ThinkCentre Vodič za korisnike - Lenovo Edge 71 Manual

Sponsored links

Odabir privremenog uređaja za pokretanje
Koristite ovaj postupak za odabir privremenog uređaja za pokretanje sustava.
Napomena:
Pokretanje sustava ne može se izvesti sa svakog diska ili pogona tvrdog diska.
1. Isključite računalo.
2. Nekoliko puta pritisnite i otpustite F12 tipku dok uključujete računalo. Kada se prikaže prozor Please
select boot device, otpustite tipku F12.
3. Izaberite željeni uređaj za podizanje sustava i pritisnite Enter. Računalo će se pokrenuti s uređaja
koji ste odabrali.
Napomena:
Odabir uređaja za pokretanje iz prozora Please select boot device ne mijenja trajno redoslijed
pokretanja.
Odabir ili promjena redoslijeda uređaja za pokretanje
Da biste vidjeli ili trajno promijenili konfigurirani redoslijed uređaja za pokretanje, učinite sljedeće:
1. Pokrenite program Setup Utility. Pogledajte odjeljak “Pokretanje programa Setup Utility” na str. 65.
2. Na izborniku programa Setup Utility odaberite
Startup
.
3. Odaberite uređaje za Primary Startup Sequence, Automatic Startup Sequence i Error Startup Sequence.
Pročitajte informacije koje se prikažu na desnoj strani zaslona.
4. Pritisnite F10 za spremanje i izlaz iz programa Setup Utility. Pogledajte odjeljak “Izlaz iz programa
Setup Utility” na str. 69.
Omogućivanje načina rada za usklađenost s direktivom o proizvodima
koji koriste energiju
Način rada za usklađenost s direktivom o proizvodima koji koriste energiju (Energy-related Products, ErP)
možete omogućiti putem izbornika
Power
u programu Setup Utility da biste smanjili potrošnju električne
energije dok je računalo u stanju mirovanja ili dok je isključeno.
Da biste u programu Setup Utility omogućili način rada za usklađenost s direktivom o proizvodima koji
koriste energiju, učinite sljedeće:
1. Pokrenite program Setup Utility. Pogledajte odjeljak “Pokretanje programa Setup Utility” na str. 65.
2. Na glavnom izborniku programa Setup Utility odaberite
Power
Enhanced Power Saving Mode
, a
zatim pritisnite Enter.
3. Izaberite
Enabled
i pritisnite Enter.
4. Na izborniku
Power
odaberite
Automatic Power On
, a zatim pritisnite Enter.
5. Odaberite
Wake on Lan
, a zatim pritisnite Enter.
6. Odaberite
Disabled
, a zatim pritisnite Enter.
7. Pritisnite F10 da biste spremili promjene i zatvorili program Setup Utility. Pritisnite Enter kad dobijete
prompt za potvrdu izlaza.
Napomena:
Kada omogućite način rada za usklađenost s direktivom o proizvodima koji koriste energiju,
računalo možete vratiti iz stanja mirovanja tako da učinite nešto od ovog:
pritiskom na prekidač napajanja
omogućivanjem značajke vraćanja iz stanja mirovanja u određeno vrijeme
Značajka vraćanja iz stanja mirovanja u određeno vrijeme omogućuje vraćanje računala iz stanja mirovanja
u vrijeme koje postavite. Da biste omogućili značajku vraćanja iz stanja mirovanja u određeno vrijeme,
učinite sljedeće:
68
ThinkCentre Vodič za korisnike

Sponsored links