Asus Et2322iuth User Manual Dutch (13.73 MB)

ET2322IUTH Language

Download Asus Et2322iuth User Manual Dutch (13.73 MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

Gebruikershandleiding - Page 1

Nederlands Nederlands Gebruikershandleiding ET232-serie ET2321I ET2322I

..

Bezoek onze meertalige website op - Page 2

Nederlands Nederlands Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden. ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP V..

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware - Page 3

Nederlands Nederlands ± All-in-One PC ET232-serie Inhoudsopgave Over deze handleiding ........................................................................................................................................ 5 In deze handleiding gebruikte conventies ...................................................................................................... 6 Pictogrammen ........................................................................................................................................................... 6 Typografie ............................................

Hoofdstuk 4: Verbinding maken met internet - Page 4

Nederlands Nederlands 4 All-in-One PC ET232-serie Met Windows® apps werken ............................................................................................................................. ±2 Apps starten ............................................................................................................................................................... ±2 Apps aanpassen ........................................................................................................................................................ ±2 Alle apps openen ...........................

All-in-One PC ET232-serie - Page 5

Nederlands Nederlands 5 All-in-One PC ET232-serie Over deze handleiding Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-opties van uw All-in-One PC, georganiseerd in de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven van uw All-in-One PC. Hoofdstuk 2: Uw All-in-One PC gebruiken Dit hoofdstuk bevat informatie over het werken met de All-in-One PC. Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8 Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Windows® 8 op uw All-in-One PC. Hoofdstuk 4: Verbinding maken met int..

In deze handleiding gebruikte conventies - Page 6

Nederlands Nederlands 6 All-in-One PC ET232-serie In deze handleiding gebruikte conventies Om belangrijke informatie in deze gebruikershandleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld: BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien. OPMERKING: dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken. WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van taken en om schade aan de gegevens en onderdelen v..

All-in-One PC ET232-serie - Page 7

Nederlands Nederlands 7 All-in-One PC ET232-serie Veiligheidsinformatie Uw All-in-One PC ET2321 werd ontworpen en getest om te voldoen aan de recentste All-in-One PC ET2321 werd ontworpen en getest om te voldoen aan de recentste PC ET2321 werd ontworpen en getest om te voldoen aan de recentste ET2321 werd ontworpen en getest om te voldoen aan de recentste werd ontworpen en getest om te voldoen aan de recentste veiligheidsnormen voor IT-apparatuur. Om uw veiligheid te garanderen, is het echter belangrijk dat u de volgende veiligheidsrichtlijnen leest. Uw systeem instellen Lees en volg alle i..

All-in-One PC ET2020-serie - Page 8

Waarschuwing geluidsdruk Een hoge geluidssterkte uit de oortelefoon of hoofdtelefoon kan tot gehoorschade- of verlies leiden. Afstelling van de volumeregeling alsook de niveauregelaar naar andere instellingen dan de middenpositie kunnen de outputspanning van de oortelefoons of koptelefoons en het geluidsdrukniveau verhogen. Tv-tuner (op sommige modellen) Opmerking voor de installateur van kabeltv-systemen - Deze herinnering is voorzien om de aandacht van de installateur van het kabeltv-systeem te vestigen op sectie 820-93 van de Nationale elektrische code, die richtlijnen biedt voor een cor..

All-in-One PC ET2020-serie - Page 9

Inhoud verpakking Nederlands Nederlands 9 All-in-One PC ET2020-serie All-in-One PC ET2321-serie, stand, en schroef , stand, en schroef Toetsenbord (bekabeld of draadloos, optioneel) optioneel) Muis (bekabeld of draadloos, optioneel) optioneel) Voedingskabel Wisselstroomadapter KBM USB-ontvangerdongle (optioneel) R G Y B 1 4 7 6 2 5 9 8 0 3 # * CLEAR ENTER Tv-aansluiting (optioneel) Garantiekaart Quick Guide Subwoofer (optioneel) Snelstartgids Afstandsbediening (optioneel) (optioneel) ET2322I ET2321I ET2321I ET2322I Opmerking: De illustraties van het toetsenbord, de muis, de voeding, de afst..

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware - Page 10

Nederlands Nederlands 10 All-in-One PC ET232-serie Kennismaken met uw All-in-One PC All-in-One PC PC Vooraanzicht Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware ET2321I ET2322I

..

All-in-One PC ET232-serie - Page 11

Nederlands Nederlands 11 All-in-One PC ET232-serie Digitale microfoon (ingebouwd) De ingebouwde digitale microfoon kan worden gebruikt voor videoconferentie, gesproken toelichtingen, audio-opnames en multimediatoepassingen. Webcam Met de ingebouwde webcam en de microfoon kunt u starten met online videochats. LED webcam Geeft aan dat de ingebouwde webcam is ingeschakeld. Ontvanger voor de afstandsbediening De ontvanger voor de afstandsbediening ontvangt het infrarode signaal van de afstandsbediening. LCD-scherm (Ondersteuning van aanraakfunctie op bepaalde modellen) Het 23” LCD-scherm bied..

Antenne-aansluiting (op bepaalde modellen) - Page 12

Nederlands Nederlands 12 All-in-One PC ET232-serie Antenne-aansluiting (op bepaalde modellen) Sluit de standaard mannelijke aansluitingen voor binnen of buiten aan om tv-signalen die via antenne zijn uitgezonden, te ontvangen. OPMERKING: De antenne-aansluiting is beschikbaar voor modellen met de optionele tv-tunerkaart. Voedingsingang De bijgeleverde voedingsadapter converteert wisselstroom naar gelijkstroom voor gebruik met deze aansluiting. Om schade aan de pc te voorkomen, moet u altijd de bijgeleverde voedingsadapter gebruiken. WAARSCHUWING! De voedingsadapter kan warm of heet worden ti..

Desktop (Bureaublad) > AI Suite II > AI Charger II - Page 13

Nederlands Nederlands 1± All-in-One PC ET232-serie HDMI-ingang Wanneer u de HDMI-ingangsmodus gebruikt, kunt u de HDMI-ingang gebruiken voor het ontvangen van video/audiosignalen van een andere bron, zoals een set-top-box of dvd-speler. HDMI-uitgang Deze aansluiting kunt u verbinden met een apparaat met HDMI-ingang, zoals een lcd- monitor of beamer. USB 3.0-poort met AI Charger II Deze USB (Universal Serial Bus) poorten bieden een overdrachtssnelheid tot 5 Gbit/s en zijn compatibel met USB2.0. Deze poort is ook uitgerust met de AI Charger II-functie waarmee u snel compatibele apparaten kun..

Onderaanzicht (zonder voet) - Page 14

Nederlands Nederlands 14 All-in-One PC ET232-serie Onderaanzicht (zonder voet) USB 2.0-poort Deze USB-poort (Universal Serial Bus) is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1- apparaten, zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, flashdisk-stations, externe HDD's, luidsprekers, camera's en printers. 6-in-1 geheugenkaartlezer Deze All-in-One PC heeft één ingebouwde sleuf voor een geheugenkaartlezer en ondersteunt de formaten MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC en SDHC. Microfoonaansluiting De microfoonaansluiting is voorzien voor het aansluiten van een microfoon die wordt gebruikt voor videovergaderingen, ge..

All-in-One PC ET232-serie - Page 15

Nederlands Nederlands 15 All-in-One PC ET232-serie Knop menu omlaag Druk op deze knop wanneer u de menu-instellingen aanpast om omlaag te gaan in de menuselecties. U kunt deze knop ook gebruiken om de waarde te verlagen van de geselecteerde menu-items, zoals helderheid, contrast, volume, enz. Knop MENU Druk op deze knop om het menu weer te geven. Druk op deze knop om het gemarkeerde pictogram (functie) te openen/selecteren wanneer het OSD-menu is geactiveerd. Knop Menu omhoog Druk op deze knop wanneer u de menu-instellingen aanpast om omhoog te gaan in de menuselecties. U kunt deze knop ook..

Gebruik de handmatige uitwerpopening alleen wanneer de - Page 16

Nederlands Nederlands 16 All-in-One PC ET232-serie Zijaanzicht links Handmatige uitwerpopening optisch schijfstation De handmatige uitwerpopening wordt gebruikt om de lade uit te werpen als de uitwerpknop niet werkt. WAARSCHUWING! Gebruik de handmatige uitwerpopening alleen wanneer de uitwerpknop niet werkt. Elektronische uitwerpknop optisch schijfstation Druk op deze knop om de lade van het optische station uit te werpen. U kunt de schijflade ook uitwerpen via uw mediaspeler of door met de rechtermuisknop in Windows Verkenner te klikken op het schijfpictogram en op Uitwerpen te klikken. O..

Hoofdstuk 2: Uw All-in-One PC gebruiken - Page 17

Nederlands Nederlands 17 All-in-One PC ET232-serie Hoofdstuk 2: Uw All-in-One PC gebruiken De voet van uw alles-in-één-pc monteren 1. Plaats uw All-in-One PC op een vlak en stabiel oppervlak, zoals een tafel of bureau. 2. Kantel het scherm naar een hoek tussen -5˚ tot 25˚. BELANGRIJK! Vermijd het aanpassen van het scherm naar een hoek buiten de aanbevolen waarden, anders kan de All-in-One PC schade oplopen. Uw All-in-One PC plaatsen 1. Plaats de alles-in-één-pc op een vlak en stabiel oppervlak, zoals een tafel of bureau. 2. Lijn de voet uit op de stand en bevestig beide delen aan elka..

Uw All-in-One PC instellen - Page 18

Nederlands Nederlands 18 All-in-One PC ET232-serie OPMERKING: • Verbind het draadloos toetsenbord en de draadloze muis met de draadloze dongle als de verbinding verloren gaat. Vermijd het gebruik van beide apparaten naast andere draadloze apparaten. Plaats de muis en het toetsenbord op minstens 20 cm van andere draadloze hardware om storing te voorkomen. • De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Het werkelijke De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Het werkelijke uiterlijk en de werkelijke specificaties (bekabeld of draadloos..

De All-in-One PCinschakelen - Page 19

Nederlands Nederlands 19 All-in-One PC ET232-serie WAARSCHUWING! Sluit de netspanning niet aan voordat u de DC-stekker op het systeem hebt aangesloten. U zou er het netvoedingsapparaat me kunnen beschadigen. De All-in-One PCinschakelen Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de DC IN -aansluiting op het achterpaneel ( ) en druk vervolgens op de Power button (Voedingsknop) ( ) op het voorpaneel van de All-in-One PC om het systeem in te schakelen. OPMERKING: Zie voor details over het uitschakelen van uw All-in-One PC het hoofdstuk Uw All- in-One PC uitschakelen onder Werken met Windows®..

All-in-One PC ET232-serie - Page 20

Nederlands Nederlands 20 All-in-One PC ET232-serie Het OSD-menu gebruiken Het OSD-menu verschijnt wanneer u: 1. Druk op de knop Menu op het voorpaneel. 2. Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-ingang op de achterkant. Het OSD-menu gebruiken Om het OSD-menu weer te geven, drukt u op het voorpaneel op de knop MENU . Om door de OSD-functies te navigeren of OSD-instellingen aan te passen, drukt u op de knoppen Menu omhoog en Menu omlaag . Druk op de knop MENU om de geselecteerde functie te activeren. OPMERKING: Raadpleeg de sectie Kennismaken met uw All-in-One PC voor de locatie van de knoppen op..

All-in-One PC ET232-serie - Page 21

Nederlands Nederlands 21 All-in-One PC ET232-serie Systeeminstelling OSD-instelling: 1. H-positie - Past de horizontale positie van het OSD-menu aan. 2. V-positie - Past de verticale positie van het OSD-menu aan. 3. OSD time-out - Stel de weergaveduur van het OSD-menu in van 10 tot 120 seconden. 4. Schakelt de functie DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) in of uit. Informatie: Toont de resolutie en vernieuwingsfrequentie. Toont de resolutie en vernieuwingsfrequentie. Taal: hiermee kunt u de OSD-taal instellen. Alles opnieuw instellen: hiermee kunt u alle OSD-instellingen opnieuw ..

All-in-One PC ET232-serie - Page 22

Nederlands Nederlands 22 All-in-One PC ET232-serie Bewegingen Met gebaren kunt u programma's starten en de instellingen van uw All-in-One PC openen. U kunt de functies activeren door de handgebaren toe te passen op het scherm van uw All-in-One PC. Bewegingen gebruiken Vegen bovenrand Vinger vegen Veeg in het Startscherm vanaf de bovenrand van het scherm om de balk All Apps (Alle apps) te zien. Veeg in een actieve app vanaf de bovenrand van het scherm om het menu weer te geven. • • Veeg uw vinger om omhoog en omlaag te schuiven en veeg met uw vinger om het scherm naar links of rechts te ..

All-in-One PC ET232-serie - Page 23

Nederlands Nederlands 2± All-in-One PC ET232-serie Uitzoomen Inzoomen Breng uw twee vingers samen op het aanraakscherm. Spreid uw twee vingers uiteen op het aanraakscherm. Tikken-en-houden Tikken/dubbeltikken Om een app te verplaatsen, tikt en houdt u de tegel van de app vast en sleept u deze naar een nieuwe locatie. Om een app te sluiten, tikt en houdt u de bovenzijde van de actieve app vast en sleept u deze omlaag naar de onderkant van het scherm om af te sluiten. • • Tik op een app om deze te starten. Dubbeltik in de bureaubladmodus op een item om dit te starten. • •

..

De audio-uitgang configureren via een HDMI-apparaat - Page 24

Nederlands Nederlands 24 All-in-One PC ET232-serie De audio-uitgang configureren via een HDMI-apparaat Als u een HD-tv wilt gebruiken als een audio-uitvoerapparaat, sluit u het toestel aan op de Home Theater PC en volgt u de onderstaande stappen om de audio-instellingen te configureren. De audio-uitgang configureren via een HDMI-apparaat: 1. Klik vanaf het Startscherm op Desktop om de bureaubladmodus te starten. OPMERKING: Zie voor meer details het hoofdstuk Startscherm onder Werken met Windows® 8. 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Volume Mixer (Volumemixer) in de taakbalk..

All-in-One PC ET232-serie - Page 25

Nederlands Nederlands 25 All-in-One PC ET232-serie 5. Selecteer Stereo en klik op Next (Volgende) . 6. Schakel het selectievakje Front left and right (Voor links en rechts) in en klik daarna op Next (Volgende) . 7. Klik op Finish (Voltooien) om het instellen van de luidsprekers te voltooien.

..

All-in-One PC ET232-serie - Page 26

Nederlands Nederlands 26 All-in-One PC ET232-serie

..

Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8 - Page 27

Nederlands Nederlands 27 All-in-One PC ET232-serie De eerste keer opstarten (Voor Windows® 8 en Windows® 8 Professional) Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van Windows ® 8. De eerste keer opstarten: 1. Druk op de aan-/uitknop op uw All-in-One PC. Wacht een paar minuten totdat het opstartscherm verschijnt. 2. Kies een taal voor uw All-in-One PC. 3. Lees de licentievoorwaarden. Selecteer I accept the terms for using Windows (Ik aanvaard de voorwaarden voor het gebruik van Windows) en klik op Accept (..

All-in-One PC ET232-serie - Page 28

Nederlands Nederlands 28 All-in-One PC ET232-serie Windows® UI De Windows® User Interface (UI) is de op tegels gebaseerde weergave die gebruikt wordt onder Windows ® 8. Het bevat de volgende opties die u kunt gebruiken bij uw werk op de All-in-One PC. Startscherm Het Startscherm verschijnt na het aanmelden bij uw gebruikersaccount. Dit helpt u bij het organiseren van alle programma's en toepassingen die u nodig hebt op één plaats. Gebruikersaccount live tegels Knop in-/uitzoomen voor live-tegels

..

Hotspots op een actieve app - Page 29

Nederlands Nederlands 29 All-in-One PC ET232-serie Windows® apps Dit zijn apps die zijn vastgezet op het startscherm en die in de vorm van tegels worden weergegeven voor een snelle toegang. BELANGRIJK! er is een schermresolutie 1024 x 768 pixels of hoger nodig voor het uitvoeren van een Metro-app. OPMERKING: voor sommige apps moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account voordat ze volledig worden gestart. Hotspots Via hotspots op het scherm kunt u programma's starten en de instellingen van uw pc openen. De functies in deze hotspots kunnen worden geactiveerd met de muis. Hotspots op een a..

Zie de volgende pagina voor de functies van Hotspot. - Page 30

Nederlands Nederlands ±0 All-in-One PC ET232-serie Hotspots op het startscherm OPMERKING: Zie de volgende pagina voor de functies van Hotspot.

..

All-in-One PC ET232-serie - Page 31

Nederlands Nederlands ±1 All-in-One PC ET232-serie Hotspot Actie linkerbovenhoek Beweeg uw muisaanwijzer en klik vervolgens op de miniatuur van de recente app om terug te keren naar die app. Als u meer dan één app hebt gestart, schuift u omlaag om alle actieve apps weer te geven. linkerbenedenhoek Vanuit het scherm van een actieve app: Beweeg uw muisaanwijzer en klik vervolgens op de miniatuur van het startscherm om terug te keren naar het startscherm. OPMERKING: U kunt ook op de Windows-toets op het toetsenbord drukken om terug te keren naar het startscherm. In het Startscherm: Beweeg u..

Afmetingen van apps wijzigen - Page 32

Nederlands Nederlands ±2 All-in-One PC ET232-serie Met Windows® apps werken Gebruik het aanraakscherm of het toetsenbord van uw All-in-One PC om uw apps te starten en aan te passen. Apps starten tik op een app om deze te starten. 1. Druk tweemaal op en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de apps te bladeren. 2. Druk op om de geselecteerde app te starten. Afmetingen van apps wijzigen Veeg omlaag over de titel van de app om de instellingenbalk te selecteren en openen. Tik op om een app te verkleinen of op om hem te vergroten. Tik op de titel van de app en houd hem vast om hem naar een..

All-in-One PC ET232-serie - Page 33

Nederlands Nederlands ±± All-in-One PC ET232-serie Alle apps openen Naast de apps die al op uw startscherm zijn geplaatst, kunt u andere toepassingen, zoals de exclusieve ASUS-softwareapps die bij uw All-in-One PC zijn geleverd, ook openen via het scherm Apps 1. Veeg omlaag over de titel van de app om de instellingenbalk te selecteren en openen. 2. Tik op om alle op de All-in-One PC geïnstalleerde apps weer te geven. Druk in het startscherm op om het pictogram Alle Apps te selecteren en druk op . Apps sluiten Tik op de bovenkant van de actieve app en sleep hem omlaag naar de onderrand va..

Meer apps vastmaken aan het Startscherm - Page 34

Nederlands Nederlands ±4 All-in-One PC ET232-serie Meer apps vastmaken aan het Startscherm U kunt met het aanraakscherm meer apps op het startscherm vastzetten. 1. Veeg omlaag over de titel van de app om de instellingenbalk te selecteren en Veeg omlaag over de titel van de app om de instellingenbalk te selecteren en openen. 2. Tik op om de geselecteerde app vast te maken aan het Startscherm. Charms bar (Emoticonbalk) De Charms bar (Emoticonbalk) is een werkbalk die aan de rechterzijde van uw scherm kan worden geactiveerd. Deze balk bestaat uit verschillende hulpmiddelen waarmee u toepassin..

In de Charms bar (Emoticonbalk) - Page 35

Nederlands Nederlands ±5 All-in-One PC ET232-serie Search (Zoeken) Met dit hulpmiddel kunt u bestanden, toepassingen of programma's zoeken op uw All-in-One PC. Share (Delen) Met dit hulpmiddel kunt u toepassingen delen via sociale netwerksites of e-mail. Start Met dit hulpmiddel keert het scherm terug naar het startscherm. U kunt dit ook gebruiken vanaf het startscherm om terug te keren naar een recent geopende app. Devices (Apparaten) Met dit hulpmiddel kunt u bestanden openen en delen met de apparaten die op uw All-in-One PC zijn aangesloten, zoals een extern scherm of een printer. Setti..

Snap bar (Balk Uitlijning) - Page 36

Nederlands Nederlands ±6 All-in-One PC ET232-serie Snap-functie De functie Snap (Uitlijnen) toont twee apps naast elkaar, zodat u kunt werken met of schakelen tussen apps. BELANGRIJK! Zorg er voor dat de schermresolutie van uw All-in-One PC is ingesteld op 1366 x 768 pixels of hoger voordat u de Snap-functie gebruikt. Snap bar (Balk Uitlijning) Snap (Uitlijnen) gebruiken Ga als volgt te werk om Snap in te schakelen met het aanraakscherm of het toetsenbord van uw All-in-One PC. 1. Start de app die u wilt uitlijnen. 2. Beweeg de muisaanwijzer bovenaan op het scherm. 3. Zodra de aanwijzer ver..

All-in-One PC ET232-serie - Page 37

Nederlands Nederlands ±7 All-in-One PC ET232-serie Andere sneltoetsen Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken bij het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 8. \ Wisselt tussen het startscherm en de laatste actieve app. Start het bureaublad Start het computervenster in de bureaubladmodus Opent het venster Bestand zoeken Opent het venster Delen Opent het venster Instellingen Opent het venster Apparaten Activeert het vergrendelscherm Minimaliseert het venster van Internet Explorer Opent het venster Tweede scherm Opent het venster App zoeken Opent het..

De All-in-One PC uitschakelen - Page 38

Nederlands Nederlands ±8 All-in-One PC ET232-serie Opent het Toegankelijkheidscentrum Opent het zoekvenster Instellingen Opent een menuvak met Windows-hulpmiddelen Start het vergrootglas en zoomt in op het scherm Zoomt uit op het scherm Opent de Verteller-instellingen Activeert de functie schermafbeelding De All-in-One PC uitschakelen Voer een van de volgende bewerkingen uit om de All-in-One PC uit te schakelen: • Tik op op de Charms bar (emoticonbalk) en tik vervolgens op > Shut down (Uitschakelen) om normaal uit te schakelen. • Tik vanaf het aanmeldingsscherm op > Shut down (Ui..

Hoofdstuk 4: Verbinding maken met internet - Page 39

Nederlands Nederlands ±9 All-in-One PC ET232-serie Hoofdstuk 4: Verbinding maken met internet Open e-mails, surf op internet en deel toepassingen via sociale netwerksites op of vanaf uw All-in-One PC via een draadloze/Wifi- of bekabelde verbinding. Een wifi-verbinding maken in Windows® 8 1. Start de Charms-balk vanuit het startscherm of vanuit een applicatiemodus. OPMERKING: Zie voor meer details het hoofdstuk Charms-balk onder Werken met Windows® 8. 2. Selecteer in de Charms-balk Settings (Instellingen) en klik op het netwerkpictogram . Charms Bar (Emoticonbalk)

..

Connect (Verbinding maken) - Page 40

Nederlands Nederlands 40 All-in-One PC ET232-serie 3. Selecteer in de lijst het draadloos netwerk waarmee u een verbinding wilt maken. 4. Klik op Connect (Verbinding maken) . OPMERKING: U kunt worden gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te activeren.

..

Een dynamische IP/PPPoE-netwerkverbinding configureren - Page 41

Nederlands Nederlands 41 All-in-One PC ET232-serie Een bekabelde verbinding configureren in Windows® 8 De bekabelde verbinding instellen: 1. Gebruik een netwerkkabel (RJ-45) om uw All-in-One PC aan te sluiten op een DSL/ kabelmodem of een LAN-netwerk. 2. Schakel uw computer in. 3. Configureer de benodigde instellingen voor de internetverbinding. OPMERKINGEN: • Meer details vindt u in de secties Een dynamische IP/PPPoE-netwerkverbinding configureren of Een statische IP-netwerkverbindign configureren . • Neem contact op met uw internetprovider (ISP) voor details of hulp bij het inste..

All-in-One PC ET232-serie - Page 42

Nederlands Nederlands 42 All-in-One PC ET232-serie 2. Klik met de rechtermuisknop in de taakbalk van Windows ® op het netwerkpictogram en klik op Open Network and Sharing Center (Netwerkcentrum openen) . 3. Klik vanaf het scherm Open Network and Sharing Center (Netwerkcentrum openen) op Change Adapter settings (Adapterinstellingen wijzigen) . 4. Klik met de rechtermuisknop op uw LAN en selecteer Properties (Eigenschappen) . 5. Selecteer Internet Protocol version 4 (TCP/IP) (Internetprotocol versie 4 (TCP/IP)) en klik daarna op Properties (Eigenschappen) . OPMERKING: ga door naar de volgend..

All-in-One PC ET232-serie - Page 43

Nederlands Nederlands 4± All-in-One PC ET232-serie 7. Keer terug naar het Network and Sharing Center (Netwerkcentrum) en klik vervolgens op Set up a new connection or network (Een nieuwe verbinding of netwerk instellen) . 10. Voer uw User name (Gebruikersnaam) , Password (Wachtwoord) en Connection name (Verbindingsnaam) in. Klik op Connect (Verbinden) . 11. Klik op Close (Sluiten) om de configuratie te voltooien. 12. Klik op het netwerkpictogram in de taakbalk en klik op de verbinding die u net hebt gemaakt. 13. Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord in. Klik op Connect (Verbinden) om e..

Een draadloze Bluetooth-verbinding tot stand brengen - Page 44

Nederlands Nederlands 44 All-in-One PC ET232-serie Een statische IP-netwerkverbinding configureren Een statische IP-netwerkverbinding configureren: 1. Herhaal stappen 1 tot 4 van de vorige sectie Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Een dynamische IP/PPPoE-netwerkverbinding configureren) . 2 Klik op Use the following IP address (Het volgende IP- adres gebruiken) . 3. Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw serviceprovider in. 4. Voer, indien nodig, het adres van de voorkeurs-DNS- server en het alternatieve adres in. 5. Klik op OK wanneer u klaar bent. Een dr..

All-in-One PC ET232-serie - Page 45

Nederlands Nederlands 45 All-in-One PC ET232-serie 3. Klik in het venster PC settings (PC- instellingen) op Add a device (Een apparaat toevoegen ) om beschikbare Bluetooth-apparaten te zoeken. 4. Selecteer een Bluetooth-apparaat in de lijst en klik op Next (Volgende) . 5. Windows toont een beveiligingscode voor het koppelen via Bluetooth. Selecteer Yes (Ja) om te bevestigen en de alles-in-één pc te koppelen met het Bluetooth-apparaat. 6. De Bluetooth-koppeling is ingesteld. 2. Klik in het systeemvak op het Bluetooth- logo en selecteer Add a Device (Een apparaat toevoegen) vanaf het contex..

All-in-One PC ET232-serie - Page 46

Nederlands Nederlands 46 All-in-One PC ET232-serie

..

Hoofdstuk 5: Uw systeem herstellen - Page 47

Nederlands Nederlands 47 All-in-One PC ET232-serie Hoofdstuk 5: Uw systeem herstellen De BIOS Setup starten BIOS (Basic Input and Output System) bevat instellingen voor de systeemhardware die nodig zijn om de pc te starten. Onder normale omstandigheden worden de standaard BIOS-instellingen voor de meeste condities toegepast om voor optimale prestaties te zorgen. Verander de standaardinstellingen van het BIOS niet behalve onder de volgende omstandigheden: Tijdens het opstarten van het systeem verschijnt een foutbericht op het scherm waarin wordt gevraagd om de BIOS-setup uit te voeren. U heb..

Uw All-in-One PC opnieuw instellen in Windows® 8 - Page 48

Nederlands Nederlands 48 All-in-One PC ET232-serie Uw All-in-One PC opnieuw instellen in Windows® 8 Met de optie Reset your PC (Uw pc opnieuw instellen) herstelt u de standaard fabrieksinstellingen van de pc. BELANGRIJK! Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze optie gebruikt. Uw All-in-One PC opnieuw instellen: 1. Als uw All-in-One PC uit is, drukt u op de voedingsknop om uw All-in-One PC in te schakelen. Als uw All-in-One PC al aan is, start u de emoticonbalk van Windows® 8 en gaat u vervolgens naar Settings (Instellingen) > Change PC settings (Pc-instellingen wijzigen) >..

Herstellen vanaf een systeemimage-bestand in Windows® - Page 49

Nederlands Nederlands 49 All-in-One PC ET232-serie Herstellen vanaf een systeemimage-bestand in Windows® 8 U kunt een USB-herstelschijf maken en deze gebruiken om de instellingen van uw All-in-One PC te herstellen. Een USB-herstelschijf maken WAARSCHUWING! Alle bestanden op uw USB-opslagapparaat worden permanent verwijderd tijdens het proces. Zorg dat u een back-up maakt van alle belangrijke gegevens voordat u doorgaat. Een USB-herstelschijf maken: 1. Start het configuratiescherm vanaf het scherm All Apps (Alle apps). OPMERKING: Zie voor details Het scherm Alle apps starten onder Met Wind..

All-in-One PC ET232-serie - Page 50

Nederlands Nederlands 50 All-in-One PC ET232-serie 7. Klik op Create (Maken) . Wacht tot het proces is voltooid. 8. Klik op Finish (Voltooien) wanneer het proces is voltooid. Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren Windows® 8 Het herstel van uw All-in-One PC naar de originele fabrieksinstellingen kan worden uitgevoerd met de optie Remove everything and reinstall (Alles verwijderen en opnieuw installeren) in PC Settings (Pc-instellingen). Raadpleeg de onderstaande stappen om deze optie te gebruiken. BELANGRIJK! Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze optie gebruikt. OPME..

All-in-One PC ET232-serie - Page 51

Nederlands Nederlands 51 All-in-One PC ET232-serie Bijlagen Mededelingen REACH In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op http://csr.asus.com/english/REACH.htm. ASUS-recycling/Diensten voor terugname De recyling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven erin u oplossingen te bieden Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw prod..

Waarschuwing RF-blootstelling - Page 52

Nederlands Nederlands 52 All-in-One PC ET232-serie Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp. BELANGRIJK! Gebruik buitenshuis in de 5,15~5,25 GHz band is verboden. Dit apparaat heeft geen ad hoc-capaciteit voor 5250~5350 en 5470~5725 MHz. LET OP: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de concessionaris van dit apparaat, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren. Waarschuwing RF-b..

is voor een apparaat van klasse II. - Page 53

Nederlands Nederlands 5± All-in-One PC ET232-serie Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG) De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd: Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3] Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a] Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950] Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3.1b] Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2] R..

All-in-One PC ET232-serie - Page 54

Nederlands Nederlands 54 All-in-One PC ET232-serie NIET DEMONTEREN De garantie is niet van toepassing op producten die door de gebruiker werden gedemonteerd Dit symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten. Waarschuwing lithium-ionbatterij OPGELET : Ontploffingsgevaar als de batterij niet correct wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een equiv..

All-in-One PC ET232-serie - Page 55

Nederlands Nederlands 55 All-in-One PC ET232-serie Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften. Raadpleeg http://csr.asus.com/english/Compliance.htm voor de bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften waaraan ASUS voldoet: Verklaringen betreffend..

Product dat voldoet aan ENERGY STAR - Page 56

Nederlands Nederlands 56 All-in-One PC ET232-serie Product dat voldoet aan ENERGY STAR ENERGY STAR is een gezamenlijk programma van het the U.S. Environmental Protection Agency en het U.S. Department of Energy dat ons allen helpt bij het besparen van geld en het beschermen van het milieu door energie- efficiënte producten en praktijken. Alle producten van ASUS met het ENERGY STAR-logo voldoen aan de ENERGY STAR-standaard en de optie voor energiebeheer is standaard ingeschakeld. De monitor en de computer gaan automatisch naar de slaapstand als er 15 en 30 minuten geen gebruikersactiviteit i..

All-in-One PC ET232-serie - Page 57

Nederlands Nederlands 57 All-in-One PC ET232-serie

..

All-in-One PC ET232-serie - Page 58

Nederlands Nederlands 58 All-in-One PC ET232-serie Fabrikant ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Adres: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Erkende vertegenwoordiger in Europa ASUSTeK Computer GmbH Adres: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

..

Sponsored links

Latest Update