Dell Precision 7820 Tower Hızlı Başlangıç Kılavuzu Manual Turkish

Precision 7820 Tower Language

Download Dell Precision 7820 Tower Hızlı Başlangıç Kılavuzu Manual Turkish

Sponsored links


Download Request Is In Process

عيرسلا ±يغشتلا ءدب ±يلد - Page 1

Precision 7820 Tower Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Guia de início rápido Hızlı Başlangıç Kılavuzu عيرسلا ±يغشتلا ءدب ±يلد 1 Connect the display Branchez l’écran Ligue o ecrã Ekranı bağlayın ةش²شلا ±يصوتب مق 2 Connect the power cable and press the power button Branchez le câble d’alimentation et appuyez sur le bouton d’alimentation Ligue o cabo de alimentação e prima o botão de ligar/desligar Güç kablosunu takın ve güç düğmesine basın ±يغشتلا رز ى³´ طغضاو ر²يتلا ±ب²ك ±يصوتب مق N..

¶ازي·لا - Page 2

Features Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | ¶ازي·لا 1. Güç düğmesi/Güç ışığı 2. Sürücü etkinlik ışığı 3. SD-kart yuvası 4. USB 3.1 Gen 1 portları 5. PowerShare ile USB 3.1 Gen 1 Tip C portu 6. USB 3.1 Gen.1 Type-C portları 7. Mikrofonlu kulaklık girişi 8. 5,25 yuva (isteğe bağlı) 9. Optik Sürücü 10. Sürücü serbest bırakma mandalı 11. Sürücü taşıyıcıları 12. Mikrofon/Hat girişi bağlantı noktası 13. PS/2 Klavye bağlantı noktası 14. USB 3.1 Gen 1 portları 15. Bağımsız grafik kartı yuvası (isteğe bağlı) 16. Kilit..

Sponsored links

Latest Update