Dell Precision 7820 Tower Schnellstart-handbuch Manual German

Precision 7820 Tower Language

Download Dell Precision 7820 Tower Schnellstart-handbuch Manual German

Sponsored links


Download Request Is In Process

Quick Resource Locator - Page 1

Precision 7820 Tower Quick Start Guide Stručná příručka Schnellstart-Handbuch Przewodnik szybkiego uruchamiania Stručná úvodná príručka 1 Connect the display Připojte displej Bildschirm anschließen Podłącz wyświetlacz Pripojte obrazovku 2 Connect the power cable and press the power button Připojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko napájení Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie den Betriebsschalter Podłącz przewód zasilający i naciśnij przycisk zasilania Zapojte napájací kábel a stlačte spínač napájania NOTE: The system will not power-on whi..

Features - Page 2

Features Funkce | Funktionen | Funkcje | Vlastnosti 1. Przycisk zasilania/Lampka zasilania 2. Lampka aktywności napędu 3. Gniazdo na karty SD 4. Porty USB 3.1 pierwszej generacji 5. Port USB 3.1 pierwszej generacji Type-C z funkcją PowerShare 6. Port USB 3.1 pierwszej generacji Type-C 7. Gniazdo słuchawek 8. Wnęka na napęd 5,25 cala (opcjonalnie) 9. Napęd dysków optycznych 10. Zatrzask zwalniający napęd 11. Oprawy napędów 12. Gniazdo mikrofonu/wejścia liniowego 13. Złącze PS/2 klawiatury 14. Porty USB 3.1 pierwszej generacji 15. Gniazdo oddzielnej karty graficznej (opcjonalni..

Sponsored links

Latest Update