Dell Precision 7920 Tower Schnellstart-handbuch Manual German

Precision 7920 Tower Language

Download Dell Precision 7920 Tower Schnellstart-handbuch Manual German

Sponsored links


Download Request Is In Process

Quick Resource Locator - Page 1

Precision 7920 Tower Quick Start Guide Stručná příručka Schnellstart-Handbuch Przewodnik szybkiego uruchamiania Stručná úvodná príručka 1 2 Connect the power cable and press the power button Připojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko napájení Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie den Betriebsschalter Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania Zapojte napájací kábel a stlačte spínač napájania NOTE: The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on...

Features - Page 2

1. Hlavný vypínač / kontrolka napájania 2. Kontrolka aktivity jednotky 3. Zásuvka pre kartu SD 4. Porty USB 3.1 1. generácie 5. Port USB 3.1 1. generácie typu C s funkciou PowerShare 6. Port USB 3.1 1. generácie typu C 7. Port náhlavnej súpravy 8. Poistka na uvoľnenie disku 9. Sloty na rozširujúce karty 10. 5,25-palcová pozícia (voliteľná) 11. Optická jednotka 12. Konektor na napájací kábel 13. Porty USB 3.1 1. generácie 14. Držiaky disku 15. Zásuvka na samostatnú grafickú kartu (voliteľná) 16. Otvor pre bezpečnostný kábel 17. Krúžky na visiaci zámok 1..

Sponsored links

Latest Update