspate Capitolul 1. Privire generală asupra produsului 13

..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 26

Următoarea imagine vă arată cum să reglaţi înălţimea suportului de monitor cu funcţii complete la o lungime de 110,00 mm. Notă: Înălţimea calculatorului cu suportul de monitor cu funcţii complete: între 283,50 mm şi 293,50 mm Figura5. Reglareaînălţimiisuportuluidemonitorcufuncţiicomplete Următoarea imagine vă arată cum să rotiţi calculatorul la un unghi de 45° spre stânga şi 45°spre dreapta. Figura6. Rotireacalculatoruluisprestângasauspredreapta 14 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Reglareasuportuluidemonitornumaipentruînclinare - Page 27

Reglareasuportuluidemonitornumaipentruînclinare Este posibil ca PC-ul dumneavoastră să fie oferit cu un suport de monitor numai pentru înclinare pe care-l puteţi utiliza pentru a regla calculatorul pentru o poziţie confortabilă. Următoarea imagine vă arată cum să reglaţi poziţia calculatorului la un unghi de 5° în faţă şi 45° în spate. Notă: Suportul de monitor numai pentru înclinare este disponibil doar pentru unele modele. 45° -5° Figura7. Reglareapoziţieiverticaleacalculatoruluiînfaţăşiînspate Capitolul 1. Privire generală asupra produsului 15

..

Figura8. Etichetacutipuldemaşinăşimodelul - Page 28

Etichetacutipuldemaşinăşimodelul Calculatorul dumneavoastră este identificat de eticheta cu tipul de maşină şi modelul. Când contactaţi Lenovo pentru ajutor, tipul de maşină şi informaţiile de model ajută tehnicienii de suport să identifice calculatorul şi să asigure service mai rapid. Următoarele sunt exemple de etichete cu tipul de maşină şi modelul. Figura8. Etichetacutipuldemaşinăşimodelul 16 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Capitolul2. Utilizareacalculatorului - Page 29

Capitolul2. Utilizareacalculatorului Acest capitol conţine informaţii despre utilizarea anumitor componente ale calculatorului. Întrebări puse frecvent Acestea sunt câteva sugestii care vă vor ajuta să optimizaţi utilizarea calculatorului dumneavoastră. Pot obţine Ghidul utilizatorului în altă limbă? Ghidul utilizatorului este disponibil în diferite limbi pe site-ul de asistenţă Lenovo, la: http://www.lenovo.com/UserManuals UndeestesetulmeudediscuriderecuperaresaustickulmeuUSBderecuperare? În funcţie de versiunea de Windows, calculatorul este livrat cu un set de discuri de..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 30

• Din ecranul Start, procedaţi în felul următor pentru a ajunge la spaţiul de lucru accesat cel mai recent (aplicaţie, setări PC sau desktop): - Dacă utilizaţi un dispozitiv de indicare: deplasaţi indicatorul în colţul din stânga jos al ecranului până când apare o mică reprezentare a spaţiului de lucru, apoi faceţi clic pe reprezentare. - Dacă utilizaţi un ecran tactil: treceţi cu degetele spre interior şi exterior faţă de marginea din stânga a ecranului. Reprezentările tuturor spaţiilor de lucru sunt afişate de-a lungul marginii din stânga a ecranului. Ating..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 31

- Pentru a naviga la spaţiul de lucru accesat cel mai recent (aplicaţie, setări PC sau desktop), procedaţi în felul următor: - Dacă utilizaţi un dispozitiv de indicare: deplasaţi indicatorul în colţul din stânga sus al ecranului până când apare o mică reprezentare a spaţiului de lucru, apoi faceţi clic pe reprezentare. - Dacă utilizaţi un ecran tactil: treceţi cu degetele de la marginea din stânga a ecranului. Pentru informaţii despre utilizarea altor funcţii ale sistemului de operare Windows 8, consultaţi sistemul de informaţii de ajutor Windows. Pentru informaţi..

AccesareaPanouluidecontrolînsistemuldeoperareWindows8sau - Page 32

• Deplasaţi indicatorul în colţul din stânga sus al ecranului şi deplasaţi-l în jos de-a lungul marginii din stânga a ecranului. • Deplasaţi indicatorul în colţul din stânga jos al ecranului, apoi deplasaţi-l în sus de-a lungul marginii din stânga a ecranului. Reprezentările tuturor spaţiilor de lucru sunt afişate de-a lungul marginii din stânga a ecranului. Notă: Numai spaţiile de lucru active care au fost accesate în timpul sesiunii Windows curente sunt afişate de-a lungul marginii din stânga. Dacă închideţi un spaţiu de lucru activ, reprezentarea acestui..

UtilizareatastelordecomandărapidăWindows - Page 33

- În Windows 8.1: 1. Faceţi clic pe pictograma săgeată din colţul din stânga jos al ecranului, pentru a deschide ecranul Apps. 2. Derulaţi spre partea dreaptă şi faceţi clic pe ControlPanel în secţiunea WindowsSystem . UtilizareatastelordecomandărapidăWindows Atât tastatura normală, cât şi tastatura cu cititor de amprentă oferă trei taste de comandă rapidă pe care le puteţi utiliza cu sistemul de operare Microsoft Windows. • Cele două taste cu logo Windows sunt aşezate lângă tastele Alt, pe ambele părţi ale tastei spaţiu. Acestea prezintă logoul Windows. În..

AdăugareauneipictogrameînzonadenotificareWindows - Page 34

2. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a ajusta volumul. Faceţi clic pe pictograma difuzorului pentru a dezactiva sunetul. AdăugareauneipictogrameînzonadenotificareWindows Pentru a adăuga o pictogramă în zona de notificare Windows, procedaţi după cum urmează: 1. Faceţi clic pe săgeata de lângă zona de notificare pentru a vizualiza pictogramele ascunse. Apoi, faceţi clic pe pictograma dorită şi glisaţi-o în zona de notificare. 2. Dacă pictograma nu se afişează, activaţi pictograma. a. În funcţie de versiunea de Windows, procedaţi după cum urmează: • ..

Capitolul 2. Utilizarea calculatorului - Page 35

• Ţineţi discul de margini. Nu atingeţi suprafaţa discului care nu este imprimată. • Pentru a îndepărta praful sau amprentele, ştergeţi discul cu o cârpă curată, moale, dinspre centru spre exterior. Ştergerea discului cu o mişcare circulară poate cauza pierderea datelor. • Nu scrieţi sau lipiţi hârtie pe disc. • Nu zgâriaţi sau marcaţi discul. • Nu aşezaţi sau stocaţi discul în lumina directă a soarelui. • Nu utilizaţi benzen, solvenţi sau alte substanţe de curăţare pentru a curăţa discul. • Nu scăpaţi şi nu îndoiţi discul. • Nu introduc..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 36

24 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Capitolul3. Dumneavoastră şicalculatorul - Page 37

Capitolul3. Dumneavoastră şicalculatorul Acest capitol conţine informaţii despre accesibilitatea, confortul şi relocarea calculatorului în alte ţări sau regiuni. Accesibilitate şi confort Practica ergonomică bună este importantă pentru a utiliza la capacitate maximă calculatorul personal şi pentru a evita disconfortul. Aranjaţi spaţiul de lucru şi echipamentul pe care îl utilizaţi pentru a se potrivi nevoilor individuale şi specificului activităţii dumneavoastră. În plus, utilizaţi obiceiuri de muncă sănătoase pentru a vă maximiza performanţa şi confortul atu..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 38

Strălucirea şi iluminatul Poziţionaţi monitorul astfel încât să minimizaţi strălucirea şi reflexiile produse de elementele de iluminat de deasupra, de ferestre şi de alte surse de lumină. Lumina reflectată de suprafeţele lucioase poate cauza efecte supărătoare pe ecranul monitorului. Când este posibil, amplasaţi monitorul astfel încât să facă un unghi drept cu ferestrele şi celelalte surse de lumină. Dacă este nevoie, reduceţi iluminarea din partea superioară, stingând unele dintre elementele de iluminat sau folosind becuri cu putere mai mică. Dacă instalaţi..

Capitolul 3. Dumneavoastră şi calculatorul - Page 39

Comandă rapidă tastatură Funcţie Tasta siglă Windows + U Deschidere Centru de accesibilitate Shift dreapta timp de opt secunde Activare sau dezactivare taste filtrare Shift de cinci ori Activare sau dezactivare taste adezive Num Lock timp de cinci secunde Activare sau dezactivare taste comutare Alt stânga+Shift stânga+Num Lock Activare sau dezactivare taste mouse Alt stânga+Shift stânga+PrtScn (sau PrtSc) Activare sau dezactivare contrast puternic Pentru informaţii suplimentare, accesaţi http://windows.microsoft.com/, apoi efectuaţi o căutare folosind oricare dintre următoare..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 40

Ajustaţi setările mouse-ului pentru a facilita utilizarea acestuia. De exemplu, puteţi modifica aspectul indicatorului şi puteţi facilita gestionarea ferestrelor cu ajutorul mouse-ului. Recunoaştere vorbire Funcţia Recunoaştere vorbire vă permite să controlaţi calculatorul cu ajutorul vocii. Utilizând numai vocea, puteţi porni programe, puteţi deschide meniuri, puteţi face clic pe obiectele de pe ecran, puteţi dicta texte în documente, puteţi scrie şi trimite e-mailuri. Orice puteţi face cu tastatura şi mouse-ul poate fi făcut numai cu vocea. Pentru a utiliza funcţi..

Capitolul 3. Dumneavoastră şi calculatorul - Page 41

• Pentru a modifica temporar dimensiunea elementelor, utilizaţi instrumentul Lupă din Centrul de accesibilitate. Vedeţi „Centru de accesibilitate“ la pagina 27. • Pentru a modifica definitiv dimensiunea elementelor, procedaţi după cum urmează: - Modificaţi dimensiunea tuturor elementelor de pe ecran. 1. Faceţi clic dreapta pe o zonă goală de pe desktop. 2. În funcţie de versiunea de Windows, procedaţi după cum urmează: - În Windows 7, Windows 8 sau Windows 8.1: faceţi clic pe Screenresolution ➙ Maketext and other items larger or smaller . - În Windows 10: fac..

Mutareacalculatoruluiîntr-oaltăţară sauregiune - Page 42

Mutareacalculatoruluiîntr-oaltăţară sauregiune Când mutaţi calculatorul într-o altă ţară sau regiune, trebuie să aveţi în vedere standardele electrice locale. Dacă relocaţi calculatorul într-o ţară sau regiune care utilizează un tip diferit de priză electrică faţă de cea utilizată în prezent, va trebui să achiziţionaţi fie adaptor pentru mufă, fie un cablu de alimentare nou. Puteţi comanda cabluri de alimentare direct de la Lenovo. Pentru informaţii privind cablul de alimentare şi codurile de piese, accesaţi: http://www.lenovo.com/powercordnotice 30 ThinkC..

Caracteristicile de securitate - Page 43

Capitolul 4. Securitate Acest capitol conţine informaţii despre protejarea computerului împotriva furtului şi a utilizării neautorizate. Caracteristicile de securitate Următoarele caracteristici de securitate sunt disponibile pe calculatorul dumneavoastră: • Software Computrace Agent încorporat în firmware Software-ul Computrace Agent este o soluţie de administrare a bunurilor IT şi recuperare a calculatorului în urma unui furt. Software-ul detectează dacă au fost realizate modificări în calculator, de hardware, software sau privind locaţia de conectare a calculatorului..

AtaşareaunuidispozitivdeblocareacabluluitipKensington - Page 44

AtaşareaunuidispozitivdeblocareacabluluitipKensington Puteţi utiliza un dispozitiv de blocare a cablului tip Kensington pentru a fixa calculatorul de birou, de masă sau de alt accesoriu. Dispozitivul de blocare a cablului se ataşează la un slot de blocare de securitate al calculatorului şi este operat cu o cheie sau o combinaţie, în funcţie de tipul selectat. Prin blocarea cu cablu se blochează de asemenea butoanele care permit deschiderea capacului calculatorului. Acest tip de blocare este identic cu cel folosit pe multe alte calculatoare notebook. Puteţi să comandaţi un astf..

Utilizareaautentificăriiprinamprentă - Page 45

Utilizareaautentificăriiprinamprentă Dacă tastatura are un cititor de amprentă, puteţi utiliza autentificarea prin amprentă pentru a înlocui parolele pentru un acces simplu şi sigur al utilizatorului. Pentru a utiliza autentificarea prin amprentă, înregistraţi mai întâi amprentele şi asociaţi-le cu parolele (cum ar fi, parola de pornire, parola de HDD şi parola Windows). Pentru a finaliza această procedură, utilizaţi cititorul de amprentă şi programul de amprentă. Pentru a utiliza autentificarea prin amprentă, procedaţi în felul următor: • În Windows 7, Wi..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 46

34 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Manevrareadispozitivelorsensibilelaelectricitateastatică - Page 47

Capitolul5. Instalareasauînlocuireahardware-ului Acest capitol conţine instrucţiuni de instalare sau înlocuire a hardware-ului pentru calculatorul dumneavoastră. Manevrareadispozitivelorsensibilelaelectricitateastatică Nu deschideţi ambalajul antistatic care conţine componenta nouă decât după ce partea defectă a fost scoasă din calculator şi sunteţi gata să instalaţi noua parte componentă. Electricitatea statică, altfel nepericuloasă pentru dumneavoastră, poate deteriora grav părţile componente sau elementele calculatorului. Când manipulaţi părţi şi componente al..

Figura10. Conectareatastaturiisaumouse-uluiUSB - Page 48

identificarea conectorului necesar. Apoi folosiţi instrucţiunile care însoţesc opţiunea, ca ajutor la realizarea conexiunii şi instalarea software-ului sau driver-elor de dispozitiv necesare pentru opţiunea respectivă. Înlocuireatastaturiisauamouse-uluiUSB Atenţie: Nu deschideţi calculatorul sau nu încercaţi să reparaţi înainte de a citi şi înţelege „Informaţii importante privind măsurile de siguranţă“ la pagina v. Această secţiune conţine instrucţiuni pentru înlocuirea tastaturii sau a mouse-ului USB. Pentru a înlocui tastatura sau mouse-ul USB, procedaţi..

Capitolul 5. Instalarea sau înlocuirea hardware-ului - Page 49

3. Instalaţi tastatura prin deschiderea capacului compartimentului pentru baterii şi prin utilizarea a două baterii AAA conform indicatorilor de polaritate. Figura11. Instalareabateriilortastaturii 4. Scoateţi dongle-ul USB din compartimentul tastaturii sau din compartimentul mouse-ului fără fir şi conectaţi-l la conectorii USB disponibili pentru calculator. Vedeţi „Înlocuirea mouse-ului fără fir“ la pagina 37. 5. Închideţi capacul compartimentului. Tastatura este gata de utilizare. Înlocuirea mouse-ului fără fir Pentru a înlocui mouse-ul fără fir, procedaţi în..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 50

Apăsaţi butonul de eliberare al compartimentului pentru baterii. Figura12. Deschidereacompartimentuluibateriei Scoateţi dongle-ul USB Figura13. Scoatereadongle-uluiUSB Conectaţi dongle-ul USB în conectorul USB disponibil de pe calculator. Figura14. Conectareadongle-uluiUSBlaunconector USB Introduceţi două baterii AA în compartimentul pentru mouse conform indicatorilor de polaritate. Figura15. Instalareabateriiilorpentrumouse Închideţi capacul compartimentului bateriei şi glisaţi-o spre înainte până când se fixează în poziţie. Figura16. Închidereacapaculuicompartimentulu..

Capitolul 5. Instalarea sau înlocuirea hardware-ului - Page 51

Note: • LED-ul verde indică faptul că mouse-ul este gata de utilizare. • LED-ul auriu intermitent indică nivel scăzut al bateriei. • Apăsaţi comutatorul de pornire în poziţia oprit când nu utilizaţi mouse-ul. Aceasta extinde durata de viaţă a bateriei. • Scoateţi dongle-ul USB din calculator și puneți-l în compartimentul mouse-ului fără fir sau în compartimentul tastaturii fără fir. Înlocuireatastaturiisauamouse-uluiPS/2 Atenţie: Nu deschideţi calculatorul sau nu încercaţi să reparaţi înainte de a citi şi înţelege „Informaţii importante privind m..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 52

Obţinerea driver-elor de dispozitiv Puteţi obţine drivere de dispozitiv pentru sisteme de operare care nu sunt preinstalate de la http://www.lenovo.com/support. Instrucţiunile de instalare se află în fişierele readme care însoţesc fişierele driver-ului de dispozitiv. 40 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Capitolul6. Informaţiileprivindrecuperarea - Page 53

Capitolul6. Informaţiileprivindrecuperarea Acest capitol conţine informaţii despre soluţiile de recuperare furnizate de Lenovo. • „Informaţii despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 7“ la pagina 41 • „Informaţii despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 8 sau Windows 8.1“ la pagina 47 • „Informaţii despre recuperare pentru sistemul de operare Windows 10“ la pagina 48 InformaţiidesprerecuperarepentrusistemuldeoperareWindows7 Această secţiune conţine următoarele subiecte: • Crearea şi folosirea mediilor de recuperare • Realizarea oper..

Realizareaoperaţiilordesalvarederezervăşirecuperare - Page 54

Crearea mediilor de recuperare Această secţiune conţine instrucţiuni pentru crearea unui mediu de recuperare. Notă: În sistemul de operare Windows 7, puteţi crea un mediu de recuperare utilizând discuri sau dispozitive de stocare USB externe. Pentru a crea medii de recuperare în sistemul de operare Windows 7, faceţi clic pe Start ➙ AllPrograms ➙ LenovoThinkVantageTools ➙ FactoryRecoveryDisks . Apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Folosirea mediilor de recuperare Această secţiune conţine instrucţiuni pentru utilizarea unui mediu de recuperare. În sistemul de operare..

Capitolul 6. Informaţiile privind recuperarea - Page 55

1. De pe spaţiul de lucru Windows, faceţi clic pe Start ➙ AllPrograms ➙ LenovoThinkVantageTools ➙ EnhancedBackupandRestore . Se deschide programul Rescue and Recovery. 2. În fereastra principală Rescue and Recovery, faceţi clic pe săgeata LaunchadvancedRescueand Recovery . 3. Faceţi clic pe Backupyourharddrive şi selectaţi opţiunile operaţiei de salvare de rezervă. Apoi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza realizarea operaţiei de salvare de urgenţă. Efectuarea unei operaţii de recuperare Această secţiune oferă instrucţiuni privind modalitatea de ..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 56

Pentru a deschide spaţiul de lucru Rescue and Recovery, procedaţi în felul următor: 1. Asiguraţi-vă că este oprit calculatorul. 2. Porniţi calculatorul. Când vedeţi ecranul cu logo-ul, apăsaţi Enter şi apoi apăsaţi F11 pentru a accesa spaţiul de lucru Rescue and Recovery. 3. Dacă aţi setat o parolă pentru Rescue and Recovery, tastaţi parola când apare promptul. După câteva momente, se deschide spaţiul de lucru Rescue and Recovery. Notă: Dacă nu se deschide spaţiul de lucru Rescue and Recovery, vedeţi „Rezolvarea problemelor legate de recuperare“ la pagina 46...

Capitolul 6. Informaţiile privind recuperarea - Page 57

2. Apăsaţi şi eliberaţi în mod repetat tasta F12 când porniţi calculatorul. Când apare fereastra Please select boot device, eliberaţi tasta F12. 3. În fereastra Please select boot device, selectaţi unitatea optică dorită pentru primul dispozitiv de boot. Apoi, introduceţi discul de salvare în unitatea optică şi apăsaţi Enter. Este lansat mediul de salvare. • Dacă aţi creat un mediu de salvare utilizând o unitate HDD USB, urmaţi instrucţiunile următoare pentru folosirea mediului de salvare: 1. Ataşaţi unitatea HDD USB la unul din conectorii USB ai calculatorului...

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 58

• În subfolderul dispozitivului, căutaţi fişierul SETUP.exe. Faceţi dublu clic pe fişier şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru încheia instalarea. • În subfolderul de dispozitiv, căutaţi fişierul README.txt sau un fişier cu extensia .txt. Este posibil ca acest fişier să fie numit după sistemul de operare, de exemplu WIN98.txt. Fişierul TXT conţine informaţii privind instalarea driver-ului de dispozitiv. Urmaţi instrucţiunile pentru a finaliza instalarea. • Dacă subfolderul de dispozitiv conţine un fişier cu extensia .inf şi doriţi să instala..

Capitolul 6. Informaţiile privind recuperarea - Page 59

• Folosiţi un mediu de salvare pentru a deschide spaţiul de lucru Rescue and Recovery. Vedeţi „Crearea şi folosirea unui mediu de salvare“ la pagina 44. • Folosiţi mediul de recuperare dacă toate celelalte metode de recuperare au eşuat şi este necesar să restauraţi unitatea HDD la setările implicite din fabrică. Vedeţi „Crearea şi folosirea mediilor de recuperare“ la pagina 41. Notă: Dacă nu reuşiţi să intraţi în spaţiul de lucru Rescue and Recovery sau în mediul Windows folosind un mediu de salvare sau un mediu de recuperare, este posibil ca dispozitivul ..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 60

1. Deplasaţi indicatorul în colţul din dreapta sus sau jos al ecranului pentru a afişa butoanele. Faceţi clic pe Settings ➙ Change PC settings ➙ General . 2. În secţiunea RemoveeverythingandreinstallWindows , faceţi clic pe Getstarted . • În Windows 8.1: 1. Deplasaţi indicatorul în colţul din dreapta sus sau jos al ecranului pentru a afişa butoanele. Faceţi clic pe Settings ➙ ChangePCsettings ➙ Updateandrecovery ➙ Recovery . 2. În secţiunea RemoveeverythingandreinstallWindows , faceţi clic pe Getstarted . Utilizareaopţiunilordepornireavansate Opţiunile de po..

Capitolul 6. Informaţiile privind recuperarea - Page 61

3. Alegeţi soluţia de recuperare corespunzătoare urmând instrucţiunile de pe ecran. - Utilizaţi Restaurare sistem pentru a restaura fişierele şi setările la un punct anterior. 1. Pentru a deschide meniul contextual Start, faceţi clic dreapta pe butonul Start. 2. Faceţi clic pe ControlPanel . Vizualizaţi Control Panel folosind Large icons sau Small icons, apoi faceţi clic pe Recovery ➙ OpenSystemRestore . 3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. - Utilizaţi instrumentul Istoric fişiere pentru a restaura fişierele dintr-o copie de rezervă. Notă: Dacă utilizaţi instrume..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 62

50 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Capitolul7. FolosireaprogramuluiSetupUtility - Page 63

Capitolul7. FolosireaprogramuluiSetupUtility Programul Setup Utility vă permite să vizualizaţi şi să modificaţi setările de configurare ale calculatorului, indiferent de sistemul de operare pe care îl folosiţi. Însă este posibil ca setările sistemului de operare să înlocuiască setările similare din programul Setup Utility. Lansarea programului Setup Utility Pentru a lansa programul Setup Utility, procedaţi în felul următor: 1. Asiguraţi-vă că este oprit calculatorul. 2. Apăsaţi şi eliberaţi în mod repetat tasta F1 când porniţi calculatorul. Când auziţi mai m..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 64

Nu sunteţi obligat să setaţi nicio parolă pentru calculator. Însă folosirea parolelor îmbunătăţeşte securitatea calculatorului. Dacă vă decideţi să setaţi parole, citiţi următoarele secţiuni. Considerente privind parola O parolă poate fi orice combinaţie de până la 64 caractere alfabetice şi numerice. Din motive care ţin de securitate, se recomandă folosirea unei parole puternice, care nu poate fi compromisă cu uşurinţă. Pentru a seta o parolă puternică, folosiţi următoarele indicaţii: • Să aibă o lungime de cel puţin opt caractere • Să conţină..

Capitolul 7. Folosirea programului Setup Utility - Page 65

4. Urmaţi instrucţiunile din partea dreaptă a ecranului ca să setaţi, să schimbaţi sau să ştergeţi parola dorită. Notă: O parolă poate fi orice combinaţie de până la 64 caractere alfabetice şi numerice. Pentru informaţii suplimentare, vedeţi „Considerente privind parola“ la pagina 52. Activare sau dezactivare dispozitiv Această secţiune conţine informaţii despre activarea sau dezactivarea accesului utilizatorului la următoarele dispozitive: USB Setup Folosiţi această opţiune pentru a activa sau dezactiva un conector USB. Când este dezactivat un conector USB,..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 66

3. Selectaţi dispozitivele pentru secvenţele Primary Startup Sequence, Automatic Startup Sequence şi Error Startup Sequence. Citiţi informaţiile afişate în partea dreaptă a ecranului. 4. Apăsaţi F10 pentru a salva modificările şi a ieşi din programul Setup Utility. Vedeţi „Ieşirea din programul Setup Utility“ la pagina 55. ActivareamoduluideconformareLPSErP Calculatoarele Lenovo îndeplinesc cerinţele legate de mediu din directiva ErP, lot 3. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi: http://www.lenovo.com/ecodeclaration Puteţi activa modul de conformare LPS ErP din ..

Capitolul 7. Folosirea programului Setup Utility - Page 67

Opţiuni inteligente de performanţă Puteţi regla performanţa acustică şi termică a computerului prin meniul Smart Performance Choice . Sunt disponibile două opţiuni: • Better Acoustic Performance (opţiunea implicită) • Better Thermal Performance Activând BetterAcousticPerformance , computerul dumneavoastră va funcţiona cu zgomot mai scăzut la un nivel termic normal. Activând BetterThermalPerformance , computerul dumneavoastră va funcţiona la un nivel termic mai bun cu performanţă acustică normală. Pentru a comuta între performanţă acustică mai bună şi perform..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 68

56 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Capitolul8. Actualizareaprogramelordesistem - Page 69

Capitolul8. Actualizareaprogramelordesistem Acest capitol conţine informaţii despre actualizarea POST şi BIOS şi despre modul în care se face recuperarea în cazul unei eşuări a actualizării POST şi BIOS. Folosirea programelor de sistem Programele de sistem reprezintă nivelul de bază al software-ului încorporat în calculator. Printre programele de sistem se numără POST, BIOS şi programul Setup Utility. POST este un set de teste şi proceduri care se execută de fiecare dată când porniţi calculatorul. BIOS este nivelul de software care traduce instrucţiunile din alte niv..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 70

58 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Capitolul9. Prevenireaproblemelor - Page 71

Capitolul9. Prevenireaproblemelor Acest capitol oferă informaţii care vă pot ajuta să evitaţi problemele comune şi să asiguraţi funcţionarea fără probleme a calculatorului dumneavoastră. Păstrareaactualizatăacalculatoruluidumneavoastră În majoritatea cazurilor, vă recomandăm să aveţi cele mai recente corecţii ale actualizărilor sistemului de operare, cele mai recente programe software şi cele mai recente drivere de dispozitiv. Această secţiune conţine informaţii despre modalitatea de obţinere a celor mai recente actualizări pentru calculatorul dumneavoastră. Ob..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 72

2. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Curăţarea şi întreţinerea Cu grijă şi întreţinere corespunzătoare, vă veţi putea baza pe calculatorul dumneavoastră. Următoarele subiecte oferă informaţii care vă pot ajuta să păstraţi calculatorul în stare de funcţionare de top. • „Informaţii de bază“ la pagina 60 • „Curăţarea calculatorului“ la pagina 60 - „Calculator“ la pagina 60 - „Tastatură“ la pagina 60 - „Mouse-ul optic“ la pagina 61 - „Ecran afişaj“ la pagina 61 • „Practici bune de întreţinere“ la pagina 61 Informaţii de bază ..

Capitolul 9. Prevenirea problemelor - Page 73

Notă: Evitaţi aplicarea substanţei de curăţare direct pe ecran sau pe tastatură. Mouse-ul optic Această secţiune conţine instrucţiuni pentru curăţarea unui mouse optic. Un mouse optic foloseşte o diodă luminiscentă (LED) şi un senzor optic pentru mişcarea indicatorului. Dacă indicatorul nu se mişcă uniform pe ecran, poate fi necesar să curăţaţi mouse-ul. Pentru a curăţa un mouse optic, procedaţi în felul următor: 1. Opriţi calculatorul. 2. Deconectaţi de la calculator cablul mouse-ului. 3. Răsturnaţi mouse-ul pentru a-i putea verifica lentila. a. Dacă obs..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 74

• Ştergerea fişierelor şi eliberarea spaţiului de stocare şi a spaţiului din memorie ocazional pentru a împiedica problemele legate de performanţă. Vedeţi „Probleme de performanţă şi blocare“ la pagina 78. • Păstraţi un jurnal. Intrările pot fi modificări majore de software sau hardware, actualizări ale driverelor de dispozitiv, probleme intermitente şi ce aţi făcut pentru a le rezolva sau alte probleme pe care le-aţi întâmpinat. Cauza unei probleme ar putea fi modificări în hardware, în software sau orice alte acţiuni care este posibil să fi avut ..

Capitolul 9. Prevenirea problemelor - Page 75

Rescue and Recovery pentru a putea copia şi restabili datele. Vedeţi „Realizarea operaţiilor de salvare de rezervă şi recuperare“ la pagina 42 pentru informaţii suplimentare. 2. Scoateţi din unităţi toate mediile de stocare (dischete, discuri, benzi etc). 3. Opriţi calculatorul şi toate dispozitivele ataşate. Unitatea HDD va opri automat capul de scriere/citire într-o zonă fără date. Acest lucru previne deteriorarea unităţii HDD. 4. Scoateţi toate cablurile de alimentare din prizele electrice. 5. Deconectaţi cablurile de comunicare, cum ar fi cele pentru modem sau r..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 76

64 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Ghidpentrumăsuridesiguranţă, garanţieşiconfigurare - Page 77

Capitolul10. Depanareaşidiagnosticarea Acest capitol conţine informaţii despre diagnosticarea şi depanarea problemelor calculatorului. Dacă problema calculatorului dumneavoastră nu este descrisă aici, vedeţi Capitolul 11 „Obţinerea informaţiilor, ajutorului şi service-ului“ la pagina 83 pentru alte resurse referitoare la depanare. Depanarea de bază În tabela următoare găsiţi informaţii care vă pot ajuta să rezolvaţi problemele calculatorului. Notă: Dacă nu puteţi rezolva problema, apelaţi la service. Dacă aveţi nevoie de lista cu numerele de telefon pentru serv..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 78

Simptom Acţiune Sistemul de operare nu porneşte. Verificaţi dacă: • Secvenţa de pornire include dispozitivul pe care se află sistemul de operare. De obicei sistemul de operare se află pe unitatea HDD. Pentru informaţii suplimentare, vedeţi „Selectarea unui dispozitiv de pornire“ la pagina 53. Calculatorul emite mai multe bipuri înainte ca sistemul de operare să pornească. Verificaţi că nu este blocată nicio tastă. Procedura de depanare Utilizaţi următoarea procedură ca punct de plecare pentru diagnosticarea problemelor întâmpinate cu calculatorul dumneavoastr..

Capitolul 10. Depanarea şi diagnosticarea - Page 79

Depanare Utilizaţi informaţiile de depanare pentru a găsi soluţii la probleme cu simptome clare. Dacă simptomul apare imediat după ce aţi instalat o nouă opţiune hardware sau un nou software, procedaţi după cum urmează înainte de a consulta informaţiile de depanare: 1. Îndepărtaţi opţiunea hardware sau software. Dacă trebuie să desfaceţi capacul calculatorului pentru a îndepărta o opţiune hardware, asiguraţi-vă că consultaţi şi urmaţi informaţiile de siguranţă electrică livrate cu calculatorul. Pentru siguranţa dumneavoastră, nu utilizaţi calculatorul cu..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 80

• Faceţi dublu clic pe pictograma difuzor din zona de notificare Windows. Se deschide o fereastră principală de control al volumului. Verificaţi ca setarea Mute să nu fie bifată şi ca setările să nu fie prea joase. • Unele modele au un panou audio în partea din faţă de unde puteţi ajusta volumul. Dacă aveţi un panou audio în partea din faţă, verificaţi ca setările să nu fie prea scăzute. • Verificaţi ca difuzoarele externe (şi căştile, dacă este cazul) să fie conectate la conectorul audio corect de pe calculator. Majoritatea cablurilor audio au o cu..

Capitolul 10. Depanarea şi diagnosticarea - Page 81

Probleme legate de CD Selectaţi simptomul din lista următoare: • „Redarea unui disc audio sau a unui disc cu funcţie de redare automată nu porneşte automat când este introdus în unitatea CD“ la pagina 69 • „Un CD sau DVD nu funcţionează“ la pagina 69 • „Nu se poate utiliza un mediu de recuperare de pornire (de boot), cum ar fi un CD Product Recovery, pentru a porni calculatorul“ la pagina 69 Redareaunuidiscaudiosauaunuidisccufuncţiederedareautomatănuporneşte automatcândesteintrodusînunitateaCD Simptom: Redarea unui disc audio sau a unui disc cu funcţie de r..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 82

Probleme legate de DVD Selectaţi simptomul din lista următoare: • „Ecran negru în locul filmului DVD“ la pagina 70 • „Filmul de pe DVD nu se redă“ la pagina 70 • „Sunetul nu se aude sau se aude intermitent când redaţi un film de pe DVD“ la pagina 70 • „Redarea este foarte înceată sau în salturi“ la pagina 70 • „Mesaj disc invalid sau nu a fost găsit disc“ la pagina 71 Ecran negru în locul filmului DVD Simptom: Ecran negru în locul filmului DVD Acţiuni: • Reporniţi programul de redare DVD. • Închideţi toate fişierele deschise, opriţi ..

Capitolul 10. Depanarea şi diagnosticarea - Page 83

• Dezactivaţi toate programele din fundal, cum ar fi antivirusul sau temele pentru desktop. • Asiguraţi-vă că rezoluţia video este setată la mai puţin de 1152 x 864. Dacă aceste acţiuni nu corectează problema, executaţi programul Lenovo Solution Center. Dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică, vedeţi Capitolul 11 „Obţinerea informaţiilor, ajutorului şi service-ului“ la pagina 83. Mesajdiscinvalidsaunuafostgăsitdisc Simptom: Mesaj disc invalid sau nu a fost găsit disc. Acţiuni: • Asiguraţi-vă că aveţi un disc DVD în unitate cu partea lucioasă a discului..

Mouse-ulsaudispozitivuldeindicarenufuncţionează - Page 84

Utilizaţi sistemul de ajutor din programul Enhanced Performance Customization Keyboard pentru a diagnostica problemele cu ajutorul butoanelor Rapid Access. Pentru a deschide programul Enhanced Performance Customization Keyboard, procedaţi în felul următor: - Pe sistemul de operare Windows 7, procedaţi în felul următor: 1. Faceţi clic pe Start ➙ Control Panel . 2. Faceţi clic pe Hardware and Sound . 3. Faceţi clic pe Devices and Printers . 4. Faceţi dublu clic pe USBEnhancedPerformanceKeyboard . Porneşte programul USB Enhanced Performance Keyboard Customization. - În sistemul ..

Capitolul 10. Depanarea şi diagnosticarea - Page 85

• Nu aţi înregistrat amprenta corect. • Aţi zgâriat suprafaţa cititorului cu un obiect dur, ascuţit. • Aţi zgâriat suprafaţa cititorului cu unghia sau alt obiect dur. • Utilizaţi sau atingeţi cititorul cu degetul murdar. • Suprafaţa degetului s-a modificat mult faţă de momentul în care aţi înregistrat amprenta digitală. Tastatura fără fir nu funcţionează Simptom: Tastatura fără fir nu funcţionează. Acţiune: Dacă LED-ul de comunicaţii de pe transmiţător este aprins dar tastatura fără fir nu funcţionează, reporniţi calculatorul. Dacă repornir..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 86

Dacă aceste acţiuni nu corectează problema, executaţi programul Lenovo Solution Center. Dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică, vedeţi Capitolul 11 „Obţinerea informaţiilor, ajutorului şi service-ului“ la pagina 83. Monitorulfuncţioneazăcândporniţicalculatorul,darseopreştecândporniţianumite aplicaţii Simptom: Monitorul funcţionează când porniţi calculatorul, dar se opreşte când porniţi anumite aplicaţii. Acţiuni: • Asiguraţi-vă că aţi conectat bine cablul de semnal la monitor şi la conectorul de monitor de pe calculator. Un cablu slăbit poate cauza ..

Capitolul 10. Depanarea şi diagnosticarea - Page 87

Probleme de reţea Următoarele sunt cele mai recente probleme de reţea. Selectaţi problema de reţea din următoarea listă: • „Probleme Ethernet“ la pagina 75 • „O problemă LAN fără fir“ la pagina 76 • „O problemă WAN fără fir“ la pagina 77 • „Problemă Bluetooth“ la pagina 77 Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Sistemul de ajutor Windows“ la pagina 83. Probleme Ethernet Pentru probleme Ethernet, selectaţi simptomul din lista următoare: • „Calculatorul dumneavoastră nu se poate conecta la reţea“ la pagina 75 • „Adaptorul nu mai..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 88

4. Dacă apare un semn de exclamare lângă numele adaptorului din Networkadapters , este posibil să utilizaţi driverul incorect sau ca driverul să nu fie activat. Pentru a actualiza driverul, faceţi clic dreapta pe adaptorul evidenţiat. 5. Faceţi clic pe UpdateDriverSoftware , apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. • Portul de comutare şi adaptorul au aceeaşi setare duplex. Dacă aţi configurat adaptorul pentru full duplex, asiguraţi-vă că portul de comutare este configurat tot la full duplex. Setarea greşită a modului duplex poate degrada performanţa, cauza pierderi..

Capitolul 10. Depanarea şi diagnosticarea - Page 89

• Asiguraţi-vă că calculatorul se află în raza fără fir a punctului de acces. • Asiguraţi-vă că semnalul radio fără fir este activat făcând dublu clic pe pictograma Access Connections din zona de notificare Windows. • Verificaţi Network Name (SSID) şi informaţiile de criptare. Utilizaţi Access Connections pentru a verifica aceste informaţii sensibile la majuscule. O problemă WAN fără fir Mesaj: Placă WAN neautorizată conectată - Întrerupeţi alimentarea şi scoateţi placa WAN. Acţiune: placa de reţea zonală largă (WAN) nu este acceptată pe acest ..

Oopţiunecarefuncţionaînaintenumaifuncţionează - Page 90

• Nu aţi slăbit cablurile sau alte opţiuni instalate. • Dacă opţiunea este un adaptor, că aţi asigurat resurse hardware suficiente pentru funcţionarea corectă a adaptorului. Vedeţi documentaţia livrată cu adaptorul (precum şi documentaţia altor adaptoare instalate) pentru a determina resursele necesare pentru fiecare adaptor. Dacă aceste acţiuni nu corectează problema, executaţi programul Lenovo Solution Center. Dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică, vedeţi Capitolul 11 „Obţinerea informaţiilor, ajutorului şi service-ului“ la pagina 83. Oopţiunecarefun..

Capitolul 10. Depanarea şi diagnosticarea - Page 91

4. Se afişează o listă de fişiere inutile. Selectaţi fiecare categorie de fişiere pe care doriţi să o ştergeţi, apoi faceţi clic pe OK . • Dezactivaţi anumite funcţii din Windows sau eliminaţi unele programe care nu sunt necesare. 1. Deschideţi Panoul de control, procedând astfel: - În Windows 7: faceţi clic pe butonul Start pentru a deschide meniul Start, apoi faceţi clic pe Control Panel . - În Windows 8 sau Windows 8.1: consultaţi „Accesarea Panoului de control în sistemul de operare Windows 8 sau Windows 8.1“ la pagina 20. - În Windows 10: faceţi clic d..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 92

3. Cablul de semnal al imprimantei este conectat ferm la portul paralel, serial sau USB corect de pe calculatorul. Notă: Cablurile de semnal fără aprobare IEEE pot cauza probleme imprevizibile. 1. Driverele de dispozitiv şi alte software-uri furnizate cu imprimanta sunt instalate corect. 2. Aţi atribuit portul corect imprimantei în sistemul de operare, aplicaţia sau setările BIOS. Pentru mai multe informaţii despre setările BIOS, vedeţi Capitolul 7 „Folosirea programului Setup Utility“ la pagina 51. Dacă problema persistă, rulaţi testele descrise în documentaţia livrată..

Capitolul 10. Depanarea şi diagnosticarea - Page 93

• Majoritatea programelor software au un sistem de ajutor încorporat care oferă instrucţiuni pentru majoritatea sarcinilor. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în realizarea unei anumite sarcini din programul software, consultaţi sistemul de ajutor al respectivului program. Sistemele de ajutor pot fi accesate, de obicei, dintr-un meniu sau cu ajutorul unui buton din program şi cel mai adesea cu ajutorul tastei F1. • Dacă întâmpinaţi dificultăţi cu sistemul de operare Windows sau una dintre componentele sale, consultaţi sistemul de ajutor Windows. • Pentru a afla dacă ..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 94

• Asiguraţi-vă că aţi instalat corect driverele de dispozitiv sau software-ul livrat cu dispozitivul USB. Consultaţi documentaţia dispozitivului USB. • Resetaţi dispozitivul deconectând şi reconectând conectorul USB. Dacă aceste acţiuni nu corectează problema, rulaţi programul de diagnosticare Lenovo Solution Center pentru a testa conectorul USB. Dacă dispozitivul USB a fost livrat cu propriul program de diagnostic, utilizaţi acest program cu dispozitivul USB. Dacă aveţi nevoie de asistenţă tehnică, vedeţi Capitolul 11 „Obţinerea informaţiilor, ajutorului şi s..

Ghidpentrumăsuridesiguranţă,garanţieşiconfigurare - Page 95

Capitolul11. Obţinereainformaţiilor,ajutoruluişiservice-ului Acest capitol conţine informaţii despre ajutor, service şi asistenţa tehnică pentru produsele Lenovo. Resurse pentru informaţii Puteţi folosi informaţiile din această secţiune pentru a accesa resurse utile privind cerinţele dumneavoastră de prelucrare a datelor. Sistemul de ajutor Windows Notă: Dacă utilizaţi ajutorul online pentru Windows 7, Windows 8 sau Windows 8.1 sau ajutorul pentru Windows 10, asiguraţi-vă că respectivul calculator este conectat la Internet. Sistemul de ajutor Windows vă oferă informa..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 96

Situl Web Lenovo de suport Informaţiile de suport tehnic sunt disponibile prin site-ul Web de asistenţă Lenovo, la: http://www.lenovo.com/support Acest site conţine informaţii actualizate de asistenţă precum următoarele: • Driver-e şi software • Soluţii de diagnosticare • Garanţie produs şi service • Detalii produse şi piese • Ghiduri de utilizator şi manuale • Bază de date cu informaţii şi întrebări frecvente Despre ajutor şi service Această secţiune conţine informaţii privind accesul la ajutor şi la service. Folosireadocumentaţieişiaprogramuluidediag..

Safety,Warranty,andSetupGuide - Page 97

• Schimbări, modificări sau modernizări ale driverelor de dispozitive • Instalarea şi întreţinerea sistemelor de operare de reţea (NOS) • Instalarea şi întreţinerea programelor aplicaţie Pentru informaţii privind tipul de garanţie şi durata, consultaţi Safety,Warranty,andSetupGuide (Ghid pentru măsuri de siguranţă, garanţie şi configurare) livrată împreună cu calculatorul. Trebuie să păstraţi dovada cumpărării pentru a obţine service-ul în garanţie. Pentru lista cu numerele de telefon asistenţă clienţi Lenovo din ţara sau regiunea dumneavoastră, v..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 98

86 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Anexa A. Observaţii - Page 99

Anexa A. Observaţii Este posibil ca Lenovo să nu ofere în toate ţările produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Luaţi legătura cu reprezentantul Lenovo local pentru informaţii despre produsele şi serviciile disponibile în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu Lenovo nu înseamnă că se afirmă sau se sugerează faptul că poate fi folosit numai acel produs, program sau serviciu Lenovo. Poate fi folosit în loc orice produs, program sau serviciu care este echivalent din punct de vedere funcţional şi care nu încalcă..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 100

Mărci comerciale Următorii termeni sunt mărci comerciale deţinute de Lenovo în Statele Unite, în alte ţări sau ambele: Lenovo Logo-ul Lenovo Rescue and Recovery Logo-ul ThinkCentre ThinkCentre ThinkVantage Microsoft, Windows şi Windows Media sunt mărci comerciale deţinute de grupul de companii Microsoft. Intel este o marcă comercială deţinută de Intel Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări. Linux este o marcă comercială înregistrată deţinută de Linus Torvalds. Alte nume de companii, de produse sau de servicii pot fi mărcile comerciale sau mărcile de servic..

Anexa B. Informaţii privind regulamentele - Page 101

AnexaB. Informaţiiprivindregulamentele Observaţieprivindclasificareapentruexport Acest produs se supune Regulamentelor de administrare a exportului Export Administration Regulations (EAR) din Statele Unite şi are Numărul de control clasificare export Export Classification Control Number (ECCN) 4A994.b. Poate fi re-exportat în orice ţară, cu excepţia ţărilor aflate sub embargou, din lista de ţări EAR E1. Observaţiiprivindemisiileelectronice Informaţiile următoare se referă la PC-urile Lenovo cu tipul de unitate 10BB şi 10BC. Declaraţie de conformitate cu FCC (Federal C..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 102

DeclaraţiedeconformitatecuniveluldeemisieClasaBIndustryCanada This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. UniuneaEuropeană-Respectareadirectiveidecompatibilitateelectromagnetică Acest produs este în conformitate cu cerinţele de protecţie ale Directivei 2004/108/EC a Consiliului UE referitoare la apropierea legislaţiilor Statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică. Lenovo nu îşi poate asuma responsabilitatea în cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele pr..

Anexa B. Informaţii privind regulamentele - Page 103

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: DasGeräterfülltdieSchutzanforderungennachEN55024undEN55022KlasseB. Declaraţie de conformitate Coreea Clasa B DeclaraţiedeconformitatepentruJaponiaVCCI,ClasaB Declaraţieînjaponezăprivindconformitateaproduselorcareseconecteazălareţeauadealimentare cu 20 A sau mai puţin per fază ObservaţiepentruJaponialegatădecabluldealimentarec.a. The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Nu utilizaţi cablul de alimentare c.a. pentru alte dispozitive. Informaţiiprivindservice-ulproduselorLenovop..

Informaţiisuplimentareprivindregulamentele - Page 104

Informaţiisuplimentareprivindregulamentele Pentru mai multe informaţii privind reglementările, consultaţi Observaţieprivindregulamentele livrat cu calculatorul dumneavoastră. În funcţie de configuraţia calculatorului dumneavoastră şi de ţara sau regiunea în care a fost achiziţionat, este posibil să primiţi notificări tipărite suplimentare privind regulamentele. Toate notificările privind regulamentele sunt disponibile în format electronic pe situl Web Lenovo de suport. Pentru a accesa versiuni electronice ale documentaţiei, accesaţi http://www.lenovo.com/UserManuals..

Anexa C. Informaţii privind WEEE şi reciclarea - Page 105

AnexaC. InformaţiiprivindWEEEşireciclarea Lenovo îi încurajează pe proprietarii echipamentelor (IT) să-şi recicleze cu responsabilitate echipamentele de care nu mai au nevoie. Lenovo oferă o varietate de programe şi servicii pentru a-i asista pe proprietarii de echipamente la reciclarea produselor IT. Pentru informaţii privind reciclarea produselor Lenovo, vizitaţi: http://www.lenovo.com/recycling Informaţii importante privind WEEE Marcajul WEEE pe produsele Lenovo se aplică ţărilor cu reglementări WEEE şi e-waste (de exemplu, Directiva Europeană 2002/96/CE, India E-Waste ..

InformaţiiprivindreciclareapentruBrazilia - Page 106

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor. Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a new one, ..

Anexa C. Informaţii privind WEEE şi reciclarea - Page 107

Bateriile sau acumulatorii sunt etichetate în conformitate cu Directiva Europeană 66/2006/EC cu privire la baterii şi acumulatori şi bateriile şi acumulatorii uzaţi. Directiva stabileşte cadrul de lucru pentru returnarea şi reciclarea bateriile şi acumulatorilor scoşi din uz pe cuprinsul Uniunii Europene. Această etichetă se aplică diverselor baterii pentru a cere ca bateria respectivă să nu fie aruncată la gunoi la sfârşitul duratei de viaţă, ci să fie reciclată conform Directivei. În conformitate cu Directiva Europeană 66/2006/EC, bateriile şi acumulatorii sunt ..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 108

96 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Anexa D. Directiva privind restricţionarea substanţelor - Page 109

Anexa D. Directiva privind restricţionarea substanţelor periculoase (RoHS) DeclaraţieRoHSpentruUniuneaEuropeană Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”). For more information about Lenovo progress on RoHS, go to: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf Declaraţie RoHS pentru China Declaraţie RoHS pentru Turcia The Lenovo product meets the requ..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 110

Declaraţie RoHS pentru Ucraina Declaraţie RoHS pentru India RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011. 98 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Anexa E. Etichetă privind energia pentru China - Page 111

AnexaE. EtichetăprivindenergiapentruChina Anexa E. Etichetă privind energia pentru China 99

..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 112

100 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Tabela1. CaracteristicidegestionareaenergieiENERGYSTAR - Page 113

AnexaF. InformaţiiprivindmodelulENERGYSTAR ENERGY STAR ® este un program comun al U.S. Environmental Protection Agency şi U.S. Department of Energy, care are ca scop reducerea cheltuielilor şi protejarea mediului înconjurător prin folosirea de produse şi practici eficiente din punct de vedere energetic. Compania Lenovo este mândră să ofere clienţilor săi produse desemnate ca fiind compatibile ENERGY STAR. La data fabricării, unele modele dintre următoarele tipuri de unitate au fost concepute şi testate ca fiind în conformitate cu cerinţele programului ENERGY STAR pentru ..

ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului - Page 114

• În Windows 8 sau Windows 8.1: consultaţi „Accesarea Panoului de control în sistemul de operare Windows 8 sau Windows 8.1“ la pagina 20. • În Windows 10: faceţi clic dreapta pe butonul Start pentru a deschide meniul contextual Start, apoi faceţi clic pe Control Panel . 2. Vizualizaţi Control Panel folosind Large icons sau Small icons, apoi faceţi clic pe PowerOptions . 3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 102 ThinkCentre M73z Ghidul utilizatorului

..

Index - Page 115

Index A actualizare programe de sistem 57 administrator, parolă 52 ajutor obţinere 83 şi service 84 alimentare caracteristici 3 B blocare cu cablu, securitate 32 C caracteristici 1 Caracteristici de intrare/ieşire (I/E) 3 conector 10–11 conector cască 10 Conector Ethernet 11 Conector ieşire VGA 12 conector microfon 10 conector mouse 11 conector tastatură 11 Conector USB 2.0 12 Conector USB 3.0 10 conectori spate 11 conectori spate 11 conectorii, elementele de control, indicatorii faţă 9 considerente, parole 52 creare şi folosirea unui mediu de salvare 44 creare şi folosire medi..

104 - Page 116

mediu, operare 4 modificare parolă 52 secvenţă dispozitive de pornire 53 mouse fără fir, înlocuire 36 mouse optic curăţare 61 mouse PS/2, înlocuire 39 mouse USB, înlocuire 36 O observaţii 87 obţinere ajutor 83 informaţii 83 service 83 operaţii de salvare de rezervă şi recuperare 42 operaţii, salvare de rezervă 42 opţiuni externe, instalare 35 P parolă administrator 52 considerente 52 Power-On Password 52 setare, schimbare, ştergere 52 pornire, parolă 52 port serial 12 power-on self-test (POST) 57 program de diagnosticare, utilizare 84 programe, actualizare sistem 57 ..

Sponsored links

Latest Update